HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 12 říjen 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (119) - BRATISLAVSKÉ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁVODY N. P.

BEZ je zkratka pro Bratislavské Eletrotechnické Závody, národní podnik, který vznikl transformací ze svých předchůdců v roce1950. Vráběl generátory, transformátory, svářečky, díly do lokomotiv, tramvají a autobusů. 

Jeho předchůdci bylo několik firem -v prvé řadě v roce 1900 firma Siemens, která otevřela svůj provoz v tehdejším Pressburgu. Na začátku své činnosti vystavěla v tomto městě městskou elektrárnu (1902). V roce 1903 se přejmenovala na Uhorské Siemens - Schuckertovy závody u. l..Měla úzký vztah se Schuckertovými závody v Budapešti.  Vyráběla generátory, transformátory, elektromtory, cívky, elektrické aparatury, zařízení pro dopravu a další výrobky elektrotechnické povahy. Za 1. republiky podléhala firmě Siemens v Praze. Po válce se dočkala znárodnění a nakrátko se nazývala ĆKD Praha, závod Bratislava. Od roku 1950 vyrábí pod názvem BEZ Bratislava. 

 

Dobový pohled 

Zdroj: WIKIPEDIA

BEZ 001

 

Tento subjekt používal v období let 1950 - 1992 dva výplatní stroje různých soustav - FRANCOTYP a POSTALIA s několika variantami otisků. U stroje Francotyp se mezi dnením av ýplatním otiskem objevil jen text bez loga. Změna nastala až po přechodu na stroj Postalia, kde se v označení objevilo i nové logo a domicil s PSČ. V období použíévání stroje Francotyp došlo několikrát ke změně vročení po vyčerpání kapacity číslené řady. Letopočet je nápdně vyšší. 

Korespondenec ukázala ještě jednu neobvyklou zajímavost. Doporučené zásilky byly podávány u několika pošt: Bratislava 24, Bratislava 13, Bratislava 36,  přičemž dohlédací  pošta (a i podací poštou) byla  pošta BRATISLAVA 1.

 

FRANCOTYP

FR 8h - 4m

Časové rozmezí dle sbírkových artefaktů: - 11/1958 - 7/1976 -  

 

BEZ 002

 

Poštovní provoz přinesl i jednu další zajímavost.  - celistvost  odeslanou údajně 15. 7. 1976 do Ostravy, poznámka poštovního zaměstnance zvěčnila fakt, že zásilky byla dodána do Ostravy 1 dne 17. 7. 1975.  V místě odeslání  byl špatně nastaven letopočet a podací pošta tuto skutečnost přehlédla a denním razítkem nedošlo ke korekci dle Poštovního řádu . To sestalo až v místě dodání (Ostrava 1).

 

BEZ 003     BEZ 004

 

POSTALIA

U těchto otisků se objevilo PSČ jak v denním razítku, tak v označení uživatele, jak jsme uvedl, v novém označení bylo již logo.

Časové rozmezí: - 11/1975 - 3/1982 - 

 

BEZ 005

 

 

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (6 - 1) - VÝPLATNÍ STROJE FRANCOTYP NA ČS POŠTÁCH

Třetí soustavou, která dostala od čs. poštovní správy místo v poštovním provozu na úseku poštovních služeb (pošt) byla soustava FRANCOTYP. Je to zvláštní, neboť tento výrobce byl znám čs. poštovní správě již od roku 1926 na úseku komerčních uživatelů, navíc tyto výplatní stroje fungovaly i za Protektorátu, ale i v sousedním Slovenském štátu, ba co víc, na zabraných územích pod dohledem Říšské poštovní správy. Možná, že ve zpožděném průniku do poštovní sféry hrály jiné faktory. Faktem zůstává, že soustavu Francotyp předčily švýcarský HASLER a anglický UNIVERSAL POSTAL FRANKERS (UPF). FRANCOTYP GmbH o to víc přispěl k velké variabilitě výplatních otisků a československý poštovní prostor byl obohacen o řadu výplatních tsrojů, které vynikaly kvalitou a byly dodány ve velkém množství.Byly obohaceny i sbírky sběratelů. V prostoru se objevila řada netradičních modelů, vznikly i varianty, objevily se nové druhy výplatních tsrojů. Vše díky fě. Francotyp. Navíc fyzicky vydržely po mnoho let.

FRANCOTYP I na přepážkách pošt

Ke známým modelům A (vzdálenost denního a výplatního razítka 6cm -  FR 6) a modelům B a C (vzdálenost denního a výplatního razítka 8cm  - FR 8) se připojily i stroje na příjem balíkových průvodek se dvěma razítky a z nich odvozené tsroje se vzdáleností dneního a výplatního razítka 4 c, - FR 4).

Podle absence či přítomnosti pořadového čísla otisku a vzhledu denního razítka (jednokruh, dvojkruh, a v dalším obobí i přítomnost PSČ) vznikla celá řada podtypů T

Tato škála na útovni variant je zmnohonásobena typy s počtem hodnotových číslic a grafických znamének, rozdílným zoubkováním výplatního razítka, různou šíří mezikruží denních razítek a posléze velikostí a tvarem datumových číslic.

Jedním slovem džungle. Pro sběratele ráj ve filatelistickém světě.

Tento text doplňuji grafikou a vysvětlivkami, které zpracoval dr. Miroslav Bouška. Vše pro lepší orientaci.

Jednotlivým typům, podtypům a variantám otisků Francotyp se budu věnovat nějaký čas v tomto seruálu.

       

               

                                                    +++++                                                         

                                      dvě denní razítka pro orážení                         

                                  příslušných dílů poštovní průvodky

 

                                    +++++                       +++++                                                                         °°°°°°

FRAN 001

 °°°°°° výplatní hodnotové číslice a grafické znaménko. POčet míst: 3 ....... 3m, 4 ...... 4m, 5 .......5m

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS