HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - sobota, 04 prosinec 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (148) - ÚBOK - ÚSTAV BYTOVÉ A ODĚVNÍ KULTURY PRAHA

Zkratka ÚBOK  - pod touto zkratkou subjektu, který byl zřízen v roce 1959, se skrýval Ústav bytové a oděvní kultury. Navázal na Textilní tvorbu zřízené v roce 1948, aby sdružoval textilní podniky, podniky bytového hospodářstvá a oděvní subjekty. ÚBOK zanikl po změně společenských poměrů po roce 1989 . Navázaly na něj menší subjekty, ale na  slávu ÚBOKu již nedosáhly.

 

ÚBOK používal pro vyplácení své korespondence výplatní stroj FRANCOTYP,  sběratelsky FR 8 - 0 - 4m. Po jeho fyzickém zastarání stroj POSTALIA. Zde bych rád připomněl, že i kultura vyplácení ÚBOKu byla vynikající. Otisky byly jasné, zřetelné, nerozmazané, výrazné. To bylo v době, kterou v tomto seriálu popisuji dost výjimečné. A doplňuji, že po celou dobu existence ÚBOKu. Čest a chvála. I logo vydrželo celou domu existence Úboku.

Dohlédací pošta PRAHA 1, později 110 00 PRAHA 1

 

FRANCOTYP

časové rozmezí: - 12/69 - 8/76 -

Fyzické zastarání se projevilo zejména v denním razítku - dolní můstek postupně mizel .....

 

ubok 004

 

POSTALIA

- 1/78 - 12/83 -

Tři křížky v dolním mezikruží.

 

ubok 006

Číst dál...

ZASTAVENÍ (7 - 3) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ POSTALIA NA ČS. POŠTÁCH

Od začátku přítomnosti výplatních strojů Postalia v našem poštovním provozu se tento světový výrobce výplatních strojů snaží přicházet s novými inovacemi. Daří se mu. Jeho kontakt s realitou a poštovními službami je skutečně obdivuhodný.Tuto obchodní a výrobní taktiku navíc umocňuje ji vynikající marketing a kvalita práce. Postalia tím předchází nejen rychlému fyzickému, ale i morálnímu zastarání, což se o jiných soustavách říci nedá. Spojení s Francotypem síla Postalie se znásobila. Důkazem je i to, že od roku 1959/1960, kdy vstoupila na náš trh podruhé (první vstup byl ve 40. letech na území zabraných území), nás Postalia již provází více jak 60 let.

Při uvádění nových výplatních strojů POSTALIA k nám jsou výrobcem od začátku 80. let dodávány stroje ve standardní formě. Konstatování se týká jak denního, tak i výplatního razítka. Navíc POSTALIA přihlíží citlvě k našim normám (zejména k normě denního razítka).  Ze vzhledu otisku mohou sběratelé rychle a přesně určit nový stroj. K identifikacím slouží i vynikající propagační materiály, které POSTALIA produkuje Z nich se lehce poznají typologické znaky.

Otisky 80. let jsou typické silnými můstky, občasnými písmenovými či číselným rozlišovacími symboly a znaménky v dolním mezikruží. Výplatní razítko se ustálilo na "přilehlém rámečku".

 Tři varianty nového vzhledu z 80. let zveřejňuji v tomto příspěvku. liší se přítomností písmenového a číselného symbolu či jeho absencí.

 

 

344 01 DOMAŽLICE 1

31,10,80

Postalia s písmenovým rozlišovacím symbolem "a" v prostoru pod dolním můstkem. V dolním mezikruží jsou tři šesticípé malé hvězdičky. Zajímavé a atypické jsou čárky za dnem a měsícem v denním razítku. Obvyklé jsou tečky.

 

osmičky 001 

 

974 01 BANSKÁ BYSTRICA 1

14. 1. 81

Absence rozlišovacích písmenových či číselných symbolů. Tři hvězdičky v dolním mezikruží.

 

osmičky 002

 

100 05 PRAHA 105

18. 11. 82

Rozlišovací písmenový symbol "2" pod dolním můstkem v denním razítku. Tři malé šesticípé hvězdičky  v dolním mezikruží.

 

osmičky 003

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS