HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - listopad 2021

SBĚRATEL PAVEL KOŤÁTKO DOPLŇUJE NÁSLEDOVNÍKY UŽIVATELE BREDA & WEINSTEIN

Od zveřejnění mého článku o Obchodním domě Breda a výplatních otiscích uživatele Breda & Weinstein z 1. republiky neuplynulo ani několik hodin a už mi přišla kvalifikovaná reakce od sběratele pana Pavla Koťátka. Informace s doloženými obrázky a daty z jeho osobního seznamu výplatních otisků doplňuje:

- dva otisky ze zabraných území Sudet

1/   otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 4m - 1k (ov) s datem 2/1941 - v označení obrázek Obchodního domu BREDA s názvem komisařské správy Melder, Reiser & Co. Troppau, z denního razítka odstraněn  český název OPAVA 4 (R),výplatní otisk ve tvaru obdélníku s říšskou orlicí a nápisem Deutsche Reichspost

2/   otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 4m - 1k  (ov) s odstraněným obrázkem Obchodního  domu, zůstal jen původní název uživatele (R)

Dokládám listem ze seznamu P. Koťatka a kopii poštovní poukázky s prvním otiskem a dopisnice s druhým otiskem,

Dodávám, že existující katalogy výplatních otisků Sudet tyto otisky neuvádějí. 

 

kotatko 1 001      kotatko 2 001

 

- jeden otisk ze 3. republiky

Správce z období Sudet zůstal stejný a stal se z něj národní správce Melder, Reiser a spol..

Tento otisk uvádí Katalog Bouška - Leiš a Di Casola - Leiš, časové rozmezí: - 9/1946 - 6/1948 - .

Obnovený československý vzor výplatního otisku, změny ve všech třech částech  otisku, obnoveno československé denní razítko, k názvu připojen český text Národní správa před názvem a Opava za názvem a výplatní razítko s názvem státu ČESKOSLOVENSKO.

FR 8 - 0- 4m - 1k -  (ov)

 

kotatko 4 001

 

- jeden otisk z období 4. republiky

Prior obchodní domy.

Časové rozmezí: - 3/1973 - 3/1974 - 

Československý vzor se zoubkovaným obdélníkem, denní razítko jednokruhové.

FR 8 - 0 - 4m - 1k  (ov)  

 

kotatko 5 001

 

 

Omlouvám se za nízkou kvalitu otisků.

Panu Pavlu Koťátkovi děkuji a zároveň mu přeji hodně zdraví.

I. L.

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (144) - PŘEDVÁDĚCÍ VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ PITNEY - BOWES

Americký výrobce výplatních strojů s mnoha pobočkami ve světě včetně pobočky v Harlow v Essexu se též věnuje propagaci svých výrobků a vůbec podpoře vyplácení zásilek výplatním stroji. Jde několika cestami.

Jedna je klasická - zhotovuje  předváděcí výplatní otisky dle norem příslušného  státu, kam chce své stroje prodávat. V našem případě zhotovil například výplatní otisk s výplatním razítkem s názvem státu (ČESKOSLOVENSKO), denní razítko bylo sice dvoukruhové, ale bez můstků. V horním mezikruží byl je název výrobce, v dolní v roce 1979.

PB 001

 

 

Při předvádění  strojů zástupci firmy Pitney - Bowes z Velké Británie vypojili orážecí systém pro označení a zbyl z toho otisk připomínají poštovní otisk.

 

PB 002

 

Pitney - Bowes přijížděl do Československa i na specializované akce velikosti výstav - buď podnikových anebo specializovaných, které byly věnovány určitému tématu. Stalo se tak i v roce 1991. Pro tuto akci přivezl různé výplatní otisky, které neupravil pro Československo. 

Jeden otisk měl podobu otisků dle anglických norem. Slovo vzorek se objevilo ve výplatním razítku   s hodnotou. Byl zaslán pro návštěvníky organizátorům této výstavy. Propagoval současně nový model 5630.

 

Druhý otisk byl též zaslán, dokonce prošel třídící linkou a objevují se na něm otisky strojových  razítek. Bohužel při vyplácení došlo k rozmazání otisku. Na slovo propagace lze zapomenout.

 

PB 004

 

Zajímavý je vložený dopis - obsahuje adresáta, ale i odesilatele (anglická pobočka firmy Pitney - Bowes). Ba co víc - slovem a obrázkem i propagaci, co vše strojová sestava umí ..

 

PB 005

 

Poštou přišly i pozvánky včetně informací návštěvníkům o několik let později. V roce 1996. I tato zásilka byla vyplacena otiskem na výplatní pásce. Navíc vzorek (Sepecimen) vyplatil zásilku bez uvedení názvu státu na místě výplatního razítka či v blízkosti výplatní hodnoty. 

 

Pro prezentaci v roce 1991 byly ukázány i otisky, které se týkaly jiného státu - Velké Británie ve výplatním razítku, ale Libanonu v denním razítku, navíc s reklamou na  smyšlený subjekt (?). Hybrid výplatního otisku.

 

PB 003

 

Slovo specimen ve trojím vyhotovení se objevuje hned na třech místech výplatního otisku Pitney - Bowes, zásilka byla též zaslaná poštou a řádně vyplacena. Propagovala model  Pitney Bowes 6600. Začerveněno bylo číslo licence ve výplatním razítku.

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (6 - 28) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANCOTYP NA ČS. POŠTÁCH

VÝPLATNÍ OTISKY PODTYPU FR4 - 4m a FR4 - 3m  s gotickými číslicemi 

Československá poštovní správa povolila přibližně ve stejné době, co byly na čs. poštách zavedeny výplatní stroje FR - BAL, zavedení  strojů s otisky FR 4  .

U obou zmíněných otisků byla osová středová  vzdálenost  mezi razítky denním (u balíkových otisků pravým denním) a výplatním razítkem 4 cm.

Otisky podtypu FR4 se však liší denním razítkem, které je můstkové s datumovými číslicemi, které jsou vždy arabské. Výplatnbí hodnty ve výplatním razítku se buď čtyřmístné se zvýrazněnou velkou tečkou anebo trojmístné).

 

ÚSTÍ n. LABEM 1

FR4 - 3m - 2km

 

5. 3. 1960

 

FR4 003

 

PŘEBUDOVANÉ (UPRAVENÉ) OTISKY FR 4 - 3m - 2k (bez můstků s římskou číslicí na místě měsíce).

V poštovním provozu se vyskytly i výplatní otisky FR4 - 3m - 2k (bez můstků s římskou šíslicí v řádu měsíců). Jedná se o upravený (přebudovaný) otisk sa tím, že levé denní razko byl odstraněno

 

PRAHA 74

otisk na listovní zásilce

5. II 1970

FR4 002

 

 

PRAHA 74

otisk na poštovní průvodce, nepřítomný levý otisk byl nahrazen ručním denním razítkem pošty 

26. VI. 1972

 

FR4 001

 

 

 

Číst dál...

ROZSVÍCENÁ OPAVSKÁ BREDA PŘIPOMÍNÁ VÝPLATNÍ OTISKY UŽIVATELE BREDA & WEINSTEIN

V podvečer první adventní soboty letošního roku se z iniciativy Lindy Bittové a Kurta Gebauera rozsvítil kdysi slavný a během dvou totalit a též i v  poslední době těžce zkoušený Obchodní dům Breda.  Vznikl v letech 1927 - 1928  z iniciativy majitele firmy Breda & Weinstein Davida Weinsteina a podle návrhu vídeňského architekta Leopolda Bauera, krnovského rodáka. 

Stal se největším a nejluxusnějším obchodním domem v tehdejší Československé republice. Celkem 1500 žárovek nasvítilo nesmírně cenný  a obdivovaný objekt zařazený mezi československé památky a architektonické skvosty. To platilo až do 60. let po době, kdy  Obchodní dům Breda měnil majitele i názvy (Průkopník, Prior). Po privatizaci se objektu vrátil původní název BREDA. Vývoj však již nebyl tak nadějný. V roce 1993 byl zakoupen soukromým majitelem. Obchodní dům v provozu, ale pomalu začal upadat a chátrat. Budovu zachvátil dvakrát požár a k 27. 3. 2013 byl obchodní dům uzavřen úplně. Nemovitost  je v konkurzu a národní památka rozpadá se.

V týdnu od 6. 12. 2021 budou zastupitelé Opavy rozhodovat o koupi historické budovy bývalého obchodního domu Opavy, kultovní  památky města tohoto slezského města, kteáé se za posledních několik let změnila v chátrající objekt.

 

breda 001

Koláž snímků k článku. Zdroj: www.google.com

Na horním snímku židovští majitelé firmy Breda & Weinstein: Max Breda a David Weinstein

Prostřední a dolní snímek dobové fotografie obchodního domu Breda & Weinstein a snímek domu z roku 2007. 

 

 

Jak šel čas s firmou Breda & Weinstein

 

22. 9. 1863

V Boskovicích se narodil Max Breda .

24. 1. 1874

V Hodolanech u Olomouce se narodil David Weinstein.

1890

Max Breda pracuje pro firmu, která prodává textilní a galantérní zboží

1897

Max Breda a David Weinstein se setkávají v Opavě (židovská synagoga na tehdejším  nám. Františka  Josefa)

1. 1. 1898

Oba pánové zřídili veřejnou obchodní společnost  Breda et Weinstein (BeW) za účelem provozování obchodu se střižním, pleteným a galanterním zboží se sídlem v Opavě v pronajatém domě Opavské pivovarské společnosti č. 11 na náměstí Františka Josefa (dnes nám. Republiky).

Postupně zřídili filiálky firmy v Adelsdorfu (1908), Vídni (1909), Kravařích (1912) a Solingenu (1912).

21. 12. 1910

Max Breda odstupuje z podnikání pro nemoc, vymiňuje si zachování názvu firmy a podíl pro své syny Ericha, Lea, Pavla a Jana.

1911

Jeho společník David Weinstein zůstává jediným majitelem firmy. 

27. 10. 1914

Max Breda umírá.

1927 - 1928

Firma Breda et Weinstein investorem obchodního domu Breda dle projektu arch. Leopolda Bauera (1888 - 1938). 

Osmipodlažní budova, v suterénu se prodává nábytek, průmyslové zboží, domácí potřeby, hračky, v přízemí textil a obuv, v 1. patře bytový textil, elektrické přístroje, konfekce, v dalších patrech se nachází oděvní továrna. Obchodní dům je též místem pro prodej lístků do divadel a na kulturní akce, konají se zde umělecké výstavy a předvádějí módní novinky, na střeše je posezení se zahradou. 

20. + 30. léta

Obchod firma rozšiřuje, získává polovinu kapitálové účasti továrny na pletené s stávkové zboží Schürer et Co., samostatným prokuristou se stává jeho syn dr Robert Weinstein. Podílníkem se stává i švýcarský obchodník Reiser z Locarna. Majetek v té době se odhaduje na 18 milionů korun.

12. 11. 1938  

Říšský komisař pro Sudety v Liberci rozhoduje o arizaci židovského majetku a správcem je pověřen  zaměstnance firmy Franze Malika.

1938

David Weinstein s rodinou prchá z Opavy do Prahy

1938

Opavská synagoga, kde se potkali Breda s Weinsteinem úplně zničena. 

4. 8. 1939 

Společně se ženou  Irmou  a pod rasovým  tlakem umírá "na sebevraždu". Jeho potomci dodnes žijí v Izraeli.

1939 - 1945

Firma  (včetně obchodního domu) arizovaná pod komisařskou správou  Melder, Reiser a spol. Firma nese tento název.

22. 4. 1945

Opava osvobozena.

1945

Znárodnění, firma funguje po národní správou správce Richarda Švába. Nejdříve pod jménem Melder, Reiser a spol., dále již pod národním podnikem Obchodní domy.  Obchodní dům dostává nový název Průkopník, později se nazývá Prior.

 

reiser 004

 

Zdroj: www.google.com

1945 - 1989

Rodina Weinsteinů neuspěla s navrácením firmy či majetku včetně obchodního domu Breda  či Prior, a to ani v roce 1945, ani v roce 1989. 

1989

Obchodnímu domu se vrací původní název Breda.

1993

Nemovitost kupuje opavský podnikatel Kamil Kotek, interiér obchodního odmu rekonstruován a změněn.

2004, 2013

Požáry budovy.

2012

Otevřeno nové obchodní centrum nesoucí jména původních majitelů Breda a Weinstein.

27. 3. 2013

Obchodní dům Breda uzavřen úplně. 

27. 3. 2017

Zveřejněna zpráva, že vedení opavské radnice připouští možnost odkupu od konkurzního správce a pozdější opravy. Svitla naděje na obnovu obchodního domu  Breda et Weinstein se zašlou slávou

 

Výplatní otisky firmy BREDA et WEINSTEIN OPAVA za 1. republiky

 

Uživatel obdržel povolení používat výplatní stroj FRANCOTYP  typu C4 (otisky sběratelsky FR 8h - 4m). Povolení publikování ve Věstníku ministerstva pošta a telegrafů č. 25 ze dne 6. 6. 1929.

Uživatel  byl  219. uživatelem výplatního stroje v Československu, který obdržel od roku 1926 povolení. 

Dohlédacími poštami byly Opava /Troppau 5 a později Opava/Troppau 4.

Stroj vyplácel zísilky jak firmy Breda et Weinstein, tak i Direkta.

 

OPAVA 5/TROPPAU 5

16. 7. 1929 - 23. 5. 1931

Pod číslem počitadla označení uživatele (firemní logo s písmeny BW nad dekorativní stuhou (páskem) s nápisem BREDA & WEINSTEIN).

 

breda 002

 

OPAVA 4/TROPPAU 4

23. 6. 1931  - 19. 7. 1932

změna denního razítka - změněn název pošty, dle AJ nově ryto

 

breda 003

 

OPAVA 4/TROPPAU 4

19/7/1932 - 6/1935 -

Výplatní stroj stejný. Změna označení uživatele - v logu písmena "BW" = Breda Weinstein nahrazena písmeny "BT"  = Breda Troppau (?), v dekorativní stuze původní název "Breda Weinstein "nahrazen domicilem "Opava"

Otisk používala i firma DIREKTA spol. s .r. o . (patřící do firmy Breda et Weinstein?)

breda 005

Stroj též používán kmenovým uživatelem Breda et Weinstein.

breda 004

 

Jediné otisky s tímto zveřejněným označením. Ve veřejném prostoru se zatím neobjevily otisky v podobě po záboru Opavy. Není známo, zda komisařský správce používal stroj s názvem Melder, Reiser & Co v letech 1939 - 1945 a zda tatof irma jej používala krátce po roce 1945 po znárodnění. Zatím ve veřejném prostoru se neobjevil ani otisk nového uživatele Obchodní domy s neznámým domicilem, pod které po znárodnění původní subjekt respektive Obchodní dům Breda patřil. Je je jisté, že otisk v původním vzhledu (viz shora) v dalších obdobích zásilky již  nevyplácel.

 

Informace z úterý 7. 12. 2021:

Opava koupila za necelých 40 milionů zchátralý sům Breda. Celkem 21 zastupitelů v 39členném zastupitelstvu bylo pro. Co bude v budově není jasné. Hovoří se o zřízení expozice či o galerie pro díla sochaře Kurta Gebauera. Možná, že se propojí komerční aktivity, služby pro opavské občany či nekomerční aktivity. Návrhů je více ....

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (143) - OTISKY PŘEDVÁDĚCÍCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ POSTALIA (3)

Předváděcí výplatní otisky Postalia (3)

80. léta 20. století

Firma Postalia používala na svou podporu prodeje svých výplatních strojů předváděcí stroje a jejich výplatní otisky i v 80. letech. I mezi nimi se vyskytly zajímavosti a cenné otisky.

 

Koláž otisků

Horní celistvost: 11. 9. 1980

Tento otisk ukazuje produkt neobvyklého stroje. Předváděcí stroj měl trojmístnou výplatní hodnotu - takový nebyl nikdy v čs. poštovním provozu použit. Denní razítko má tvar obvyklý v Německu, ale výplatní razítko je tehdejší československé.

 

Dolní celistvost: 5. 5. 1981

Otisk stejného stroje, ale již se čtyřmístnou výplatní hodnotou  a přidanou nulou, která je o poznání výraznější než ostatní číslice.  Označení obou jsou stejné, jakož i denní razítka. Označení propaguje systém Postalia, který " skládá, obálkuje a vyplácí". Rozuměj zásilky.

 

postal 80 001

 

Kompletní sada předváděcích výplatních otisků Postalia pro čs. trh roku 1981 a 1982.

Zajímavostí těchto strojů a otisků je, že mají nižší a oblé (baculaté) číslice, u nichž se dají samostatně ovládat číslice vročení v řádu jednotek a desítek - tedy s neomezitelně nastavitelným vročením.

Data předváděcích otisků: 6. 5. 1981 + 15. 9. 1982 + 16. 9. 1982. Některé otisky nedotiskují desetinnou tečku.

 

postal 80 002

 

Další otisky v osmdesátkách

Otisk na propagačních kartách firmy Postalia

Horní celistvost: 12. 9. 1985 - propaguje model Postalia Elektrik Standard (pro malé a střední podniky), zajímavé je denní razítko - zkratka VORF. - FRST. v dolním mezikruží znamená = VORFÜHRFRANKIERSTEMPEL = předváděcí výplatní otisk. Název firmy je tenzokrát nahoře, dříve byl dole. Postalia přizpůsobila předváděcí otisk československým normám i v denním razítku.

Dolní celistvost: : 15. 9. 1988 představuje nový model stroje značně renovovaný. Označení obsahuje i adresu výrobce (inspirace československým nařízením, kdy v té době bylo třeba uvádět přesnou adresu), živá reklama v kresbě s textovým sloganem - Postalia - vytříbené (zralé)  řešení. V denním razítku je již PSČ a název československé pošty, v dolním mezikruží tři šesticípé hvězdičky - rozlišovací znaky, odlišné číslice data. I výplatní razítko je jiné. Oproti dřívějším rozměrům (28 mm x 24 mm) nový rámeček je menší:  o rozměrech 25 mm x 22 mm.

 

postal 80 003

 

Při propagaci svých výrobků  firma Postalia používala i otisky, kde byla jako provozovatel (náhrada státu) uvedena ve výplatním razítku Deutsche Post případně Deutsch Bundespost

 

      postal 000 001     postal 000 002

 

 

Často se prezentovaly i jiné výrobky firmy Postalia - např. prezenční stroje s prezenčními razítky.

 

prezens 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (142) - OTISKY PŘEDVÁDĚCÍCH VÝPLARNÍCH STROJŮ POSTALIA (2)

Předváděcí výplatní otisky POSTALIA (2)

70. léta 20. století

Firma Postalia zintenzivněla svou prodejní a tím i předváděcí činnost v 70. letech 20. tsoletí. Pro tyto účely zhotovila celou řadu zajímavých předváděcích strojů a jejich otisků.

 

14. 9. 1971 ; 14. 9. 1975

Jeden z prvních otisků 70. let s datem 14. 9. 1971. V označení propagovala výhody výplatních strojů: FRANK WITH POSTALIA, SAVE TIME AND MONEY ( Vyplácejte s Postálií, ušetřete čas a peníze).

Koláž dvou otisků

Horní otisk: 14. 9. 1971 (viz rozbor označení shora)

Dolní otisk: 14. 9. 1975 (u tohoto otisku zaznamenáváme vývoj firmy Postalia. Krátodobě se firma vyrábějící výplatní stroje  jmenovala TELENORM, ve zkratce TN - toto logo se objevuje v označení. Později nastal návrat k názvu POSTALIA.

Opět byla  v označení reklama propagující výkonnost modelu Postalia Automatik: "10000 dopisů za hodinu vyplácí TN Postalia Automatik"-

Předváděcí otisky byly demonstrovány na Brněnském veletrhu v září 1971 a 1975.

postal 70 002

 

20. 9. 1977 + 19. 9. 1979

Další koláž dvou předváděcích otisků, opět podle data použitých na podzimních Brněnských veletrzích.

Horní celistvost 28. 9. 1977 (reklamní text: Obrázek světa dopisů  "mit POSTALIA frankiert die Welt" (= Svět vyplácí Postalií")

Dolní celitstvost: 19. 9. 1979 (propagace jednoho z modelů Postalia - Postalia Elektronik s reklamním textem: "jedinečný výplatní stroj s elektronikou"). Jak jsme psal na obálkách spřízněné firmy vyrábějících obálky a obálkové systémy  (Okafold).

 

postal 70 002

 

Jak jsem avizoval v předchozím příspěvku (1), tak 70. léta přinesla v této oblasti jediný a jedinečný otisk tehdy západoněmeckého výrobce Postalia - celý předváděcí otisk byl v češtině, a to ve všech částech.

Tento otisk byl vyroben pro Kancelářské stroje n.p. za účelem lepšího předvádění a prodeje strojů Postalia. Model Postalia - Automatik byl schopen vydávat otisk na speciální výplatní pásce s lepem umožňujícím vyplácení trojrozměrných a objemných zásilek (dolní ukázka). Na horní ukázce je otisk otištěn na obálce.  Oba otisky jsou anuláty.

 

postal 70 003

 

Na konec tohoto vstupu uvádím kompletní sadu předváděcích výplatních  otisků firmy Postlia z roku 1977, které byly poskytnuty pro československý trh. Návrh se přizpůsobil československým normám, text byl německý, číslice v denním razítku vyšší, štíhlé. (celkem čtyři otisky). Propagují systém vyplácení, pochopitelně i firmu, ale pokračují v propagaci jednotlivých modelů ( Postalia (Automatik, Elektronik, Elektrik "Standard").

 

postal 70 001

 

 

Číst dál...

Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00 - 15 Praha zve na odbornou přednášku

Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00- 15 Praha

zve na další klubové odpoledne přednáškového cyklu 2021 - 2022 s tématem

 

Výplatní otisky z našeho území 1926 - 2022, mezníky a sběratelské výzvy

 

2. 12. 2021 (čtvrtek) od 16.30 hodin.

Přednáší ing. Ivan LEIŠ

Přednáška se koná v domě PORTUS (Občanské sdružení Život 90 v Praze 1

 v ulici Karolíny Světlé č. 18 (roh s Betlémskou).

 

Je důležité, aby návštěvníci přednášky dodrželi hygienické a protiepidemické pokyny vlády ČR, které jsou uvedeny na https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/prednaskova-cinost a na webových stránkách klubu www.kf0015.cz.

 

 

Informace o přednášejícím a ukázky z chystané přednášky.

 

před 001

 

pred 001

 

 

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (6 - 27) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANCOTYP NA ČS. POŠTÁCH

 

Pětimístná výplatní hodnota ve výplatním otisku se vyskytovala ve sledovaném období poměrně zřídka. Sběratelské označení FR - BAL - 4m/12 - 5m (klasifikace dr. M. Boušky).

Dvě ukázky z pošty Brno 200 - listovní zásilka a poštovní průvodka do ciziny. Vzdálenost 125 mm (levé razítko), 40 mm (pravé razítko). Jední se o osovou vzdálenost ze středů denních razítek a výplatního razítka.

Obě zásilky s hodnocením R.

 

BRNO 200

listovní zásilka

13. II. 1980

 

BALIK 1 001

 

BRNO 200

poštovní průvodka do ciziny

18. IV. 1986

 

BALIK 1 002

 

 

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (6 - 26) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANCOTYP NA ČS. POŠTÁCH

Balíkové výplatní otisky

I těchto strojů a těchto otisků docházelo k vyčerpání kapacity číslic vročení v datu denních razítek.

Do doby, než došlo k jejich nahrazení či obnovení novými číslicemi, ve výplatním otisku se objevovala pouze červená ploška (obdélníček či čtvereček). Vynechaný letopočet byl doplňován denním razítkem podací pošty. Ukázky jsou z pošty 33 v době  výjimečné situace (bez letopočtu) a za  normálního stavu (s vročením). .

 

PRAHA 33

2. II. ..

bez letopočtu

dle denního razítka stav dne 2. II. 1970

 

 

BALIK 001

 

PRAHA 33

28. III. 1975

s vročením (po zanesení nové kapacity vročení)

 

BALIK 002

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS