HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - sobota, 16 leden 2021

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 17. - ozdobné B v kruhu

MP

Iniciála "B" ozdobně v kruhu (logo uživatele?)

Subjekt: Otto Baumgärtner

Červený Kostelec

Činnost: tkalcovna lněného a bavlněného zboží

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8 - 0 - 4m, (bez čísla počitadla - pravděpodobně nedotisk pořadového čísla počitadla u reprodukovaného otisku)

Dohlédací pošta: ROTH-KOSTELETZ/ČERVENÝ KOSTELEC

Poznámka: Tento uživatel neměl za 1. republiky výplatní stroj, naopak výplatní stroj vyplácel i v rámci 3. republiky po roce 1945 (zachycený otisk z roku 1946 je zaznamenám v Katalogu 1945 - 1948 Bouška-Leiš), označení identické, výplatní stroj vyplácel již s otiskem číslic počitadla výplatních otisků

 

OTISK s datem 2. 10. 1942

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor

B 001

 

 

 

Číst dál...

VZPOMÍNKA NA KARLA HOLOUBKA

Před několika týdny jsme se dozvěděli smutnou zprávu o skonu významného českého poštovního historika Karla Holoubka, filatelisty, sběratele, badatele a publicisty par excellence. několik týdnů mi trvalo než jsem se odhodlal napsat několik řádek o této osobnosti české poštovní historie, který měl ještě jednu jedinečnou vlastnost - nebál se nastolit témata, která byla považována na všech úrovních (oficiálních i sběratelských) za filatelistické tabu. Me,ohl jsme se smířit se skutečností, že Karel Holoubek nás navždy opustil. Dnes jsem se odhodlal, abych jej připomněl.

Když jsem vstoupil mezi vedení české a československé poštovní historie v roce 1975 a stál u obnovení staronové komise specializovaných oborů (designovaný předseda Vratislav Palkoska), tak se velmi záhy Karel Holoubek  přihlásil ke spolupráci s redakcí mnou obnoveného Zpravodaje komise specializovaných oborů (později Zpravodaje komise poštovní historie a celin, ještě později zpravodaje POŠTOVNÍ HISTORIE a úplně na konci zpravodaje POSTILIÓN, který snad existuje a vychází dodnes). Psal o zajímavých úsecích české a československé poštovní historie. Řadu článků jsem mu otiskl, řadu článku pro vsou citlivost v té době jsem musel po tlaku od jistých osob, které nebudu jmenovat, zaslat zpět. Pro svou přesnost, se kterou pojmenovával problémy a zajímavosti,  úpornou ježatost a hluboké znalosti podložené sběratelským materiálem, byl Karel Holoubek odborníky pasované na lektory  z komise PHC a Svazu ČSF odmítán. 

Jedním z oborů, kterým se věnoval byl rok 1945 po osvobození Československa. Plním dluh aspoň nyní po mnoha letech a rukopis s názvem Označování doporučených zásilek po osvobození v roce 1945 zveřejňuji tak, jak jsem jej dostal, bez lektoračních zásahů, bez úprav, přepisu. Do dneška jsou skutečnosti, které Karel Holoubek v článku popsal mají svou odbornou a historickou hodnotu a byla by škoda je nechat zasunuté v archivu mé korespondence, které jsme vedl s tímto bardem československé a české poštovní historie.

Na Karla Holoubka vzpomínám nejen jako na váženého přispěvatele do mnou vedených a redigovaných zpravodajů, ale i na odvážného podporovatele v době mého předsednictví komse poštovní historie a celin (později komise poštovní historie), a hlavně na příjemného společníka během pravidelných Dnů poštovní historie, kam rád jezdil. Do svých posledních pozemských dnů byl aktivní a přispíval k nastolení a objasňování poštovně historických "záhad".Za to mu patří dík.

Čest památce Karla Holoubka!

 

Rukopis článku Karla Holoubka z Hradce Králové (redakčně neupraveno)

 

Holoubek 007

 

Holoubek 002

 

Holoubek 003

 

Holoubek 004

 

 

 

  

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 16. - v textu zkratky APA + VPÚ

MP

Iniciály: v textu označení mezi denním a výplatním razítkem u pozdějších otisků zkratka APA počáteční písmena německého názvu (= Allgemeine Pensionsanstalt), VPÚ počáteční písmena českého názvu (Všeobecný pensijní ústav)

Subjekt: Úřadovna VPÚ a další varianty a jazykové mutace podle vývoje této instituce

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m (jeden stroj - sedm různých otisků v období 1939 - 1945)

Dohlédací pošty: BRNO 11, BRÜNN 11/BRNO 11, BRÜNN 11

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor 1939

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, otisk s datem: 25. 10. 1939

AU 001

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, úřední otisk  21. 5. 1940 (R), veřejný prostor zná i otisk s dřívějším datem (3. 2. 1940 - viz dolní osuhrnný přehled)

AU 003

 

Poštou prošlá celistvost, otisk s datem 13. 6. 1940

 

AU 004

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, změna označení, úplný poněmčený otisk, zachycená data: 19. 9. 1940 (zobrazená celistvost) a 13. 12. 1940 (přehled níže)

AU 005

PÁTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplně poněmčený, otisk 1. dne, datum 11. 1. 1941 (R) - reprodukovaný níže, datum 18. 9. 1941 (poštou prošlý, reprodukovaný níže) další otisk v přehledu s datem 15. 12. 1941

AU 006

 

AU 007

 

ŠESTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, změna označení (vysekaná část textu v označení), datum 19. 9. 1942 (reprodukce), v přehledu otisk s datem 15. 8. 1942

 

AU 008

 

SEDMÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty BRNO 11 z denního razítka, datum 12. 8. 1944, v přehledu otisk s datem 7. 4. 1944

AU 009

 

Pro snazší orientaci u několika otisků reprodukuji stránku s otisky tohoto uživateli (chybí první otisk československého vzoru)

AU 010

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS