HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 17 leden 2021

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 19. - A.S.K. + RAG (v trojúhelníku s popiskami)

MP

Iniciály: A.S.K., později RAG v trojúhelníku, na odvěsnách různé nápisy (mezi denním a výplatním razítkem), význam: A.S.K. = Akciová Společnost Kostelec, RAG = Rothkosteletz AktienGesellschaft

Subjekt: Červeno-Kostelecké přádleny a tkalcovny (pravopis 1. republiky), německy Aktiengesellschaft der Roth-Kosteletzer Spinnerei und Weberei  

Činnost: tkalcovny, barvírny, bělírny, mercerizace, přádelna bavlny, mechanická tkalcovna, textilní závody.

Dodatky: založena ve Vídni v roce 1899, v roce 1921 ústředí přestěhováno do Prahy na základě Nostrifikačního zákona č. 12/1920, existence 1899 - 1945 (1956)  po různými názvy: Červenokostelecké textilní závody, Erich Larché (arizace?), Červenokostelecké přádelny a tkalcovny. S firmou jeden čas psojena významná osobnost Robert M. Austerlitz (1862 - 1937)

Výplatní stroh Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: ČERVENÝ KOSTELEC, později ROTH-KOSTELETZ/ČERVENÝ KOSTELEC

Označení s A.S.K.

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor, datum otisku 15. 6. 1939

 

ASK 001

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, datum 39. 10. 1939 )omluva za nekvalitu otisku a  špatnou čitelnost)

ASK 002

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, datum 10. 5. 1940 (otisk 1. dne - R), poslední otisk ze dne 3. 6. 1941 - poté změna označení - viz)

ASK 004

Označení s RAG

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, datum 3. 6. 1941 (otisk 1. dne - R)

změna označení - poněmčení názvu a textu

ASK 003

Označení s rOTELA

Otisk doplňuje sběratel Pavel Koťátko (viz list z jeho Katalogu níže.

V tomto přehledu lze najít i dopňkové údaje (data apod.)

 

Pavel 004

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 18. - HPS v trojúhelníku + DETAG v trojúhelníku s vějířem nití

MP

Iniciály v trojúhelníku (mezi denním a výplatním razítkem u obou otisků) - HPS v trojúhelníku, význam HPS = Hermann Pollack Söhne

Subjekt: Hermann Pollack und Söhne, po arizaci a vnucené správě DETAG

Lokalita: nejdříve Parník, poté po připojení městyse Parník Česká Třebová

Činnost: šicí nitě, vyšívací bavnky, hačkovací nitě, látací příze, přádelna bavlny, mechanická tkalcovna bavlněného zboží

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošty: zprvu Parnig/Parník, později Böhmisch Trübau 3/Česká Třebová 3

Historie a reálie využitelné  a nutné pro sběratelství:

Počátky textilní výroby v této lokalitě sahají hluboko do minulosti (1452 první zmínky, 1848-Matýsek, 1849-Šponer, od roku 1882 H. Pollack, vzniká Nitárna), na základě  očekávaných nostrifikačních zákonů ČSR (uzákoněno v roce 1920) přesouvá své sídlo v roce 1918 z Vídně do České Třebové, na začátku existence firmy vyšívací bavlnky, později postupně další produkty - šicí nitě, háčkovací nitě, látací příze, vlastníky firmy přestává rodina být 6. 4. 1939, Do té doby stačili tito vlastníci přidat a vybudovat  přádelnu bavlny, nechanickou tkalcovnu bavlnářského zboží. firma v rámci arizace (Pollackové byli Židé) se mění vlastníci .  Firmu získává firma DETAG z Berlína - DeustcheTextil AG, která činnost přeměňuje na výrobu leteckých součástek a zápalek ke granátům, též na sklady vojenských oděvů a textilí. V letech 1945 - 1946 národní správa.Nastává znárodnění ministerstvem průmyslu a firma se začleňuje do Spojených českých a moravských továren, pozdji mění jména  na Perla, Primona, UTEX (Ústí nad Orlicí), později na Nitárna (konec v roce 2003, nastává bankrot a prkticky konec textilní tradice v České Třebové). V historii se objevují i jména firmy jako Participa a Polysamlex. 

Za doby Protektorátu ČM 1939 - 1945 se vyskytly tyto otisky:

Zeleně označené jsou dodatky sběratele Pavla Koťátka

 

PARNIG/PARNÍK

PRVNÍ OTISK - NOVÝ OBJEV ZE SBÍRKY PAVLA KOŤÁTKA

FR 8h - 4m

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor

data: 15. 2. 1940 - 3. 4. 1940

obrázek otisku předložen webmasterovi

 

DRUHÝ OTISK

Otisk 1. dne: 11. 5. 1940 (R)

HPS 001

 

Později došlo ke sloučení Parníku s Českou. Třebovou a stroj byl pod dohledem pošty Česká Třebová 3

 

 

BÖHMISCH TRÜBAU 3/ČESKÁ TŘEBOVÁ 3

PRVNÍ OTISK

 datum otisku 2. 3. 1943, změna denního razítka (po sloučení městyse Parník s Českou Třebovou), sbírka zaznamenal i další otisk z 1. 3. 1943 (stroj stejný jako u dohlédací pošty Parník

Pavel Koťátko doplnil data: - 3/1943 - 6/1943-

 

 

HPS 002

DRUHÝ OTISK - NOVÝ OBJEV (poprvé uvedeno v Katalogu Di Casola/Leiš, Lugano-Radonice 2015)

BÖHMISCH TRÜBAU 3/ČESKÁ TŘEBOVÁ 3

změna označení , otisk s datem 19. 5. 1944

Pavel Koťátko doplnil data k romuto otisku ze své sbírky: - 5/1944-2/1945-

 

Detag 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny tři  otisky s různými názvy poštovních úřadů jsou druhé definitivní protektorátní otisky, úplného poněmčeného vzoru.

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS