HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 03 říjen 2021

HUMPOLECKÝ PŘÍLEŽITOSTNÝ OTISK

Jedním z prvních příležitostných otisků u nás, který vyplácel zásilky na čs. poštách, byl výplatní otisk stroje Francotyp umístěný na poště HUMPOLEC dne 10. 8. 1948.  Otisky se sběratelským označením FR 8 - 0 - 4m - 2Km byly produktem  stroje Francotyp  typu D s výrobním číslem 37602 C.

 

humpolec hurbanovo 001          humpolec 002 

 

V roce 1969 si svět připomněl sto let od narození dr. Aleše Hrdličky, významného a světoznámého českého lékaře a antropologa (30. 3. 1869, Humpolec - 5. 9. 1943, Washington D. C. USA). Osobnost, která nikdy nezapomněla na vlast svého narození, podporoval ji a zároveň i české emigranty v USA. V roce 1969 si jej UNESCO vyhlásilo rok jeho narození jako významné kulturní výročí. 

 

Humpolecká pošta orážela zásilky příležitostným označením.

JEDINÝ doposud známý PŘÍLEŽITOSTNÝ POŠTOVNÍ VÝPLATNÍ OTISK SOUSTAVY FRANCOTYP  (RR).

 

humpolec 003      humpolec 001

Zdroj fotografie: Wikipedia - Aleš Hrdlička

Výplatní stroj s tímto označením vyplácel i několik po uplynutí tohoto výročí. Zachovaný ústřižek poštovní poukázky s datem 23. 4. 1971.

humpolec hrdl 001  

Zásilky doplňovalo i příležitostné ruční denní razítko s nápisy HUMPOLEC/datum/1869 - 1969/SVĚTOVÝ ANTROPOLOG/Dr. ALEŠ HRDLIČKA)  

 

 

Později byl štoček s označením vyňat a stroj vyplácel dále zásilky s prázdným místem mezi denním a výplatním razítkem. Přesné datum ukončení existence tohoto příležitostného označení zatím není známo.

První dochovaný otisk ze sbírky bez příležitostného označení je otisk s datem 30. 3. 1976.

Poslední dochovaný otisk s tímto otiskem v mé sbírce má datum  12. 9.1985.

 

humpolec 004

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (116) - TESLA n.p. BRATISLAVA

TESLA - národní podnik, který existoval od roku 1946 - 1990 v Praze - Strašnicích, měl několik desítek poboček, z nichž jedna byla i v Bratislavě. Podnik se soustřeďoval na produkty malé elektroniky. Bratislavský závod proslul výrobou radiopříjímačů Tesla 308U Talisman (v letech 1953 - 1958) ve styl art deco, které ve své době byly velmi populární. Vynálezcem tohoto radiopříjímače byl Igor Didov. 

 

Tesla n.p. Bratislava používal výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m. Mezní data: - 3/1960 -  2/1987. Za celou dobu byla použita jen dvě označení. Během použití stroje často docházelo k výměně číslic vročení, jak je patrno ze tří ukázek celistvostí.

 

tesla 002     tesla 001

 

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (4) - HASLER NA POŠTÁCH

Čtvrté zastavení u výplatních otisků na čs. poštách, kterému patří prvenství v tomtosektoru. Chvíli trval krátkodbý monopol. Začal v roce 1946, kdy na Hlavní poště byl uveden do provozu výplatní tsroj této soustavy, tehdy ještě s výplatním razítkem ve tvaru "větrné růžice". V tomto tvaru vydržel až do roku 1948. Pozdější otisky se zatím nevyskytly.  

Firma Hasler dostala privilegovaný souhlas a chopila se jej  se vší silou.

Koncem roku jí bylo oznámeno, že se nařizuje nový vzor výplatního otisku - mění se obě části - denní razítko - z jednokruhového na dvoukruhové, později s můstky (tzv. německý vzor)  a zároveň i výplatní razítko. Z "větrné růžice" se stal "zoubkovaný obdélník". To se podepsal na vzhledu poštovních otisků HASLER.

6. II. 1950

1 - HAS - 5m - 1K

Otisk s novým vzorem výplatního razítka, výplatní hodnota pětimístná, změna vyvolaná nařízení poštovní správy v denním razítku se ještě neprojevila, stále měl otisk jednokruhové razítko o průměru 26 mm.

has hodina 002

 

Jak to bylo dál?

31. V. 1955

2 - HAS - 4m - 2K

PRAHA 1

Bylo dovezeno několik dalších strojů Hasler, firma zařídila změnu denního razítka z jednokruhové varianty na dvoukruhovou bez můstků.

V dolním mezikruží rozlišovací symbol "3" (třetí stroj na stejné poště?)

 

Poštovní Haslery s dvoukruhovým DR 001

14. XII. 1966

2 - HAS - 5m - 2K

KARLOVY VARY.

Pětimístná hodnota ještě v roce 1966, další  nezvyklou zajímavostí je "tečka" za názvem pošty.

 

Poštovní Haslery s dvoukruhovým DR 002

 

HASLER s R - obrazcem

Menší dovoz výplatních strojů Hasler koncem 40. let umožnil jejich nasazení do provozu několika pošt v českých zemích. Většinou byly bez R-vzorce. Pouze v Brně  na poště BRNO 2 se používal výplatní stroj s R -  vzorcem atypicky zasazeným pod vyvýšeným denním razítkem (lišil se od prvního výplatního tsroje s R - obrazcem na poště PRAHA 1 - viz příslušný příspěvek

Brněnský stroj byl zprvu pětimístný, později (od 2. III. 1958 čtyřmístný - R). Výplatní razítko již bylo v novém tvaru - zoubkovaný obdélník..Denní razítko dvoukruhové bez můstků.

Sběratelské označení: 2 - HAS -   R - 5m

 

has r 001

 

2. III. 1958 (R - otisk 1. dne)

změna ze pětimístné n čtyřmístnou výplatní hodnotu. Jinak je charakteristika stejná jako u výše uvedeného otisku.

2 - HAS - R - 4m

 

has r 002

 

HASLER bez R -  obrazce s asymetrickou polohou denního razítka

 

Konstrukce výplatního stroje Hasler umožňovala vyřadit z činnosti části stroje orážející R - vzor. Tím došlo k výrazné asymetrii vzhledu výplatního otisku .

Reprodukuji dvě varianty tohoto typu, sběratelsky označeného jako 2 - HAS - 4m. Otisky se liší dále detailem provedení denního razítka a tvarem výplatních číslic, jakož i grafického výplatního znaménka v řádu desítel (kruh, dutý kosočtverec).

 

20. III. 1955

PRAHA 1

 

has no r 001

 

17. XI. 1972

KARLOVY VARY 1

 

has no r 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

HODINOVÝ ÚDAJ V ČS. OTISCÍCH

V některých zemích, které používaly a používají výplatní stroje pro vyplácení zásilek, zdomácněly stroje, které umožňovaly vytisknout hodinový údaj - hodinu podání zásilky. Nedávno jsem zveřejnil několik příspěvků o strojích, které byly v našem poštovním provozu a jejich otisky otiskovaly i hodinový údaj. Bylo to stroje francouzské SATAS (ve Francii SP) a FRAMA (švýcarské stroje vyrobené ve Francii). Ty používaly možnost uvedení hodinového údaje aktivně. Tyto stroje však nebyly první s touto - dá se říci - abnormalitou. Hodinoý údaj u nás příliš nezdomácněl.

Vůbec prvním strojem s možností uvést na zásilku v otisku hodinová údaj,  který byl u nás používal, byl výplatní stroj HASLER, sběratelsky HAS 4 - (h) - 5m. Je třeba však dodat, že tato vymoženost či konstrukční možnost nebyla na poštách využívána - za datem se objevují dvě "00".

Stroj byl používán zejména na balíkové přepážce pro balíkové průvodky na poště PRAHA 1. Denní razítko o průměru 28 mm bez můstků s měsícem v římských číslicích. Ve výplatním razítku typické pro Hasler s výplatním znaménkem ve tvaru kosočtverce a hodnotou pětimístnou ještě v roce 1967! Zatím byl zachycen jeden výplatní otisk (RR). 

 

has hodina 001

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

DACHSTEIN (5)

Horská květena na  Dachsteinu

 

dach 5 010     dach 5 001     dach 5 002     dach 5 003     dach 5 004     dach 5 005     dach 5 006    dach 5 007     dach 5 008     dach 5 009     

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS