HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 29 leden 2021

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (MP): 1. - KLIMEŠ BRNO: bábovka v pravé ruce s/bez nápisů

MP

Obrázek: bábovka na talíři, který drží pravá ruka (bez nápisu anebo s nápisem PRAVÁ RUKA - mezi denním a výplatním razítkem, též adresa: BRNO - Na Ponávce 20 (podtrženo pod výplatním razítkem)

Subjekt: Klimeš Brno

Adresa: Na Ponávce  20, později Koliště 37

Činnost:  továrna na prášky do pečiva "Pravá ruka"

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m (různá označení - viz dále)

Dohlédací pošta: BRNO 1, BRÜNN 1/BRNO 1, BRÜNN 1

Poznámka: Otisk vyplácel za 1. i 2. republiky, 3. republika (?)

Viz též příspěvek ze dne 27. 8. 2020 na tomto webu 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor, datum 20. 4. 1939

klimeš 007

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, rok 1939, 1940

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 16. 5. 1940 (R)

poštou prošlý otisk s datem 10. 12. 1940 (není obrázek)

klimeš 009

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, datum 1. 5. 1941

razantní úprava označení uživatele (zůstal jen obrázek - pravá ruka s bábovkou na talíři), názvy a nápisy odstraněny, hypotéza: český název ovlivněn averzí německého obyvatelstva (?), adresa změněna (nyní Koliště (?)

 

Klimeš 006 

PÁTÝ OTISK

druhý definitivní protketorátní výplatní otisk, nyní odstraněn český název pošty BRNO 1, zůstává jen obrázek (viz shora) úplný poněmčený vzor

klimeš 010

Doplnění laskavostí  sběratele Pavla Koťátka z jeho sbírky/soukromého katalogu

 

Koťátko 002

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (2) - ČEDOK

 

ČEDOK

 

Jako další subjekt druhé sondy do ohromného světa výplatních otisků Československa (Čtvrtá republika, otisky s výplatní razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníka z let  1946 .... 1992) jsem zvolil subjekt, který od roku 1920 (rok založení) do dnešních dnů, i když s jiným majitelem (od roku 2016 polská firma ITAKA) funguje se svou původní činností. Zvolený akronym byl a je ČEDOK - zkratka pro počáteční písmena Československé cestovní a dopravní kanceláře. Akronym se poprvé objevil oficiálně v roce 1926, stal se později i názvem této společnosti. V roce 1948 byla firma znárodněna komunistickým režimem.  Nyní stále existuje, ale pod zahraničním majitelem.

Výplatní otisky před a po 4. republice:

1. republika: Zachyceny dva otisky. První s názvem ČEDOK pod výplatním razítkem od července 1927. Stroj vyplácel s zímto otiskem zásilky celkou dobu 1. republiky, ovšem s výjimkou období v roce -1934-, kdy firma využila možnosti zasadit mezi denní a výplatní razítko příležitostné označení : "Pražské jaro"3/VI. - 17. VI./"Printemps á Prague."  Otisk 1. dne s datem 17. 3. 34 (R). Jeden z prvních a řídkých příležitostných otisků tohoto období. Katalog Bouška - Leiš PR 29a a 29b) 2. republika beze změn,  +  barevný Katalog Di Casola - Leiš PR 29a a Pr 29b)

 

Protektorát ČM: Zachyceny tři otisky s názvem ČEDOK pod výplatním razítkem, rok 1939 - československý vzor otisku, 1939 - neúplný poněmčený vzor, 1939/1940 - úplný poněmčený vzor. Katalogové číslování Katalogu Bouška Pr 29, PR 29a, PR 29b (raná změna z neúplného na úplný vzor v roce 1939!) + barevný Katalog Di Casola - Leiš  PR 29, PR 29a, PR 29b

 

3. republika: (větrná růžice), zachycen otisk z února 1947, Katalog Bouška - Leiš, záznamové číslo PR 24

 

Konec 3. republiky a 4. republika - zoubkovaný obdélník

Dohlédací pošta PRAHA 1

Poznámka: Uvádím jen základní otisky, vynechány otisky se změnou číslic,( někdy doplňují jen oznámení). Jedná se o letmý pohled, nikoliv vyčerpávající a detailní přehled otisků.

Pohled první

Období výplatních strojů FRANCOTYP

Výplatní stroje Francotyp používalo několik subjektů ČEDOKu (Příkopy, Vodičkova ulice, Jindřišská), označení přeneseno mezi dení a výplatní razítko, vyrobeny i netextová označení (logo plus domicily)

Otisk FR 8h - 3m

čedok 001          čedok 002   

Zatím poslední datum tohoto otisku bylo zachyceno s date, 15. 1. 1954.

FR 6 - 0 - 4m (zatím jen korespondence Příkopy)

čedok 009

 

FR 8h - 4m (zatím jen Vodičkova)

 

čedok 004

 

Pohled druhý

Výplatní stroje POSTALIA

stroj (Příkopy + pobočka Nekázanka, event. další pobočky)

Dva stroje (viz výplatní razítko a zoubkování přilehlé a zoubkování mírně odlehlé)

čedok 010

 

čedok 011

 

Postalia s přilehlým rámečkem zoubkování (dva otisky)

a/ nápis  LOGO + GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ (-1968-) - R

čedok 016

 

b/ Otisk GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ - příležitostný otisk k 50. výročí existence ČEDOKu 1920 - 1970 (R)

čedok 014

 

Postalia s odlehlým rámečkem (dva otisky, jeden stroj - bez PSČ a s PSČ) - používal ČEDOK Příkopy 18)

 

čedok 017

 

čedok 018

Výplatní stroj Postalia s odlišným označením (ude logo + podnik cestovního ruchu/Praha 1, N příkopě 18) - bez pSČ, datum 15. 10. 1969

Otisk s novým označením bez PSČ, přilehlý rámeček, tečka ve výplatním otisku

čedok 022

 

Otisk s novým oztnačením a PSČ v denním razítku, hvězdička v dolním mezikruží denního razítku, přílehlý výplatní rámeček, bez tečky ve výplatní hodnotě

čedok 023

Výplatní stroje a jejich otisky s římskými datovými číslicemi (místo měsíců), různé velikosti číslic ve dnech a v měsících, denní razítko s/bez PSČ, různá výplatní razítka s odlehlým či přilehlým zoubkováním , bez tečky/s tečkou ve výplatních razítkách (výplatní číslice)

 A/ Zachycené tisky s daty 10. VII. 80 - 1. VI. 83 a dále až 9. II. 90, označení: logo + nápis PRAHA, PŘÍKOPY 18, PSČ, s desetinnou tečkou ve výplatní hodnotě

čedok 027

 

B/ Postalia, měsíc římský, výplatní hodnota bez desetinné tečky, bez PSČ, označení logo + nápis PRAHA (používá Nekázanka 7), zachycený data: 27. VIII 1985 - 31. X. 1985

čedok 036

C/ Stroj Postalia, jiný stroj, označení ČEDOK/Správa zahran.cestovního ruchu/Na příkopě 18/111 35 PRAHA 1, hvězdička v denním razítku, pSČ v denním razítku, vyšší číslice data, přilehlý rámeček výplatního razítka (používání Příkopy 18)

 

čedok 032

Výplatní tsroj Postalia, otisky se změněným označením (psacím písmem Čedok, dále tiskacím správa zahraničního/cestovního ruchu/podtrženo/ Na příkopě 111 35 PRAHA 1 podtrženo), malá hvězdička

 v dolní mezikruží denního razítka, různé číslice, data 11. 10. 1988 + 8. 4., 1986, pravděpodobně poslední otisk ČEDOKu s názvem státu Československo 

 čedok 037

 

Za období 1946 - 1992 tento subjekt používal větší množství strojů než byl počet obvyklý v tehdejším Československu. Navíc se za toto dlouhé období vytvořilo mnoho otisků. Komplikaci způsobilo i to, že stroje byla lokalizovány a používání na několika místech provozoven ČEDOku. Zcela určitě docházelo k jeich přemsťování od subjketu k subjektu. Na přehledu lze dále pracovat a při dalších nálezech nových otisků se zcela určitě podaří zajistit i časový sled otisků tak, jak šly historií.

 

Dohlédací pošta PRAHA 3

FR 6 - 0 - 4m

- 28. 6. 1958 -

Sídok 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: NEW YORK CITY - 3 (121)

USA, New York City

ELLIS ISLAND: federální přistěhovalecká stanice pro imigranty do USA (evropská vlna) v období 1892 - 1954. Ostrov při ústí řeky Hudson nedaleko New Yorku v USA. Majetek federální vlády USA a součástí Národní památky Sochy Svobody.

Jeden ze tří Ústřicových ostrovů (Oyster Islands) - Ellis Island, Liberty Island a Black Tom. Původní název Kioshk (Gull Island) díky velkému množství racků. Též nazývaný jako Mlý ústřicový ostrov. Název ostrov obdržel po jednom z majitelů (rok 1774) koloniálním ochodníkovi z Walesu Samuelu Ellisovi.

Stanicí prošlo 12 miliónů přistěhovalců. První imigrantkou byla irská dívka Annie Moore. Posledním imigrantem  norský námořník Arne Peterssen.Ellis Island je zvěčněn v dokumentech a artefaktech muzea na ostrově - Ellis island Immigration Museum, kde je i archiv přistěhovalců. V objektu jsou zajímavé části budovy - např. The Stairs of Separation (Schody odloučení) a  The Kissing Point (Bod polibků).

 

Ellis 006    Ellis 003     Ellis 009     Ellis 001     Ellis 012    Ellis 015     Ellis 010     Ellis 007     Ellis 014     Ellis 005    Ellis 004     Ellis 011     Ellis 013     Ellis 016     Ellis 017

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS