HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 10 leden 2021

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

SANKT LAMBRECHT

Tržní město Sankt Lambrecht v okrese Murau ve Štýrsku. Je zde známé opatství St. Lambrecht s jedním z nejváznamnějších benediktinskýchklášterů v Rakousku. Klášterní komplex a jeho zahrady jsou součástí přírodního parku Zurbitzkogel - Grebenzen.

 

 

Lamb 003     Lamb 004     Lamb 005     Lamb 006      Lamb 001 

 

Lamb 007        Lamb 011     Lamb 010    

 

Lamb 002     Lamb 009     Lamb 012  

 

Lamb 013     Lamb 014     Lamb 015    

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 7. - A. U. V.A./Ú.P.D. + U.V.A./Ú.P. s reklamouBRNO 1

MP

Inciály (částečně s reklamním sloganem): dva druhy: 1/ A.U.V.A./Ú.P.D. a 2/U.V.A./Ú.P. s reklamním sloganem: HELFET UNFÄLLE VERHÜTEN!/POMÁHEJTE ZABRÁNITI ÚRAZŮM!

První iniciály v prostoru pod dolní osou denního a výplatního razítka pod číslem otisku, druhé inciály s reklamním textem v prostoru pod denním a výplatním razítkem po celé délce otisku

Subjekt: různé názvy: Úrazová pojišťovna dělnická pro zemi Moravskoslezskou v Brně, Úrazová pojišťovna dělnická pro Moravu v Brně, Úrazová pojišťovna dělnická v Brně

Výplatní stroj Francotyp , sběratelské označení FR 6s (malé číslice)  - 4m

Dohlédací pošty: BRNO 1, BRÜNN 1/BRNO 1, BRÜNN 1

Zajímavost: u posledního otisku denní razítko obsahuje jen německý název pošty BRÜNN 1

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor, datum 26. 4. 1939

 

 

Uraz A

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený otisk s datem 17. 10. 1939

Uraz 002

 

TŘETÍ OTISK

 

nákres otisku dle svědectví majitele otisku. druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený otisk (změna denního razítka a vsazení českého názvu subjektu - upraveného), datum 27. 12. 1939), otisk 1. dne?

 

Uraz 003

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní výplatní otisk, úplně poněmčený vzor, změna označení (zavedení dvojjazyčného označená), datum 4. 10. 1940

 

Uraz 004

 

OBDOBÍ INICIÁL

PÁTÝ OTISK

druhý definitivní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, změna označení (nyní zkratky), otisk 1. dne 3. 12. 1940 (R)

 

Uraz 005

 

Poštou prošlý otisk s datem 9. 1. 1942

 

Uraz 006

 

ŠESTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, otsik 1. dne (4. 2. 1942 - R), změna označení (doplněn též reklamní slogan

Uraz 007

Poštou prošlá celistvost s tímto otiskem - datum 2. 10. 1942

 

 

Uraz 009

 

SEDMÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty v denním razítku (R), datum 20. 9. 1944

 

Uraz 008

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A INICIÁL (MP): 6. - ozdobné V

MP

Inciála: ozdobné V  (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Všeobecná pojišťovna v Brně

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: BRNO 1, BRÜNN 1/BRNO 1, BRÜNN 1

Obrázky příslušných otisků pod textem

PRVNÍ OTISK

předběžný prortektorátní otisk, československý vzor 2. 7. 1939

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný  poněmčený, datum 17. 11. 1939

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, datum 19. 4. 1943

Otisk 1. dne 22. 5. 1940

dvě poštou prošlé celistvosti s daty 22. 6. 1940 a 1. 4. 1942

Vseob 005

 

Vseob 007

 

Vseob 008

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem pošty BRNO 1 (R), datum 4. 5. 1943

 

Souhrnný obázkový přehled ke shora uvedenému textu

 

Bubu V

DOPLNĚK

Dle sběratele Pavla Koťátka následovníky uvedených výplatních otisků jsou další dva výplatní stroje a výplatní otisky níže. Uživatel změněn, nyní: PRAGER STÄDTISCHE/SACHVERSICHERUNGSANSTALT//PRAŽSKÁ MĚSTSKÁ/ŽIVELNÍ POJIŠŤOVNA. Dodávám, že Katalog M. Boušky zaznamenává oba otisky bez souvislosti s Všeobecnou pojišťovnou v Brně a jsou zaznamenány pod jiným katalogovým číslem.Takto postupují i autoři Di Casola a Leiš ve svém Katalogu z roku 2015.

27. 3. 1944 + 27. 9. 1944 + 10. 11. 1944 (sbtrka IL), zobrazen jen prostřední otisk

Prager 001

 

25. 8. 1944 + 7. 9. 1944  (sbírka IL)

Výplatní stroj  s těmito otisky se je identický se strojem Všeobecné pojišťovny v Brně (FR 8h-4m, viz výplatní znaménko, číslice výplatního razítka, obé odlišné oproti novému otisku Pražské městské živelní pojišťovny) s výjimkou odlišného označenn, jedná se o druhý protektorížní výplatní otisk, úplného poněmčeného vzoru, navíc s odstraněným českým názvem pošty BRNO 1, byl použitý později?

Zobrazuji otisk z celistvosti poštou prošlé (prvně uvedený otisk) a dále zobrazuji stranu 15 z Katalogu Di Casoly a Leiše - otisk č. B 27b.

Záhada zůstává. Pokud ze Všeobecné pojišťovny se stala Pražská městská živelní pojišťovna, pak posledně jmenovaný subjekt používal střídavě dva stroje (jeden z nich patřil Všeobecné pojišťovně) anebo

běžely dva stroje u jendoho subjektu současně (?). Sbírky těžko odpoví, arcivní záznamy jsou kdoví kde, pamětníci neexistují...-

 

 

 

Prager 002

 

 

Prager 003

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

PROTEKTORÁT ČM SBĚRATELSKY

Výplatní otisky Protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945

 

Odstranění českých názvu pošt z výplatního razítka otisku – nové poznatky

Sběratelská obec výplatních otisků a odborná veřejnost se více méně obeznámila za několik posledních let s problematikou výplatních otisků Protektorátu Čech a Moravy v letech 1939 – 1945. Hodně k tomu přispěly obsáhlé práce: Katalog výplatních otisků Protektorátu Čech a Morava dr. Miroslava Boušky (I. díl – mimopražští uživatelé a II. Díl – pražští uživatelé, vydáno samonákladem v tištěné formě Praha 1977 a elektronický Katalog Československo – Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945, který poskytli k zavěšení na klubovém webu www.kf0015.cz autoři Roberto Di Casola a Ivan Leiš (barevná verze v aktualizované formě, Radonice – Lugano 2015). K objasnění této problematiky pomáhá i web Ivana Leiše www.historiapostalis-etc.cz.

Archivní badatelství a rozšiřování specializovaných a studijních sbírek objasnilo řadu otazníků. Jednou velkou zajímavostí plnou záhad bylo i odstranění českých názvů pošt z denního razítka v oblastech, kde byl převažující vliv německého obyvatelstva. Jsou známy otisky z Brna (dost masivní a použití úprava z let 1943 - 1945) a Olomouce. Všeobecně se vědělo, že k těmto změnám docházelo v těchto lokalitách v roce 1943, 1944 a 1945. Při zpracování Katalogu s přítelem Di Casolou jsme objevili datum dosti rané – několik otisků vyplácelo zásilky bez českého údaje v Brně již v květnu 1943 – otisk Všeobecné pojišťovny v Brně s datem 4. 5. 1943.

V mé sbírce existuje však otisk s jedním z dřívějších hraničních dat – není z bRna, ale z Olomouce. Uživatelem je firma Sigmund (dohlédací pošta OLOMOUC 2) a otisk je datován 12. 11. 1942. Tento otisk je zatím jedním z prvních s denním razítkem pouze s německým názvem OLMÜTZ 2. Toto je jeden z nových poznatků.

Zapadlou informací bylo odpilování českého názvu VYŠKOV a ponechání německého názvu WISCHAU u dvou otisků z tohoto města z let 1944 a 1945 (uživatelé F. Kusák a firma Rostex).

K těmto třem lokalitám dnes připojuji i další tohoto druhu. Sbírka odkryla i další otisk s dohlédací poštou IGLAU 1, kde chybí český název JIHLAVA 1. V roce 1942 a 1943 byl český název v denním razítku přítomen, v pozdějších letech nikoliv. Otisk s opilovaným datem je z 5. 2. 1945, ale zcela jistě vznikl jistě o mnoho měsíců dříve. I toto je nový poznatek.

Oba nové poznatky jsou zařazeny do Katalogu R. Di Casoly a I. Leiše. O překvapení není nouze.

Odstraněním českého názvu u některých lokalit, což nebyl celoplošný krok, vytvořil nový vzor a podtyp výplatního otisků z období Protektorátu.

Za připomenutí stojí uvést přehled a shrnutí vývoje vzorů protektorátních otisků.

Vstupem německých okupačních vojsk na československé území 15. 3. 19339 a oficiálním vznikem nového státního celku – Protektorátu ČM, přestal oficiálně a úředně existovat

otisk československého vzoru. Nikoliv však v reálném poštovním provozu. Jen dostal nové sběratelské jméno – předběžný protektorátní otisk československého vzoru. Trval 188 dní až do úředního výnosu dne 19. 9. 1939.

Od tohoto dne se nařizovala úřední a oficiální změna výplatního razítka – místo názvu Československo se začal ve výplatních otiscích používat dvojjazyčný název BÖHMEN UND MÄHREN...ČECHY A MORAVA. Tvar výplatního razítka – větrná růžice alias motýlek zůstal zachován, Aspoň náznak kontinuity s 1. republikou byl veřejnosti na očích.

Toto označení se ve výplatních otiscích začalo objevovat postupně. Vznikl další podtyp výplatního otisku a zatím neúplného poněmčeného vzoru. Zásah a dosah to byl celoplošný.

K dalšímu poněmčení došlo dne 5. 12. 1939, kdy vyšel úřední výnos o změně denního razítka – nařizovalo se změnit existující názvy na německo – český název dohlédací pošty.

I zde to byl zásah celoplošný. Vznikl úplný poněmčený vzor protektorátního výplatního otisku.

Dne 20. 1. 1941 došlo k dalšímu nařízení. Poštovní správa vyslyšela volání některých uživatelů po otiscích vyplácející novinové zásilky v úřední modré barvě. Stalo se. Opět rozhodnutí celoplošné. Týkalo se jen barvy, vzhled otisků se neměnil.

Čtvrtou změnou byl poštovní (a možná i protektorátní) souhlas s odstraněním českých názvů pošt v lokalitách Brno, Olomouc., Jihlava a Vyškov, kde byl značný německý vliv. Otázkou zůstává, zda to bylo rozhodnutí lokální či jednotné s uvedením těchto vybraných lokalit nebo rozhodnutí lokální (regionální). Rozhodně to nebylo rozhodnutí celoplošné. Tím se vracím k poznámkám a novým objevům na začátek tohoto článku.

Přesto bych rád zmínil ještě jeden otisk a jedno hraniční datum – a to 5. 5. 1945, ten den v budově Československého radiožurnálu (tehdy existujícího pod jiným názvem) na Vinohradech vznikl další vzor výplatního otisku . Došlo k zasazení názvu Československo do výplatního razítka a českého názvu pošty do denního razítka (psal jsem o něm na tento web před časem). Jednalo se o předběžný obnovený československý výplatní otisk

značné hodnoty. (předběžnost trvala čtyři dny do podepsání kapitulace a ukončení Protektorátu ČM dne 8. 5. 1945).

Období šesti let Protektorátu ČM bylo ze sběratelského hlediska velmi zajímavou periodou v poštovní historii Československa, i když plnou společenského zmaru a smutku a lidských tragédií.

 

Tento příspěvek jsme zavěsil v době, kdy zveřejňuji badatelské a odborné poznatky ze sbírky výplatních otisků Protektorátu Čechy a Morava 1939 - 1945 na tomto webu.

 

Ukázka nově objeveného  jihlavského otisku uživatele TEXTILIA ( po změně denního razítka, kdy byl odstraněn český název dohlédací pošty). Datum 5. 2. 1945.

V dolní části listu je výplatní otisk Všeobecné pojišťovny v Brně ještě z dvojjazyčným názvem dohlédací pošty BRÜNN 1/BRNO 1 s datem 22. 5. 1940, kdy v denním razítku byl ještě dvojjazyčný název pošty. I u tohoto otisku později došlo k odstranění českého názvu. Sbírka prozradila dtaum 4. 5. 1943, datum mohlo být i dřívější. O tomto otisku budu psát v právě vycházejícím seriálu o zkratkách a iniciálách  mimopražských uživatelů (viz).

 

Iglau 001

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS