HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 28 listopad 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (143) - OTISKY PŘEDVÁDĚCÍCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ POSTALIA (3)

Předváděcí výplatní otisky Postalia (3)

80. léta 20. století

Firma Postalia používala na svou podporu prodeje svých výplatních strojů předváděcí stroje a jejich výplatní otisky i v 80. letech. I mezi nimi se vyskytly zajímavosti a cenné otisky.

 

Koláž otisků

Horní celistvost: 11. 9. 1980

Tento otisk ukazuje produkt neobvyklého stroje. Předváděcí stroj měl trojmístnou výplatní hodnotu - takový nebyl nikdy v čs. poštovním provozu použit. Denní razítko má tvar obvyklý v Německu, ale výplatní razítko je tehdejší československé.

 

Dolní celistvost: 5. 5. 1981

Otisk stejného stroje, ale již se čtyřmístnou výplatní hodnotou  a přidanou nulou, která je o poznání výraznější než ostatní číslice.  Označení obou jsou stejné, jakož i denní razítka. Označení propaguje systém Postalia, který " skládá, obálkuje a vyplácí". Rozuměj zásilky.

 

postal 80 001

 

Kompletní sada předváděcích výplatních otisků Postalia pro čs. trh roku 1981 a 1982.

Zajímavostí těchto strojů a otisků je, že mají nižší a oblé (baculaté) číslice, u nichž se dají samostatně ovládat číslice vročení v řádu jednotek a desítek - tedy s neomezitelně nastavitelným vročením.

Data předváděcích otisků: 6. 5. 1981 + 15. 9. 1982 + 16. 9. 1982. Některé otisky nedotiskují desetinnou tečku.

 

postal 80 002

 

Další otisky v osmdesátkách

Otisk na propagačních kartách firmy Postalia

Horní celistvost: 12. 9. 1985 - propaguje model Postalia Elektrik Standard (pro malé a střední podniky), zajímavé je denní razítko - zkratka VORF. - FRST. v dolním mezikruží znamená = VORFÜHRFRANKIERSTEMPEL = předváděcí výplatní otisk. Název firmy je tenzokrát nahoře, dříve byl dole. Postalia přizpůsobila předváděcí otisk československým normám i v denním razítku.

Dolní celistvost: : 15. 9. 1988 představuje nový model stroje značně renovovaný. Označení obsahuje i adresu výrobce (inspirace československým nařízením, kdy v té době bylo třeba uvádět přesnou adresu), živá reklama v kresbě s textovým sloganem - Postalia - vytříbené (zralé)  řešení. V denním razítku je již PSČ a název československé pošty, v dolním mezikruží tři šesticípé hvězdičky - rozlišovací znaky, odlišné číslice data. I výplatní razítko je jiné. Oproti dřívějším rozměrům (28 mm x 24 mm) nový rámeček je menší:  o rozměrech 25 mm x 22 mm.

 

postal 80 003

 

Při propagaci svých výrobků  firma Postalia používala i otisky, kde byla jako provozovatel (náhrada státu) uvedena ve výplatním razítku Deutsche Post případně Deutsch Bundespost

 

      postal 000 001     postal 000 002

 

 

Často se prezentovaly i jiné výrobky firmy Postalia - např. prezenční stroje s prezenčními razítky.

 

prezens 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (142) - OTISKY PŘEDVÁDĚCÍCH VÝPLARNÍCH STROJŮ POSTALIA (2)

Předváděcí výplatní otisky POSTALIA (2)

70. léta 20. století

Firma Postalia zintenzivněla svou prodejní a tím i předváděcí činnost v 70. letech 20. tsoletí. Pro tyto účely zhotovila celou řadu zajímavých předváděcích strojů a jejich otisků.

 

14. 9. 1971 ; 14. 9. 1975

Jeden z prvních otisků 70. let s datem 14. 9. 1971. V označení propagovala výhody výplatních strojů: FRANK WITH POSTALIA, SAVE TIME AND MONEY ( Vyplácejte s Postálií, ušetřete čas a peníze).

Koláž dvou otisků

Horní otisk: 14. 9. 1971 (viz rozbor označení shora)

Dolní otisk: 14. 9. 1975 (u tohoto otisku zaznamenáváme vývoj firmy Postalia. Krátodobě se firma vyrábějící výplatní stroje  jmenovala TELENORM, ve zkratce TN - toto logo se objevuje v označení. Později nastal návrat k názvu POSTALIA.

Opět byla  v označení reklama propagující výkonnost modelu Postalia Automatik: "10000 dopisů za hodinu vyplácí TN Postalia Automatik"-

Předváděcí otisky byly demonstrovány na Brněnském veletrhu v září 1971 a 1975.

postal 70 002

 

20. 9. 1977 + 19. 9. 1979

Další koláž dvou předváděcích otisků, opět podle data použitých na podzimních Brněnských veletrzích.

Horní celistvost 28. 9. 1977 (reklamní text: Obrázek světa dopisů  "mit POSTALIA frankiert die Welt" (= Svět vyplácí Postalií")

Dolní celitstvost: 19. 9. 1979 (propagace jednoho z modelů Postalia - Postalia Elektronik s reklamním textem: "jedinečný výplatní stroj s elektronikou"). Jak jsme psal na obálkách spřízněné firmy vyrábějících obálky a obálkové systémy  (Okafold).

 

postal 70 002

 

Jak jsem avizoval v předchozím příspěvku (1), tak 70. léta přinesla v této oblasti jediný a jedinečný otisk tehdy západoněmeckého výrobce Postalia - celý předváděcí otisk byl v češtině, a to ve všech částech.

Tento otisk byl vyroben pro Kancelářské stroje n.p. za účelem lepšího předvádění a prodeje strojů Postalia. Model Postalia - Automatik byl schopen vydávat otisk na speciální výplatní pásce s lepem umožňujícím vyplácení trojrozměrných a objemných zásilek (dolní ukázka). Na horní ukázce je otisk otištěn na obálce.  Oba otisky jsou anuláty.

 

postal 70 003

 

Na konec tohoto vstupu uvádím kompletní sadu předváděcích výplatních  otisků firmy Postlia z roku 1977, které byly poskytnuty pro československý trh. Návrh se přizpůsobil československým normám, text byl německý, číslice v denním razítku vyšší, štíhlé. (celkem čtyři otisky). Propagují systém vyplácení, pochopitelně i firmu, ale pokračují v propagaci jednotlivých modelů ( Postalia (Automatik, Elektronik, Elektrik "Standard").

 

postal 70 001

 

 

Číst dál...

Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00 - 15 Praha zve na odbornou přednášku

Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00- 15 Praha

zve na další klubové odpoledne přednáškového cyklu 2021 - 2022 s tématem

 

Výplatní otisky z našeho území 1926 - 2022, mezníky a sběratelské výzvy

 

2. 12. 2021 (čtvrtek) od 16.30 hodin.

Přednáší ing. Ivan LEIŠ

Přednáška se koná v domě PORTUS (Občanské sdružení Život 90 v Praze 1

 v ulici Karolíny Světlé č. 18 (roh s Betlémskou).

 

Je důležité, aby návštěvníci přednášky dodrželi hygienické a protiepidemické pokyny vlády ČR, které jsou uvedeny na https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/prednaskova-cinost a na webových stránkách klubu www.kf0015.cz.

 

 

Informace o přednášejícím a ukázky z chystané přednášky.

 

před 001

 

pred 001

 

 

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (6 - 27) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANCOTYP NA ČS. POŠTÁCH

 

Pětimístná výplatní hodnota ve výplatním otisku se vyskytovala ve sledovaném období poměrně zřídka. Sběratelské označení FR - BAL - 4m/12 - 5m (klasifikace dr. M. Boušky).

Dvě ukázky z pošty Brno 200 - listovní zásilka a poštovní průvodka do ciziny. Vzdálenost 125 mm (levé razítko), 40 mm (pravé razítko). Jední se o osovou vzdálenost ze středů denních razítek a výplatního razítka.

Obě zásilky s hodnocením R.

 

BRNO 200

listovní zásilka

13. II. 1980

 

BALIK 1 001

 

BRNO 200

poštovní průvodka do ciziny

18. IV. 1986

 

BALIK 1 002

 

 

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (6 - 26) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANCOTYP NA ČS. POŠTÁCH

Balíkové výplatní otisky

I těchto strojů a těchto otisků docházelo k vyčerpání kapacity číslic vročení v datu denních razítek.

Do doby, než došlo k jejich nahrazení či obnovení novými číslicemi, ve výplatním otisku se objevovala pouze červená ploška (obdélníček či čtvereček). Vynechaný letopočet byl doplňován denním razítkem podací pošty. Ukázky jsou z pošty 33 v době  výjimečné situace (bez letopočtu) a za  normálního stavu (s vročením). .

 

PRAHA 33

2. II. ..

bez letopočtu

dle denního razítka stav dne 2. II. 1970

 

 

BALIK 001

 

PRAHA 33

28. III. 1975

s vročením (po zanesení nové kapacity vročení)

 

BALIK 002

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

SKOTSKÝ EDINBURGH (3)

Hlavní město Skotska Edinburgh je známé mnoha zajímavostmi a kuriozitami. Jednou z nich je čtvrť Greyfriars, která kromě jiného proslula historií  věrného skajteriéra Bobbyho.

V polovině 19. století žil v Edinburghu žil zahradník John Gray. Jeho zaměstnání moc nevynášelo, tak se dal k policii a sloužil jako noční hlídač. Jednoho dne se k němu připojil skajteriér (některé zdroje uvádějí jeho původ křížence) jménem Bobby. Skajteriér (v angličtině Skye Terrier, v češtině označován jako SKY) je skotské psí plemeno, dřívě lovící hlodavce, nyní spíše společenský pes, oblíbený v královských kruzích Spojeného království.

Mezi Bobbbym a jeho novým páníčkem se vytvořilo se celmi silné přátelství. Páníček zeměřel 15. 2. 1858  a Bobby na něj nezapomněl dlouhžch 14 let. Dne 14. 1.  1872 ve věku 16 let  opustil náš svět. Během dlouhých 14 let po smrti svého pána mu byl stále věrný . Držel stráž u jeho hrobu a navštěvoval i  jeho oblíbená místa včetně často navštěvovaného  hostince Johna Graye zvaného od té doby "Bobby´s Bar".

Baronku Angelu Georginu Burdet-- Coutts tato věrnost tak dojala, že nechala postavit Bobbymu fontánu  s pomníkem věrného hafíka. Fontána byla zrušena z hygienických důvodů, ale pomník zůstal a stal se kultovním místem Edinburgu. U jeho hrobu jsou stále čerstvé kvěziny....

Ve Skotsku hafíci znamenají mnoho. Fotografie z popisovaného místa doplňuji fotografiemi ze psího hřbitova v Edinburghu.

 

GREYFRIARS BOBBY

 

sky 002     sky 001     sky 003     sky 009   sky 010     sky 005     sky 007

 

HŘBITOV VOJENSKÝCH PSŮ V EDINBURGHU

sky 006     sky 008

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS