HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 16 prosinec 2021

VÝPLATNÍ OTISK UŽIVATELE MELANTRICH - HISTORICKÝ POHLED (1)

MELANTRICH, vydavatelství

adresa: Václavské náměstí 42, Praha II.

Historický pohled na výplatní otisky tohoto uživatele

Ve 151. pokračování seriálu "NĚKOLIK POHLEDŮ" (zavěšeno dne 8. 12. 2021)  na tomto webu jsem se věnoval výplatním otiskům uživatele MELANTRICH v období let Československa 1946 - 1992. Slíbil jsem čtenářům, že se k Melantrichu ještě jednom vrátím a přiblížím otisky předchozích období. Dnes 1. republika v letech 1926 - 1938. Je to proto, že do sběratelství výplatních otisků  přineslo několik zajímavostí.  Navíc se Melantrich zapsal  do společenské historie jako subjekt s  tvrdostí a odvahou, kdy  si  prosadil a zachoval své jméno a nenechal si moc mluvit do své vydavatelské činnosti. Nenechal si okleštit svou činnost, mnohdy vlasteneckou. A to za doby vládnutí dvou totalitních režimů a přes vyvíjené tlaky vůči němu. Historii jsem popsal v dřívějším příspěvku.

Uživatel výplatního stroje Melantrich byl jedním z prvních uživatelů tohoto vynálezu v Československu - v pořadí 39.    Povolení získal oficiálně Věstníkem ministerstva pošt a telegrafů č. 27 ze dne 3. 6. 1927.  Dohlédacím poštovním úřadem byla pošta PRAHA 1.  Uživatel používal stroje Francotyp - zachyceny jsou  dva.

Označení a jeho poloha  byly v tomto období stejné.

 

Období 1. republiky (1927 - 1938)

 

 

1. otisk - FR 6 s - 4m

Otisk 1. dne 22. 7. 1927.

Poslední zachycený otisk: 5. 10. 1934

 

 

 

 

melan 001      melan 002

 

 

 

2. otisk - FR 6 s - 4m

změna výplatního razítka včetně výplatního znaménka a výplatních číslic

Zachycené otisky 20. 4. 1935 + 24. 5. 1935

 

melan 003

 

 

3. otisk - FR 6h - 4m

jiný stroj, nové výplatní razítko a denní razítko

zachycená data: 7. 7. 1937 + 23. 9. 1937

 

melan 005

 

Období 2. republiky (1938 - 1939)

4. otisk (1. otisk 2. republiky) - FR 6h - 4m

nové výplatní razítko, nové číslice počitadla

26. 1. 1939

P.S. Ve výplatním razítku se neobjevil název ČESKO - SLOVENSKO tak jako u převážné většiny výplatních otisků používaných v  2. republice.

 

melan 007

 

Příště pokračování otisky za Protektorátu Čechy a Morava.

 

Výplatní stroje vyplácely zásilky v budově Melantrich na Václavském náměstí čéslo 36 (některé prameny uvádějí číslo domu 42). . Dnes v této multifunkční budově sídlí obchodní dům Marks and Spencer. Část slouží jako apartmány na bydlení,

 

 

DSC00380

Foto: Ivan Leiš

 

Původní dům č. 793/36 zakoupen v roce 1910. V roce 1913 postaven současný dům dle návrhu Bedřicha Bendelmayera v  pozdně secesním stavebním stylu. Pro potřeby Melantrichu (název po tiskaři Jiřím Melantrichovi z Aventina). Byla zde původně i tiskárna a tiskly se zde noviny a časopisy národně socialistické strany, dům byl nejen sídlem Melantrichu, ale i  sídlo Lidového nakladatelství. Do novodobých dějin vstoupil dům s balkonem, odkud promluvili  pozdější prezident Václav Havel a další představitelé sametové revoluce v roce 1989. V současnosti multifunkční dům, kde je obchodní dům Marks and Spencer a apartmány k pronajmutí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

Ivan Leiš: PŘEDNÁŠKA PRO KF 00 - 15 K 95. VÝROČÍ ČS. VÝPLATNÍHO OTISKU (4)

4. část

Pokračování z minulého 3. části.

 

port 1 088 kopie kopie      port 1 089 kopie kopie         port 1 090 kopie kopie     port 1 091 kopie kopie      port 1 092 kopie kopie     port 1 096        port 1 097 kopie      port 1 094 kopie kopie       port 1 095 kopie kopie     port 1 098 kopie kopie     port 1 099 kopie kopie     port 1 100 kopie kopie     port 1 101 kopie kopie     port 1 102 kopie kopie     port 1 103 kopie kopie     port 1 104 kopie kopie     port 1 105 kopie kopie

 

Zde končí I. část přednášky věnovaná Stoleté historii.

 Další částí "Sběratelské výzvy" přednáška pokračuje  v 6. části tohoto seriálu příště ...

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (157) - MĚSTSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR ŽELEZNÁ RUDA s poučením o otiscích podtypu FR6

Významnou a rozsáhlou skupinou uživatelů výplatních strojů v období 4. republiky byly orgány státní moci v mnoha místech naší republiky. Od krajů přes města a malá místa. Řada z nich využívala k vyplácení své korespondence výplatní stroje. 

Často byly takové výplatní stroje umístěny v těsné blízkosti čs. státní hranice jako je tomu u Městského národního výbor v Železné Rudě na Šumavě.

Tento subjekt používal výplatní stroj Francotyp, typ A(nker), otisk sběratelsky FR 6 - 0 - 4m.

 

zelrud 001

 

Otisk výplatního stroje v roce 1981 už jevil známky fyzického opotřebení - v denním razítku a v mechanismu výplatního razítka. Mechanismus výplatních hodnot byl zcela určitě již několikrát opravován. Výjimečná je i jeho poloha s vychýleným výplatním znaménkem (asymetricky položené číslice nahoře).

Zajímavé je i stejné PSČ - jak v názvu pošty, tak před domicilem v označení uživatele.

_________________________________________________________________________

Pár všeobecných specializovaných  poznámek k tomuto podtypu výplatního otisku.

 

Denní razítko bylo původně jednokruhové (1k) a postupně podle nově přijaté normy koncem roku se měnilo postupně na dvoukruhové (2k) a dvoukruhové s můstky (2km).

U vnitřní kružnice nastal v některých případech problém - velmi široké datum s rozloženými číslicemi. V těchto případech se buď zůstalo o jednokruhodého denního razítka anebo se jednokruhové denní razítko vyměnilo za denní raítko s širším průměrem obou kruhů. Často hrály roli jen milimetry.

Vyskytl se i neobvyklý tvar denního razítka s vnitřním obloučkem, též nazývaným "půlměsícem)  nahoře i dole uvnitř razítka, někdy dole s můstkem, někdy bez. Pak tato změna byla jednodušší a číslice data se do daných rozměrů vešly.

Zajímavý je i specializovaný pohled na číslo počitadla. Buď se vyskytovalo zpočátku ve středu (s)  nebo nahoře (h) mezi denním a výplatním razítkem. Třetí případ byly otisky bez čísla počitadla (tak, jak tomu je u dnes zveřejněného otisku)..

Výplatní číslice ve výplatním razítku mají charakteristické výplatní razítko ve tvaru hvězičky s pěti čárovými paprsky, samotné znaménko je buď rovné anebo vychýlené doleva či doprava. Na druhém místě je vyšší číslice (korunová pozice) a další dvě číslice (haléřové pozice)  na dvou posledních místech jsou menší respektive nižší. Mohou se vyskytovat i oválné číslice stejné výšky tak, jak tomu je u gotických a novogotických číslic.   Číslice jsou oválného tzv. československého tvaru či vzoru. Mohou být čtyřmístné, ale i  pětimístné na začátku období.  Vyskytuje se i několik tvarů oválných číslic (ov) číslice hranaté gotické německého vzoru (g) anebo i novogotické (ng).

Vložením PSČ vznikl nový podtyp výplatního otisku. Jeho poloha a dakší faktory jsou též objektem zájmu  a studia sběratelů.

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (7 - 13) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ POSTALIA NA ČS POŠTÁCH

Ve sledovaném období u otisků výplatních strojů Postalia se vyskytly další zajímavé varianty podtypů. Byly jimi vícelsovní domicily v názvech pošt.

 

160 08 PRAHA 68 - LETIŠTĚ

12. 5. 1982

K základnímu názvu pošty byl přidán přídomek, který v denním razítku upřesňoval místo pošty, i když v tomto tvaru název pošty v dalších poštovních artefaktech (např. RN) nenajdeme. V nesouladu výplatní otisk a R-nálepka.

 

vice slov 001

 

251 81 PRAHA 114 - UHŘÍNĚVES

21. 3. 1989

Přídomek dřívějšího názvu pošty je s pomlčkou za číslem pražské pošty. V nesouladu název pošty ve výplatním otisku a R-nálepce.

 

vice slov 002

 

197 00 PRAHA 97 (KBELY)

5. 4. 1979

Přídomek v závorce ne za názvem pošty, ale v dolním mezikruží tam, kde je obvykle rozlišovací znaménko (např. hvězdička). Názvy pošty v souladu ve výplatním otisku i na R - nálepce.

 

více slov 001

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS