HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 15 únor 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (14. SHELL + SCHENKER)

Období výplatních otisků obnoveného Československa přineslo změny do jejich vzhledu, zejména do výplatního razítka. Razítko ve tvaru větrné růžice bylo nahrazeno zoubkovaným obdélníkem. Byl to symbol nové doby. Nová doba přinesla i razantní změny v hospodářských a společenských vztazích. Řada subjektů známých z 1. a 2. republiky, částečně i ze 3. republiky a Protektorátu ČM respektive z oblastí, které byly zabrány v letech 1938 - 1945 rychle či pomalu zmizela ze scény a s nimi odešly i subjekty - uživatelé výplatních strojů. Byly nahrazeny novými uživateli, došlo i k pohybu strojů, které byly přidělovány novým subjektů často bez logiky. Někdy došlo ke konzistentnímu pokračování strojů i u nových subjektů. Svět československých výplatních strojů se otisků se stal velmi pestrým a do jisté míry i nepřehledným. Jediní, kdo měli radost, byli sběratelé. Majitelé a uživatelé se radovali o hodně méně a často prožívali velké osobní a rodinné tragédie. 

Dnes se podíváme na otisky dvou uživatelů, které měly své majitele v zahraničí, Je postihly "jen" hospodářské či obchodní represe včetně zestátnění a znárodnění.Podíváme se na firmy SHELL a SCHENKER.

Výplatní otisky SHELL

Firma pod názvem Royal Dutch Shell, zkráceně Shell vznikla v roce 1907, Jedná se o britsko - nizozemskou společnost. Hlavní náplň mezinárodní firmy je petrochemie. Firma se vrátila zpět do Ćeské republiky po roce 1989.

Výplatní otisk s výplatním azítkem ve tvaru obdélníku a jednokruhovým denním razítkem

Otisky s datem 1. 6. 1948 a 20. 11. 1948 (obě celistvosti reprodukce)

Shell 005

 

Shell 006

Výplatní otisk s výplatním razítkem ve tvaru obdélníku a s dvoukruhovým denním razítkem s můstky

Otisk s datem 7. 2. 1949 (reprodukce) a 26. 2. 1949

 

Shell 007

Zachycen otisk s datem 5. 1. 1950, FR 8 - 0 - 3m (g) - 1K, tedy velké překvapení. V otisk use objevil odenní razítko jednokrzhové a dále výplatní razítko s gotickými výplatními čísly, bez číslic počitadla. Tedy úplně jiný stroj. Důvody neznámé.

ČAT 002

 

 

Výplatní otisky SCHENKER

Firum založil v roce 1872 Gottfried Schenker ve Vídni, první zásilku na trase Paříž - Vídeň realizovala v roce 1873, v roce 1974 založena pobočka v Praze, v roce 1918 ss firma věnovala doručování, mezinárodní spedici, stěhováním, veetržními službami, o mnoho let  a dodnes pozjticky dostala monopol na mezinárodní spedici a klasické firmy odsunula do pozadí.  Aktivně se do Československa vrátila opět po roce 1989.

Uživatel Schenker a spol. akc. spol. byla jedním z prvních uživatelů výplatního stroje v Československu. Byla 14. uživatelem v pořadí, povolení dostal dne 30. 12. 1926 a firma si koupila stroj Bafra 4, starý typ (velké středové číslice ve středu). Tehdy to byl jediný druh tohoto typu stroje v Československu. Poslední číslice hodnoty byla nepohyblivá . Tento stroj vydržel vyplácet i po roce 1945 (viz).

Otisky s datem 9. 6. 1948 a 23. 9. 1948

 

Shell 003

 

Shell 004

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (MP) - 4.- ROSTEX A ROLLEX

MP

Zkratky (v tomto případě spíše obrázek a název výrobku): výtvarná kompozice obsahující logo firmy, názvy výrobků ROSTEX a ROLLEX a okázkami výrobků (mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: Železářský průmysl společnost s r.o. Vyškov na Moravě, původně František Pazderka, železářský průmysl a.s.

Doplňující detaily: existence 1925 - 1948, v roce 1948 subjekt začleněn do Továren kovového zboří, později rostex, Sandrik, reklamní heslo za 1. republiky "Brusle všem",

Výrobky: kovové zboží, kování, hity výroby: nerezavějící stavební kování ROSTEX, kovové záclonové soupravy ROLLEX

Výplatní stroj francotyp, sběratelsky otisk FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: Vyškov, později Wischau/Vyškov, Wischau (český název pošty odpilován)

Na úvod detailního rozboru otisků přehled všech čtyřech otisků v časové řadě - stránka přenesena z Katalogu Di Casola - Leiš

 

Rostex 006

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor, otisk s datem 17. 8. 1939

Rostex 005

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní  výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, otisk s datem 21. 12. 1939

první obrázek přináší tento otisk s tím, že odesilatelem je Moravská lidová banka v Brně (? - náhoda, služba spřízněné bance?), dole pro srovnání správný, úředně uznaný uživatele - Železářský průmysl spol. s r.o .

Rostex 004

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk s datem 10. 5. 1940 (otisk 1. dne - R)

Rostex 001

Poštou prošlá celistvost s tímto otiskem s datem 21. 5. 1941

Rostex 003

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní vprotektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený otisk s odstraněným českým názvem pošty Vyško, otisk s datem 23. 12. 1944 (otisk viz scelený přehled shora)

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: NEW YORK CITY 20 (138)

MADISON SQUARE GARDEN (MSG) - New York City

 

MSG v současnosti multifunkční velkokapacitní hala na 7. Avenue v NYC, kde se za normální situace koná 320 akcí za rok. Hala je pojmenovaná po 4. prezidentovi USA Jamesi Madisonovi. Domovské sídlo hokejistů New York Rangers a dalších týmů z růzých sportů (basketbal apod.). V hale se konají zejména politické akce, sportovní události  a  hudební koncerty (např. Elvis Presley, Led Zeppelin, Frank Sinatra, Madonna, John Lennon, Elton John a jiní). Současná hala měla své předchůdce na jiných místech v New Yorku (vše začalo  prvním umělým kluzištěm v roce 1879).   V hale zanechali svou stopu i čeští sportovci či sportovci českého původu (např. Martina Navrátilová).

 

Madison 003       Madison 001      Madison 004     Madison 008     Madison 010     Madison 005   MAD           Madison 006        Madison 009    Madison 012      Madison 007     Madison 011

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS