HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 17 prosinec 2021

ZA JANEM GALUŠKOU

Jan Galuška, český poštovní historik opustil náš svět  ve věku 71 let dne 15. 12. 2021 po dlouhé těžké nemoci.

Narodil se v Praze dne 14. srpna 1950. V letech 1968 - 1974 vystudoval obor kulturolopie a sociologie na FF UK v Praze. Byl synem Miroslava Galušky, jednoho z představitelů Pražského jara roku 1968  a tehdejšího ministra kultury. . Toto stigma mu znemožňovalo najít  si po studiích práci. V roce 1976 nastoupil do VÚSTE, ale z politických důvodů tam nemohl pracovat a zaměstnavatel se s ním rozloučil. V roce 1977 našel místo v Poštovním muzeu v Praze, kde pracoval v různých funkcích včetně ředitele celých 36 let (byl 10. ředitelem od začátku existence této prospěšné instituce). Byl blízkým spolupracovníkem tehdejšího ředitele dr. Pavla Čtvrtníka. V roce 1993 vedl historické oddělení a v roce 2007 byl jmenován ředitele Poštovního muzea. Jeho odbornou specializací byly telekomunikace, poštovní letecká doprava (jeho koníčkem byla civilní a vojenská letecká doprava)  a nejnovětší dějiny pošty. 

Do důchodu odešel v roce 2013, nicméně byl stále v kontaktu s poštovně historickou vědou a často se zúčastňoval různých odborných a společenských akcí. Jeho zásluhou vznikla expozice vozů a kočárů  (zámek Ctěnice u Prahy) a hlavně připravil výstavní koncepci pro Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě. Byl spoluautorem a organizátorem celé řady poštovních a filatelistických výstav, z nichž jmenuji alespoň výstavy pRAGA 1978, PRAGA 1998, specializovanou výstavu "100 let telefonu v Čechách" (1981 )či výstavu "130 let telegrafu " )1987). Byly i dašěí. Byl i autorem a spoluautorem růzých odborných publikací, z nichž je nejznámější "Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku". V roce 2016 byl oceněn ministrem kultury Danielem Hermanem medailí " ARTIS BOHEMIAE AMICIS".

Mé první  setkání s ním  se uskutečnilo v roce 1977, krátce po jeho nástupu do Poštovního muzea. Bylo to ještě ve sv. Gabrielu. Tehdy jsme společně s přítelem dr. Miroslavem Bouškou jako představitelé znovuzřízené komise poštovní historie a celin SČSF navázali kontakt a spolupráci s Poštovním muzeum na úseku výplatních strojů a otisků. Zpracovali jsme a utřídili fondy muzea a vytvořili podklady  na děrných štítcích. Nápomocen nám byl Honza Galuška, tehdy ještě s dlouhými vlasy. Vždy ochoten, vstřícný, empatický, s pochopením pro náš obor. Poskytoval nám velkou součinnost. Později, když jsem se stal předsedou komise poštovní historie a celin jsme byl ve styku s ním a dašími pracovníky Poštovního muzea zejména při přípravě výstav a přednášek.  Několikrát jsem měl tu čest jej přivítat mezi námi na Dnech poštovní historie. Ještě později ochotně poskytoval přednášky v mém domovském Klufu filatelistů 00 - 15. Setkání a diskuze s ním byly vždy hlubokým zážitkem. Jeho přednášky byly cenným obohacením našich znalostí o poštovní historii.ˇInternet poskytuje celou řadu zajímavých záznamů jako např. https://www.youtube.com/watch?v=hrb2WvTJ6KQ. a další.

Čest jeho památce!

 

Jan 001

 

Číst dál...

KUTNOHORSKÉ DĚDICTVÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ

FILATELISTÉ A POŠTOVNÍ HISTORICI V KUTNÉ HOŘE SE ZASLOUŽILI O POŠTOVNĚ HISTORICKÉ DĚDICTVÍ V OBLASTI PŘÍLEŽITOSTNÝCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ. PODOBNÝCH FILATELISTICKÝCH CENTER NEBYLO U NÁS MNOHO. Naposledy jsme psal o podobných aktivitách filatelistů v Kroměříži. Všem Kutnohorákům a dalším patří velký dík. Jedním z nich byl gestor poštovní historie a celin Mirek Forman. Zachytili nejen historické události, ale zvěčnili je ve výplatním otisku, což učinilo tento obor atraktivnějším, rozhodně přispěli i ke sběratelství výplatních otisků pošt, které jsou opomíjeny pro jejich fádní vzhled.

Pro účel příležitostných otisků byly využit výplatní stroj Postalia na poště KUTNÁ HORA 1, respektive pošta 284 06 KUTNÁ HORA 6. Označení v poštovních otiscích byly nápadité, estetické a vysoce propagační. A zbývá dodat - kvalitní. Aspoň byla kvalita u většiny z nich.

KUTNÁ HORA 1

 

24. 8. 1976

Příležitostný otisk k Celostátní výstavě poštovní historie a celin "Kutná Hora 1976"

KH 001

 

17. 10. 1977

Příležitostný otisk k 10 letům zahájení výroby v závodě ČKD Kutná Hora

 

KH 002

 

23. 12. 1977

Příležitostný otisk k 30 letům závodu PRAGA Kutná Hora

 

KH 003

 

1. 10. 1978

Příležitostný otisk k Oblastní výstavě mladých filatelistů "Kutná Hora 1978"

 

KH 004

 

28. 12. 1982

Příležitostný otisk k 60 letům Klubu filatelistů Kutná Hora

KH 005

 

17. 11. 1983

Příležitostný otisk k 80 letům Základní organizace Českého svazu včelařů prof. Jaroslava Svobody

KH 006

 

284 06 KUTNÁ HORA 6

Příležitostný otisk k Celostátnímu kongresu mladých filatelistů Kutná Hora 1978

 

KH 007

 

284 06 KUTNÁ HORA 6

Příležitostný otisk k Výstavě poštovních známek mladých filatelistů Kutná Hora 1983

 

KH 012

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (158) - ASBESTOS N. P. ZVĚŘÍNEK

Malá obec se zajímavým názvem ZVĚŘÍNEK leží v okrese Nymburk ve Středočeském kraji. Ve Středočeské tabuli při východním okraji Přírodního parku Kersko - Bory. Původní jméno bylo Zvěřinec. Pochází údajně od množství zvěře, která byla v okolí obce. První zmínka je z roku 1345.

V této obci našla své působiště továrna Asbestos, osinkové a pryžové závody. Stojí na konci obce při isinici do Nymburka. Byla postavena v letech 1920 - 1921. Základem továrny byla cihelna z roku 1908. Tato továrna je významná pro celou obec v mnoha směrech. Nyní tento subjekt funguje pod jménem TEMAC (průmyslové těsnění).

K vyplácení své korespondence tento uživatel používal ve sledovaném období dva výplatní tsroje - nejprve stroj Francotyp, otisk byl sběratelsky označen jako FR 8 - 0 - 4m. Poté byl tento tsroj vytsžídán strojem Postalia.

 

FRANCOTYP

FR 8 - 0 - 4m

Zajímavé výplatní znaménko (kosočtverec) a výplatní číslice (úzké číslice ovalné).  V druhé polovině 70. let došlo k výměně vročení (vyšší číslice)

Časové rozmezí: - 11/70 - 1/76 -

Dohlédací pošta: ZVĚŘÍNEK

 

asbestos 002

 

POSTALIA

Časové rozmezí: - 3/77 - 6/79 -

Dohlédacá pošta: 289 13 ZVĚŘÍNEK

podnikové PSČ identické s PSČ v denním razítku (ke změně soustavy došlo pravděpodobně  v  souvislosti s přechodem na PSČ v otisku) 

 

asbestos 004

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (7 - 14) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ POSTALIA NA ČS. POŠTÁCH

Výplatní otisky ze strojů POSTALIA svým rozsáhlým rozsevem strojů jak v komerční, tak i v poštoní sféře po Československu přinesla celou řadu zajímavostí a variant k existujícím podtypům. Galerie otisků je velmi široká.

Řada variant se objevila v denních razítkách . Byla to zvláštní úprava domicilu pošty. Název obce nebo její části má upřesňující význam. Případně připomínají dřívější název obce. Typickým příkladem jsou obce Velké Prahy. 

Dnes si všimneme podtypu otisků POSTALIA bez PSČ.

 

PRAHA 621

30. 5. 1980

Přídomek (Suchdol) chybí.

posta 005

 

PRAHA 516 ZBRASLAV NAD VLTAV.

17. 5. 1976

přídomek obce volně následuje za označení pražské pošty,

zajímavé je nedokončený název v přídomku )VLTAV. = vLTAVOU)., došlo k násilnému zkrácení tohoto slova z důvodů nedostatku místa (hvězdička nešla z důvodů srozumitelnosti vypustit

 

posta 004

 

PRAHA 513 (ŘEPORYJE)

26. 10. 1979

přídomek obce uveden v závorce bezprostředně k pražskému názvu pošty

 

posta 003 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VALLE VERSAZCA (1)

Švýcarské Ticino přitahuje kouzelnými přírodními krásami.

Jednou z krás je údolí Versazca (Valle Versazca), bezmála 30 km dlouhé údolí, omývané stejnojmennou smaragdově zelenou řekou. Začíná jen několik kilometrů severně od města Locarno (kantonTticino). Divoké údolí lemují vesnice s tradičně jednoduchými kamennými domy. Výchozím bodem ke krásné turistické trase je městečko Tenero na severním břehu jezera  Lago Maggiore. V místě, kde se vlévají do tohotr jezera řeky Ticino a Versazca. Cesta proti proudu nám  odkryje řadu vesniček a přírodních krás.

 

ver 003     ver 007     ver 001     ver 002     ver 005      ver 006     ver 008     ver 009     ver 010

 

 

Číst dál...

ILeiš: PŘEDNÁŠKA PRO KF 00 - 15 K 95. VÝROČÍ ČS. VÝPLATNÍHO OTISKU (5)

5. část přednášky přednesené dne 2. 12. 2021 v sále Dřevák Domu Portus Nadace Život 90.

Poslední část: Sběratelské výzvy. Dokončení.

Podklady neprošly jazykovou ani grafickou úpravou, sloužily pro orientaci přednášejícího.

 

port 1 105 kopie     port 1 106     port 1 107 kopie kopie      port 1 108 kopie kopie      port 1 109 kopie kopie     port 1 110 kopie kopie      port 1 111 kopie 2     port 1 115      port 1 116 kopie kopie     port 1 117 kopie      port 1 118     port 1 119 kopie     port 1 120 kopie

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS