HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 07 leden 2021

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

MURAU 5

MURAU 5

Na Schwarzenberském zámku Obernurau - jméno je přesné, zámek je nad městem Murau

 

Murau 004     Obermurau        Obermurau 2      Obermurau 3     Obermurau 4     Obermurau 5

Číst dál...

IDENTIFIKACE PROTEKTORÁTNÍCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ ODCHÁZÍ Z PRAHY

Dnešním dnem ukončuji  desátým pokračování čtvrté skupiny identifikačního rejstříku Protektorátu Čechy a Morava (pražští uživatelé).  Jednalo se o Společnost pro zpeněžení lihu a její otisky dohlédací pošta Praha 1).  Pokud bude potřeba, rád se k této identifikační skupině vrátím a doplním ji o nejasnosti, pokud se vyskytnou. To se týká i předchozích kapitol, které jsou zavěšeny na tomto webu.

Přistupuji k další identifikační kapitole, která se týká výplatních otisků Protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945 mimopražských uživatelů a jejich otisků, které by mohly způsobit nekomfortní sbírání těchto artefaktů.  Rád doplním základní identifikaci i o další detaily, které by mohly pomoci při sbírání tohoto období, o kterém se v minulých dlouhých letech moc nepsalo, neboť to nebylo z moci vyšší možné.  Protektorát se z organizované filatelie až na výjimky (námětové angažované exponáty) úplně vymazal. Jako by nebyl. Ke škodě všeobecné historie a poštovně historického sběratelství. Je tedy třeba řadu věcí napravit. Byla to součást naší historie, někdy i blízké, ve které byla zúčastněna i generace našich předků.

 

Na  tomto místě rád vyslovuji díky dvěma sběratelům, kteří při absenci organizovaného sběratelství se sběratelství protektorátních artefaktů věnovali a zachytili nám řadu cenností. V prvé řadě si velké díky zaslouží sběratel Mirko Marek, člen Stolní společnosti sběratelů příležitostných razítek a frankotypů z 30. let pamatující Jaroslava Lešetického, Alberta Jonáše a další bardy tohoto sběratelství a který byl i členem Sekce otisků výplatních strojů KPHC SČSF založené v roce 1976. Mirko Marek nejenže si vedl podrobný archiv otisků z dob protektorátu a dalších, ale uchoval rozsáhlou sbírku protektorátních otisků.

PODĚKOVÁNÍ

Další velké díky patři Miroslavu Bouškovi, který se za svého aktivního sběratelského života věnoval též protektorátním otisků a dokonce sestavil samostatný exponát Výplatní otisky Sudet a Protektorátu Čechy a Morava 1938 – 1945 (okupace předválečného Československa ve světle výplatních otisků té doby). Nevím, zda tento exponát byl vystaven a vůbec nevím, zda a jaké ocenění obdržel, pokud vystaven po roce 1989 byl. Každopádně patří k tomu nejvyššímu u nás, co bylo v tomto oboru vytvořeno.

Díky oběma dalším, kteří se o tuto problematiku zajímali, mám aspoň torzo a můžeme poskytovat i cenné informace kolegů, kteří Protektorát sbírají, jak u nás, tak v zahraničí zejména v Německu, Švýcarsku a Španělsku.

Toto území a období patří i mezi mé sběratelské portfolio a rád v badatelství pokračuji a o své poznatky se dělím s dalšími zájemci na svém webu.

ZAČÍNÁM

Tedy pokračuji a jako ukázku zveřejňuji dva otisky prvního uživatele mimo Prahu (Benátky nad Jizerou) Družstevních závodů v Dražicích n. Jiz. a jejich dalších subjektů.

Napočítal jsem cca čtyři desítky otisků s nejasnostmi. Roztřídil jsem je do tří kapitol (seznam, který jsem vytvořil jako dodatek Bouškova Katalogu  I. dílu, Praha 1977) je zavěšen na tomto webu)

- zkratky, iniciály

- obrázky

- složeniny slov

(vše též s různými kombinacemi)

 

Ještě malá poznámka pro orientaci. Doposud jsem zveřejnil dva seriály - z období 1. republiky (v titulku není žádná identifikace období) a z období Protektorátu Čechy a Morava otisky pražských uživatelů (identifikace v titulku písmeno (P) - v závorce, což znmená buď P jako Protektorát anebo P jako Praha. Dva významy v jednom písmenu.  Tento třetí seriál se týká, jak jsem uvedl, mimopražských uživatelů s označení (MP), což značí mimo Prahu.

 

 

Co nás čeká - doplňuji dvě celistvosti DZ (Družstevních závodů v Dražicích n. Jiz.

 

DZ CM 001

 

DZ CM 002

 

Takže příjemné a komfortní  sbírání.

I.L.

Číst dál...

VE ZNAMENÍ VÝROBKŮ (P): 10. - LÍH (s reklamním sloganem v obrázku) + SPIRITUS/LÍH

P

Výrobky: Líh (s reklamním sloganem a obrázkem lihového vařiče v obdélníku) - vše mezi denním a výplatním razítkem, pod výplatním razítkem adresa uživatele, později jen dvojjazyčný nápis SPIRITUS/LÍH )mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Společnost pro zpeněžení lihu, německy Spiritusverwertungsgesellschaft

Adresa: Praha II., Poříč č. 26, německy Deutschherrenstrasse 28, Prag II.

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otiskm československý vzor, datum 14. 6. 1939, další datum ze sbírky 21. 8. 1939

Líh

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, datum 8. 1. 1940

 

Líh 003

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor,  otisk 1. dne: 19. 1. 1940 - R

 

Líh 010

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 16. 8. 1940

 

Lihus

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor. změna označení uživatele, otisk 1. dne 30. 9. 1941 (R)

Lihus 1

Poštou prošlé celistvosti s novým označením oprávněného uživatele - data 9. 1. 1942 + 17. 7. 1943

Líh 006

 

Spiritus

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ VÝROBKŮ (P): 9. - M v kruhu, ve spojení s logem firmy Matador

P

Výrobky: představené velkým "M" v kruhu, v pozadí logo firmy Matador, pryžové závody, též Pražská gumovka (mezi denním a výplatním razítkem)

Zajímavost: logo s nápisem Made in Czechoslovakia vydrželo v své podobě první dva roky Protektorátu i přes silné tažení německé správy o odstranění názvu "Czechoslovakia". Odstranění a tím i úprava loga nastaly ještě za první dohlédací pošty Prag 79/PRAHA 79 (sbírka vydala celistvost s datem 3. 9. 1941), definitivně  až 1. 4. 1942, v okamžik, kdy došlo ke změně denního razítka - viz dále. )

Subjekt "Matador" pryžové závody A.S., též Pražská gumovka německy  Matador Gummiwerke AG

Činnost: výrobka pryžových výrobků

Adresa: Českomoravská 150, Praha - Vysočany

Výplatní stroj Francoty, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošty: PRAHA 7, PRAG 79/PRAHA 79 (1939 - 1941), poté PRAG 1/PRAHA 1 (1. 4. 1942 dále)

PRAHA 7

předběžný protektorátní otisk, československý vzor, otisk s datem 26. 4. 1939

Poznámka: jedná se o jediný vzor otisku s dohlédací poštou PRAHA 7 a československým vzorem výplatního razítka anebo byla další změny? eXistuje druhý a třetí otisk s poštou Praha 1?

Matadorka 007

PRAHA 79, později PRAG 79/PRAHA 79

PRVNÍ OTISK (?)

předběžný protektorátní otisk, československý vzor (1939)+

DRUHÝ OTISK (?)

první definitivní protektorátní otisk, neúplný  poněmčený vzor (1939-1940)+

Poznámka: + zatím sběratelsky nedoloženy, existuje hypotéza, že by mohly existovat (s rezervou), za 1. republiky existovaly otisky pod dohlédacími poštami   Praha 1 a Praha 7 od poloviny 30. let, nikoliv pod poštou PRAHA 79, je předpoklad, že uvedený třetí otisk je otiskem prvním s poštou PRAG 79/PRAHA 79

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor (otisk 1, dne 24. 11. 1939 - R)

Matadorka 005

Poštou prošlá celistvost s tímto otiskem - datum 15. 12. 1939 - reklamní dopisnice, několik dní po prvním otisku

Matadorka 006

Ve sbírce otisk s tímto označením  (kde je Made in Czechoslovakia)11. 5. 1940 (poslední otisk?, pokud ano, pak R)

Matadorka 012

PRAHA 79

Výplatní otisk (druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor), se změnou označení (nápis v logu "Made in Czechoslovakia" odpilován), datum ze bsírky 3. 9. 1941 - R

Matadorka 011

PRAHA 1

úplný poněmčený vzor durhého definitivního protetorátního  otisku, změna denního razítka (změna  dohlédací pošty), ve stroji již nový štoček loga uživatele (bez Made in Czechoslovakia),

otisk 1. dne 1. 4. 1942 - R

 

Matadorka 010

Poštou prošlá celistvost, dohlédací pošta Praha 1, odpilované upravené označení (logo), datum 16. 2. 1943 (?) - otisk v černé barvě nátisku, čitelný částečně (?), znatelný germanizační tlak na odstranění češtiny i z obchodní korespondence (viz obálka)

 

Matadorka 008

 

Jedna z nejzajímavějších příběhů otisků Protektorátu ČM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS