HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 11 únor 2021

SONDY DO ARCHIVU

Pohledy a sondy do archivů všeho druhu jsou více než užitečné. Odpoví nám na řadu otázek a po konfrontaci s našimi sbírkami potvrdí naše úvahy a závěry. Archiv je součástí badatelství. V dnešních podmínkách bohužel řada archivů má své depozitáře mimo republiku. Ty jsou dostupné za normálním okolností složitě, a za současných poměrů jsou prakticky nedostupné, aspoň pro tuto chvíli.  

Mé úsilí se vyplatilo, i když nálezy jsou jen střípky a nejsou zdaleka světoborné.  Dnes přináším dvě ukázku z archivů firmy Francotyp v Berlíně, které nám umožňují nahlédnout do doby roku (1938) 1939, kdy došlo k velkým státoprávním změnám po Mnichovské dohodě, která dohodla odstoupení sudetských oblastí Německu.

 První ukázka - uživatel TEFA. obr 1

 

Za 1. republiky Francotyp dodal výplatní stroj s otiskem  FR 8h - 4m (československé číslice výplatního razítka) prostřednictvím firmy B. Jarolímek firmě TEFA v Liberci. Stalo se tak 30. 7. 1930. Poznámka v dolní části kmenové karty již reflektuje nové poměry - datum zápisu 31. 3. 1939. Francotyp dodal části otisku s říšskými součástmi otisku - denní razítko a výplatní razítko. Zúčtování se ocutlo již v jiné měnové oblasti - oblasti říšské marky.

 

Druhá otázka - uživatel Donau Concordia Reichenberg (Liberec)  obr 2

Výplatní stroj Francotyp B s otiskem Fr 8h - 4m (model C)

Kmenový list zachycuje původní osud stroje (objednala firma B. Jarolímek, stroj Bafra 2, model C, číslo stroje 5559). V roce 1929 byl dodán generálnímu zástupci. Nyní po odtržení sudetských území si uživatel Donau Concordia přímo objednal změněné součásti pro tento stroj a otisk Stalo se 13. 9. 1939 a dodávka se týkala nového denního razítka (německý vzor - dvoukruh s můstky) s nápisem REICHENBERG (SUDETENLAND) 1. Další změna se týkala výplatního razítka (místo větrné růžice říšská orlice a název státního provozovatele DEUTSCHE REISCHSPOST). Došlo i ke změně číslic - z československých na německé gotické. Dne 13. 9. 1939 firma Francotyp GmbH dodala i nový celoněmecký text uživatele a dne 1. 7. 1941 zvýrazněný německý text.  Z kmenového listu se dozvíme i další potřebné údaje, veledůležité pro studijní a specializované sběratelství. 

 Obr. 1

TF 001

 

Obr. 2

CON 001

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (10.)- LUSTRY

Výrazné označení uživatele splňuje i reklamní a propagační účel

LUSTRY Kamenický Šenov, zprvu n. p., později koncernový podnik

Tento uživatel ve sledovaném období používal dva výplatní stroje - soustavy FRANCOTYP a POSTALIA  s nápaditými a výraznými označením oprávněného uživatele. Dosah využívání výplatního stroje  byl význačný a široký. Stroj nejen stroj vyplácel zásilky a registroval poplatky, ale i propagoval činnost a výrobky uživatele. Bohužel tento uživatel byl bílou vránou mezi uživateli, kteří omezili  toto důležité místo otisku jen pro nudné a fádní textové názvy a údaje. 

Je třeba pochválit návrh neznámého výtvarníka, vynikající ryteckou práci neznámého rytce a hlavně kvalitní otisky pracovníků a pracovnic podatelny tohoto podniku, což se nedá říci o převážné většině výplatních otisků z tohoto období ostatních uživatelů. . 

 

Otisky FRANCOTYP

FR 8h -  4m

Kamenický Šenov, otisk s datem 9. 6. 1958

Lustry 001

 

FR 8h - 4m

471 14 Kamenický Šenov, otisk s datem 25. 10. 1974, změna označení

 

Lustry 002

 

Otisk POSTALIA

471 74 Kamenický Šenov, změna výplatního stroje (od Francotypu k Postalii)

změna označení oprávněného uživatele, reflektuje změnu právní podstaty subjektu, otisk s datem 8. 3. 1984

 

Lustry 003

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (MP): 15. - MRAKODRAP

MP

Obrázek: mrakodrap mezi denním a výplatním razítkem (Baťův mrakodrap ve Zlíně)

Subjekt: KOTVA společnost s r. o. Zlín s mnoha pobočkami v Protektorátu (např. Prostějov) a ve světě Bratislava, Miláno, Vídeň, Záhřeb a jinde), firma v rámci Baťova impéria

Činnost a založení: jako dovozní a vývozní společnost různého zboží v roce 1939

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta ZLÍN 2 (b), ZLIN 2/ZLÍN 2

 

PRVNÍ OTISK

předběžný československý výplatní otisk, československý vzor, otisk s datem 14. 4. 1939, rozlišovací znaménko v dolní části denního razítka "b"

Používání vyýplatního stroje bylo pravděpodobně schváleno ještě v době 2. republiky, ale funkce byla zahájena již za vzniklého Protektorátu ČM (R)

 

Kotva 001

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúlný poněmčený otisk, 1939, 1940 (?)

 

TŘETÍ OTISK

druhá definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk s datem 5. 2. 1940

 

Kotva 002

 

Poštovně historické hledisko doplňuji koláží dvou dobových reklam tohoto subjektu.

 

Kotva 003

 

 

Tímto dílem se loučím s výplatními otisky, které vyplácely zásilky s kresbou, která na místě označení uživatele, převažovala za doby Protektorátu Ćechy a Morava )1939 - 1945), Předchozí díl se týkal jen mimopražských uživatelů dle před tím zveřejněného Identifikačního rejstříku.

Zároveň avizuji další pokračování: které nebude rozsáhlé. Bude se týkat výplatních otisků z tohoto období a regionálního vymezení, které na místě uživatele měly složeniny slov či zkratky (i v kombinaci s kresbami). Některé jsem už vysvětlil buď v tomto či poředchozích sreiálech. 

 

Ukázka z příštího sreiálu - WIKOV = Wichterle & Kovařík

 

WIKOV 003

 

 

Číst dál...

D + 1 U PAUŠÁLŮ

Před několik měsíci zavedla česká pošta sstém doručovní poštovních zásilek, který je znám jako "D + 1" : "zaplaťte 26 Kč za zásilku a my garantujeme její dodání den po podání, zásilka bez této garance stojí 19 Kč, ovšem nezaručuje se den dodání".  Tento systém by si žádal zhodnocení. Má jeden závažný nedostatek: není kontrola, zda zásilky byly dodány podle zaplacené ceny a dohody s Českou poštou. Chybí znak a důkaz  dodání. Jedná se o nezapsanou zásilku.

V poště dostáváme i další druh těchto zásilek "D + 1". Zásilky, které jsou vyplaceny způsobem dle dohody mezi odesilatelm a Českou poštou, dříve známé jako paušály. Někteří odesilatele si nechali natisknout na obálky černou barvou (neměla by to být červená dle nařízení?) vedle výplatního znaku i tento symbol. Reprodukuji jeden z příkladů (odeslatel UNICREDIT Bank), pod ní zásilka vyplacená stejným způsobem (odesilatel ČSOB), ovšem bez znaku D + 1. Posoudit, zda zásilky byly dodány, jak bylo u zrodu tohoto nařízení deklarováno, nelze.. Chybí znak  České pošty svědčící o dodání.

 

D 1 001

 

 

 

Číst dál...

CITÁTY PRO TENTO DEN - ŠÍLENSTVÍ

Máme v sobě něco z fakírů, kteří chodí po hřebících a přitom i prozpěvují.

Valeriu Butulescu

 

Každá touha po moci je spojena se šílenstvím.

Neznámý autor

 

Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a čekávat jiné výsledky.

Albert Einstein

 

Po krádežích, podvodech a lžích přichází stádium šílenství.

Anonymus

 

Kdysi byla znakem šílenství, že se Země otáčí kolem Slunce, dnes je šílenstvím vědět, že minulost je nezměnitelná.

George Orwell

 

Šílenství je relativní. Kdo koho má uvězněného v jaké kleci.

Ray Bradbury

 

Hněv je počátkem šílenství.

Marcus Tillius Cicero

 

Když vyvádí mladík, je to chyba. Když stařec, je to šílenství.

Seneca

 

Život národa je upředen z bědy, zločinů a šílenství.

Anatole France

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS