HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 14 únor 2021

NASTAL ČAS SCELOVAT VÝPLATNÍ OTISKY RŮZNÝCH OBDOBÍ (glosa)?

GLOSA K VĚCI

V 70. letech minulého století se v Československu oživil mohutnou měrou zájem o sběratelství výplatních otisků, zejména (z pochopitelných důvodů) otisků z území Československa. Toto oživení navázalo na organizované sběratelství ve 30. letech, kdy péčí Jaroslava Lešetického se činila Stolní společnost sběratelů příležitostných razítek a frankotypů. Je zcela jasné a logické, že se většina sběratelů, ale i nově vzniklá sekce otisků výplatních strojů při KPHC SČSF vedená dr. Miroslavem Bouškou, soustředila na jednotlivé časové a územní  celky československých výplatních otisků. Tomuto hledisku se podřídil i badatelský a katalogizační cíl. Výsledkem byly katalogy či seznamy nebo databáze, které mapovaly jednotlivé úseky vytvořené v historii Československa - 1. republika, Protektorát Čechy a Morava, zabraná území, 3. republika a 4. republika. Do dneška jsou jednotlivci i skupinky sběratelů vedeni tímto způsobem při sbírání. Ve své době měla tato koncepce jasný  a vyhraněný cíl - zmapovat jednotlivé úseky období klasického (1926 - 1946), ale i nového (1946 - 1989). Netříštit přístupy, nerozmělňovat informace, postihnout co možná nejvíce typů, podtypů, variant toho či onoho období. Vždyť ta období tvořila uzavřený celek daný politickými a státoprávními důvody. Této koncepce se drželi i zahraniční sběratelé zejména z Německa, USA, Švýcarska, Śvédska a Itálie. Konečně tuto koncepci jsme zvolil s přítelem Robertem Di Casolou při zpracování a vydání našich společných katalogů Československa.

 

Čas poskočil a my jsme o něco  starší a zkušenější. Navíc máme z čeho vycházet.Ted nastala doba, aby se začalo uvažovat o scelení jednotlivých období. Bohužel část území patřila pod jinou správu než československou či protektorátní, To bylo v letech 1938 - 1945 a bylo to období říšské orlice, nikoliv větrné růžice. Přesto se dají tyto okolnosti překonat a vytvořit časové a věcné řady otisků, i když se vytvoří časová řada různorodosti. Domnívám se, že to není na škodu. Při průniku do archivů a studiu sběratelství 30. a 40. let jsem narazil na sbírku Richarda Scholzeho z německé části Československa, jinak člena Stolní společnosti. Tento sběratel vytvořil jeden z prvních přehledů tohoto typu . Na jedno místo či na jeden list soustředil otisky československého a  říšského vzoru stejného uživatele. A není to špatný přístup.

 

Před několika dny jsem dostal tři listy ze sbírky českého sběratele   Pavla Koťátka, který doplňuje údaji a obrázky otisků ze své sbírky mé seriály o zkratkách, kresbách, zkratkových spojení a reklamních textech různých období. K jedné své zprávě přiložil tři listy ze své sbírky, kde u stejného uživatele (či jeho předchůdvců nebo následníků) sestavil přehled otisků z různých časových období a různých státoprávních celků. Dle mého názoru je doba na takové řazení sbírky. Poskočili jsme o jeden level nahoru. Přehledy jsou historicky i poštovně historicky, ale i odborně velmi prospěšné. Bylo by určitě dobré, aby se další badatelství či katalogizování otisků z území Československa touto cetsou ubíralo. Vřele ji doporučuji. Klade velké nároky na znlosti sběratelů, a to nejen z oblasti či ze světa výplatních tsrojů a otisků. Je potřeba si najít cestu do archivů a přesně určovat uživatele. Někdy to je více než obtížné. Přímo detektivní práce.

Pavel Koťátko mi předložil čtyři listy několika uživatelů s různými dohlédacími poštami (tím i různými domicily uživatelů). Posloupnost otisků se nemusí shodovat.

Pavel Koťátko předložil i údaje ze své sbírky k již otištěným příspěvkům v seriálech( "Ve znamení...."). Ty postupně přidávám k existujícím údajům s uvedením zdroje informací.

Jde o sběratelský pokus o třídění. A sběratelství je plné pokusů. Sběratel dodává, že všechny otisky má na celistvostech. To na vysvětlenou, aby nevznikl dojem, že se jedná o výstřižky, které naše sběratelství znehodnocují. Je to zajímavý způsob, přesto si myslím, že řada otisků by měla být sestavena či tříděna podle jediného hlediska - poštovně historického, tedy podle jedné pošty, další pošta může být připojena zvlášť.

 

Koťátko 001     Koťatko 001     Koťatko 002

 

BUMBUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

KDYŽ SE LÁMALY LEDY

Ledy se začaly lámat v Československu již před Listopadem 1989. Ve dnech 18. - 21. 5. 1989 došlo k nebývalé události, do té doby neslýchané v oblasti československého zahraničního obchodu. Fotbalový tým PZO Transakty uspořádal přátelské utkání s fotbalovým týmem André et Cie Lausanne, týmem tehdejšího obchodního partnera. Přizván byl i fotbalový tým PZO Koospol, se nímž  tým Transakty tehdy soupeřil v rámci ligy týmů podniků zahraničního obchodu. Sportovní setkání bylo úspěšné a přineslo víc než mezinárodní porozumění v době, kdy se začala měnit ztuhlá doba. 

Program této akce je vzácnou připomínkou této události. Setkání se mohlo uskutečnit díky mimořádné velkorysosti a účinné podpoře vedení obou firem - OZO Transakta a André Lausanne.

Odveta se uskutečnila ve stejném roce v Lausanne.

 -. Fotbal 001

 

Fotbal 002

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (13.) - SVAZARM

Po vzniku 4. republiky a nástupu nových pořádků po roce 1948  se vytvořila celá řada nových podniků, organizací a institucí, z nichž velká většina si opatřila na vyplácení své korespondence výplatní stroj.  Jednou z vysoce politických organizací byl SVAZARM, zkratka pro Svaz pro spolupráci s armádou.  Vznikl podle sovětského vzoru, kde existovala podobná organizace DOSAAF. Stalo se tak na základě několika zákonů, z nichž rozhodující byl zákon č. 92/1951 Sb. o branné výchově. Tento zíkon určil i nálpň činnosti Svazarmu - výcvik branců, branných záloh a školení civilní obrany. Postupně se přidávaly další činnosti související povahy.

Od roku 1951, kdy Svazarm vznikl, až do roku 1989 na vyplácení korespondence této instituce se podílelo několik strojů různých soustav a jejich otisků. V této době se měnily soustavy, v osmdesátých letech i denní razítko a označení oprávněného uživatele. Měnily se i číslice data, na což se v tomto orientačním přehledu nesoustřeďuji. Tento otisk je věrným důkazem, jaká byla doba. I odborně stojí za zaznamenání.

 

PRVNÍ SOUSTAVA - FRANCOTYP

Sběratelsky FR 8h - 4m  - 1K

Denní razítko bylo jednokruhové a vydrželo od samého počátku až do 70. let (poslední sbírkový otisk nese datum 21. 9. 1976)

V této době se změnilo označení jednou, vyskytly se dva otisky

První otisk

byl aktivistický s dobovým logem a heslem: "Zvýšenou branností k budování a obraně vlasti!". 

Svazarm 001

 

Tato podoba otisku  vydržela i několik dalších let (50. léta)

 

Svazarm 002

Druhý otisk

Druhý otisk se omezil na zkratku - SVAZARM mezi denním a výplatním razítkem. Zmizelo logo,  a též propagandistické heslo. První otisk v  mé sbírce nese datum 12. 3. 1963.

Reprodukované otisky s daty  18. 2. 1969 a 29. 1. 1970  .

Svazarm 004

 

Svazarm 003

 

DRUHÁ SOUSTAVA - PITNEY - BOWES

Otisk s datem 4. 9. 1980

nové označení (nové logo), PSČ a přesná adresa (nové nařízení pošty), odlišné denní razítko (dvoukruhové bez můstků s rozlišovacím znaménkem - hvězdičkou a PSČ)

 

Svazarm 005

 

TŘETÍ SOUSTAVA - POSTALIA

označení obsahově stejné s předchozím, nově ryté, znatelný rozdíl ve velikosti, denní razítko dvoukruhové se silnými můstky a třemi hvězdičkami v dolním mezikruží, PSČ zachováno

otisk s datem 17. 2. 1983 (1. den otisku?)

Svazarm 006

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VE ZNAMENÍ ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (MP): 3. - KASTA

MP

Zkratkové spojení: počáteční písmena slov KA (?) a STA (Staštíková) , ozdobně s podtrhem (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Textilní továrna Staštíková & spol. Vojnův Městec - Zwangsverwaltung - Vnucená správa

Činnost: textilka

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: MÜNCHSBERG/VOJNŮV MĚSTEC

VÝPLATNÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk , úplný protektorátní vzor, otisk s datem 18. 9. 1943, další otisk ve sbírce 8. 9. 1944

Otisk 1. dne neznámý

Kasta 001

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS