HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 07 prosinec 2021

TŘETÍ DÍL TRILOGIE O VÝPLATNÍCH OTISCÍCH PRÁVĚ VYŠEL

Knižní trh byl počátkem prosince 2021 obohacen o reprezentativní publikaci autora Ivana Leiše pod názvem "STOLETÁ HISTORIE VÝPLATNÍCH OTISKŮ Z ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA".

Pamětnice vyšla letos k několika kulatým výročím jednoho ze zajímavých oborů poštovní historie, aby zachytila skoro stoletý vývoj moderního vyplácení poštovních zásilek otisky výplatních strojů. Československo patřilo k zemím, které tento způsob vyplácení zavedlo do svého poštovního provozu v roce 1926 a zařadilo se mezi první dvě desítky uživatelů výplatních strojů. Výpravná kniha o 512 stranách s ilustrací na každé své druhé stránce byla vydána k 95. výročí existence  komerčních výplatních otisků v poštovním provozu, 75. výročí existence poštovních výplatních otisků a k blížícímu se 100. výročí existence výplatního stroje v našem poštovnictví (2026).

Ani autor nezůstal pozadu s výročími. Vypracoval rozsáhlou práci ve vší skromnosti a s pokorou ke svým dvěma osobním výročím - v srpnu se dožil pětasedmdesátky a připomněl si též padesát let od okamžiku, kdy se začal intenzivně věnovat oborům poštovní historie včetně jeho nejmilejšího - výplatních otisků.

Tato publikace volně navazuje na dvě předchozí a tvoří jakýsi pomyslný třetí díl trilogie věnované výplatním otiskům. z našeho území.

První díl pod názvem "Žralok a frankotyp"  vyšel v roce 2017 a měli jsme možnost jej vidět a prostudovat během Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1988 v Praze, kde byl vystaven v soutěžní třídě literatury a byla ohodnocena stříbrnou medailí.Autor se v ní v noval se začátkům vyplácení zásilek touto metodu a přiblížil čtenářům první sběratelské entity a slavné sběratelské osobnosti zejména  z 20. a 30. let.

Druhý díl se nazýval stručně "Frankotypisté". Byl vydán v roce 2018. Zachytil několik desítek let sběratelství a jeho organizované, ale i jeho individuální formy. Proč frankotypisté? Jednoduché vysvětlení. Prvním strojem byl stroj německé provenience od firmy Francotyp GmbH Berlín. Odtud vítr zavál a  první výplatní stroje se  u nás nazvaly jako  "frankotypy".  Jejich otisky též. Dnes jsou podle normy sznámé a nazývané jako "výplatní otisky". Tisknou a vyplácejí zásilky, registrují poštovné.  Tento díl doplnily i přílohy a přehledové přehledy.  Kniha byla vystavena na soutěžní výstavě LIBEREC 2019 a jury ji ohodnotila velkou pozlacenou medailí.

Letos vydaný volný třetí díl je vrcholkem této sestavy. Rád šetřím slovy, ale nelze ji nazvat než "sofistikovanou a perfektní prací na profesionální úrovni".

Co v ní najdeme? Méně slov, více ilustrací. Stručný a nutný úvod, ve stejném duchu i závěr. Podstatné je to, že se v jedné publikaci vydáme na cestu téměř stoletého vývoje výpatního otisků u nás, který zachytil převážně   na celistvosteh  naši radostnou, ale i smutnou historii. Ne nadarmo klasici praví: "Výplatní otisk píše a zachycuje historii každý den". Je jakousi pamětí národa hmatatelnou formou pomocí dopisů, pohlednic, poštovních průvodek, ústřižků průvodek, interních dokladů pošty a výrobce.

Jak jsem uvedl, kniha přináší kvalitní celistvosti s výplatními otisky z různých dob 20. století a začátku 21. století našeho území. Pmocí poštovních artefaktů na nás dýchne doba, kterou prožívali naši dědové a  otcové a kterou jsme si prožili či prožíváme  i my, žijící současníci. Každá celistvost je pečlivě a detailně popsána v textu v její blízkosti s jasným vyznačením data vzniku. Je to příkladný thesaurus či encyklopedie. Můžeme zde najít rarity (s jedním exemplářem), ale i docela všední dopisy, které vidíme dnes a denně. Dává nám velkou výhodu - máme v hlavě záhadu či neznalost, otevřeme knihu, nalistujeme příslušnou pasáž a poučíme se či si svou domněnku ověříme.

V knize jsou zachycena všechna historická období naší země a jejich němí svědci - otisky. Nemohou chybět předchůdci otisků před slavným datem 16. 9. 1926 a jakási Síň slávy prvních a dalších významných sběratelů - sběratelských legend (coby adresátů na celistvostech). Naostro začíná přehlídka otisků obdobím větrné růžice ve svém prvním období (1926 - 1939). Pak přichází německá orlice na zabraných územích (1938 -1945) současně s dalšími otisky na území Slovenska a Podkarpatské Rusi (1939 - 1945). Větrná růžice se udržela na místě výplatního razítka na Slovensku, ale na Podkarpatské Rusi doznala změn maďarského vzoru. Osvobození přineslo opět přílet větrné růžice či sběrateli oblíbeného "motýlka" a období 3. republiky čekoslovenské. Období větrné růžice v pořadí druhé (1945 - 1948). Střih a nastalo období zoubkovaného obdélníku (1946 - 1992 s názvem Československo. Nově i na poštách. Další vývoj přinesl rozdělení a vznik dvou republik a jejich otisků. Další roky, ty nejnovějšá uznaly pokročilý technický vývoj a zařadily do poštovního provozu digitální výplatní stroje. K novému vývoji se připojily i blízcí příbuzní - otisky a nálepky APOSTů a tzv. automatových známek. Obrazový přehled ukončuje oblíbená kategorie otisků - propagační a příležitostné otisky, které tento obor zatraktivňují i pro nespecializované sběratele a širokou  filatelistickou rodinu.

Publikace není určená jen pro specializované sběratele, ale snaží se být srozumitelná i pro širokou veřejnost. Kniha vychází v nákladu 100 kusů jako limitovaná edice.

                                                                                                                                                                                                                                 Eduard Rehberg

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Století historie výplatních otisků z území Československa, autor Ivan Leiš, vydání 1., vydáno ke 100 letům výplatního otisku,sepsáno  Radonice 2020 -2021, vydáno v roce 2021,  vytiskl Leben sro Sokolov, 512 stran, bohatě ilustrováno. Cena Kč 1890,- + poštovné.

ISBN 978-80-270-9279-5

Knihu lze objednat na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na této adrese lze objednat i předchozí dva díly "Žralok a frankotyp (cena 490,- + poštovné)", "Frankotypisté" (cena 590,- + poštovné). 

Ke každé objednané knize zdarma příručka "Výplatní otisky " (Praha 1991). Tatokniha je úvodem do světa sbratelství výplatních otisků. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

stoletá 001

 

Ukázky z knihy:

 

CEL 001     CEL 002      CEL 003      CEL 004     CEL 005     CEL 006      CEL 007     CEL 008     CEL 009     CEL 010      CEL 011     CEL 014      CEL 015

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (150) - VÝSTAVNICTVÍ PRAHA

Je až neuvěřitelné, že po dlouhou dobu několika desítek let mohl vydržet výplatní stroj jednak vyplácet zásilky jasně a čitelně, jednak beze změny v některé jeho části. Jedním z takových případů je výplatní otisk FRANCOTYP, sběratelsky jeho otisk FR 6h - 4m uživatele VÝSTAVNICTV´9, zprvu podnik místního hospodářství, posléze národní podnik Praha. S výjimkou konce 50. a začátku 60. let nedošlo ke změně dohlédací pošty v denním razítku, vyskytla se ojedinělý výměna číslic vročení, výplatní razítko bylo stabilně stejné a hlavně označení bylo stejné o 60. let do 80. let.

Něco se našlo. Občas se vyskytly nedostatky způsobené asi proslulým neostatkem originální červené  barvy. V roce 1970/71 )?) došlo k poruše mechanismu u přetáčení data vročení. Na několika zásilká se objevily dva letopočty 197é a 1971. Ale to bylo vše.

Je zajímavé, že adresa byla tsejná po dlouhá léta. Navíc otisk "odolal" poštovním změnám, zejména zanesení PSČ v otisku se PSČ neobjevila, na obálkách ano).

Zajímavostí je denní razítko, které bylo velmi zřídkavé - razítko s přerušeným vnitřním mezikružím a vytvořením dvou "půlměsíců".

Zajímavé jsou i na svou dobu neobvyklé obálky s nátisky, jakož i podací pošta zprvu PRAHA 3, pak  PRAHA 05, ale i PRAHA 1 (dohlédací stále PRAHA 1).

 

1. sestava celistvostí:

 

Horní celistvost: 13. 8. 1958 - PRAHA 3, Výstavnictví, podnik místního průmyslu

 

Dolní celistvost: 31. 5. 1971  - PRAHA 1, Výstavnictví, národní podnik, porucha mechanismu vročení - zatím náznak - chybotisk, později zhoršení  (opraveno počátkem roku 1973)

 

vystavnictvi 001

 

Další celistvosti z bohatého provozu:

2. sestava

Horní celistvost: 3. 6. 1970/1971 (?) - porucha pokročilejší, chybotisk, pRAHA 1

Dolní celistvost: 28. 2. 1979, pRAHA 1

vystavnictvi 003

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

OBRÁCENÝ BRATISLAVSKÝ DATA SYSTÉM

Velmi řídký případ, ne - li jediný nastal u výplatního stroje Postalia uživatele DATA SYSTÉM (zprvu n. p.) v roce 1981. Při výměně či manipulaci s výplatním otiskem se štoček s označení uživatele mechanik usadil štoček obráceně. Důvod vyjmutí a usazení  není doložen. Vznikl chybotisk a celistvost s otiskem, z kterého mají radost sběratelé. 

 

Časový sled předmětného období před usazením obráceného štočku

 

801 00 BRATISLAVA 1

18. 2., 1980

DATASYSTÉM národní podnik

 

28. 10. 1981

odpilováno spojení "nár. podnik" (změna pravního statutu)

 

11. 2. 1981

označení obrácené - beze změny (R)

 

obraceny datasystem 001

Číst dál...

ZASTAVENÍ (7 - 6) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ POSTALIA NA ČS. POŠTÁCH

OBRÁCENÁ  140 04 PRAHA 44 u stroje POSTALIA (chybotisk)

 

Velmi zřídka se vyskytovala varianta výplatního otisku s obráceným domicilem pošty v denním razítku.

Tneto případ nastal u poštovního výplatního otisku stroje POSTALIA na pražské potě 140 04 PRAHA 44. Otisk je zde dne 2. 9. 1980 a jeho podoba byla způsobena při výměně denního razítka bez PSČ za denní razítko s PSČ .

Další obrázek dokumentuje již správně položené a upravené denní razítko výplatního  otisku  ze dne 20. 9. 1980, osmnáct dní po výskytu chybotisku.

 

POSTALIA (R)

2. 9. 1980

 

obrácená Praha 001

 

POSTALIA

20. 9. 1980

 

obrácená Praha 002

 

 

 

Číst dál...

MOMENTKY Z DUBLINU (1)

DUBLIN

 - hlavní město Irské republiky, kde lze najít černé pivo, urskou whisky, dublinské tajemno a upíří příběhy, irskou hudbu, přájemné a usměvavé lidi, mořské plody, dublinskou zeleň v parích a zahradách, slavnosti a festivaly, středověké hrady, literární stopy po irských velikánech lietratury a poezie, dlouhou historii.

 

dublin 007     DUBLIN 002     DUBLIN 003      DUBLIN 004     DUBLIN 001     DUBLIN 005      dublin 006       DUBLIN 012

 

   dublin 009      dublin 010     DUBLIN 011

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS