HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 23 listopad 2021

ČELÁKOVICKÉ VÝPLATNÍ OTISKY FIRMY J. VOLMAN

Před chvíli jsem dopsal článek o výplatních otiscích národního podniku TOS Čelákovice, která navázala po znárodnění na činnost soukromé firmy J. Volman Čelákovice. Obsahem činnosti těchto subjektů byla zejména výroba soustruhů Volman.

Stojí za to si připomenout, jak firma J. Volman vyplácela zásilky před obdobím 4. republiky a zároveň si připomenout neobyčejnou osobnost Josefa Volmana, zakladatele firmy v roce 1910.

 

JOSEF VOLMAN

(14. 11. 1883, Žebrák - 16. 4. 1943, Čelákovice, pohřben na hřbitově v Žebráku), syn zámečníka a strojního mechanika Františka Volmana (1844 - 1908), který v 80. letech 19. století vybudoval firmu na výrobu nástrojů a na přelomu století se přeměnila na výrobu soustruhů. Rod je  původem z Horního Rakouska a na počátku 19. století se usadil v Čechách.

Josef Volman dokončil v  roce 1910  své chemické a strojírenské vzdělání v USA. 

Po návratu do Ćech založil společně se svým bratrancem firmu  A. a J. VOLMANOVI, TOVÁRNU NA STROJE A SLÉVÁRNU V ČELAKOVICÍCH. Slibný vývoj překazila I. světová válka a Volmanovo narukování na frontu v Srbsku, kde byl i zajat. Po smrti bratrance se stala strojírna v Čelákovicích jeho majetkem. Firma se přejmenovala na J. Volman. Firma se specializovala zejména na výrobu obráběcích strojů. Některé soustruhy též vyvíjel sám - např. tzv. revolverové soustruhy.

Firma se postupně rozšiřovala, o zakázky zejména ze světa neměla nouzi. Poté, co se bratrova strojírna v Źebráku dostala do potíží, zakoupil ji. V Čelákovicích se vyráběly soustruhy a obráběcí stroje, v Žebráku vrtačky a frézky. Několikrát došlo k rozšíření výroby a dostavbě různých provozních hal. Ve 40. letech došlo ke spojení s německou firmou Rittler s pobočkami ve 34 zemích.  V roce 1941 firma přeměněna akciovou společnost s názvem J. VOLMAN AG. Po válce došlo ke znárodnění a vytvoření národních podniků pod různými názvy, až se název ustálil na TOS (Továrny obráběcích strojů). 

Osobnost Josefa Volmana je úctyhodná zejména pro jeho morální kvality. Byl mecenášem, finančně podporoval různé projekty, zakládal odborné školy, byl i činný v podpoře sportovní činnosti, za německé okupace podporoval odbojáře a jejich rodiny během okupace. Záslužným činem bylo ukrytí části knihovny a archivu prezidenta Tomáše G. Masaryka. Mezi ukrytými knihami byla jo Masarykova bible. 

 

Nyní k tématu výplatních otisků u tohoto subjektu a uživatele výplatního stroje Francotyp. Firma si pořídila výplatní stroj až v roce 1939.

 

ČELÁKOVICE

FR 8h - 4m - 1 k

1. poněmčený vzor protektorátního otisku

1. den otisku: 8. 11. 1939

Mezi denním a výplatním otiskem silueta soustruhu a v ní logo firmy : zkratka JV v dvoukruhu . Po otiskem (v místech označení a výplatního razítka název: J. VOLMAN - ČELÁKOVICE).

 

volman 001

 

TSCHELAKOWITZ//ČELÁKOVICE

FR 8h - 4m - 1k

2. poněmčený vzor protektorátního otisku

1. den otisku 13. 3. 1940

 

volman 002

 

ČELÁKOVICE

FR 8h - 4m - 1k

2. poněmčený vzor protektorátního otisku 

Otisk 1. dne: 26. 8. 1942

změna označení uživatele, upraven název firmy - větší písmena názvu firmy, doplněno dvojjazyčným právním statutem A.G. a A. S. a dvojjazyčným názvem domicilu

Ilustrace:

Otisk 1. dne  26. 8. 1942

Otisk poštou prošlý ze dne 15. 11. 1944

 

volman 006     volman 007

 

3. REPUBLIKA

FRANCOTYP

FR 8h - 4m _ 1k

17. 12. 1946

ovenský vzor výplatního otisku, upraveny denní razítko, výplatní razítko a i označení (odstraněn německý právní statut a německý název domicilu)

 

volman 010

 

Na tyto otisky navazují po znárodnění otisky 4. republiky (viz samostatný příspěvek v rámci seriálu "Několik pohledů" - 137. pokračování ze dne 23 . 11. 2021).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (137) - TOS ČELÁKOVICE

TOS Čelákovice

V roce 1910 Josef Volman začal v Čelákovicích vyrábět obráběcí stroje, zejména soustruhy a vrtačky. Rok 1925 přinesl podstatné rozšíření výroby. Po znárodnění v roce 1945 byly vytvořeny Spojené továrny na obráběcí stroje. Rok 1950 znamenal spojení podniků v Čelákovicích a Źebráku v jeden specializovaný národní podnik TOS Čelákovice.

V roce 1992 byl TOS přeměněné na akciovou společnost a v roce 2004 začleněn do společnosti CETOS a. s. se sídlem v Praze Hostivaři.

Subjekt používal k vyplácení své korespondence výplatní stroj Francotyp (převzatý stroj od předchůldce firmy J. Volman Čelákovice), později na konci tohoto sledovaného období výplatní stroj Postalia.

 FRANCOTYP

ČELÁKOVICE

FR 8h - 4m -1k

13. 11. 1947

Spojené tvovárny na obráběcí stroje národní podnik, závod Ćelákovice, na názvem logo (silueta soustruhu/TOS)

Otisk nelze z důvodů špatné kvality reprodukovat. Omlouvám se.

 

250 08 ČELÁKOVICE

FR 8 - 0 - 4,m - 2km

TOS Čelákovice

nové označení (v němo nové logo),  nové dvoukruhové denní razítko s můstky - zaneseno PSČ číslo počitadla odstraněno

časové rozmezí: - 9/73 - 1/75 - 

 

tos 001

 

250 88 ČELÁKOVICE

 

PŘÍLEˇŽITOSTNÝ OTISK k 65. výročí založení firmy (otisk vyplácel zásilky velmi ldouo dobu - jednak v roce výročí 1975 a jednak v dalších letech až  do roku 1983,  to je 9 let, pravděpodobně nejdelší rekord v historii čs. výplatního otisku)

FR 8 - 0 - 4m - 2km

a/ otisk s  PLNÝM DATEM.....časové rozmezí: - 1/75 - 2/80 - 

b/ otisk bez PLNÉHO DATA - místo letopočtu červený obdélníček ..... časové rozmezí: - 23. 11 .. (1981) - 15. 2. .. (1983)

důvod tohoto vzhledu: vyčerpaná kapacita letopočtů, stroj čeká na vsazení číslic vročení

 

otisk a/ s plným datem

 

tos 002

 

b/ otisk bez úplného dta - s červeným obdélníčkem na místě vročení), otisk dopňován denním razítkem pošty - korekce či dolplnění data

tos 003

 

POSTALIA

PO

se změněným označením

časové rozmezí: - 6/83 - 2/84 - 

 

tos 004

 

Poznámka na konec této série otisku TOS Čelákovice:

Na tento příspěvek naváží bezprostředně článkem o otiscích předchůdce tohoto subjektu - firmy J. Volman Čelákovice. Zároveň se stručně zmíním o historii firmy a zejména o vynikající osobnosti otce zakladatele pana Josef Volmana z rodu Volmanů, kteří přišli do Čech z Horního Rakouska a uspěli na úseku výroby  nástrojů a strojů nejen v národním, ale celosvětovém měřítku. Navíc morální hodnoty pana Josefa Volmana byly vysoce  úctyhodné.   Byl uznávaným mecenášem, za II. světové války podporoval finančně a materiálně odbojáře a jejich rodiny a navíc ukryl část knihony a archivu včetně bible Tomáše G. Masaryka před zabavením az ničením okupanty. Podporoval zakládání sportovních, zakládal odborné školy klubů, věnoval finannčí prostředky na fdobročinné účely. 

Vše v separátním příspěvku.

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

HRANIČNÍ NÁDRAŽÍ ŽELEZNÁ RUDA - ALŽBĚTÍN/ BAYERISCH EISENSTEIN (1)

Hraniční železniční stanice na pomezí jihovýchodního Německa a Česka. Státní hranice prochází prostředkem staniční budovy, která je rozdělena na českou a německou část. Nádraží postaveno v roce 1887  pro Plzeňsko - březenskou dráhu. Spojnice mezi tratí Plzeň - Klatovy - Železná Ruda a bavorskou železnicí z Plattlingu do Bavorské Železné Rudy.

 

 želrud 001     želrud 003    želrud 004želrud 005     želrud 002     želrud 010želrud 013     želrud 006    želrud 007      želrud 008      želrud 009     

Číst dál...

ZASTAVENÍ (6 - 21) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANCOTYP NA ČS. POŠTÁCH

Zavedení PSČ do československého poštovního prostoru  po 1. 1. 1973 bylo malou poštovní revolucí. Dotklo se řady poštovních artefaktů a též i korespondenčních nosičů (obálek paod.). Postupně se stávaly i součástí výplatních otisků.

Většinou byla norma dodržena (PSČ před slovním názvem pošty), ale vyskytlo se mnoho případů vlastní interpretace uživatelů či rytců. Subjektivní přístupy rytců štočku denního razítka lze zaznamenat i u otisků vyrytých podle normy. Vznikla různorodost vzhledu denního razítka.

 

Za všechny otisky dvě ukázky PSČ v denním razítku otisků Francotyp, podtyp FR 6 - 0 - 4m u pošt Plzeň 8 a Cheb 1. 

 

308 00 PLZEŇ 8

9. 1. 1974

FR 6 - 0 - 4m

 

 

pošty 004

 

 

350 01 CHEB 1

2. 4. 1975

FR 6 - 0 - 4m (g)

 

psc 005

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS