HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 12 leden 2021

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMÉ SNŮ: MESA VERDE (.P.), Co. (110)

MESA VERDE NATIONAL PARK , Colorado

Nárdoní park MESA VERDE leží na jihozápadě státu Colorado v USA na Kolorádské plošině (oblast Four Corners). PARK ZALOŽEN V ROCE 1906. V HORSKÝCH OBLASTECH LZE NAJÍT POZŮSTATKY SKALNÍCH OBYDLÍ PŘEDKOLUMBOVSKÝCH INDIÁNŮ (CLIFF DWELLINGS) Z 11. AŽ 13. STOLETÍ.

 

Mesa Verde 004     Mesa Verde 005     Mesa verde 007     Mesa verde 006     Mesa Verde 002        Mesa verde 008       Mesa verde 009     Mesa verde 010     

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 11. -ozdobné B v kruhu, pod kruhem letopočet 1821

MP

Iniciály v kombinaci: ozdobné B v kruhu, pod kruhem letopočet založení subjektu 1821 (mezi denním a výplatním razítkem), dvě varianty podobného označení!)

Subjekt: První brněnská strojírenská společnost Brno, další varianty a mutace viz tagy

Činnost. tsrojírenství

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky otisk FR 8h - 4m, funkční již za 1. republiky

Dohlédací pošta: BRNO 2, BRÜNN 2/BRNO 2, BRÜNN 2

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor

pro orientaci a větší srozumitelnost reprodukuji výplatní otisk československého vzoru (použit za 1. republiky, datum zakryto), níže reprodukuji s laskavým souhlasem sběratele  list z osobního a soukromého Katalogu sběratele Pavla Koťátka (PK), kde he tento otisk jako v pořadí na prvním místě uveden.

ilustrační obrázek

Strojbrno 007

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, datum otisku 22. 11. 1939, ve sbírce též dřívější otisk s datem 14. 10. 1939

Strojbrno 001

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk s datem 16. 5. 1940 (otisk 1. dne - R), změna označení (znatelné zmenšení označení)

Strojbrno 003

Poštou prošlá celistvost s datem 22. 1. 1941

 

Strojbrno 005

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty BRNO 1, datum z celistvosti 21. 9. 1943

 

Strojbrno 006

 

Na závěr přehledu jsem sestavil vývojovou řadu  definitivních  protektorátních otisků (předběžný vzor nezobrazuji), ze které jsou zřejmé provedené změny z příkazů protektorátních úřadne zobrazuji pro lepší orientaci sběratelů. otisky jsou převzaty z Katalogu autorů Di Casola/Leiš (Praha 2015).

 

Strojbrno 004

 

 

List ze soukromého a osobního Katalogu výplatních otisků sběratele Pavla Koťátka, který poskytl laskavě  data  pro tento web a tento miniseriál. Číslování je soukromé a odlišné od ostatních zveřejněných katalogů.

 

Kotatko

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 10. - V. S. F. /1829/S.T.

MP

Inviály s letopočtem: V. S. F. (kurentem)/1829/S.T. (mezi denním a výplatním otiskem), význam V. S. F. = počáteční písmena německého názvu subjektu (Vereinigte Schafwoll-Fabrik, též s jiným pravopisem: Vereinigte Schafwollfabriken nebo Vereinigte Schafwollwarenfabriken, v češtině Sdružené továrny vlněného zboží ) -, 1829 = rok založení firmy Hlawatsch und Isbach ve vídni, hlavního hybatele tohoto subjektu, iniciály S.T. (zkratka pro česká slova Sdružené Továrny)

Subjekt: viz shora

Historie subjektu:

1829     založena firma Hlawatsch und Isbach Vídeň (datum založení v označení otisku)

1850     sídlo sdružení Špitálka 10 - 12, Brno až ke křenové

1916     Rakousko - slezské textilní továrny Vídeň (Österreichisch-schlesische Tuchfabrik AG Wien)

1919     firma přemístěna do Brna

1921     Sdružené továrny na vlněné zboží (kromě V. S. F. další významné subjekty v rámci sdružení  firma D. Hecht a Max Kohn - též uživatelé výplatních strojů), sdružení vytořilo prostor pro společný     postup textilních manufakturistů, průmyslníků a firem

1942-44  vnucená německá správa

             arizace prostřednictvím  dr. Otto Weisse a firmy Gustav Schiketaner

1945      československá národní správa

1946      vytvořeny Moravskoslezské vlnařské závody Brno

1948      znárodnění komunistickým režimem

1996-97  textilní výroba ukončena

Subjekt  pracoval v sídle objektu, který navrhl významný rakouský architekt Bruno Bauer (1880 - 1938), objekty postaveny ve stylu industriálního stylu a jsou součástí industriálního dědictví .

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 6h - 4m

Dohlédací pošty: BRÜNN 2/BRNO 2, BRÜNN 2

Za přehledem zveřejňuji list z osobního seznamu Pavla Koťátka (PK) - včetně ilustrací a dat z jeho sbírky jako doplněk k uvedeným  otiskům

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protetokrátní výplatní otisk, československý vzor (navazující na provorepublikový) - doložil PK s datem 5/1939 - text (viz prvorepublikový otisk)

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor - doložil PK s datem 10/1939 - text, doložil PK

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk s datem 22. 5. 1940 (otisk 1. dne) - (R), změna označení uživatele (nyní zkratky s letopočtem)

 

Sdruzeni 006

 

Poštovně prošlá celistvost, s datem 22. 1. 1942

 

Sdruzeni 005

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní  výplatní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty BRNO 2, datum 23. 12. 1943 (R), zdroj reprodukce z Katalogu Di Casola/Leiš

 

Sdruzeni 003

Pro ilustraci otisky z 1. republiky s fakty:

Tento subjekt provozoval totožný výplatní stroj ji za 1. republiky se slovním česko - německým označením (viz dvě celistvosti níže).Otisk 1. dne dle AJ s datem 10.6.1930, dle úředního záznamu až  20. 2. 1931?). Povolení ve Věstníku MPT č. 36 z 18. 7. 1930.

 .

Sdruzeni 007     Sdruzeni 008

List s otisky ze sbírky Pavla Koťátka (PK)

Koťátko

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS