HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 13 leden 2021

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 13. - ABS

MP

Iniciály: písmena ABS ( počáteční písmena některých slov názvu firmy Arona a Jakoba  (Löw) Beera Synové - spletené do sebe, mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Arona a Jakoba ( Löw) Beera Synové

Adresa: Brno

Činnost: textilní průmysl, vlněné zboží

Poznámka: výplatní stroj vyplácel již za 1. republiky, pravděpodobně firma arizována - vnucená správa ua Protektorátu u důvodů židovskému původu majitelů, Katalog MB neuvádí první a druhý výplatní otisk, zcela určitě dle svědectví MM existovaly

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: BRNO 2, BRÜNN 2/BRNO 2, BRÜNN 2 

Některé obrázky a data jsou doloženy Pavlem Koťátkem (PK) - viz list z jeho sbírky na úplném konci tohoto příspěvku, číslování záznamů otisků je osobním číslováním PK

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor, 7/1939 - dokládá PK

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený otisk, 10/1939 - dokládá PK

TŘETÍ OTISK

Otisk 1. dne s datem 7. 1. 1942 (R)

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplně poněmčený vzor

ABS 003

 

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený otisk, poštou prošlá celistvost s  otiskem s datem 31. 1. 1942

Beer 002

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty, s datem  2./1945 (zveřejněno v  Katalogu Di Casola/Leiš - druhý uvedený otisk)

ABS 013

List ze sbírky Pavla Koťátka s přehledem otisku uživatele Arona a Jakoba Löw Beera Synové

ABS 014

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 12. - W E A G/ZME

MP

Iniciály: W E A G (počáteční písmena německého názvu subjektu: Westmährische Elektrozitätswerke AktienGesellschaft,  počáteční písmena českého názvu ZápadoMoravské Elektrárny pod dolní pomyslnou osou uprostřed otisku mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Záapadomoravské elektrárny AS

Adresa: Brno, Nová 36 (německy Neugasse 36)

Čiinnost: elektřina

Výplatní stroj Francotyp FR 6s (m) - 4m

v provozu již za 1. republiky, dvě dohlédací pošty BRNO 1 (1927) a BRNO 2 (1928)

Dohlédací pošta: BRNO 2, BRÜNN 2/BRNO 2, BRÜNN 2

 

OTISK s původním označením (slovní název pod výplatním otiskem)

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor 1939 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor 1939

 TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor 1939 - otisk zachycen již s datem 21. 12. 1939, otisk 1. dne ?

 

WEAG 004

 

úředně zaznamenaný výplatní otisk  s datem 21. 5. 1940

 

WEAG 012

tento otisk zachycen s datem 29. 10. 1940

OTISK s novým označením (iniciály WEAG/ZME)

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk,  úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 10. 12. 1940

 

WEAG 003

Poštou prošlá celistvost, datum 11. 12. 1942

WEAG 001

 

PÁTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty BRNO 2, datum 3. 8. 1943

 

 

WEAG 009

 

 Výše uvedený přehled doplňuji listem ze soukromého osobního Katalogu sběratele Pavla Koťátka (PK) dalšími obrázky a detaily o otiscích. reprodukuji s laskavým svolením  PK. Číslování se liší od osttaních Katalogů jiných autorů.

 

Kotatko

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: WESTVENDOVER, UTAH (111)

Solné pláně BONNEVILLE (BONNEVILLE SALT FLATS)

Solní pláně pojmenované po americkém důstojníkovi  jménem Benjamin Bonneville, průzkumníku přírody. Pozůstatky jezer. Leží na severozápadě státu Utah.Bližší detaily o tomto přírodním úkazu na stránkách www.visitutah.com.

 

Bonne 3     Bonne     Bonne 2      Bonne 001     Bonne 002

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS