HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 01 říjen 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (114) - NHKG OSTRAVA

Dnešní pohled bude patřit výplatním otiskům uživatele NHKG (Nová huť Klementa Gottwalda) v Ostravě.

Nová huť (dříve NHKG) je hutnický a strojírenský komplex v jižní části Ostravy v prostoru Kunčic, Kunčiček a Bartovic. Výrobní kapacity patří firmě Liberty Ostrava a. s.Iniciátoren vzniku byl Vítkovické železárny, které začaly v roce 1942 stavět Jižní závod (tehdy ve správě Reichswerke Hermann Göring). V roce 1947 a 1948 se rozhodlo o výstavbě hutnického kombinátu v tomto katastru. Zprvu pod Vítkovickými železárnami, později od 31. 12. 1951 Nová huť osamostatněna. Hlavní provozy vybudovány v letech 1958 - 1961.1. 1. 1952 zapálena vysoká pec, v roce 1952 bylo vyrobeno první železo. Roční produkce 3,6 mil. oclei.

Subjekt užíval při vyplácení své korespondence několik výplatních strojů (zprvu Francotyp, posléze Postalia). Zasadil se o používání i příležitostného označení k 25. výroší své existence.. Otisk stroje proslul i sběratelskou zajímavostí - obráceným denním razítkem hledaným sběratelskou veřejností. Dohlédacími poštami byl OSTRAVA 36 (70. léta) a dále OSTRAVA 7. Denní razítko se používalo v určitém období  jen s názvem OSTRAVA (vypadlé číslo pošty). Zajímavé je i sledování geneze názvu (v různých variantách a kombinacích).

 

- 11/70 - 10/71 -

Ostrava 36

Francotyp

FR 6 - 0- 4m

 

nhkg 001

 

- 4/1975 - 12/1975 -

"obrácená OSTRAVA" v denním razítku (R)

pošta se podávala již na poště OSTRAVA 7

číslo pošty vypadlé

nad a pod letpočtem vorodvné čárky

(obrázek otisků  zvětšen)

 

nhkg 002

 

- 7/1975 - 6/1985 -

změna denního razítka - nyní správně usazený název + s PSČ, změna označení (poprvé uvedena zkratka NHKG)

FR 6 - 0 - 4m

zajímavost: spolu s otiskem se na celistvostech pod otiskem objevuje i otisk upevňovacího šroubu

 

nhkg 005

POSTALIA

- 1/1971 - 5/1975 -

Ostrava 36

nhkg 006

Postalia

příležitostný výplatní otisk k 25. výročí subjektu

široké časové rozmezí:

- 9/1975 - 3/1977 -

dohlédací pošta: 707 02 OSTRAVA 7

 

nhkg 007

Postalia

změna označení uživatele, úzké číslice data

časové rozmezí: - 3/1977 - 1/1982 -

 

nhkg 008

 

Postalia

druhý stroj

silné můstky, odlišné označení, poprvé s logem, širší číslice data

časové rozmezí: - 1/1979 - 1/1980 -

nhkg 009

Postalia

změna označení u jednoho ze strojů Postalia, během období se měnily i číslice data ve denním razítku, v pozdějším období nedotsikovala desetinná tečka ve výplatní hodnotě, úzeké číslice v denním razítku, průměr denního razítka 25 mm

časové rozmezí: - 5/1982  - 3/1985 -

nhkg 010

 

Postalia

změna denního razítka, silné můstky, tři šesticípé hvězdičky v dolní mezikruží, odlišné číslice, desetinná tečka ve výplatní hodnotě nedotiskuje, nové označení, i kdyžý pdobný s předchozími označením,  velikost obdélníku s logem a písmena větší, průměr denního razítka 26 mm

- 6/1985 -

dohlédací pošta 707 02 OSTRAVA 7

podnikové PSČ shodné s PSČ pošty

 nhkg 012

 

 

 

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (2 - 2) - 150 00 PRAHA 5 (FRANCOUZSKÁ STOPA)

Druhá francouzská stopa v oblasti výplatních strojů a otisků u nás doposud nebyla známa. Souvisi s výplatním strojem švýcarského inventora firmy FRAMA, který byl uveden do zkušebního provozu na pražské poště PRAHA 5. Předmětný stroj vznikl v projekci prvního výrobce automatů na výdej automatových známek na světě, ale výroby se ujala firma SATMAN ve městě Le Lude (department Sarthe u velkého a známého města Le Mans). Tato firma ve svém provozu vyráběla též stroje pro firmu SATAS (ta zmizela ze světa, neboť splynula s firmou NEOPOST) a nověji i pro NEOPOST.

Tento stroj vzniklý na základě švýcarského vynálezu firmy FRAMA a výroby francouzské firmy SATMAN byl ve zkušebním provozu od 19. 8. 1980 až do začátku února 1981 (můj poslední sbírkový otisk je ze dne 2. 2. 1981). V literatuře se uvádějí i pozdější data celistvostí - 9. - 14. 2. 1981. Stroj byl zapůjčen výrobcem. Vydával výplatní pásek s lepem. Netradiční byl ekvivalent denního razítka (upustilo se od klasického kruhu s můstky) včetně údaje o hodině podání (s přesností čtvrt hodiny automaticky nastavované - dle dokumentace, tento údaj uveden ve Věstníku ministerstva spojů č. 29 ze 17. 7. 1980). V literatuře se někdy uvádí, že tomu tak nebylo a časový údaj byl tištěn po 30 minutách, moje sbírka říká něco jiného, mám i datum s patnácti minutami.

Zajímavostí bylo, že v případě vynulování hodnot výplatního razítka, které bylo též netrdaiční a v našem provozu nové včetně uvedení názvu měny, stroj automaticky vynuloval i datum.

Při zkušebním provozu byly vyzkoušeny jak originální výplatní pásky od výrobce (bezbarvý lep), tak i krátkodobě (zatím vím jen o listopadu 1980) výplatní pásky československé výroby s nažloutlým lepem.

Koncem 80. let začala vyvážet i své výplatní stroje do Československa a později i do vzniklé České republiky, otázkou je, zda se na těchto tsrojích nepodílela i francouszká firma SATMAN či jiná. V tom má československé a české badatelství v oblasti výplatních otisků a jejich strojů menší dluh.

Doporučená literatura:

- Leiš I., Novák T., Šilhán T., Výplatní stroj Frama na poště Praha 5, Filatelie 4/2019, str.8,

- Leiš I., Československé výplatní otisky 1946 - 1992 (typologická příručka), 2. část: Výplatní otisky pošt v Československu 1946 - 1992), samonákladem Praha 2017

 

11. 9. 1980

Čas:11. 30 hod.

frama 003

 

 

10. 11. 1980                                                                                                              2. 2. 1981

                                                                                                      

Čas: 11. 15 hod.                                                                                                       Čas: 13. 30 hod.

frama 006     frama 007

Oznámění Věstníku MS č. 29 o zkušebním provozu výplatního stroje

FRAMA Věstník

 

Další dokumentace:

frama 001

Na závěr: Jaký byl osud tohoto stroje? Bohužel byl v úoru 1981 vrácen výrobci, který jej údajně demontoval. Stroj se nezachoval.

 

 

-

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS