HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - sobota, 27 listopad 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (141) - OTISKY PŘEDVÁDĚCÍCH VÝPLATNíICH STROJŮ POSTALIA

OTISKY PŘEDVÁDĚCÍCH VÝPLATNÍCH STROJŮ POSTALIA

 

Začínám definicí:

"Předváděcí výplatní otisky jsou otisky vytvořené předváděcími výplatními stroji, které s povolením příslušné poštovní správy slouží k předvádění strojů a jejich otisků na speciálních akcích propagační povahy jakými jsou prodejní výstavy, veletrhy apod.Tyto otisky mohou mít  jako svou součást názvy či znaky příslušné poštovní správy či státu, na jejichž území jsou předváděny odborné i laické veřejnosti (např. převzaté výplatní razítko či denní razítko používané na příslušném území, kde byl stroj předváděn). Velmi často obsahují i reklamní texty pro podporu prodeje produkce příslušných výrobců. Tyto otisky slouží jako předváděcí a nelze jimi vyplácet poštovní zásilky, i když  mají  výjimečně vyznačenou hodnotu poštovného. Nejčastěji jsou v podobě anulátů. Tyto otisky jsou důležitým dokumentačním artefaktem pro studium typologie otisků výplatních strojů".

 

Zastavuji se u předváděcích výplatních otisků firmy POSTALIA ze  60. - 80. let. Firma Postalia byla ze všech výrobců nejčilejší a je možno říci, že tato aktivita pomohla této firmě se svými výrobky v Československu zdomácnběnz a stát se jednou ze silných výrobních firem jak v oblasti komerčšních tak i poštovních výplatních otisků.

 

POSTALIA

60. LÉTA

Předváděcí otisky tohoto německého  výrobce měly nejčastěji denní razítko a označení v němčině, výjimečně v angličtině. Pouze výplatní razítko bylo československé. V denním razítku bylo uvedeno jméno výrobce a v horním mezikruží německy slovo VORFÜHRSTEMPEL (předváděcí otisk). Označení obsahovalo reklamní kresby a texty,  velmi často vysoké grafické a estetické úrovně. Vždyť šlo o prodej výrobků..

Zatím je známý jediný případ, kdy firma POSTALIA vytvořila pro československý trh propagační a předváděcí otisk s českým denním razítkem úravděpodobně pro prodejní akci pro Kancelářské stroje. Celistvosti nesou datum 20. 2. 1975 a denní razítko obsahuje tyto údaje: horní mezikruží: POSTALIA, dolní mezikruží PŘEDVÁDĚNÍ (budu reprodukovat v dalšícm díle).  I reklamní text byl v češtině a text doplněný obrázkem zeměkoule zněl: "Předváděcími stroji frankuje celý svět." V podstatě tento text není pravda, nešlo jimi vyplácet poštovní zásilky. 

Celistvosti často obsahovaly i reklamní nátisky dalších firem (např. vyrábějících obálky). Do propagačních obálek byly někdy vkládány reklamní letáky (viz dále)

Předváděcí stroje produkovaly i jako předvácí ukázka výplatní pásky s otisky (stroje Postalia toto umožňovaly).

Reklamní a předváděcí otisky se orážely výhradně na firemní obálky výrobce. Neviděl jsem doposud otisk na přinesených nosičích. Ty otisky byly výrobcem chápány jako předváděcí se vším všudy, nikoliv suvenýry pro návštěvníky předváděcích či veletržních akcí. Mohlo se stát, tyto případy nevylučuji. Například u pořízení otisku pro odborné československé firmy (Kancelářské stroje, Datasystém) a její pracovníky včetně mechaniků, ale to je jiná historie.

Tuto poznámku bych rád doplnil jednou informací - někdy se štočky použité ve předvádcích strojích umístily i ve strojích, jimiž Postalia vyplácela své zásilky v rámci svých povolených kompetencí. To se dělo poměrně masivně v zahraničí, u nás prakticky vůbec ne. To bylo dáno tím, že odborné československé firmy (např. Kancelářské stroje) neměly možnost přímo tyto stroje dovážet, jen přes prostředníky. U nás neexistovala praxe výhradních zástupců tak, jak tomu bylo u nás v dříějších dobách anebo tak, jak tomu bylo v zahraničí. Frma Postalia neměla přímo styk s trhem, jen přes centralizované prostředníky či určené subjekty. Propagační štočkys označením  na předváděcích strojích působily mnohdy jako zjevení v našich podmínkách. Navíc slovo reklama a propagace bylo na indexu a ledy se začaly lámat až po uvolnění v 60., letech, ale velmi pomalu.

Podobné předváděcí  akce jako v Ćeskoslovensku firma Postalia pořádala i v zahraničí, o čemž se dochovalo mnoho důkazů ve formě předváděcích otisků. I k nim se někdy zcela jistě dostaneme.

 

PST 002

 

PST 003

 

PST 004

 

 

 

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (6 - 25) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANCOTYP NA ČS. POŠTÁCH

Stále jsme ve světě výplatních otisků Československa, a to čs. pošt v období 1947 - 1992. Všímáme si již několik dní výplatních otisků sloužících pro vyplácení poštovného u balíkových zásilek. Těmito otisky byly vypláceny i obyčejné listovní zásilky.

V rámci podtypů docházelo často i k jejich změně. Jedním z takových případů je vyřazení levého denního razítka z provozu a zachování jen otisk s pravým denním razítkem a výplatním razítkem. Tímto zásahem se změnil podtyp FR - BAL - 4m/12 na podtyp FR - BAL - 4m/0. Přehled podtypů je z díly dr. Miroslava Boušky. tento případ nastal u pošty ĆESKÉ BUĚJOCICE 2. Oba otisky jsou z roku 1970, poměrně časově blízko od sebe (březen - prosinec). Chybějící levé razítko  v ústřižku pro odesilatele nahradilo denní razítko pošty, jak je vidno z ukázky (z něj zbyla jen vnější část mezikruží).

 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 2

17. III. 1970

otisk se dvěma denními razítky

 

FTP 001

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 2

20. XII. 1970

otisk bez levého denního razítka

 

FTP 002

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS