HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 23 září 2020

VE ZNAMENÍ REKLAM: 8. - VITELLO/ MARGARIN /VITELLO (stylizovaná kresba)

Subjekt: Centra A. S. , továrna na tuky Podmokly (Křešice u Děčína)

Reklama: Mezi denním a výplatním razítkem páska s dvouřádkovým nápisem VITELLO-Margarin a pod tímto nápis VITELLO

Centra byla jednou z  významných továren koncernu Schicht (Schichtovy závody) vyrábějící umělé tuky. . Nejznámější byl margarin VITELLO (od roku 1908).Později další vlastníci a nové názvy FRUTA, LABENA (konzervárenství ovoce  a zeleniny)

Povolení MPT č. 20 ze dne 2. 6. 1928 - 101. uživatel výplatního stroje od roku 1926

Výplatní stroj Francotyp, typu A s horním číslem počitadla.

 

Otisk 1. dne: 30. 5. 1928 (R), poslední 10. 12. 1932.

Po tomto datu byl výplatní stroj přenesen do Ústí nad Labem .- Střekova k uživateli MARGA (372. uživatel).

 

Centra 001

 

 

Číst dál...

POPRADSKÝ CHYBOTISK

Nově objevený chybotisk v názvu pošty: POPRÁD 2

Nedávno se mi podařilo objevit mezi výplatními otisky 1. československé republiky nový chybotisk v názvu pošty. Uživatelem byla firma J. Ph. Glesinger z Českého Těšína, která se rozhodla ve vsém provozu ve slovenském Popradu zprovoznit výplatní stroj. A zároveň i odpověď na "?"  tohoto otisku v Katalogu Bouška - Leiš z let 1926 - 1939. První otisk této firmy v Popradu byl pravděpodobně prvním otiskem, i když jasný důkaz o tom, zda náhodou nebyl chybotisk před uvedením stroje do provozu, nebyl zjištěn a zda byla či nebyla zjednána náprava. Každopádně slovenský otisk dosvědčuje, že otisk za 1. republiky vyplácel, otázkou je zda s "Á" či s "A" názvu pošty.

Firma J. Ph. Glesinger byla firmou podnikatele židovského původu. Zabývala se zpracováním dřeva v Českém Těšíně (majitel je těšínský rodák) a vlastnila i pily. Své podnikání rozšířila i na Slovensko a založila i firmu v Popradu. J. Ph. Glesinger v této oblasti zřídil lesní železnici a lanovku na svoz dřeva.

Ministerstvo pošt a telegrafů ve svém Věstníku souhlasilo s proovzováním výplatního stroje ve firmě v Českém Těšíně a později též v Popradu.  Věstník č. 47 ze dne 6. 12. 1928 to stvrzoval. Firma si pořídila výplatní stroj Francotyp typu A s horním číslem počitadla. Otisk 1. dne byl pořízen 18. 12. 1928. Druhý stroj zahájil provoz dne 13. 1. 1939 v Popradu (chybotisk). Třetí otisk byl již slovenského vzoru a dochoval se  s datem 12. 7. 1939.Tento otisk uvádí i Ján Marenčík ve svém Katalógu odtlačkov výplatných strojov SLOVENSKO 1939 - 1945 na straně 38 (pod číslem záznam P 5). Byl to otisk stroje Francotyp typu A s horním číslem počitadla. 

 

Poštou prošlá celistvost s datem 20. 2. 1931 - ČESKÝ TĚŠÍN (R)

Celistvost je adresována na jednoho z významných sběratelů 1. republiky - škpt. Julia Heytmánka.

 

Glesinger 1 001

 

Otisk 1. dne 13. 1. 1939 - POPRÁD 2 (RR) - chybotisk v názvu pošty

Srovnáním otisků se zdá, že se jedná o identický stroj použitý nejprve v Českém Těšíně a po změně označení a názvu pošty v denním razítku v Popradu. V poštovním archivu bohužel není o tomto konstatování věrohodný doklad.

 

 

Glesinger 1 002

 

Otisk slovenského vzoru s datem 12. 7. 1939

 

Glesinger 2 001

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM: 7. - DAIMON v rámečku s obrzky kapesní svítilny, firemní značky a suchého článku

Subjekt: Elektrotechnická továrna Schmidt a spol., DAIMON, Podmokly ( Bodenbach)

Historie: Název subjektu vznikl z latinského DAEMON = génius, božská bytost, která ovlivňuje osudy člověka. Firma existovala od roku 1900 - 1948. Založil ji rodák z Analtska  a syn želzničáře Paul Schmidt (1868 - 1948. Firma byla pod národní správou v letech 1945 - 1946, poté znárodněna. Specializovala se na výrobu suchých článků, žárovek a kapesních svítidel. Hlavním reklamním heslem bylo: "DAIMON - světlá radost". Tento vynálzec založil první továrnu v Berlíně a druhou v Podmoklech (u Děčína v roce 1911. Při výrobě plně zužitkoval své vynálezy v oblasti elektrotechniky.

Reklama ve výplatním otisku: V obdélníku mezi denním a výplatním razítkem miniobrázky kapesní svítilny, firemní značky (šestiúhelník s blesky) a suchého článku, pod kresbami nápis DAIMON.

Povolení MPT: Věstník č. 12 ze dne 10. 3. 1930 - 273, uživatel v pořadí od roku 1926

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla.

Dohlédací pošta: PODMOKLY 1/BODENBACH 1

Otisk 1. dne: 31. 1. 1930 (R)

Poštou prošlé cleistvosti s otisky: z 8. 10. 1930 a 1. 6. 1934

Otisky mají výrazný rys: výplatní znaménko ve tvaru hvězdičky není  viditelně ve středu před výplatní hodnotou, ale v horní části)

AJ uvádí, že " V prosinci 1932 uvažováno o změně označení uživatele, dle změněné značky: světlo v oku". K této změně ani během 1. republiky, ani později nedošlo. A to ani ve formě návrhů či esejí.

 

Daimon 001

 

Daimon 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM: 6. - CEMENT

Subjekt: Prodejna cementáren společnost  s r. o., Václavské nám 60, Palác Fénix, Praha II.

Reklamní text. CEMENT mezi denním a výplatním razítkem

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 1

Otisk 1. dne: 8. 2. 1935 (R)

 

Cement 001

 

Celistvost poštou prošlá ze dne 30. 3. 1937

 

Fénix

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS