HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 11 říjen 2021

75 LET OD DRUHÉHO ROZHODNÉHO DNE 17. 12. 1946

Rok 2021, zejména jeho druhá polovina, nám připomíná řadu kulatých výročí - buď 95 anebo 75 let od dnů, které rozhodly řadu důležitých věcí v řivotě výplatního otisku na našem území. 

Před několika týdny jsem připomněl prakticky všechny události či rozhodnutí čs. poštovní správy, které se udály v roce 1926 ( svět komerčních výplatních otisků) anebo 1946 (svět poštovních výplatních otisků). 

Nyní rád připomínám, že před 75 lety (psal se rok 1946) došlo k zásadnímu rozhodnutí změnit vzhled a vzory čs. výplatních otisků, a to komerčních i poštovních, které v tomto roce teorve začínaly.

Věstník č. 62 ze dne 17. 12. 1946 změnil dvě zásadní náležitosti výplatních otisků:

1/ výplatní razítko - Místo dosavadního vzoru (větrná růžice) "v nových výplatních strojích budou napříště výplatní otisky nového vzoru ...... výplatní razítko ve tvaru obdélníka, který je zoubkován.....

a

2/ denní razítko - místo dosavadního jednokruhového denního razítka byl určen nový vzor - dvoukruhové denní razítko, později se výnos rozšířil a doplnil dvoukruh můstky (podle německého vzoru). 

Šlo o zásadní rozhodnutí.

První otisky s novým výplatním razítkem se v poštovním proovzu objevilyzáhy - už počátkem rou 1947. Kdo jiný než fima B. Jarolímek, gneerální zászupce strojů Francotyp.  Původní vzor vydržel až do roku 1951.

První otisky s dvoukruhovými denními razítky se objevily též v roce 1947, později i s můstky. Tady byl proces v některých případech dost zdlouhavý. Změna trvala dlouhé roky. Jednokruhová denní razítka vydržela dlouho, v některých případech až do 80. let...Píši o nich v seriálu na tomto webu "Několik pohledů".

 

Tím výčet změn, které spadají do letošního orku a připomínají 95 respektive 75 od jejich vzmniku končí.

I v dalších letech docházelo k různým nařízením poštovní správy, ale ta nařízení dle mého názoru nedosáhla svou důležitostí na rozhodnutí přijatá v letech 1926 a 1946.  I když se též významně zapsala do života československého, českého a lsovenského výplatního otiskářství.

 

Výročí tvoří významnou výzvu pro sběratele. Mezní data jsou tím nejzajímavějším v každém sběratelství, u výplatních otisků to platí rozhodně dvojnásob.

 

ROK 1947

Byl zajímavým rokem pro sběratele výplatních otisků. Souběžně vedle sebe vyplácely v čs. poštovním provozu dva vzory komerčních (ale i poštovních v podstatně menší míře) - existovaly otisky se vzorem jednokruhového denního razítka a výplatního razítka ve tvaru větrné růžice a otisky s dvoukruhovým denním razítkem a zoubkovaným obdélníkem.

STARÝ VZOR

1947 001

 

NOVÝ VZOR

1947 002

 

Otisky s jednokruhovými denními razítky vydržely dost dlouho, v komerční sféře, i na poštách

 

jednokruhy 002

 

jednokruhy 001

 

STARÝ VZOR VÝPLATNÍHO RAZÍTKA

vyplatil (zatím jako poslední) zásilku odeslanou uživatelem Ústredna sociálna poisťovňa v Bratislavě den 13. 7. 1951. Zobrazuji ji v druhém díle trilogie o čs. výplatních otiscích (Frakotypisté, Praha 2018, strana 209). Tento otisk přežil nařízení o celé čtyři roky a kus.  

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (118) - NARPA n. p. PRAHA

Znárodněním firmy B. Jarolímek a jejím sloučením s umělým socialistickým národním nadpodnikem  skončilo první dlouhé období čs. výplatního otisku. Agendu výplatních strojů převzal národní podnik NARPA Praha. O výplatní stroje a jejich otisky se staral závod 017 - 1.

Jedním z prvních otisků NARPy byl otisk stroje Francotyp  se sběratelským označením FR 6h - 4m (ov) ze dne 8. 8. 1950. Jedná se o velmi vzácný otisk (viz níže). Z historie víme, že tento národní podnik vydržel u tohoto oboru jen krátkou dobu a nestačil na tuto činnost, poté tuto agendu převzal specializovaný podnik Kancelářské stroje n.p. (viz můj příspěvek na tomto webu o Kancelářských strojích a jejich otiscích).  Tento podnik zvládl agendu výplatníh tsrojů aotisků lépe než Narpa.

Národní podnik NARPA převzal i praxi firmy B. Jarolímek při výrobě nových otisků. Postup přípravy byl obdobný jako u soukromé firmy. Velkou roli hrály tzv. ozalidové kopie (jedna z ukázek ozalidky viz níže, tvorbu otisku prováděl národní podnik NARPA, jak je vidno z nátisku v dolní části celistvosti).Též se jedná o cennou celistvost dokládající historii výplatních otisků na našem území.

 

narpa 001

 

narpa 002

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

HALL IN TIROL (1)

HALL IN TIROL

je rakouské město ve spolkové zemi Tyrolsko (okres Innsbruck - venkov). Vzdáleno 10 km od Innsbrucku v údolí řeky Inn.  V letech 1938 - 1974 se město jmenovalo Solbad Hall.

V písemných pramenech je zmiňováno v roce 1332 jak "Solné údolí řeky Inn u hradu Thaur". Těžila se zde sůl. Městským znakem je krystal soli, který drží dva lvi.V roce 1477 zde byly vyraženy první tsřbrné mince na světě s označením tolar (Thaler).

 

Hall in Tirol 003     Hall in Tirol 008     Hall in Tirol 019     Hall in Tirol 001     Hall in Tirol 004     Hall in Tirol 005     Hall in Tirol 002    Hall in Tirol 006     Hall in Tirol 007     Hall in Tirol 012

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (5 - 2) - VÝPLATNÍ STROJE UNIVERSAL POSTAL FRANKERS (MV) NA POŠTÁCH

V minulé části jsme se dotkli výplatních strojů anglické provenience, jejichž výrobcem byla firma universla postal Frankers. Vyráběla model MV (MultiValue = mnohonásobná hodnota). Byly to spolehlivé a moderní stroje, které naše poštovn íspráýva přijala na přepážky, původně pro vyplácenípoštovních poukázek a doporučené pošty. Později tyto stroje, které byly umístěny jen v českých zemích, vyplácely i obyčejné listovní zásilky.

Charakteristika otisků:

Osová vzdálenost mezi denním a výplatním razítkem 4 cm.

Denní razítko: dvoukruhové bez můstků, datum vyjádřeno v kombinaci arabských a římských číslic. V jednom otisku se v denním razítku objevuje i rozlišovací písmeno "a".

Výplatní razítko: zoubkovaný obdlélník, identifikační písmeno "U" ´Universal a číslice od 2 do 13 v dolní části výplatního razítka (u prvního tsroje na poště PRAHA 15, rozlišovací symbol v dolní ásti mezikruží denního razítka). Výplatní číslice vdojího durhu - novogotické číslice a oválné, jednotlivé číslice o různých výšek.

Výplatní stroje měly moderní přednost - vyplácení mnohonásobnou hodnotou.

Stroje byly moderní, spolehlivé a vydržely v čs. poštovním provozu až do konce 80. let (apsoň některé z nich). řada z nich vyplácela ještě v 70. letech. Českokrumlovský otisk se dožil vložení PSČ. 

,gottwaldovský vyplácel ještě v roce 1988 (!).   

V přehledu jsou zobrazeny jen některé otisky. Zájemce o další repordukce odkazuji na Databázi výplatních otisků čs. pošt, kterou postupně rozšiřuji na tomto webu. Prospěšná je též odborná literatura (buď katalogy Di Casola - Leiš, na webu www.kf0015.cz anebo publikaci v tištěné formě - I. Leiš, Výplatní otisky pošt v Československu 1946 - 1992 /(typlogický přehled). strany 40, 41, 42).

 

PŘEHLED VÝPLATNÍCH OTISKŮ UPF v Československu:

 

1 - PRAHA 15

U 2 - HRADEC KRÁLOVÉ 2

U 3 - PRAHA 04

U 4 - PRAHA 08

U 5 - BRNO 2

 

MV 001

 

U 6 - PRAHA 015

U 7 - pRAHA 01

U 8 - ČESKÝ KRUMLOV 1 (též 381 01 ČESKÝ KRUMLOV 1)

 

MV 003

U 9 - PLZEŇ 2

MV 005

 

U 10 - GOTTWALDOV 1

U 11 - ČERVENÝ KOSTELEC

U 12 - MĚLNÍK 1

U 13 - KLADNO 1

 

MV 006

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS