HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 25 listopad 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (139) - OTISKY S DVĚMA OZNAČENÍMI - JITEX PÍSEK a LIBERECKÉ AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY JABLONEC NAD NISOU

MOŽNOST DVOU MÍST PRO OZNAČENÍ UŽIVATELE

Některé výplatní stroje Francotyp (sběratelsky FR 8) umožňují umístit do otisku dva štočky pro označení oprávněného uživatele - jeden klasicky mezi denní a výplatní razítko, druhý nalevo od denního razítka. Dokonce s poměrně rozměrnou délkou či velikostí.

Je s podivem, že tuto možnost využily v historii a letech 4. republiky a období otisků se zoubkovanými výplatním otiskem (1946 - 1992) jen dva uživatelé - Jitex Písek (dohlédací pošta Písek 1) a Liberecké automobilové závody  v Jablonci nad Nisou (dohlédací pošta Jablonec naf Nisou 5). Oba uživatelé využili tuto možnost pro propagaci svého výročí existence, Liberecké automobilové závody v několika obdobích přidaly kresbu nákladního vozu a název LIAZ s logem. Oba otisky jsou výjimečné. Proto je škoda, že se zachovalo jen málo otisků s dobrou kvalitou.

 

Francotyp

FR 8 - 4m

dva typy číslic ve výplatním otisku (československý ovál a gotika)

 

 

JITEX Písek

FR 8h - 0  - 4m (g)

pošta PÍSEK 1

označení: 20 let existence subjektu respektive 20 let pletené módy)

délka otisku se dvěma štočky byla 16,3 cm

Otisk před vložením druhého štočku a otisk s vloženým druhým štočkem označení (časové rozmezí: - 4/69 - 3/70 -)

 

jitex 001

 

Liberecké automobilové závody/LIAZ Jablonec nad Nisou

FR 8h - 4m (ov)

pošta JABLONEC nad NISOU 5

Otisk s kresbou vozu a názvem LIAZ/logem

1. časové rozmezí: - 9/75 - 1/76 -

přestávka v rozmezí (výměna štočku - nové označení k 25. výročí existence subjektu): - 2/76 - 7/76 -

2. časové rozmezí: - 3/77 - 12/84 -

 

liaz 006

 

2. časové období použití původního otisku )- 3//77 - dále)

Dlouhá verze otisku měla jednu nevýhodu, u delších podlouhlých obálek se mísila s nálepkami a dalšími údaji( razítka druhu zásilek či odesilatele apod.) na obálce anebo u krátkých obálek se nevytiskl otisk celý - nákladní vůz bly otištěn jen z poloviny. Není divu délka otisku byla 17 cm.

liaz 007

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

POŠTOVNÍ VÝPLATNÍ OTISKY PO VZNIKU ČESKÉ REPUBLIKY

O výplatních otiscích České republiky se moc nepíše. V bláhové naději, že podpořím sběratelství nového státu, jsem sestavil základní typologii výplatních otisků České republiky a nechal zavěsit na klubovém webu www.kf0015.cz. Bohužel zájem o otisky, jak komerční, tak poštovní nevidím. Sbírají se vůbec?

Zajímavé změny nastaly u poštovních výplatních otisků, které začaly vyplácet poštovní zásilky v České republice po 1. 1. 1993, vzniku nového státního celku. Jako příklad jsem zvolil obyčejný případ z pošty Kolín 2.

kolín 001

 

Na zobrazené koláži je v horní části výplatní otisk z pošty KOLÍN 2 z dob Československa (odeslaná zásilka 31. 8. 1979). V dolní části je výplatní otisky pošty 280 02 KOLÍN 2, který mi poslal přítel ing. Petr Skuhravý (člen sekce výplatních otisků a spolupracovník odborných kruhů zabývajících se výplatními otisky v 80. a 90. letech). Celistvost byla odeslána v roce 1993.

 

Rozdíly jsou patrné na první pohled:

Výplatní razítko

- místo názvu Československo nový název Česká republika,

- provozovatel  nechal umístit poštovní trubku v dolní části razítka

 

Denní razítko

Státoprávní změna prakticky neovlivnila jeho vzhled. Zanesení PSČ souvisí s poštovními nařízeními, i když k tomuto postupu došlo se zpožděním. Ozdobné rozlišovací  symboly (zde tři křížky) jsou dílem výrobce případně mechanika odborné firmy, která zprovoznila tento výplatní stroj . U československého otisku je zajímavý ještě jeden detail. Poslední nula  ve výplatní hodnotě se neotiskovala, někdy "ochuzená" hodnota o jednu nulu tuto skutečnost se napravovala ručním dopisováním nuly, případně celistvosti v této podobě pošta pouštěla dále do poštovního prostoru bez úpravy s trojmístnou hodnotou

 

 

Číst dál...

MAIL ART (3)

Poštovní umění (Mail Art) se prezentuje jako zásilky s poštovními známkami, exotickými názvy měst a zemí mimo obvyklé regiony,  vybavené  polepkami,  nálepkami či samolepkami a doplněné vlastními razítky. Nosiče Mail Artu jsou podobné normálnm zásilkám s tím rozdílem, že jsou vybaveny a ošperkovány vlastními kresbami, kolážemi a dalšími výtvarnými počiny. Většinou mají velikost formátu A4, vyskytují se i větší zásilky uschované do ochranných obalů, tub a  desek. 

Výtvarníci používají k vytvoření děl Mail Artu ty nejrůznější techniky a prostředky. Nejčastěji to jsou koláže, kresby, texty, výstřižky z časopisů a novin, fotografie, kresby, grafiky, strojopisy, výtvory z počítačů, kopie z kopírek, poštovní artefakty - známky, výstřižky celin, různé podoby razítek všeho druhu. Vzhled Mail Artu je různorodý. Jeho forma není důležitá, je to jen prostředek k vyjádření myšlenky a jakýmsi "obalem" ke komunikaci.

Komunikace -  to je to nejdůležitější  v tomto uměleckém oboru, který využívá pošty k doručení uměleckého výtvou.

Do tvorby Mail Artu vstupují rúzné umělecké techniky včetně kopírování a použití počítačů.

Za Mail Art se považuje nejen zásilky v formě obálky, i když ty tvoří největší díl Mail Artu zaslaného poštou.  Literatura o tomto oboru uvádí, že se dá doručit téměř vše - Jiří Hůla píše, že "v Japonsku .... se dá doručit vějíř, pomeranč, vajíčko na měkko, tradiční papírové skládačky, lampiony, květiny v květináči, nafouklý balónek,  nakousnutý banán, talíř s obědem, knihu se jménem adresáta napsaným na ořízce, tři páry bot (odeslané samozřejmě kus po kuse), tričko, zápalky a jedinou cigaretu.....  -  vše nezabalené, opatřené výplatními známkami a předepsanými razítky. Japonci patří k jeho nějvětším obdivovatelům a průkopníkům". 

Neumím si představit členy jury soutěžních filatelistických výstav, kdyby se v exponátu objevil pomeranč s poštovní známkou a řádně znehodnocenou denním razítkem. Ale možná, že k takovým výstavám jednou dospějeme.

Jiří Hůla ve svém internetovém příspěvku píše o tom, že Mail Art v našich končinách se vyskytoval a tvořil širokými skupinami lidí již v 80. letech. Byly to přímo rozsáhlé poštovní akce, které přinesly své ovoce - artefakty Mail Artu. Jednou z akcí byla Prostor - Čára (1987) a Keeping in Touch with Paper (1988).

Při akci Keeping in Touch with Paper se rozesílaly mapky na předem vybrané adresáty, na které měl adresát zakreslit cestu, po které se k němu dostala zásilka a poslat ji zpět odesilateli malíři Svatopluku Klimešovi. Poté tato díla byla vystavena na výstavě v Brně v soukromé galerii.

Akci Čára realizovala na námět Jana Steklíka Galerie H v Kostelci nad Černými lesy. Bylo stanoveno zadání - spojit dva body vyznačené na pohlednici libovolnou čárou, pohled podepsat a poslat zpět odesilateli - galerii. Z artefaktů, kterých vrátila polovina, se stala přehlídka pohlednic nalepených na válci a díla na sebe navazovala. Této akce se zúčastnila celá řada umělců. Interaktivita vstoupila do Mail Artu a zdomácněla v tomto umění..

Ve světě je běžné, že do obyčejných témat vstupují i politická témata nejčastěji formou koláží.

 

Ukázky Mail Artu z různých zdrojů www.google.com a instagram

(amazon, moma, mattialmg)

 

mail art 3 001

 

mail art 3 002

 

 

Do Mail Artu se dostává i kolážové umění s politickým podtextem. Svědčí o tom koláž z Chile, která se na nosičích Mail Artu objevila.

 

mail art 3 003

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (6 - 23) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANCOTYP NA ČS. POŠTÁCH

Dostali jsme se do světa výplatních otisků soustavy Francotyp, které sloužily k zapravení poštovného při podání balíků, sběratelsky označujeme jako FR - BAL - 4m. Historicky se nejdříve objevily na poštovních průvodkách, většinou jako torza - buď jen s denním razítkem anebo s pravým denním razítkem, občas i se dvěma denními razítky - levým a pravým. Jedná se o části celistvostí, které vznikly podle úředních předpisů, takže se nejedná o uměle vytvožené ústřížky či výstřižky a jako takové se posuzují sběratelsky jako plnohodnotné artefakty na úrovni celistvosti.

 

PRAHA 10

31. V. 1949

FR -BAL - 4m

Ústřižek poštovní průvodky s podacím razítkem a údaji o odesilateli ve formě úředního torza  - obdržel adresát.

K identifikaci balíkové výplatního otisku slouží dvoukruhové denní razítko a římské číslice v řádu měsíce.

Zvětšeno.

 

průvodky 001

 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 1

15. VI. 1954

Sběratelské označení: FR - BAL - 4m

 

353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 1

8. XII. 1977

 

Dvojice útržků balíkových průvodek. Dokumentují změnu podtypu, která vznikla doplněním denního razítka o PSČ. PSČ je umístěno v mezikruží asymetricky.

Sběratelské označení: FR - BAL - 4m (PSČ)

 

průvodky 003     průvodky 004

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VÍDEŇSKÉ MOMENTKY

Perla na Dunaji - Vídeň -  skýtá návštěvníkům a fotografům bezpočetné možnosti pohledů, záběrů a zajímavostí.

 

 viden 001     viden 003     viden 002     viden 004     viden 005     viden     viden 2    viden 3     viden 5     viden 4

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS