HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 05 leden 2021

VE ZNAMENÍ VÝROBKŮ (P): 7. - logo + Aeroil (ležatě, ozdobně)/AUTOOIL

P

Výrobky: logo + Aeroil (ležatě, ozdobně)/AUTOOIL (mezi denní a výplatním razítkem)

Subjekt: Janský a spol.

Činnost: minerální oleje, továrna technických tuků a rafinerie pryskyřice

Sídlo Královská 69, Praha X. - Karlín

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 40, později PRAG 40/PRAHA 40

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor , otisky s daty:  22. 7. 1939  a 2. 9. 1939

Aeroil 001

Aeroil 002

 

Ukázka loga (přítomného v označení)

 

Aeroil 004

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor (1939. 1940)

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor (otisk 1. dne 14. 5. 1940) + poštou prošlý otisk s datem 27. 8. 1942

 

Aeroil 005

 

Aeroil 006

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ VÝROBKŮ (P): 6. - PŘEKLIŽKY/LAŤOVKY/DÝHY/PODDYŽKY/LETECKÉ DESKY, později Sperrplatten/Founiere

P

Výrobky: nejprve česky Překližky/ Laťovka/Dýhy/Poddyžky/Letecké desky, po převzetí firmy německým vedením změněno na německý název Sperrplatten/Funiere mei denním a výplatním razítkem

Subjekt: Richard Jirát

Historie firmy: Dýhárna OREL založena richardem Jirátem, původní sídlo v Nižboru, po požáru se firma přesunula do Prahy - Vysočan (rok 1928). Majitelé firmy opustili Československo a firmu v roce 1938 z obav před Hitlerem. Vedením byla pověřena německá hospodářská moc. Firmu tvořily dílny, pila a kanceláře a i během války dodávala výrobky pro válečné potřeby (zejména pažby na pušky a letecké překližky). Po válce firma pokračovala ve své dřívější činnosti až do svého zániku v 90. letech.

Činnost a výrobky: viz název a hořejší text.

Sídlo od roku 1928 Poděbradská 540, Praha IX. - Vysočany

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Výplatní stroj u firmy již za 1. republiky - 1937, není  zatím známo, zda výplatní stroj vyplácel i po roce 1945

Dohlédací pošty: PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1, později PRAG 88/PRAHA 88

PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor (1939)

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, datum 16. 2. 1940

Jirát 003

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor datum 24. 10. 1940

Richard

PRAG 88/PRAHA 88

ČTVRTÝ OTISK

Změna dohlédací pošty, změna označení uživatele (úplné poněmčení i označení), . otisk s datem 24. 10. 1944

Jirát 002

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: WATROUS, NM (107)

Pevnost FORT UNION

byla založena dne 28. 6. 1854 u města Watrous v Novém Mexiku. Sídlo 8. a 9. kavalérie americké armády. Historicky zde byly tři pevnosti, funkční do roku 1891. Hlavním úkolem byla ochrana stezky Santa Fe.

 

Union 003      Union 004      Union 007      Union 001     Union 002      Union 006      Union 005

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

MURAU (4)

Štýrské  historické město MURAU (4)

 

Murau 5 005     Murau 5 010    Murau 5 009     Murau 5 003          Murau 5 011     Murau 5 004     Murau 5 001     Murau 5 013     Murau 5 002     Murau 5 006     Murau 5 012

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS