HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 06 prosinec 2021

OBRÁCENÉ "N" v KRALUPSKÉM CHYBOTISKU

Při tvorbě Katalogu výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992 narážím na různé zajímavostí, z nichž některé se nebojím označit symnbolem "R" či "RR" (vzácné, velmi vzácné). Některé z nich jsou doposud neznámé a upoornit na ně dost zásadním počinem. A nejen proto, abychom tento obor (u pošt to platí několikanásobně více) více zatraktivněli.

Jedním z případů jsou chybotisky. V roce 1969 při rytí názvu pošty KRALUPY NAD VLTAVOU vznikl chybotisk  - obrácené "N" ve slově NAD v názvu pošty (R). Datum otisku s chybotiskem bylo 16. 12. 1969, což byl i 1. den otisku, jak o tom svědčí záznam mechanika Kancelářských strojů  pana Františka Duby, čestného člena zaniklé Stolní společnosti sběratelů výplatních otisků, při uvádění stroje do provozu. Stroj Postalia měl číslo 64948.

 

kraolvský chlmec kralupy 002     

Obrácené N bylo opraveno a v dalším období otisk vyplácel již bez chybotisku.

 

kralupy 003

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (149) - ZKRATKY UŽIVATELŮ VÝPLATNÍCH STROJŮ NA OTISCÍCH

Na úvod hádanka. Co má níže reprodukovaných a náhodně vybraných ze sbírky  devět  celistvostí z období 4. republiky (výplatní otisky s razítky ve tvaru zoubkovaného obdélníku) společného? Zcelka jistě hodně věcí, ale jen jedna je sběratelsky žádaná a potřebná k identifikaci uživatele. Ano zcela jistě jste uhodli. Jsou to zkratky oprávněných uživatelů a majitelů výplatních strojů ve výplatním otisku.

 

 

19. 7. 1948

zkratky IIII 009

 

29. 1. 1948

 

zkratky IIII 002

2. 8. 1948

zkratky IIII 001

 

28. 12. 1951

zkratky IIII 003

12. 9. 1953

zkratky IIII 004

18. 8. 1962

zkratky IIII 006

28. 9. 1970

zkratky IIII 005

13. 10. 1970

zkratky IIII 007

 

6. 2. 1980

zkratky IIII 008

 

V minulosti jsem se v různých webových seriálech věnoval též těm otiskům z období 1., 2., 3. republiky československé a Protektorátu ČM, jejíž uživatelé zvolili pro označení pouze adresy, názvy výrobků (reklamní slogany), kresby,  popisy činnosti, letopočty, čísla sídel, a zkratky či složeniny svých názvů. Těch případů bylo poměrně dost a proto jsem seznamy a přehledy vytvořil. Navíc se záhady nechaly dohledat, někdy lehce někdy s větší námahou. Otazníku zůstalo skutečně málo. 

Další období, které přišlo, bylo odlišné. Společenskými, politickými, hospodářskými a kulturními poměry. Uživatelé sebe označovali zejména dlouhými všeobsažnými názvy a jen málo z nich formami, které jsou popsány v předchozí větě. To se nenosilo. Zmizela až na čestné výjimky i loga a logotypy, o kresnách ani nemluvě.  Zato do označení přibyla jména státníků a politiků (Gottwald, Kopecký, Urx,  Lenin, Stalin a další) a výročí, které nový režim uznával (VŘSR apod.). Diili jsme se, co hospoodářských podniků a institucí  začalo patřit politikům.

Přesto přese všechno se vyskytly zejména zkratky a další prostředky označení velmi málo. Uvědomuji si, že je třeba takový seznam vytvožit a zveřejnit.

Zatím jsem k seznamu zkratek otisků z této nové doby nepřikročil, ale určitě někdy seznam zveřejním. Možná, že to nená problém akutní, protože v paměti máme stále zkratky subjektů a víme, oč se jedná a co zkratky a složeniny skrývají. Většinou. U začínajícíh a mladých sběratelů může nastat problém neznalosti a nejasností.

Úkol to bude obtížný, a to z těchto důvodů:

a/ neexistuje veřejný  a ucelený věcný katalog, a když tak některé části jen ve formě rukopisu, můj Katalog výplatních otisků ze Slovenska vydaný SFA  je výjimkou,

b/ internetové odvolávky až na výjimky nejsou tak četné a podrobné jako u subjektu z předchozích období, seznamy zkratek obsahují jen známé a atraktivní zkratky,

c/ neexistují podpůrné pomůcky jako jsou nátisky na obálkách, kde se objevuje výplatní otisk, to se nenosilo, zase, jsou čestné výjimky a jejich původcům patří  velké díky,

d/ v tomto období polevily poštovní orgány a neposkytovaly věstníkem poštovní správy  stanovené a nařízené  podklady Poštovnímu muzeu v Praze, zejména  informační karty obsahující nové otisky nebo změny existujícíh otisků, zase, až na pár čestných výjimek, za které patří jejich autorlům na dohlédacích poštách velký dík.

 

Za pokus to stojí, ale až poté, co vytvořím základní seznam výplatních otiskůl Prahy 1 dále (otisky s "nulkovými" čísly pošt již čekají na autora identifikačního seznamu). Takže někdy ...j

Číst dál...

ZASTAVENÍ (7 - 5) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ POSTALIA NA ČS. POŠTÁCH

Vděčnými a hledanými artefakty ve všech oborech jsou "jediné známé exempláře či případy". Nejinak tomu je i v oboru výplatních otisků. Hledané jsou i otisky v jednom známém provedení.

Takovým případem je jediný známý případ, kdy v denním razítku výplatního otisku POSTALIA je kromě domicilu pošty (PÚCHOV) v dolním mezikruží ještě slovo "POŠTA" v horním mezikruží.  Navíc jsou oběslsova odděleny  křížky, netypickými pro otisky tohoto období. Otisk je právem označen jako "R".

Datum otisku 17. 11. 72. Výplatní tsroj vyznačil poštovné na poštovní průvodce.

 

Púchov 002

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

OSOBNÍ VÝROČÍ NAKONEC

V minulých měsících jsem popsal na svém osobním webu několik kulatých výročí, které se týkaly jednoho z mých oblíbených filatelistických a poštovně historických oborů - výplatních otisků.

 

Na podzim roku 2021 se s nimi skutečně roztrhl pytel. Připomněl jsem výročí zavedení tohoto způsobu vyplácení do poštovního prostoru u nás prostřednictvím komerčnách subjektů (95 let) zprvu na zkoušku a posléze na stálo. Dále to bylo výročíúspěšné zavedxení aplikace výplatních strojů a jejich otisků  na přepážkách pošt (75 let). Nešlo opominout ani změny vzhledu otisků na pozadí revolučních změn společenských (75 let) - změna výlatního razítka a denního razítka. Výročí se týkala i sběratelství - založení nových  respektive obnovení staronových organizovaných poštovně historických  entit, které se staly motorem rozvoje tohoto (ale i jiných oborů sběratelství u nás). Bylo to obnovení činnosti zprvu komise specializovaných oborů vzápětí entity přejmenované na komisi poštovní historie a celin a následné založení sekce otisků výplazních otisků (45 let). Všechny tyto historické události do značné míry podpořily obnovení sběratekství výplatních otisků a jeho rozvoj v různých dobách různým způsobem. Vždy dopředu.

 

Rád jsem všechna výročí připomněl  nejen u nás, ale i v cizině. Rád jsem je faktologicky zveřejnil i na tomto webu. Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 v Praze mi nabídl a umožnil přednést slavnostní expozé v rámci 40. přednáškového cyklu o poštovní historii a poštovní současnosti, za což jsem vedení klubu velmi vděčný. Okolnosti tomu přispěly a přednáška se konala dne 2, prosince 2021 v sále Dřevák Domu PORTUS na Starém městě pražském.  Nemohu jinak, ale rád připomínám i další, tentokrát osobní výročí. Přednáška se konala pětasedmdesát let po mém narození (hezký dárek, nemyslíte?). Ba co víc ukutečnila se  ale  k padesátému výročí mého členství v domovském klubu  a padesátému výročí mých začátků intenzivního sběratelství oboru výplatních otisků. 

 

Ano, před nejdříve jsme před jednapadesáti lety s mým souputníkem Pavlem Jechem nastoupili do pracovního procesu a objevili "kouzlo skartu v koši na papíry". Poté začalo hledání kolegů sobě rovných, kteří sbírají stejné artefakty jako my. Zadařilo se. Přístavem se stal díky Františku Komersovi a Václavu Nebeskému zmíněný klub filatelistů. Okolnosti přály i v dalších letech a dokonáno bylo. Plné zaujetí pro obory poštovní historie a specializovaných oborů ve filatelii. Skončilo tápání, co sbírat. Po mnoha letech shomažďování,  třídění a zakládání  slepených poštovních známek a dopisů z tuzemska a ciziny do alb,  zásobníků a  krabic. Dětské a chlapecké sbírky mají své důstojné místo blízko mne. Jsou tam sbírky poštovních známek Československa  s příslušným textem, Rakouska, Švýcarska, USA a Indie, které jsem ošperkoval bohemosloveniky. ZVláštní místo mají i dopisy, ketré mne lákaly vůní dálek a prvními pokusy mail artu díky svým barvám, provedením , malůvkami, nálepkami a dalšími přitažlivostmi. To vše mne oslovilo v dětských a jinošských letech.

 

Výročí byla v minulých letech zprofanovaná politikou a ideologií, které zmizely či mizejí do propadliště dějin.  Některá, ta opravdová a věrohodná výročí však stojí za připomenutí a zároveň se krátké ohlédnutí za minulostí, abychom rázně vykročili za novými budoucími radostmi, potěšeními a objevy ....   Vzpomínky posilují. I když Václav Nebeský poznamenal (parafrázuji): " Co je 95, 75, 45 let v životě lidském proti stovkám, tisícům let v životě společnosti....".

 

Navíc, jak při nekonečné tvorbě katalogů pravil pd střechou budovy Přírodovědecké fakulty UK na pražském Albertově přítel Mirek Bouška: "Co bychom jiného dělali, když nám  (tehdejší mocipáni) zakázali to, co jsme vystudovali a chtěli dělat?"-

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS