HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 24 leden 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (1) - PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA s úvodem

POHLED PRVNÍ

ČESKOSLOVENSKO (4. republika)

1946 - 1992 (46 let)

otisky v celém domicilovém rozsahu (všechny existující dohlédací pošty)

otisky jen komerční (mimo otisky českoslovesmkých pošt) - všechny uznané subjekty - oprávnění uživatelé výplatních strojů

Úvodem:

K dnešnímu dni mají sběratelé k mání typologické katalogy výplatních otisků z území Československa (období 1926 - 1992). Řada období je pokryta též věcnými, ilustračními či položkovými  katalogy.Na druhé straně chybí alespoň základní položkové katalogy. Nejbolestivější je období let 1946 - 1992, které s výjimkou Slovenska chybí. V rukopise jsou otisky mimopražské z dílny sběratelů a publicistů Janů a Leiše. Jednotlivé domicily se zdokonalují elektronickým způsobem. Praha zůstává a leží ladem. A to je velká škoda.  Koncem loňského orku jsem zpracoval ve formě zatím nezveřejněné bezpřístupové první databáze otisky s poštami Praha 01 - 093 a intenzivně zpracovávám další dohlédací pošty od Prahy 1 počínaje. To vezme čas. Proto je nutné aspoň čas od času se těchto otisků, které vznikaly po dobu dlouhých 46 let, dotknout tak, aby odborná veřejnost a sběratelé věděli, že se možná jednou katalogu tohoto období v uceleném domicilovém pohledu dočkají. Takže aspoň tímto způsobem bych rád přiblížil tyto otisky, mezi kterými jsou uzcela určitě mnohé zajímavosti. Jsou to jen dotyky, nikoliv podrobný katalog či vyčerpávající přehled. Tak na tyto příspěvky pohlédněme.

Jen připomínám, že toto období zahrne jen výplatní otisky komerčních uživatelů (pošty nikoliv) s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku z celého území tehdejšího Československa. Poštovní správa koncem roku rozhodla, že větrná růžice z výplatního razítka  zmizí a objeví se zoubkovaný obdélník. Nová doba, nové pořádky - nový vzhled otisku. Zároveň nařídila i postupnou změnu denního razítka (z jednokruhového  na dvoukruhové bez/s můstky po německého vzoru).

 

PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA

 

První pohled -  První brněnská strojírna, dohlédací pošta BRNO 2

Ze všeho nejdříve se seznámíme s uživatelem.

První brněnská strojírna má bohatou tradici. Vznikla ve svém oboru dříve než Siemens (1847), General Electric (1892). ČKD (1871), Asea (1883). Založil ji Johann Reiff ve Šlapanicích v roce 1814. V té době vyráběl textilní stroje, parní stroje, kotle, turbíny. V roce 1824 byl vyroben první parní stroj vlastní konstrukce. V roce 1838 byla fima přemístěna do Brna. Od roku 1872 nese název První brněnská strojírna. 

 

V roce 1946 tento komerční subjekt vyplácel zásilky ještě výplatním strojem s otisky, kde na místě výplatního razítka byla větrná růžice. Označením bylo výrazné psací B v kruhu, pod ním letopočet 1821. Subjekt se nazýval První brněnská strojírenská společnost.

Dotek první

Další roky přinesly změnu. Změnil se vzhled otisku (výplatní razítko bylo ve tvaru zoubkovaného obdélníku) a uživatel též změnil své jméno: První brněnská a královopolská strojírna, GOTTWALDOVY ZÁVODY, národní podnik, Brno, jak dokládají otisky s daty 20. 1. 1948 (!) a 7. 10. 1949. V označení je stále rok založení 1821.

 

 

První 002

 

První 001

 

Dotek druhý

 

Jsme v 60. a 70. letech. Událo se mnohé. Jednak se změnil letopočet zrození tohoto subjektu - nyní se objevuje rok 1814. Výplatní stroj Francotyp (sběratelsky FR 8h - 4m fyzicky i morálně dosloužil a byl nahrazen výplatním strojem Postalia. A do třetice došlo k nenápadným úpravám názvu. V roce 1966 - První brněnská strojírna, závody Klementa Gottwalda, národní podnik. O několik let později se jméno Klementa Gottwalda skrylo a název zněl: První brněnská strojírna, ZKG, oborový podnik. Pozorný sběratel pozná, že dochází ke změně právní povahy subjektu. V osmdesátých letech je otisk stejný, zajímavé je, že tímto otiskem vyplácí zásilky  i jiné subjekty než PBS (viz Oddíl orientačního běhu ČSTV. Další zajímavostí je, že nátisky na podnikových obálkách zmizely úplně.

 

První 003    

 

První 004

 

První 007

Dotek třetí

Dochází ke změně označení uživatele - objevuje se přesný název subjektu, na požadavek pošty adresa, dokonce již PSČ (zatím jen v označení, ne v denním razítku) a doplňuje se hlavní náplň výroby - konečně dochází na další funkci výplatního stroje - propagaci.

První 008

Poznamenávám, že zásilky z let 1982- 1983 uvádějí v nátisku na obálkách další odlišný subjekt: První brněnská strojírna, ZKG, koncernový podnik. Otisk má původní vzhled (první Postalia).

 

A dotek čtvrtý?

PSČ se dostává do denního razítka (roky 1988 a 1991), objevují se i rozlišovací znaménka v dolní části denního razítka - tři křížky. V roce 1991 vyplácí tento subjekt už zásilky novým strojem Postalia - menší výplatní razítko, větší denní razítko, vše je nově ryté včetně označení, kde se objevuje i rozšířená korespondenční adresa a větší písmena.

 

Brněnka

 

 

Číst dál...

ZAČÍNÁ DRUHÁ ČÁST DRUHÉHO IDENTIFIKAČNÍHO MINISERIÁLU

IDENTIFIKAČNÍ miniseriál ( 2. a jeho  2. DÍL)

ÚZEMÍ: PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA, vše kromě otisků Prahy

OBDOBÍ: 1939 - 1945

OBSAH: obrázky eventuálně doplněné dalšími údaji (reklama, adresa apod. - kde chybí název uživatele)

 

Klimeš 001

 

Zobrazenou celistvostí, kde je na místě označení uživatele jen  (pravá) ruka držící upečenou bábovku,  zahajuji druhou část druhého identifikačního miniseriálu, kterým chci pomoci sběratelům identifikovat "složité" výplatní otisky. Tato celistvost je navíc zajímavá tím, že denní razítko otisku postrádá český název dohlédací pošty (specifika některých míst za Protektorátu, kdy došlo k jejich opilování).

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 33. - panáčci se štětci a plechovkami barev/nápis KIRGIS + domicil firmy

MP

Složená zkratka KIRGIS, nad názvem (zároveň i firmy) tři panáčci se štětsi a plechovkami barvy KIRGIS na hlavě (mezi denním a výplatním razítkem), pod výplatním razítkem: UH. HRADIŠTĚ 2. Původ složeniny neznámý, první část první tři písmena zakladatelova příjmení KIR(schner), druhá část GIS (?), zároveň kresba je logem firmy

Subjekt: Ing. L. Kirschner, chemická továrna KIRGIS, Uherské Hradiště II.

Historie firmy. Firma založena v roce 1925, zakladatelem ing. L. Kirschner (nar. 1899), odborník na technologii barev, psychologii a léčivou moc barev. V roce 1948 došlo ke znárodnění, od 1. 1. 1949 vytvořeny Spojené továrny na barvy a laky Praha, později vytvořen národní podnik Barvy a laky, po roce 1989 vytvořen podnik COLORlak.

Činnost a výrobky: batvy, laky, leštící pasty na parkety, kolomaz,

Lokalita: Staré Město u Uherského Hradiště

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Za 1. republiky firma výplatní stroj neměla. Ve 3. republice registrujeKatalog  Bouška Leiš dva otisky tohoto uživatele, záznam U 2a, U 2b s odlišným označením a počeštěným příjmením majitele (ing. L. Kiršner)  - červenec 1945, později jméno majitele zmizelo ve vztahu ke znárodnění, zůstalo jen jméno firmy KIRGIS a UH. HRADIŠTĚ II, se zkumavkou a vlnkami vedle a nad nápisy..

 

PRVNÍ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 12. 12. 1939  - R (není prokázáno, zda výplatní stroj vyplácel již v prvním období protetorátních otisků v roce 1939, období 15. 3. - 12. 12.)

Kirgis 004

DRUHÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor , otisk 1. dne 10. 5. 1940 (R)

Kirgis 007

Poštou prošlá celitsvost s tímto otiskem a s datem 15. 10. 1941, odeslaná do Sudet

Kirgis 005

 

Tímto příspěvkem končí 1. část 2. miniseriálu o identifikaci vybraných výplatních otisků s účelem usnadnit sběratelům snadnou orientaci při sbírání otisků se zkratkami, iniciálami, názvy výrobků, kresbami atd. Pokud bude potřeba, rád se k pokračování vrátím.

Příště se budu věnovat obrázkům. Dnešní příspěvek byl hybridem obého - názvu výrobku, adresy a obrázku (logem). Berme to jako vstup do 2. části,která  začne příště.

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 32. - ozdobné psací L s květinou v kruhu

MP

Subjekt: Úpický lnářský a pletařský průmysl (v letech 128 - 1945), později Úpický lnářský a jutařský průmyl, později JUTA, v raných letech též subjekt fungoval pod názvy Úpická přádelna (1853 - 1928), Úpická přádelna a tkalcovna juty MJ Oberländer a Ludvik Morawetz v Úpici (1882-1928)

Činnost: produkce lnářských a jutařských výrobků, textilie

Výplatní otisk Francotyp: sběratelsky FR 8h - 4m,

Označení uživatele:  konzistentní od počátku užívání až do konce subjektu

Dohlédací pošty: ÚPICE, EIPEL/ÚPICE

Viz též předchozí příspěvek na webu v seriálu z 1. republiky

PRVNÍ OTISK

předběžný výplatní otisk, československý vzor, 1939

DRUHÝ OTISK

první definitivní výplatní otisk, neúplný poněmčený, otisk 1. dne ze dne 7. 8. 1939 (R), další otisk s datem 16. 12. 1939 (neotištěno)

FK L 003

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 10. 5. 1940 (R)

FK L 002

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem datovaným 1. 10. 1942

FK L 005

Další refernce:

Otisk z 1. republiky, Katalog Bouška Leiš, záznam U 3 (2/1938)

Otisk z 3. republiky, Katalog Bouška Leiš, záznam U 8 (7/1946 + 4/2948)

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 31. - FK s výročím, letopočty, ratolestí

MP

Iniciály fk v kruhu ve kombinaci s velkou číslicí "40" podloženou ratolestí a s letpočty 1904 1944 (mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: František Kusák

Činnost: nakladatelství

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta WISCHAU 1 (v denním razítku VYŠKOV 1 odpilován)

Poznámka: viz píspěvek v roce 2020 na tomto webu, není známo, zda existovaly k tomuto otisku předchůdci a kdy byl výplatní stroj uveden do provozu (archivy bez odpovědi)

Výplatní otisk úplný poněmčený s odstraněním (neexistencí) českého názvu pošty

(Existovaly předchozí otisky?). Za 1. republiky otisk nezachycen (pravděpodobně neexistoval). Po roce 1945 zachyceno několik otisků (1945 - 1947) s poštou VYŠKOV 1 a se stejným příležitostným výplatním otiskem.

FK L 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 30. - B. B.

MP

Iniciály B. B. mezi denním a výplatním razítkem, B. B. = počáteční písmena názvu firmy Bratři Buxbaumové

Viz též příspěvek na tomto webu o otiscích této firmy z 1. republiky - Ve znamení zkratek: 10. - Dva otisk BB a B.B. z 19. 5. 2020 v kategorii Filatelie a poštovní historie

Subjekt: Bratrři Buxbaumové Úpice, německy Brüder Buxbaum Eipel

Činnost: lněné a bavlněného zboží - výroba a obchod,

Geneze firmy: Otec bratrří B. působil v Bochově na Karlovarsku, později přesídlil do Podkrkonoší (Úpice z Trutnova),  později se za ním přestěhovali jeho synové Samuel (v roce 1875) a poté i JUlius. Práci našli u firmy Eduarda Morawetze (mechanická tkalcovna). Po osamostatnění založili svou vlastní firmu a zřídili obchodní domy (1890 a 1897).  V letech 1904 a 1905 vybudovali nechanickou tkalcovnu, v roce 1911 zprovoznili mandl, zaměstnávali značný počet oosb (500) a byli ve styku s mnoha tkalci v okolí. Ve 20. letech rozšířili činnost firmy o export šatovek, ubrusů, servítků a stolního prostírání (zejména do USA). V roce 1924 otevřeli barvírnu, přádlenu a úpravnu. . I dalí generace se zasloužila o chod firmy (synové Samuela Pavel a Leo). V roce 1939 odešla rodina do emigrace v USA. Poté firma a provozy prošly na tu dobu obvyklými procesy - arizací  za Protektorátu, znárodněním za socialismu, včleněním do podniku TEXLEN. V roce 1946 firma slavila 50 let existence (zal. 1896).

Adresa: Regnerova ulice, provozy i v okolních lokalitách

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: ÚPICE, později EIPEL/ÚPICE

Firma používala stroj již za 1. republiky (viz příspěvek na webu) a po roce 1945 (zachyceny  otisky v Katalogu Bouška/Leiš z let 1945 a 1946), v roce 1946 změněno označení na   příležitostný výplatní otisk - iniciály  B.B. v ratolestech s letopočty 1896 - 1946.

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor, 1939

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, otisk s datem 8. 9. 1939 (otisk 1. dne - R)

BX 001

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, s datem 10. 5. 1940 (otisk 1. dne - R)

 

BX 002

Poštou prošlá celistvost se zálepkou (Válečné obrázky)  v hodnotě 5 říšských feniků

Datum otisku: 8. 11. 1944

BX 003

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: CENTRAL PARK, NEW YORK CITY - 2(120)

Procházka Centrálním parkem v New Yorku

Centrální park v new Yorku byl otevřen v roce 1859, dodnes je největším městským parkem na území USA. Každý rok jej navštíví 25 milionů návštěvníků. Kromě zeleně jsou v parku  sochy, památníky, jezírka a fontány, konají se zde koncerty, představení, výstavy, na jeho území se nacházejí dvě restaurace, malá ZOO a další zajímavosti. Návštěvníci mají možnost se procházet okolo mnoha pomníků( (namátkou záchranařský pes Balto, socha H. Ch. Andersona, Ch. Columba, S. Bolívára, W. Shakespeara a dalších osobností).

 

Central 001     Central 002     Central 003     Central 004     Central 005     central 006      central 007     central 008     central 009     central 010

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS