HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 09 listopad 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (126 - 2) - ŽIVNOSTENSKÁ BANKA (období 1946 - 1992 - 2. část POSTALIA)

2. část věnovaná strojům POSTALIA u Živnostenské banky

Osobní příspěvek k 95. výročí existence výplatního stroje v čs. poštovním provozu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

POSTALIA

Subjekt v průběhu let používal souběžně několik strojů Postalia, identifikace obtížná, ale možná srovnáním rozsáhlého filatelistického  materiálu podle jednotlivých částí otisku

HORNÍ CELISTVOST (viz dvě celistvosti na dolním listě )

Dohlédací pošta PRAHA 1

Časové rozmezí: - 7/76 - 4/78 -

Poznámka: podnikové PSČ 113 80 v označení oprávněného uživatele, PSČ dohlédací pošty  v denním razítku nikoliv, slabé můstky, bez rozlišovacího grafického znaménka v denním razítku, od - 211/77 - nedotiskuje desetinná tečka ve výplatní hodnotě, vysoké číslice data, ovál v označení uživatele s názvem 23 mm

Podací pošta PRAHA 03

ZetBe 001

 

POSTALIA

DOLNÍ CELISTVOST (viz horní koláž)

Dohlédací pošta 110 00 PRAHA 1

Časové rozmezí: - 2/79 -

Poznámka: do denního razítka zanesen název dohlédací pošty 110 00 PRAHA 1 včetně PSČ , změna denního razítka, silné můstky, rozlišovací grafické znaménko hvězdička, desetinná tečka v hodnotě nedotiskuje, ovál 23 mm

Podací pošta PRAHA 03

Ž BE 001

 

 

POSTALIA (s příležitostným označením)

Nápis: Výplatní stroj Živnostenské banky/ - první v čs. poštovním provozu, pod nápisem v obdélníku s přerušovanými čarami originální miniotisk s date, 16. 0. 1926 a číslem počitadla 0000 (originál uložen v Poštovním muzeu),  první čs. otisk metodou "otisk v otisku", zde konkrétně otisk Francotyp v otisku Postalia, otisk vytvořen k 60. výročí existence výplatního stroje v čs. poštovním provozu

Autor návrhu : Ivan Leiš

Rytec: František Pavlíček

Se souhlasem dohlédací pošty PRAHA 1 (Marie Kocíková) a vedení Živnostenské banky reprezntované generálním ředitelem ing. Janem Stružem

Výplatní stroj s příležitostným výplatním otiskem slavnostně zprovozněn v budově Živnostenské banky Praha 1 Příkopy) v 11.00 hodin za přítomnosti vedení Živnostenské banky vedené ing. Janem Stružem, představitelky československé poštovní správy Marie Kocíkové a představitelů Komise poštovní historie a celin KPHC SČSF a pracovní skupiny  otisků výplatních strojů u sekce dopravy poštovních zásilek KPHC SČSF vedené předsedou komise ing. Ivanem Leišem. Zápis proveden a stvrzen podpisy v Kronice komise poštovní historie a celin SČSF, která je uložena v Poštovním muzeu po ukončení existence KPHC SČSF koncem roku 1989.

Otisk 1. dne: 16. 9. 1986 (na den přesně 60 let od prvních otiskůˇprvorepublikové Živnostenské banky)

Otisky níže:

Horní celistvost: 1. otisk z výplatního stroje Postalia   na celistvosti (RRR) - hodnota Kčs 1,-

Dolní celistvost: vzácný černotisk označení oprávněného uživatele (RR)

Celistvost  na konci přehledu: vzácný červenotisk celkového otisku, Poslední zkušební otisk púřed oficiálním spuštěním - anulát (RRR)

Příležitostný otisk vyjmut koncem roku 1986 z výplatního stroje a nahrazen běžným štočkem

 

ŽB 2 005

 

ŽB 2 007

 

POSTALIA

Změna označení oprávněného uživatele , elipsa o velikosti 23 mm zůstala, pod ní doplněna adresa dle poštovních pravidel, denní razítlko se silnými můstky, tři hvězdičky v dolním mezikruží

Časové období: - 2/83 - 1/84 - .... vysoké a štíhlé číslice data v denním razítku - zobrazeno

                       - 7/85 - 3/86 - .....změna číslic v denním razítku, vysoké a štíhlé číslice, ale odlišných tvarů než předchozí

                       - 8/87 - 6/88 - ..... změna číslic v denním razítku, nízké a oblé číslice - zobrazeno

 

ŽB 2 008

 

 

POSTALIA

Horní celistvost

Změna OZNAČENÍ - ZDE VELKÝ ZNAK, VELIKOST ELIPSY S NÁPISEM SUBJEKTU - 25 MM, pod znakem ŽB jen PSČ a domicil (malé provedení), silné můstky, jedna plná malá klasická hvězdička v dolním mezikruží, vysoké číslice v denním razítku

Časové rozmezí: - 11/82 - 6/91 -

POSTALIA

Dolní celistvost

Datum: - 4/90 -

 Velké logo s vyššími číslicemi a písmeny ve zkrácené adrese, denní razítko se silnými můstky, křížek v dolním mezikruží, nové datové číslice - vyšší a odlišného tvaru předchozích otisků

 

ŽB 2 009

 

POSTALIA

Malé logo s malou adresou, denní razítko se třemi malými klasickými hvězdičkami v dolním mezikruží denního razítka, číslice deního razítka nízké a malé, silní můstky

Datum: - 5/90 -

 

zivnobanka 001

 

Změna označení - použito prvorepublikové logo ve spojení v adresou - spojeno obdélníkem. Identifikovány tři druhy otisků z různých strojů:

Poznatelné dle rozlišovacích grafických znamének, zoubkování  a číslic v denním razítku.

 

POSTALIA

Datum: - 10/91 -

hvězdička v dolním mezikruží, větší zoubky perforace

 

zivnobanka 2 002

 

Druhý otisk se změněným označením 

Tři hvězdičky v dolním mezikruží, přilehlý rámeček, menší zoubky, silné můstky

ČASOVÉ ROZMEZÍ: - 1/92 - 6/92 - 

 

zivnobanka 2 001

POSTALIA

Třetí otisk se změněným logem a adresou

Časové rozmezí: _ 1/92 - 10/92 - 

Silné můstky, nové číslice denního razítka, odlišné od předchozích , křížek v dolním mezikruží, přilehlé zoubkování rámečku výplatního razítka

 

zivnobanka 2 003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                       

                      

 

 

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (6 - 9) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANKOTYP NA ČS . POŠTÁCH

Ve 40. a 50. letech více než kdy jindy fungoval výplatní otisk jako němý svědek doby. Nejenže zanechal svědectví o nutnoststi změn v mechanismu stroje z objektivních důvodů (finančních či měnových), ale též i změny vyvolané změnou společenských a politických poměrů v zemi. Vadily i náboženské vlivy. Proto došlo k vylámání či odpilovaní všeho, co připomínalo náboženské kořeny.

Jedním z výplatních otisků, které tyto změny dokumentovaly, byly otisky pošty LIPT. SV. MIKULÁŠ, později LIPT. MIKULÁŠ, který mávnutím proutku přestal být "svätý". Při srovnání dvou otisků z tto lokality zjistíme změnu počtu číslic vzniklou přebudováním mechanismu z pětimístné na čtyřmístnou hodnotu a změnu názvu pošty/obce po odtsranění části domicilu pošty.

Reprodukované otisky zvětšeny oproti originálům z důvodu lepší čitelnosti.

Liptovský Svätý Mikuláš ještě svatý.

Výplatní otisk pošty LIPT. SV. MIKULÁŠ

Datum 30. 6. 1949

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 5m

 

liptovsky sv mikulas 001

 

 

LIptovský Svätý Mikuláš již není svatý.

Výplatní otisk LIPT.     MIKULÁŠ

(zkratka "SV." odpilována, nový název není znovu ryt)

Datum 12. 1. 1957

Výplatní otisk Francotyp, otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 4m

 

liptovsky sv mikulas 002

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS