HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 10 říjen 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (117) - KABLO BRATISLAVA

Kablo Bratislava

Tento podnik byl československým koncernovým podnikem sdružujícím výrobce kabelů, vodičů a příslušenství zejména v letech 1958 - 1990.

Původ výroby kabelů v Bratislavě spadá do roku 1895, kdy vídeňský průmyslník Otto Bondy založil v Bratislavě Továreň na káble.Vyráběly se zde síťové kabely, kabely telefonní a toplné, jakož i výrobky z kaučuku. V roce 1946 nastalo znárodnění, vnikl podnik KABLO Bratislava. V letech 1946 - 1950 byl mateřským řídicím podnikem čs. kabeloven.  V roce 1950 nastal první reorganizace, ošlo k osamostatněí jednotlivých závodů - kabeloben. V roce 1950 se tato hospodářská jednotka stala generálním ředitelstvím československých kabeloven..

Sídlo Továrenská 11, 812 61 Bratislava.

Tento subjekt byl uživatelem výplatního stroje pro vyplácení svých poštovních zásilek. Na začátku se tak dělo prostřednictvím výplatního tsroje Francotyp, otisk sbratelsky FR 8h - 4m  - 1K. Později došlo ke změně na výplatní tsroj Postalia.

Jeho závod GUMON v Bratislavě používal též výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 4m - 1K, později se stroj vyměnil za výplatní tsroj Postalia - Junior.

 

KABLO  národný podnik

 

- 5/1957 - 2/1980 - 

Francotyp

FR 8h - 4m - 1K

v tomto období se několikrát měnily číslice vročení v denním razítku, průměr denního razítka 24 mm, razítko jednokruhové 

dohlédací pošta BRATISLAVA 1

 

kablo 001

 

Postalia

časové období:  - 8/1977 - 11/1980 - 

dohlédací pošta 801 00 BRATISLAVA 1

k zaznamenání : změna loga, použita PSČ

kablo 004

POstalia

změna denního razítka, změna označení

první varianta: číslice v denním razítku nižší a širší

- 7/85 - 10/85 -

 

kablo 006 

2. varianta: vyšší a štíhlejší číslice

- 3/86 - 

kablo 005

 

GUMON

Francotyp

FR 8h - 4m - 1K

časové období: - 12/1959 - 2/1985 - 

v časovém období několikrát měněny číslice vročení

druhá celistvost ukazuje na zvětšeném torzu otisku odlišné číslice vročení z roku 1980

 

gumon 001     gumon 002

 

POSTALIA - JUNIOR

- 2/1978 - 

s adresou Košická 6, zajímavost: asymetrický název pošty BRATISLAVA 1 (připraveno na zasazení PSČ pošty)

 

gumon 003

 

 

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (5 - 1) - VÝPLATNÍ STROJE UNIVERSAL POSTAL FRANKERS (MV) NA POŠTÁCH

Třetí oficiální soustava, jejíž výplatní stroje byly z rozhodnutí československé poštovní správy uvedeny do čs. poštovního provozu byla soustava anglického výrobce UNIVERSAL POSTAL FRANKERS (UPF).  Celkem 13 strojů tohoto výrobce se dostalo na přepážky čs. pošt.Předtím to byly oficiálně stroje FRANCOTYP (komerční sféra) a HASLER (poštovní sféra). 

Znovu opakuji a zde doplňuji, že  na územi Československa zabraná území) byly použity ve 40.letech čtyři výplatní stroje soustavy POSTALIA. V ČÍSELNÉM PŘEHLEDU JE NEUVÁDÍM, NEBOŤ TOTO ROZHODNUTÍ NEBYLO SVOBODNÝM ROZHODUTÍM ČESKOSLOVENSKÉ POŠTOVNÍ SPRÁVY (ROZHODLA ŘÍŠSKÁ POŠTOVNÍ POŠTOVNÍ). Pod tímto chronologickým pohledem soustava Universal Postal Frankers byla třetí oficiální. 

 

UNIVERSAL POSTAL FRANKERS (UPF). 

Začátkem roku 1947 byl dovezen nejdříve jeden výplatní tsroj a v průběhu dalších lete 12 výplatních tsrojů této firmy (soustavy).  Stroje byly číslovány, první v dolním mezikruží denního razítka, dalších dvanáct se označily písmenem "U" a číslem "2 - 13". O nich budu psát v další navazujícím pokračování seriálu "Zastavení" (pokračování 5 - 2). 

Dnes bych rád informoval o výrobci - firmě Universal Postal Frankers. U nás se o ní moc neví, skoro vůbec nic.

 

Na úvod dvě ilustrace:

23. V. 1947

1, stroj umístěn na poště PRAHA 15

Velmi cenný výplatní otisk na poštovní průvodce ze stroje tohoto výrobce - jedná se o 1. dovezený stroj (viz číslice "1" v dolním mezikruží denního razítka) - otisk je zatím znám jako jeidný  dochovaný - RR. Pětimístná výplatní hodnota.

 

MV 1 2 001 

 

10. XII. 1979

U 2

Druhý výplatní stroj této soustavy  dovezený do Československa a umístěný na poště HRADEC KRÁLOVÉ 2. Označení tsroje ve výplatním razítku: "U 2". čtyřmístná výplatní hodnota.

 

MV 1 2 002

 

Firma Universal Postal Frankers sídlila v Londýně (Victory House, 99-101 Regent Street, Londýn W 1).

Kronika její existence:

 

1922 Universal Postal Frankers (UPF) založena jako soukromá společnost.

1923 Firma schválená poštovní správou, začala  dodávat verzi novozélandského výplatního stroje na vyplácení poštovních zásilek.

1929 Americká firma Pitney - Bowes Inc. získala 94% základního kapitálu této firmy. Ta fungovala nadále autonomně, vyráběla vlastní řadu svých výplatních tsrojů, ale zároveň byla distributorem výplatních tsrojů Pitney bowes Inc. na území Velké bRitánie. Měla na straosti i obchodní aktivity firmy pitney Bowes. Firma vyrábí psoěšný model pod názvem The Universal Midget Postal Frankr. Firma vyváží své výrobky do 30 zemí. Její stroje registrují zaplacené výplatné a zbytek kreditu. Mechanismus umožňuje též zalepení obálky.

1947 Firma byla  aktivní na různých veletrzích. Aktivní ve výrobě výplatních tsrojů, počítacích strojů, orážecích strojů, znehodnocovacích poštovních  strojů.

1950 Pro území Spojeného království byl používán název firmy FRANKOPOST, do doby sloučení s firmou Pitney Bowes inc.

1959 Pitney Bowes inc. získal zbývající akcie v UPF

1960 Název UPF byl změněn na PITNEY  - BOWES Ltd.

1961 Firma nadále vyráběla a obchodovala se stroji na vyplácení dopisů, telegramů, calegramů. matconigramů a účtenek. 

1975 Název firmy upraven  na Pitney Bowes Ltd.

1982 Název firmy změněn na Pitney bowes PLC.

 

Reklamní inzerát v Katalogu britského veletrhu z roku 1929

 

univers 005

 

 

 

 

Číst dál...

DACHSTEIN (7)

V masivu Dachstein se nachází velký počet jeskyň (Dachsteinhöhlen), z nichž některé jsou přístupné. Dachsteinská muzea zachycují tento přírodní úkaz a doplňují své expozice řadou artefaktů včetně informací o osobnostech, které v Dachsteinu pobývaly - např. Friedrich Simony a Adalbert Stifter, nám známý básník a spisovatel Šumavy.

 

DDD 001      DDD 003     DDD 002

 

DDD 010     DDD 004        DDD 008     DDD 006     DDD 009

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS