HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - sobota, 16 říjen 2021

45 LET OD VYDÁNÍ OBNOVENÉHO ZPRAVODAJE KOMISE SPECIALIZOVANÝCH OBORŮ (PHaC SČF)

Letos v červnu uplynulo 45 let od vydání prvního čísla obnoveného zpravodaje Komise specializovaných oborů (poštovní historie a celin) SČF, u jehož zrodu jsem stál coby redaktor nominovaný staronovou komisí specializovaných oborů SČF (1976 - 2021). Ta obnovila svou činnost po několika letech záměrné nečinnosti. Staronová komise navázala na předchozí činnost komise vzniklé v roce 1966 a její zpravodajské pokusy. 

Navrhl jsem redakční radu ve složení M. Bouška, P. Kukačka, I. Leiš (redaktor), V. Mahovský, V. Nebeský, J. Nekvasil, V. Palkoska (předseda rady), M. Polišenský, E. Votoček a A. Vorlíček. V roce 1976 vyšly dvě čísla  Zpravodaje. První číslo, které popisuji níže, a dvojčíslo vydané  v říjnu. Zároveň jsem rozhodil sítě, abych získal nejen odběratele, ale hlavně přispěvovatele. Doufak jsme, že seženu i spolupracovníky (bohužel marně).  

První číslo Zpravodaje, který jsem redigoval, přinesl jako hlavní událost roku v našich oborech:  oslavy 450 let organizovaného poštovnictví v českých zemích 1526 - 1976.

Do 1. čísla přispěla celá řada autorů: V. Palkoska, M. Polišenský, V. Maxa, P. Kukačka, M. Bouška, V. Mahovský, J. Nekvasil,  V. Mahovský a má maličkost. Zpravodaj měl rozsah 23 stran  a byl vytištěn  cyklostylem v počtu 200 výtisků. První číslo informovalo o obnovení činnosti komise včetně personálií. Jednotliví designovaní vedoucí sekcí popsali záměry a plány svých nově zřízených sekcí.

Zásadním článkem byla nová KLASIFIKACE SPECIALIZOVANÝCH OBORŮ (POŠTOVNÍ HISTORIE A CELIN). 

Lehce jsem se dotkl i odborných záležitostí z oborů poštovní historie - změn v poštovním provozu Československa, mezinárodních výstav, plenární schůze komise, informací o jiných zpravodajích.

Důležité bylo pozvání na Celostátní výstavu specializovaných oborů - poštovní historie a celin KUTNÁ HORA ´76, která se konala ke shora uvedenému výročí a jejíž stěžejní postavou  a zaníceným organizátorem byl designovaný krajský gestor PHaC ve Středních Čechách  Miroslav Forman. společně se svými kutnohorskými přáteli.  

Zpravodaj byl zatím bez obrázků, obsahoval jen texty. Výjimkou byla titulka, kterou jsem vytvořil pomocí vynálezu zvaného "propisot". Texty jsem doplnil předznámkovou celistvostí z mé sbírky, která byla odeslána z Hor Kutných (Kuttenberg)  do Horních Královic. Titulku jsem vytiskl  (pod dohledem a se svolením mých nadřízených v mém zaměstnání) na tehdy ještě vzácných a přísně sledovaných kopírovacích strojích XEROX. Dodatečně svým kolegům za to  děkuji.Texty jsem přepsal vlastnoručně  na  cyklostylové blány na psacích strojích, které jsme měl v zaměstnání k dispozici (elektrické  - viz ležaté písmo a mechanické - viz stojaté písmo). 

 Přísně evidované cyklostylové  blány  sloužily k rozmnožení v tiskárně SČSF. Stránky v počtu 13800  jsem sám a vlastnoručně "slízal" do podoby zpravodajů, vložil do obálek a rozeslal z Hlavní pošty v Jindřišské zájemcům o zpravodaje. "Těšil" jsem se na nové dobrodružství.....  

Vzpomínám, že tento Zpravodaj měl velký ohlas a vedoucí sekcí na jeho základě získali své první zájemce o členství a spolupráci. 

 Základy zpravodajství československé poštovní historie a celin byly tímto položeny. A zároveň jsem získal i celou řadu známých a přátel. Na smutné a nepříjemné okamžiky jsem už zčásti zapomněl anebo se snažím zapomenout. 

 

zprav 001

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (6 - 5) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANCOTYP NA ČS.POŠTÁCH

Pokračuji pohledem na otisky čs. pošt soustavy Francotyp v letech 1946 - 1992 (Československo - výplatní razítko vse zoubkovaným obdélníkem - podtyp FR 8 - 0 - 4m.

U podtypou FR 8 - 0 - 4m vzniklo v průběhu let několik variant, které stojí za zaznamenání. 

Jedná se o výjimečné neobvyklosti či anomálie.

 

OZDOBNÉ HVĚZDIČKY V DENNÍM RAZÍTKU (horní celistvost)

Otisk FR 8 - 0- 4m

výplatní znaménko kosočtverec

Otisk s datem 8., 5., 1970

Pošta PRAHA 5

Popis: Jediný dosud známý případ použití ozdobných hvězdiček u dvoukruhového denního razítka v období před PSČ (R). Rozměry vnitřního odbélníku výplatního razítka 25 x 20 mm.

 

 

VYŠŠÍ RÁMEČEK VÝPLATNÍHO RAZÍTKA - ASYMETRICKÉ UMÍSTĚNÍ VÝPLATNÍCH ČÍSLIC

Otisk FR 8 - 0 - 4m

výplatní znaménko střední hvězdička s cípy

Otisk s datem 22. 4. 1976

Pošta HUMPOLEC

Popis: V otisku pouřit vyšší rámeček výplatního razítka v kombinaci s asymetrickým umístěním výplatních číslic. Vznikl větším prázdný prostor pod číslicemi. Rozměry vnitřního rámečku 24 x 23 mm - vzniká optický dojem čtverce místo obdélníku. Ojedinělé.

 

anom 001  

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (123) - ARTIA PRAHA

ARTIA, podnik zahraničního obchodu

Tento podnik byl založen v roce 1953 opatřením ministra zahraničního obchodu č. 1/53 jako akciová společnost pro dovoz a vývoz kulturních statků. Ještě ve stejném roce vyšla Vyhláška MZO  č. 300/1953, která zřizovala podnik pro zahraniční obchod. Další úpravu čekala  podnik ARTIA  v roce 1965, kdy byl definitivně ustaven podnik zahraničního obchodu ARTIA (Vyhláška č. 147/1965). Rok 1990 byl rokem zániku tohoto subjektu. 

Detaily o činnosti   Artie lze najít na portálu www.slovnikceskeliteratury.cz

ARTIA měla na starosti pět okruhů kulturní sféry: gramodesky/gramofony - nakladatelství (celkem pět referátů podle teritoriálního hlediska) -  časopisy - poštovní známky, staré mince, starožitosti a šperky - filmové materiály. Artia se zabývala i tiskem ve mzdě.

 

 

 POSTALIA

 

Pro vyplácení své korespondence používala ARTIA výplatní stroje POSTALIA. Ve své sbírce jsem zachytil její první otisk z 20. 12. 1968. Byla to Postalia s odlehlým rámečkem a jednoduchžm označením uživatele (výrazný a vkusný logotyp s adresou sídla společnosti). Tento otisk vyplácel až do roku 1977. Poslední otisk s tímto označením mám ze dne 20. 12. 1977, neboť došlo ke změně označení - podnik slavil 25 let činnosti.

Otázkou zůstává, jak ARTIA vyplácela zásilky  v dlouhém období let 1953 - 1968. Měla výplatní stroj Francotyp? Anebo vyplácela jiným způsobem? Toto bílé místo se jistě v nejbližších letech zaplní....

 

Výplatní otisk s datem  15. 7. 1969

Na celistvosti jsou dva otisky s jedním logotopyem, nátisk na obálce však ukazuje na odlišný logotyp.

 

Výplatní otisk s datem 24. 8. 1978

V tomro roce si Artia připomínala 25 let své existence, zásilky vyplácl příležitostný otisk. Byl používán skutečně jen v roce 1978 (bez přesahu).  Spodní otisk na společném listu.

 

artia 003

 

Výplatní otisky s daty 25. 6. 1979 a 29. 1. 1987

 

V tomto období došlo ke změně výplatního stroje, ale i výplatního otisku. Hlavní změny jsou:

. změna označení uživatele (kromě jiných změn zaneseno podnikové PSČ 111 27),

- změna denního razítka (zaneseno PSČ, objevují se rozlišovací znaménka - tři malé hvězdičky),

- přielhlý rámeček výplatního razítka + neobvyklá změna: výplatní hodnota je polohována 9 mm od levé části vnitřního rámečku, a 5 mm od pravého rámečku výplatního razítka - předchozí otisk je se symetrickou vzdáleností 6 mm z obou stran). 

 

artia 004

 

Tento otisk vyplácel v roce 1989, 1990 a dalších letech (horní celistvost) . Jeho kontinuita byla přerušena v roce 1988, kdy si podnik připomínal 35 let své existence

 - vznikl příležitostný výplatní otisk (spodní celistvost).

 

artia 005

 

Výjimečně jsem se rozhodl reprodukovat výplatní otisk tohoto subjektu, který byl používán po vzniku Ćeské republiky - v roce 1993 a dále. Činím tak proto, že byl zajímavý. Došlo ke změně výplatního razítka - kromě nového názvu státu se objevil i symbol České pošty - poštovní trubka. Zároveň subjekt změnil i svou právní podsttauz )dříve podnik zahraničního obchodu, nyní akciová společnost). To se projevilo v označení uživatele.

Výplatní otisk s datem 14. 9. 1993

 

artia 006

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS