HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 01 únor 2021

ZRUŠENÁ PŘEDNÁŠKA v KF 00-15 Praha

Zrušená přednáška

 

Ve čtvrtek dne 4. 2. 2021 se měla konat pro Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00 - 15 Praha v sále Dřevák Domu Portus má  odborná přednáška na téma" Výplatní otisky z území Československa 1926 - 2021, mezníky a sběratelské výzvy" v rámci cyklu přednášek 2020/2021.  Přednášku jsem připravil po dohodě s KF jako připomínku 95. výročí výplatního otisku v poštovním provozu u nás. Bohužel musela být zrušena vzhledem  k situaci spojené s kovidovou pandémií a na základě vládního rozhodnutí  omezit kromě jiného sociální kontakty včetně spolkové činnosti s tím, že se uskuteční ve vhodnějším termínu, až nákaza a rizika s ní spojená plně odezní. V úvahu by přicházel nový cyklus, která začne letošního září, pokud to ovšem situace dovolí.  Je mi moc líto, že se nesetkám s přáteli a nepodělím se s nimi o téma a obrázky, které jsou víc než zajímavé.

Na základě přání několika mých přátel se postupně budu snažit zveřejnit  na tomto webu některé pasáže z ní tak, aby sběratelé nebyli o zajímavé poznatky ochuzeni.

V této chvíli alespoň malou ukázku.

 

Přednáška měla DVĚ PASÁŽE ČI KAPITOLY:

 

a/ mezníky - HISTORICKÉ BODY V ŽIVOTĚ  NAŠEHO VÝPLATNÍHO OTISKU,

b/ sběratelské výzvy na podporu sbírání artefaktů tohoto oboru. 

Rozsah přednášky byl 123 stran formátu A 4 (včetně obrazových příloh).

Váš I. L.

 

A/ Strany 1 - 4

 

port 1 001      Port 1 002

 

 

port 1 003

 

port 1 004

 

port 1 005

 

B/ Strana 17 + 20

 

 port 1 017

 

port 1 020

C/ Strana 48

port 1 048

 

D/ Strana 60

 

port 1 060

 

E/ Strana 105, 107, 108, 112, 119, 120

 

port 1 105

 

port 1 107

 

port 1 108

 

port 1 109

 

port 1 112

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

OTISKY B. JAROLÍMKA - PŘEDNÁŠKA PRO KF OO-15 Praha

Pro Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů  OO-15 Praha,  který se zajímá zejména o poštovní historii a specializované obory ve filatelii, jsem  dne 7. 4. 2016 společně s přítelem Rudolfem Píšou přednesl přednášku na téma "Výplatní otisky firmy B. Jarolímek". Rudolf Píša, zakladatel a ředitel Muzea cenných papírů seznámil účastníky přednášky s firmou B. Jarolímek, já jsem jeho vyprávění doplnil ukázkami ze sbírky. Týkaly se otisků této firmy.

 

Přednáška KF 6. 4. 2016 001

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (5) - WALTER - MOTORLET

NA ÚVOD

Dalšími  pohledy jsou pohledy na výplatní otisky Československa v období 1946 - 1992 (tedy v době, kdy poštovní správa změnila hlavní znak výplatního otisku  - výplatní razítko a zarámovala název státnosti avýplatní hodnotu do zoubkovaného obdélníku. Namátkou jsem zvolil jednoho ze zajímavých uživatelů pro toto pokračování - firmu, kterrá proslavila um českých inženýrů u nás i ve světě - Waltrovku v Jinonicíchní. Později z důvodů politických a společenských změn Závody Jana Švermy (padesátá léta)  či MOTORLET n.p. a ještě později MOTORLET, závod Jana Švermy (opětnéý návrat k původnímu politickému názvu - sedmdesátá léta!). Tím jsou tyto otisky zajímavé nejen z hlediska přísně výplatně otiskářského pohledu, ale i z hlediska společenských změn, které se u nás za dobu skoro 46 let socialistického zřízení udály. V tom jsou výpatní otisky, sice němým, ale věrohodným svědkem naší všeobecných a poštovně historických dějin. A to již nemluvím o změnách v historii pošty, zde dokladované změnami názvů poštovních úřadů. Sledování všeobecné historie a poučení z ní nechám na čtenáři či sběrateli, poštovně historické zajímavosti doložím obrázky.

Podívejme se na otisky od 40. do konce 70. let 20. století u tohoto uživatele.

 

STRUČNÁ HISTORIE FIRMY

U zrodu této významné firmy stál Josef Walter, který začal se svým podnikám na Smíchově. Později se přemístil do Jinonic.Firma vznikla dne 1. 12. 1911 s názvem Walter a spol., začal s motocykly, auty a leteckými motory. V roce 1919 se přejmenoval na Akciovou společnost automobilů Josef Walter a spol.  Během Protektorátu byl dosazen protektor Gustav Klestil, tento výrobní závod byl pro tehdejší režím víc než důležitý.Po roce 1945 se firma přejmenovala na Motorlet n.p. (19. 7. 1945 spadla pod kategorii "národní správa"). Mezitím měla i jiné názvy, ale toto není podstatné pro tento příspěvek. (např. Letecké závody 1. 1. 1948 jako předzvěst znárodnění). Ke znárodnění došlo dne 2. 9. 1948 a byl vytvořen národní podnik. V roce 1949 to byl Motorlet s dovětkem závod Jana Švermy. Politický aspekt a angažovanost trežimu šly dál i v hospodářské sféře se projevil v přejmenování firmy v roce 1957 na Závody Jana Švermy (první období trvalo v letech 1957 - 1966). Pak nějakou dobu zmizel "Jan Šverma" z názvu, aby se objevil za normalizačního režimu v 70. letech a opět byla firma Motorlet, závody Jana Švermy. Po změnně společenských poměrů v roce 1989 došlo k řadě změn, které jsou velmi zajímavé a dohledatelná do podrobna na webech. Proto je nezmiňuji, a ani se sledovaným obdobím nesouvisí.jen dodávám, žese měnily i lokality subjektu.

Poštovně historicky měla firma jen v tomto období jen jeden výplatní tsroj, ovšem s několika otisky díky změnám názvu a pošt. Sběratelské označení otisku FR 8h - 4m  (na začátku jednokruhové denní razítko).

STRUČNÁ HISTORIE VÝPLATNÍHO STROJE A OTISKŮ

1. + 2. REPUBLIKA

UŽIVATEL SI ZAKOUPIL U FY. B. JAROLÍMEK VÝPLATNÍ STROJ V ROCE 1937 a vyplácel zásilky do konce exstence těchto státních celků (pomlčkový název ve výplatním razítku nebyl jako u několika výjimek aplikován). Označení bylo prosté - mezi denním a výplatním razítkem psacím písmem slovo WALTER, nad ním AUTO, pod ním AERO. Jasné, stručné, výstižné. Toto označení vysrželo v tomto období, během Protektorátu až do roku 1949...

Protektorát ČM

Označení stejné, dohlédací pošta stejná, změny nastaly jen jazykové a státoprávní. Otisk si prošel všechna tři stádia - staium předběžného protektorátního otisku, neúplného poněmčeného vzoru a úplného poněmčeného vzoru tak, jako všechny otisky vyplácející a existující v dobách Protektorátu.Takže se nám zachovaly tři výplatní otisky.

3. REPUBLIKA

Označení stejné, dohlédací pošta stejná PRAHA 55, jeden z posledních otisků s větrnou růžicí mám ve sbírce z konce roku 1946, pak došlo ke změně, přesné datum zatím neznám.Bylo to mezi říjne 1946 až květnem 1948. To ještě uživatele se jmenoval Walter po  příjmení svého zakladatele.

 

Pohled první

14. 5. 1948

PRAHA 55

FR 8h - 4m - 1K (denní razítko jednokruhové)

WALTER AUTO AERO, gumové razítko vpravo na obálce "LETECKÉ ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK, ZÁVOD JINONICE" už svědčí o provedené změně, otisk a zásah do stroje měl zpoždění.

Walter 001

 

Pohled druhý

9. 10. 1958

změna pošty na PRAHA 16

FR 8h - 4m (denní razítko dvoukruhové s můstky)

změna označení uživatele

Walter 002

 

Pohled třetí

10. 3. 1965

změna pošty nyní PRAHA 58

zmna denního razítka (nyní větší)

změna označení uživatele

 

Walter 003

 

Pohled čtvrtý

28. 12. 1972

změna označení uživatele

Walter 004

 

Pohled pátý

28. 11. 1975 a další otisky v dalších letech

označení stejné, od roku se v poštovním provozu začaly používat PSČ, uživatel tuto situaci řešil otiskem gumového razítka (dětská tiskárnička) nad název subjektu mezi denním a výplatním razítkem

Walter 005

 

Pohled šestý

31. 8. 1977

změna označení uživatele - PSČ zasazeno do dolní řádky označení

Walter 007

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (MP): 4. - znak se lvem + Ai 1827

MP

Obrázek. erb se lvem, pod ním nápis: Ai 1827) - rok založení subjektu 
vše mezi denním a výplatním razítkem)

Subjket: První česká vzájemná pojišťovna (zal. r. 1827), filiálka pro zemi Moravskoslezskou v Olomouci

Adresa: nábřeží Přemyslovců čís. 8

Činnost: pojišťovnictví

Výplatní otisk Francotyp - sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: OLOMOUC 2, později OLMÜTZ 2/OLOMOUC 2, OLMÜTZ 2 (vysekaný český název pošty - specifikum měst a míst s převažujícím vlivem německého obyvatelstva)

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor, 1939

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, 1939, 1940

TŘETÍ OTISK

druhý dfeinitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, první zachycený otisk ve sbírce 30. 11. 1939, úřední uznání tohoto otisku později - 14. 4. 1940

 

AI 001

 

AI 005

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty v denním razítku

dva příklady celistvostí a otisků na nich, data: 26. 5. 1944 + 11. 1. 1945

 

AI 002

 

AI 003

 

Poznámka a vysvětlivka :  v tomto a předchozích seriálech tohoto typu při označení otisků jako "definitivní" vycházím z hlavního znaku výplatního otisků - výplatního razítka. Pokud se takový otisk vyskytuje toto hledisko převažuje nad ostatními změnami (výplatní razítko, označení uživatele apod.).

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: NEW YORK CITY - 6 (124)

ZUŘÍCÍ BÝK (Charging Bull)

je jednou ze zajímavostí New York City. Socha umístěná v parku Bowling Green. Výška 3,4 my, délka 4,9 m, hmotnost 3400 kg. Italský autor Arturo Di Modica. Tato socha se nazývá též Bowling Green bull nebo Wall Street Bull. Oblíbená Newyorčany a turisty.

Přes nesouhlas autora od roku 2017 v blízkosti býka nainstalována socha děvčete (Fearless Girl), později též soška psa (Pissing Pug - čůrající mopsl) - později tato soška odstraněna z obavy před krádeží.

Historie Zuřícího býka:

1989 - černá instalace před burzou NYSE - reakce na krach 19. 10. 1987

Tento projev tzv. guerilla artu byl městem odstraněna.

New York si vynutil novou instalaci.

Socha umístěna do parku Bowling Green vedle Broadwaye. Býk je symbolem finančního centra Wall Street. Oblíbená atrakce New York City.

 

Zuřící nýk 003     Zuřící nýk 004     Zuřící nýk 005          Zuřící nýk 002     Zuřící nýk 001

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS