HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - sobota, 09 leden 2021

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 5. - Ö. R. + budova, iniciály MS a letopočet 1826

MP

Iniciály: Ö. R. (počáteční písmena prvních dvou slov z názvu subjektu: Öffentlich - Rechtliche ) - mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: německy Óffentlich - rechtliche Fachversicherungsanstalt der Sudentenländer, Landesstelle Mähren - Schlesien in Brünn

Adresa: Viktoriaplatz 4, Brünn )Náměstí svobody 4, Brno)

Činnost: pojišťovnictví pro region Morava a Slezsko

Dřívější název: Mährisch - schlesische wechselseitige Versicherungsanstalt

Německé názvy kurentem., název odstraňuje katalogový otazník (nejasnost) spojený s názvem uživatele.

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: Brünn 1 (s vysekaným českým názvem pošty v denním razítku)

Poštou prošlé celistvosti s tímto otiskem , data: 22. 4. 1943 + 29. 4. 1943

OR 001     OR 002

Předchůdci tohoto otisku

Dle  informace sběratele   Pavla Koťátka (PK) předchůdci byla i Moravská pojišťovna v brně, později Moravskoslezská vzájemná pojišťovna (Katalog MB souvislost s otisk ÖR neuvádí). Za tuto informaci a  upřesnění dat patří PK velký dík.

MORAVSKÁ POJIŠŤOVNA V BRNĚ

1/Otisk československého vzoru  + 2/ první definitivní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor (informace MB) - doložený otisk ze sbírky PK 10. 10. 1939

Mezi denním a výplatním razítkem budova pojišťovny, po výplatním razítkem iniciály M S (= Moravská později Moravskoslezská pojišťovna) a rok založení pod iniciálami 1826)

MORAVSKOSLEZSÁ VZÁJEMNÁ POJŠŤOVNA V BRNĚ

3/ druhý definitivní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 21. 5. 1940 (sbírka IL)  - R + poštou prošlý otisk s datem 25. 9. 1940 (sbírka IL)

Otisk 1. dne

MS 004

Poštou prošlá celistvost

OUAR

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 4. - P B - dříve A B

MP

Iniciály: P B (pro Pražská úvěrní Banka, filiálka Brno?) - mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: (Anglo-československá a) Pražská úvěrní banka, filiálka Brno (?)

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8h - 3m

Dohlédací pošta BRÜNN 1/BRNO 1

Sběratelsky je známý jen úplný protektorátní poněmčený vzor, dle sběratelského svědectví pravděpodobně existovaly i otisky předchozích dvou vzorů (československý a neúplný poněmčený vzor)

 Třetí protektorátní otisk (úplný poněmčený vzor)

Otisk 1. dne ze dne 3. 12. 1940

PéBé 002

 

Poštou prošlá celitsvost s otiskem ze dne 7. 1. 1941

 

PéBé 001

 

Souvisí s otiskem se zkratkou AB (viz na tomto webu) - příspěvek ID1383 ze dne 8. 1. 2021.

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: SALT FLAT (PINE SPRINGS), TX (108)

Pine Springs, TX

 

Stanice předávací dostavníkové pošty  organizované firmou BUTTERFIELD Overland Mail (majitel John Butterfield) se nacházela na stezce Pinery v okrese Culberson na dostavníkové trase St. Louis - San Francisco. Dnes jsou znatelné jen ruiny stanice, která byla postavena v roce 1858 a opuštěna v roce 1859."The Pinery" či "Pine Spring"  Stage Stand se nachází v Pine Springs u Salt Flat v Guadalupe Mountains National Parku. I toto významné místo je součástí bohaté americké poštovní historie. Upomínky na tuto dobu byly na tomto místě vztyčeny v roce 1936.Místo je na vrcholku průmyslu Guadalupe.Dostavníková pošta přepravovala osoby a americkou poštu (US Mail). Tento způsob dopravy pošty byl Kongresem v roce 1857 povolen americkému generálnímu poštmistrovi (Aaron V. Brown) uzavřít smlouvu na dodávku americké pošty ze St. Loius do San Francisca. Předtím byla pošta směřující na Dálný východ poštovní linkou v San Antoniu a San Diegu nazývané JACKASS MAIL (červen 1857).

 

Pine 003     Pine 001     Pine 004    Pine 002     Pine 005     Pine 006     Pine 014     Pine 015     Pine 008     Pine 009         Pine 010     Pine 011     Pine 012     Pine 013

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS