HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 19 listopad 2021

MAIL - ART (2)

Vracím se k Mail - artu čili poštovnímu umění či korespondenčnímu umění. V prvním pokračování těchto glos jsme sep onořilo do tohoto světa, který u nás příliš nezdomácněl tak jako v anglo - saském světě. Připomněli jsme si stručnou definici tohoto pojmu. Dnes k následujícímu tématu:

Média a tvorba Mail - artu. Pár slov o začátcích tohoto umění.

V poštovním umění se běžně používají různá média, která jsou dosažitelná autorům a odesilatelům pošty. Jsou to komerční obálky, někdy i  obálky vyrobené samotným autorem, pohlednice, běžný papír posléze umělecky složený, různé obrázky, které se spojují do koláží buď nalezené anebo recyklované, v našich končinách to hsou i pivní tácky, které byly svého času hojně zasílány po různých uměleckých a "uměleckých" úpravách. Pošta je akceptovala a doručovala. Mail - Art je tvořen běžnými prosředky ke psaní a malování, lze použít i gumová razítka, razítka vytvořená umělcem (nazývané jako artistamps). Vytvoří se většinou malba, ovšem jsou i případy, kdy se na nosiče zahrne i hudba, zvukové umění, poézie nebo cokoli, co lze vložit do obálky a může se zaslat poštou.

Mail - art není uměnmí, když se vytvoří, to je polovina celého procesu. Vytvořený artefakt umění musí být odeslán. Pak je to věrohodný a plnoprávní Mail - art.

Při tvorbě Mail - artu se podílí několik skupin aktérů. Především to jsou umělci, ti jsou propojení e skupinou zaměstnanců pošty. Další skupinou jsou představitelé distribučních a schvalovacích systémů - to jsou trh s uměním, muzea, galerie, příležitostné výstavy a jejich protagonisté. Ti sdílejí umělecká díla a pomáhají jim na svět a přiblížit je veřejnosti.

Mail - artoví příznivci jsou vlastně předchůdci internetových komunit, kde se setkáváme často s artefakty Mail - artu.

Je třeba říci a zdůraznit jednu důležitou věc, kterou již vyslovil před několika lety umělec Edward M. Plunkett. "Komunikace jako forma umění je prastará tradice, předpokládá, že poštovní umění začalo, když se  Kleopatra nechala doručit Juliu Caesarovi ve srolovaném koberci".

V minulém díle jsme se zmínil, že ta prvního umělce Mail - artu je považován americký umělec Ray Johnson. Jeho první pokusy s tímto uměním začaly v roce 1943, pokračoval v nich v 50. letech (rozesílal přátelům tzv. "moticos" a tak prosazoval zasílání svých výtvorů poštou).  Termín Mail - art se vžil v 60. letech. Vznikl umělecký směr - tzv." Newyorská korespondenční škola". Autorem tohoto termín je snad Plunkett.  Měl přitom na mysli Johnsonovy aktivity. To se ještě umělci přikláněli k termínu "korespondenční umění". Považovali totiž za artefakt nejen "obal zásilky", ale i to, co bylo uvnitř. Obsahy zásilek byly tvořeny kresbami, nálepkami, gumovými razítky. Johnsonovy první práce v obalsti Mail - artu byly dopisy. 

Představitelké této školy byly individuální umělci, každý tvořil své dílo.  Velmi často se smyslem pro humor.Ttyo individuální umělci se často napojovali na fan kluby slavných herců a hereček. Zam byli vděční příznivci této "legrace". Čatso při tomto umění vznikala i osobní loga. Hranice tohoto umění byly a jsou  bezbřehé. V tom Mail - art láká řadu příznivců. Mail - art se začal líbit - byl plný interakce a vztahů na bázi komunikace na individuální bázi.

Postupně se ustálila definice pro slovo "korespondence":

"Korespondence je způsob předat zprávu nebo něco podobného někomu a tento zůsob není povařován za verbální sdělení. Nneí to slovní konfrontace dvou lidí. Je to způsob předat jinou formou než slovy kus soukromí. Dostanete artefakt Mail - artu, je mířen na vás a přitáhne svou formou vaši pozornost".

Rok 1970 přinesl první výstavu. organizoval ji protagonista Mail - artu Johnson a Marcia Tucker ve Whitney muzeu v New Yorku. Byla to veřejná výstava žánru "poštovního umění".

Dne 5. 4. 1973 vyšel překvapivě Johnsonův nekrolog na téma "smrt Mail - artu"., který jeho slovy pohřbil toto umění.  Byl to marketignový tah na získání pozornosti či oživení tohoto směru? Umění však pokračovalo dál. I samotný Johnson pokračoval ve své tvorbě Mail - artu.

Reklamu pro Johnsona vytvořil sám Andy Warhol slovy "Zaplatil bych deset dolarů za cokoliv co vytvořil Johnson".

Mail - art nezemřwl a pokračoval.

Rok 1973 zaznamenal vznik hnutí  Fluxus podporovaný Georgem Maciunasem. Ten zařadil do tohoto hnutí i Mail - art. Další umělec Robert Filliou vytvořil pro Mail - art termín "Věčná síť - Eternal Network".  Tento termín se stal synonymem k Mail - artu. Umělci a portagonisté  tohoto hnutí se účastnili na tvorbě poštovních známek, pohlednic a dalších uměleckých prací.

Mail - art nezanikl, posílil a pokračoval.

Ukázky Mail - artu ze sbírek Poštovního muzea ve Velké Británii, druhá ukázka je ukázkou adresy viktoriánské doby (též ze bsírek Poštovního muzea) www. postalmusezm.org.

Zdroj: https://halsey.cofc.edu

mail art 003     mail art 004

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

ZÁMEK LINDERHOF - LETNÍ SÍDLO KRÁLE LUDVÍKA II. (1)

Zámek Linderhof nechal postavit jako své letní sídlo Ludvík II. v blízkosti ettalského kláštera na jihozápadě Bavorska v Německu. Zámek je nejmenší ze tří staveb, které Ludvík II. realizoval . Sztavba byla dokončena během jeho života jako jeidná. Společně se zámkem byla zřízena krajinná zahrada zapadající do alpské krajiny. U zámku jhsou další zajímavá místa a stavby.

1 - ZÁMEK 

 linderhof 004     linderhof 008     linderhof 007     linderhof 005      linderhof 006      linderhof 003      linderhof 002      linderhof 001

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (133) - KOMERČNÍ VÝPLATNÍ OTISKY V ČERNÉ BARVĚ

KOMERČNÍ VÝPLATNÍ OTISKY V ČERNÉ BARVĚ

 

V 70. a 80. letech se nedostávalo povolené červené barvě v originálním provedení do výplatních tsrojů. Uživateleé museli sáhnout na razítkovací barvy a používaly různé barvy - černou, modrou a další. Vzhledem k tomu, že se stroje řádně před nalitím razítkovací barvy nevyčistily od zbytků červené barvy, vznikala různé barevné mutace v různých odstínech až duhových barvách. 

 

Ttyo otisky vyplácely zásilky bez souhlasu, ale s velkou tlrancí čs. poštovní srávy s ohledem na "objektivní potíže československého hospodářství".   UPU tyto nepovolené otisky zakazovala. Jiné barevné mutace se mohly použít jen s jejím svolením a s řádným odůvodněním (viz např. americké otisky). I UPU pro domácí poštovní styk tyto mutace v podstatě tolerovala, pošta do zahraničí musela mát povolené barvy - zejména jasně červenou.

 

Několik příkladů čs. komerčních subjektů používajících černou razítkovací barvu ve výplatních strojích.

Nedostatek barvy nastal u všech strojů používaných v 70. a 80. letech v Československu, byly pochopitelně výjimky - postiženy byly zejména Francotyp a Postalia. Zajímavé je, že nedostatek postihl celou republiku, zdá se, že na Slovensku se vyskytlo více podobných případů.

 

STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ 2

BARVY a LAKY n.p.

23. 3. 1974

Francotyp, FR 6,7 - 0 - 4m

 

 

barvy laky 003

 

ŠTÚROVO 3

Juhoslovenské celulózky a papierne

23. 12 1980

Postalia

 

černé otisky 001

 

 

KOLÍN 1

VCHZ SYNTHESIA, národní podnik, závod kOlín

Francotyp

FR 8h - 4m

17. 3. 1980

 

černé otisky 002

 

PEZINOK 1

Západoslovenské tehelne, národný podnik Pezinok

Francotyp

FR 8h - 4m - 1k

3. 5. 1982

V 80. letech se ještě vyskytlo jednokruhové denní razítko (nařízení na výměnu s tolerancí do roku 1948 u starých strojů vyšlo v prosinci 1946!). 

 

černé otisky 007

 

NOVÉ MESTO N/VÁHOM

OBAL, národný podnik

Francotyp

FR 8h - 4m - 1k

23. 5. 1987

 

černé otisky 006

 

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (6 - 17) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANCOTYP NA ĆS. POŠTÁCH

POUŽITÍ PROPAGAČNÍHO ČI SLUŽEBNÍHO OZNAČENÍ V OTISCÍCH ČS. POŠT

V tomto pokračování uvádím další případy použití služebního či propagačního označení v otisku Francotyp, podtypové označení: FR 8 - 0 - 4m.

Na první ukázce jsou dva poštovní otisky s označením úřadu "POŠTOVNÍ ÚŘAD/J I H L A V A   1" 

 

SLUŽEBNÍ DŮVOD

Původní otisk s označením NA POŠTOVNÍ POUKÁZCE

JihLava 1

FR 8 - 0 - 4m

15. 3. 1967

zvětšeno pro lepší viditelnost

Důvod? Pravděpodobně služební, zvýrazněn zastaralý název instituce - "poštovní úřad" (v té době se prosazoval název "pošta") a snaha odlišit tento stroj od komerčšních tsrojů s označeními. 

Červená šipka ukazuje na původní datum z roku 1968, později došlo k výměně číslic vročení po vyčerpání jejich kapacity.i 

služební a propagační 002

 

Pozdější otisk po výměně číslic vročení (znatelně vyšší) na listě mechanika, který provedl výměnu číslic. Jedná se o zkušební otisk.

JIHLAVA 1

7. 11. 1976

Otisk 1. dne po výměně (R) - anulát

Červená šipka ukazuje na číslic vročení po výměně.

 

služební a propagační 003

 

Druhá ukázka

 

PROPAGAČNÍ DŮVOD

PIEŠŤANY 1

15. 12. 1977

vyšší číslice vročení po výměně

Výplatní otisk této pošty byl provozován u balíkové přepážky. Obsahuje označení propagující tamní lázně (text s barlolamačem)

zvětšeno

služební a propagační 001

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS