HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 11 listopad 2021

DENNÍ RAZÍTKO VÝPLATNÍHO OTISKU VE SVĚTĚ (1)

Jednou z nejdůležitějších částí výplatního otisku z celosvětového hlediska je denní razítko.

U většiny otisků má denní razítko tvar kruhu - v jedno- nebo dvouvariantě. Vyskytují se můstky, ale řada států můstky vynechává. Denní razítko v prvé řadě obsahuje pohyblivé údaje (datum odeslání zásilky z podací či dohlédací pošty). Dále v nich najdeme stálé údaje, ketré jsou pevně zabudované v denním razítku.

První skupina denních razítek ve světě obsahuje název dohlédací pošty (včetně rozlišovacího čísla či PSČ) anebo domicil uživatele výplatního stroje. Většinou domicily jsou v horní části kruhu či mezukriží. Řada států či státních celků tento údaj doplňuje názvem státu - většinou v dolní části kruhu či v dolním mezikruží.  Viz otisk z Malty, Kypru  atd.

Pro některé státní celky je důležité uvést název státu.Viz otisk z SSSR.

Některé státy doplňují domicil i názvem regionu (viz španělský otisk z Baleár, americký otisk z Kalifornie).

UPU povoluje i název provozovatele poštovních lsužeb v denním razítku (npř. v česku Česká pošta - u nových modrých otisků).

Jak vidno, variant je celá řada.

 

Ukázky 

SPOJENÍ DOMICILU A STÁTU

 

DR 003

 

UVEDENÍ STÁTU A DOMICILU

 

DR 005

 

SPOJENÍ DOMICILU A REGIONU

 

DR 006

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

KLÁŠTER V MELKU (1)

Klášter v Melku

 

Klášter Melk (Stift Melk) je benediktinské opatství na skalnatém výběžku nad městem Melk v Dolním Rakousku. Pod klášterem protéká řeka Dunaj údolím Wachau.

 

melk 003      melk 004      melk 005      melk 002     melk 001melk 006      melk 007      melk 008     melk 009     melk 010

Číst dál...

ZASTAVENÍ (6 - 11) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANCOTYP NA ČS. POŠTÁCH

Průlomovým rokem pro čs. poštovní provoz včetně otisků výplatních strojů byl rok 1973. Od 1. 1. 1973 se začala objevovat na poštovních artefaktech a na korespondenčních nosičích poštovní směrovací čísla (PSČ).

Zavedení PSČ se projevilo postupně i na části výplatních otisků soustavy Francotyp na čs. poštách. Začaly vznikat nové podtypy.

Všimněme si podtypů FR 8 - 0 - 4m.

Závádění PSČ stanovila zejména norma ON 906110 (ONS 906110). Přesto docházelo k nejednotnosti a k živelnému zavádění.

Kromě viditlených rozdílů můstků denního razítka stojí za povšimnutí ne příliš šťastné zkrácené domicilu pošty FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (PSČ 351 01).

V 80. letech jsme vytvořil soutěžní exponát na téma pSČ a výplatní otisky, různé příklady s novými podtypy vydaly tehdy na 80 listů, od té doby zajímavostí přibylo ...

Tato kapitola patří mezi jedny nejzajímavější moderního období výplatních otisků u nás.

 

Poštovní otisky Francotyp, podtyp FR 8 - 0 - 4m (s PSČ)

 

517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ

20. 3. 1979 

 

pošty 002

 

351 01 FR., LÁZNĚ

11. 6. 1979

 

pošty 004

 

535 01 PŘELOUČ

29. 9. 1980

 

pošty 003

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS