HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 12 únor 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (11.) - MOSILANA

V období let 1946 - 1989  se vyskytlo několik uživatelů, kteří po desítky let zůstali o výplatního tsroje jedné soustavy - soustavy Francotyp. Tyto solidní stroje odolaly fyzickému i morálnímu opotřebení a svému uživateli hodně posloužily. Jedním z těchto uživatelů byl brněnský národní podnik MOSILANA, název ze 40. let po založení (sloučením čtyř soukromých textilních firem a továren po znárodnění - mezi nimi např. D. Hecht či Max Kohn, uživatelé známí z 1. republiky)  zněl  zprvu Moravsko - Slezské vlnařské závody, národní podnik. Nutno uvést, že i vzhled se od 40 do 80. let moc nezměnil. Bylo nutno měnit číslice data v denním razítku, ale výplatní razítko vydrželo, jakož i denní razítko, které ještě v roce 1984 byly jednokruhové. Připomeňme, že koncem roku 1946 poštovní správa rozhodla i o změně razítka z jednokruhového na dvoukruhový, později dvoukruhový s můstky. V tomto případě se tak nestalo. I označení oprávněného uživatele se nezměnilo.

Dohlédací pošta BRNO 2

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 6h - 4m.

PRVNÍ OTISK 

Uživatel: Moravsko - Slezské vlnařské závody n.p., otisk s datem 13. 11. 1948

Gumové razítko na celistvosti již uvádí nový název Mosilana, vlnařské závody n.p. , Brno - Cejl 5

 

MOSI 001

DRUHÝ OTISK

změna označení, nyní: MOSILANA, otisk s datem 26. 5. 1950, adresa Vlhká 21

 

MOSI 002

 

 ROK 1971

Otisk postupně ztrácí oddělovací linku pod názvem ČESKOSLOVENSKO - fyzické zastarání, otisk s datem 28. 1. 1971

MOSI 003

TŘETÍ OTISK

změna vročení (kapacita předchozích číslic pro vročení). linka stále porušená

 

MOSI 004

 

ČTVRTÝ OTISK

změna vročení, otisk s datem 24. 1. 1980

MOSI 005

 

PÁTÝ OTISK

změna vročení (viz "8" obráceně zasazená), oddělovací linka mezi názvem státu a výplatní hodnotou prakticky je neviditelná, otisk s datem 30. 9. 1983, otisk zachycen ještě v roce 1985

 

MOSI 006

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (MP): 1. - WIKOV s kresbou muže s kladivem v kruhu (logo)

MP

Další část seriálu o identifikaci protektorátních otisků z období 1939 - 1945, část 1. - uživatel Wichterle & Kovařík

Kombinace zkratkového spojení WIKOV s obrázkem muže s kladivem v kruhu (mezi denním a výplatním razítkem), zkratkové spojení složeno z počátečních písmen názvu majitelů =  WIchterle KOVařík

Subjekt: Wichterle & Kovařík A. S.

Činnost: továrna na tsroje

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PROSSNITZ 2/PROSTĚJOV 2

Poznámka: Zatím zůstavá nejasné období od 15. 3. 1939 do 23. 11. 1939. Ve veřejném prostoru se neobjevily zatím  otisky z tohoto období. nemůžeme jednoznačně určit, jakou podobu otisky měly, zejména označení uživatele. Za 1. republiky tento uživatel používal několik let otisk s textem WICHTERLE/KOVÁŘÍK A.S. Od 23. 11. 1939 došlo ke změně označení - označení se omezilo na logo (viz níže). Otzkou zůstává -a/ jako podobu měl československý vzor otisku a jakou podobu prvního definitivního protektorátního otisku.

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, čskoslovenský vzor  - velmi pravděpodobné, původní štoček označení? anebo nový (logo)? období., 1939

DRUHÝ OTISK (?)

první definitivní protektorátní otisk, neúplný protektorátní vzor - pravděpodobné, ale neprokázané, 1939 jakou podobu mělo označení (straé či nové?)

TŘETÍ OTISK

Otisk s datem 23. 11. 1939 (R)

Jednalo se o první otisk - otisk 1. dne anebo o zkušební otisk (esej) s tím, že úředně povolený byl později (viz dále)?

 

WIKOV 001

Dle archivů první otisk úředně uznaný či zaznamenaný, datum otisku 11. 5. 1940 (R)

WIKOV 004

 

Poštou prošlá celistvost s třetím otiskem , otisk s datem 4. 3. 1942

WIKOV 003

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS