HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 10 únor 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (9.) - LACHEMA

Dnes se podíváme na otisky uživatele, který se zabýval chemickými výrobky. Podívám se na jeho nástupníky od 40. do 70. let. toto období bylo u tohoto uživatele plné změn a vlivů.

Na začátku to byl uživatele pod názvem Dolovací a průmyslové závody (1885 - 1938), na konci sledování národní podnik LACHEMA Brno, i když uživatel měl sídlo v Kaznějově u Plzně.

Mezitím mnoho názvů včetně "vlivu a odkazu Julia Fučíka".

Na začátku byla ložiska čerbího uhlí a ložiska břidlice, které sloužily jako základ k výrobě kyselin. To se psal rok 1833 a muž jménem Johan David Starck. Stál u zrodu výroby kyseliny sírové a kyseliny citronové. Své podnikání neomezil jen na Kaznějov u Plzně, ale i na jiné lokality. Dnes nás zajímá Kaznějov. Později se přidávaly další výrobky (např. z úsilí jeho syna Jana Antonína Starcka fosfor). Za Rakouska - Uherska a 1. republiky tyto aktivity pokrývala firma Dolovací a průmyslové závody (1885 - 1938). Pak okolnosti vytvořily:

- 1938 - 1939 Průmyslovou akcivou společnost Kaznějov,

- 1939 - 1945 Průmyslovou akciovou společnost dříve J. D, Starck,

- 1945 - 1949,znárodnění zestátněním v roce 1945 a vytvořena firma, ketrá byla součástí Spolku pro chemickou a hutní výrobu,

- 1949 - 1953, vytvořil se národní podnik JODASTA (světe div se JO - Johan, DA- David, STA - Starck), i když s přívěškem Chemické závody Julia Fučíkam,  což v průběhu let byl hlavní název této důlní a výrobní jednotky.

- 1953 - 1958, přejmenování na Chemické závody Julia Fučíka n.p. Kaznějov,

- 60. léta  tato jednotka dostala nakrátko pod Spolanu Neratovice,

- 1965 dále LACHEMA Brno. s tím, že někdy předtím na chvíli dostala název Kaznějovské chemické závody. Možná, že tam ještě nějaký název.

  To bylo v té době běžné - názvy byly důležitější než reálná činnost. Aspoň to tak působí.

Toto vše zachytily nejen archivy, ale i výplatní otisky. A v tom je jejich úloha nezastupitelná a cenná. Němý svědek své doby.

Vraťme se k výplatním otiskům v období 40. - 70. let.

Uživatel používal jen jeden výplatní tsroj soustavy Francotyp, i když se měnilo označení, denní razítka a číslice. Sběratelské označení výplatního otisku: FR 8h - 4m.

 

PRVNÍ OTISK

Data: 8. 6. 1961 - označení v otisku Chemické závody Julia Fučíka n.p., na obálce JODASTA. chemické závody n.p.

 

Kaznejov 001

Otisk s datem 19. 11. 1957 už bez známky názvu JODASTA, stejný otisk

 

Kaznejov 002

Poznámka - výplatní stroj Francotyp postupně zaostával, z denního razítka postupně mizely můstky, zejména ten dolní.

 

DRUHÝ OTISK

změna označení: nově SPOLANA n. p. Neratovice, závod Julia Fučíka Kaznějov,  otisk s datem 27. 4. 1965

 

Kaznejov 003

 

TŘETÍ OTISK

uživatele - závod JUlia Fučíka Kaznějov -  přebírá LACHEMA n.p. Brno, otisk s datem 26. 8.  1970

Kaznejov 005

 

ČTVRTÝ OTISK

stroj stejný,  otisk stejný s výjimkou denního razítka - současně s vložením PSČ (331 51 KAZNĚJOV) došlo k jeho výměně  - bylo již fyzicky opotřebený). Poznatelné podle silných můstků. Datum otisku 18. 9. 1974

 

Kaznejov 006

 

Další vývoj užvatele jistě přinesl i další otisky, ale to již je mimo dnešní zkoumání. I obyčejný pohled na výplatní otisky a jeho porovnání s vývojem subjektu ukázalo zajímavé souvislosti a detaily do zaplnění mozaiky čs. výplatních otisků nové doby.

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: NEW YORK CITY 15 (133)

New York City

Katedrála svatého Patrika

(50. ulice, 5. Avenue naproti Rockefellerovu centru)

 

Sakrální památka, největší neogotická římskokatolická katedrála v Severní Americe. Zároveň farní kostel a sídlo arcibiskupa arcidiecéze New York. Vystavěna v letech 1858 - 1878. POjme 2200 lidí.

 

Patrik 001     Patrik 002     Patrik 003     Patrik 004

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (MP): 14.- šiška salámu a konzervy

MP

Obrázek: zátiší naříznuté šišky salámu a několik konzerv (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt. JASA, akc. spo. pro průmysl masný a konservový, - první dvě písmena ze jména a příjmení majitele společnosti JAn SAtrapa

Adresa: Krahulčí, pošta a železniční stanice TELČ

Činnost: výroba uzenin, obchod uzeninami (závod zakoupen v roce 1927, továrna  po bývalé zbankrotované  textilce)

Informace o firmě - viz příslzšné díly seriálu Ve znamení obrázků (MP)

Výplatní stroj Francotyp, sběratelské označení pro otisk FR 8h - 4m 

Dohlédací pošta: TELČ, později TELTSCH/TELČ

 

PRVNÍ OTISKY

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor,

dva otisky - odůvodnění

otisk s datem 19. 9. 1939 (zkušební otisk po neoficiálním uvedení stroje do provozu?) + otisk s datem 19. 11. 1939 (oficiální úřední otisk? - R). Vychází z předpokladu, že očíslované otisky jsou rozhodující (otisk úřední po nastavení počitadla má pořadové číslo 003, kdežto zkušební otisk číslo mimo pořadí 3490). Tatoi hypotéza je navíc doložena faktem, že ve veřejném či sbírkovém prostoru se neobjevily poštou prošlé celistvosti s datem období od 19. do 19. 11. 1939.

 

Jasa 007

DRUHÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor

poštou prošlá celistvost s otiskem datovaným 4. 12. 1941

Jasa 008

 

Druhá poštou prošlá celistvost úplného poněmčeného vzoru, otisk s datem 27. 1.. 1942

 

Jasa 009

 

 

 

Číst dál...

CITÁTY PRO TYTO DNY - ZÁKAZY

ZÁKAZY

 

Existuje zákaz řečí, ale ne zákaz myšlení.

Norské přísloví

 

Zákazy nic nevyřeší, jen prohloubí existující problémy do takové míry, že se stanou neřešitelnými.

Neznámý autor

 

Regulacemi a zákazy se ničí základ fungování společnosti - ekonomika.

Bohumil Pečinka

 

Čím jiným se může osladit neřest než zákonem.

Eduard Petiška

 

Když rostlina nemůže žít podle své povahy, zahyne. O člověku to platí také.

Henry David Thoreau

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS