HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 17 listopad 2021

ZASTAVENÍ (6 - 15) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANCOTYP NA ČS. POŠTÁCH

Dnešní zastavení u výplatních otisků čs. pošt v letech 1946 - 1992 bude patřit další součásti výplatního otisku - číslicím počitadla. Ćíslice zaznamenávalay pořadové číslo otisku.  Ty se vyskytly jen u otisků komerčních uživatelů a dodávám, že na přání poštovní správy první republiky, která tuto zakázku u firmy Francotyp GmbH v letech 1925 a 1926 zadala. U poštovních výplatních strojů tento požadavek umístit do nich čísla počitadla nebylv roce 1946 vznesen ze strany poštovní správy. Výplatní otisky čs. pošt byly tudíž  bez číslic počitadla.

 

Nicméně se vyskytl jeden případ, doposud jen jeden známý u výplatního stroje s otiskem FR 8. U něj byly číslice pořitadla dočasně ponechány v činnosti. Jedná se o raritu s označením RR. Případ se vyskytl na poště LOUNY 1 (viz horní celistvost). Dolní celistvost je již bez číslic počitadla (u stejné pošty). 

 

LOUNY 1

22. 12. 1968

Francotyp s číslem počitadla

FR 8 h - 4m - 2km

 

počitadlo 001

 

LOUNY 1

22. 10. 1979

Francotyp bez čísla počitadla

FR 8 - 0 - 4m

 

počitadlo 002

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (131) - ZANIKLÍ UŽIVATELÉ ....ZANIKLÉ OTISKY

V minulém díle tohoto seriálu jsme se letmo věnovali otiskům 40. let u nás. Dnes přicházejí na řadu 50. léta. Pokračovaly změny ve společnosti, které se odrazily i v poštovním provozu a ve výplatních otiscích.

Společnost prořívala zásadní změny, u hospodářských subjektů ve vlastnictví. Zanikali různí soukromí uživatelé a měnili se na "národní podniky" po provedeném znádordnění a zestátnění.Kromě výplatních a denních razítek z rozhodnutí poštovní správy, se měnila hlavně označení oprávněných uživatelů. Zmizely jasné a krátké názvy, kresby, reklamní texty a kompozice. Nastoupily krkolomné názvy, které polopaticky označovaly nově vzniklé subjekty. Otisky zanikaly, nové otisky nastoupily. Umělecký dojem nových otisků - velká nula. Označení se omezila jen na texty. Kresby zmizely. Nebylo jich třeba. NASTOUPIL NOVÝ SYSTÉM. Dalším rysem doby bylo slučování subjektů stejné či podobné povahy v jeden útvar (např. pojišťovny). Společný jmenovatel: "národní podnik".

 

Otisky měnily i svůj vzhled na základě nařízení poštovní správy - hlavně denní a a výplatní razítko. Panovala však nejednotnost. Výplatní razítko a jeho výměna byla rychlá . Přece jen se jednalo o státní znak - sledovaný ukazatel. U denního razítka byl vývoj pomalejší. Jednokruhová denní razítka vydržela mnohdy až do 80. let....

 

Docházelo i k zániku firemních obálek s reklamními nátisky. Šeď doby produkovala šeď zásilek. Měnila se i barva obálek - nastoupila šedozelená barva, kde otisky splývaly a náš poštovní prostor obsadily na dlouhou dobu obálky žluté barvy.

 

Bohužel se přestalo dbát na kvalitu otisků, otisky byly nedotištěné, slabé, nevýrazné. S ubývající kvalitou artefaktů, odeznívalo i sběratelství. Kdo by sbíral nevzhledné obálky s podivnými barvami a nekvalitními otisky? Pošta ztratila úplně kontrolní mechanismy.

 

Dnes letmý pohled na otisky 50. let.

 

BRATISLAVA 4

13. 3. 1950

FR 8h - 4m - 2km

Československá poisťovňa

 

padesátky 001

 

PRAHA 1

10. 4. 1951

FR 6 - 0 - 4m - 1k

Spojené továrny na barvy a laky

 

padesátky 002

 

BRATISLAVA 1

20. 9. 1951

FR 8h - 4m - 1k

Roĺnické skladištné družstvo

 

padesátky 003

 

PRAHA 1

15. 11. 1954

FR 8h - 4m - 2km

Středočeské výrobny plynu

 

padesátky 004

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - DŮVĚRA

Člověk, na nějž nadávají blbci, je hoden důvěry.

Jean Paul Sartre

 

Důvěru získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo.

Jack Welch

 

Důvěru lidí si nikdy nezíská lhář, podvodník a chaot s pochybnou minulostí. Je zbožňován jen těmi, kteří mají stejné anebo podobné vlastnosti.

Foggy

 

Sebedůvěra je pramenem důvěry k ostatním.

F.  de la Rochefoucauld

 

Bez důvěry není přátelství.

Epikúros ze Samy

 

Pyšným, libovolným jednáním nezíská si nikdo důvěry lidu.

Božena Němcová

 

Respekt je vyznamenán. Poctivost je oceňována. Důvěra je zisk. Věrnost je vrácena.

Ralph Smart

 

Kdo ztratil důvěru, nemůže již nic víc ztratit.

Anonymus

 

Nedůvěra je moudrost hlupáků.

Gerorge Bernard Shaw

 

Důvěra vzbuzuje důvěru.

Latinské přísloví

 

Důvěra je jako papír, lehce ho zmuchláš, ale blbě se narovnává.

Grimholden

 

Śtětsí je důvěra v lidi.

Miroslav Horníček

 

Důvěru si v apatyce nekoupíš.

Anonymus

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS