HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 22 září 2020

PRAŽSKÝ OTISK FIRMY ANKER

Firma Anker - Werke v Praze

V roce 1941 si  zřídila firma Anker - Werke Bielefeld v Praze svou filiálku. Nebyl by to výrobce výplatních strojů, aby svou korespondenci nezačal vyplácet výplatním strojem Francotyp s otiskem Fr 8h - 4m, který si nepořídia prostřednictvím generálního zástupce firmy B. Jarolímek Perštýn 15, ale dovezl si jej přímo a zprovoznil sám. Otázkou zůstává, zda stroj měl povolení tehdejšího protektorátního Ministerstva dopravy, pod které spadala od roku 1938 i agenda poštovnictví. Podle vzhledu celistvosti, čísla otisku (2. v pořadí), povinných otisků pro poštovní právu a dalších indicií je to téměř jisté.Každopádně stroj vyplácel a přinesl do typologie otisků z území Československa další zvláštnost, do té doby na území Protektorátu značně neobvyklou a jedinečnou  - dvoukruhové denní razítko bez můstků. Pikantní je i adresát na obálce - zásilka odešla firmě B. Jarolímek. Vzor otisku byl druhý protektorátní s poněmčeným denním i výplatním razítkem (germanizační nařízení se datují z druhé poloviny roku 1939). Celistvost patří mezi ty cenné z tohoto období a z téměř stoleté historie výplatního otisku na našem území.

Zbývá doplnit, že na území Protektorátu ČM se již počátkem roku 1941 objevil prvníotisk  s dvoukruhovým denním razítkem, ale s můstky - uživatele Poštovní spořitelna v Praze (Zúčtovací centrum bodů). I tento otisk je typologické novum a je cenný. Je to ale jiná historie...

 

Anker Praha 001

 

Číst dál...

CHRUDIMSKÁ A JAROMĚŘSKÁ HISTORIE OTISKŮ F. L. POPPER (POLICKÝ-POPPER)

U kolébky závodu na výrobu obuvi v Chrudimi stál český průmyslník a podnikatel židovského původu, člen významného podnikatelského rodu Popperů - Bedřich Leopold Popper (1866 Brno-Řečkovice - 1941 Chrudim). B. L. Popper začal podnikat v Brně, kde se svým společníkem založil firmu Beck (Moric Beck) a Popper a později se přemístili do Chrudimi (1890). Po rozchodu s ním se roku 1893 začala v Chrudimi rozvíjet jeho vlastní historie. Jeho nová firma byla svého času největší obuvnickou firmnou v Rakousku - Uhersku a boty s obchodní značkou B. L. P. se staly známými nejen ve středoevropském prostoru, ale ve světě. Později fůzoval s továrnou na kůže František Polický.  Během Protektorátu ČM byl donucen v rámci nucené arizace prodat závod nežidovskému vlastníku. Firma dostala jméno Polický a Riekel. Závod po roce 1945 vedly jeho snové Jan a Bedřich. V roce 1948 byla vyvlastněna, ale po roce 1989 její činnost byla obnovena na soukromém základně pod značkou B. L. Popper. Výplatní otisky z období 1. republiky )1926 - 1939) dokumentují na zajímavé historii provozu výplatního stroje a jeho otisků historii firmy.

Firma si pořídila výplatní stroj Francotyp, typu A s horním číslem počitadla již v roce 1929. Stala se 137. uživatelem výplatního stroje v Československu od zahájení proovzu tohoto vynálezu v čsl. poštovním prostoru. Stalo se tak na základě Věstníku Ministerstva pošt a telegrafů č. 4 ze dne 1. 2. 1929. Dohlédací poštou byla určena pošta CHRUDIM 1.

Pohled sběratelů přitáhl již první otisk. Firma B. Jarolímek připravila výplatní stroj s otiskem, kde v denním razítku byla vyryta chybně  dohlédací pošta CHRUDIM místo schválené CHRUDIM 1.Označení bylo pod výplatním razítkem : "F. L. POPPER/CHRUDIM". Vznikl chybný otisk, která byl zvěčněn ve formě eseje a několika částečných esejí - denní razítko CHRUDIM a CHRUDIM 1 v podobě černotisků a červenotisků. Díky sběratelskému úsilí sběratelů 20. let a jejich následovníků v 70. a 80. letech se dochovalo několik dokladů této chrudimské historie.

PRVNÍ OTISKY - ÚPLNÁ A ČÁSTEČNÁ ESEJ ze dne 6. 1 1929 (RR)

Popper 2 001

 

 DRUHÝ OTISK

Otisk 1. dne 28. 1. 1929

Otisk se správnou poštou CHRUDIM 1

Popper 5 001

TŘETÍ OTISK

Denní razítko posunuto o 1,5 mm výše (datum viditelně posunuto pod průměr kruhu razítka)

Otisk z ?/1929 do 16. 4. 1932

Popper 6 001

 

ČTVRTÝ OTISK

 

Poslední den  (16. 4. 1932), otisk pořízen  po zasazení štočku nového označení (R), poslední otisk dne 3. 5. 1932. Důvod změny - sloučení dvou firem F. L. Popper Chrudim a František Polický Jaroměř

 

 

  Popper 7 001

 

PÁTÝ OTISK

Denní razítko posunuto níže a opět se tiskne datum symetricky (poloha průměru kruhu)

Otisk 1. dne 3. 5. 1932 (R)

Poštou prošlé celistvosti s otiskem Popper - Polický Chrudim z 23. 1. 1933 a 26. 2. 1935

Popper 8 001

Popper 8 002

A PO CHRUDIMSKÉ HISTORII SE DOSTÁVÁ KE SLOVU JAROMĚŘSKÁ HISTORIE FIRMY F. POLICKÝ (POLICKÝ - POPPER)

Firma F. Polický Jaroměř spojil svůj osud ve 30. letech s firmou F. L. Popper (též viz shora). Otisk této firmy v Jaroměři měl též svůj osud.

J. Polický, továrna na zpracování usní v Jaroměři si pořídl výplatní stroj Francotyp typu A s horním číslem počitadla na základě Věstníku MPT . 47 ze dne 6. 12. 1928. Firma byla 130. uživatelem od roku 1926.

 

PRVNÍ OTISK

Pod výplatním razítkem nápis: F. POLICKÝ/JAROMĚŘ.

Otisk 1. dne 18. 12. 1928, poslední 29. 3. 1932

Popper 10 001

 

DRUHÝ OTISK

Změna označení uživatele na dvouřádkový POLICKÝ - POPPER/JAROMĚŘ

Otisk 1. dne 29. 3. 1932

 

Popper 11 001

Továrna na kůže a řemeny byla založena v Jaroměři roku 1839.  Měla i svou Pražskou prodejní kancelář (Praha I., Pařížská 3 - Mikulášská).V roce 1941 byla v rámci arizace pod arijským správcem a jmenovala se Polický - Rieker Chrudim - Jaroměř, tato historie skončila v roce 1945, V roce 1945 - 1946 byla v národní správě a poté znárodněna. Na tradici navázala v roce 1992 firma REKO sro. 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM: 5. - CAROIL/firemní značka/TORPEDO BENZIN

Subjekt: NAFTASPOL, akciová společnost pro obchod minerálními oleji, adresa: Praha II, Na Poříčí 22

Reklama CAROIL/firemní značka/TORPEDO BENZIN v elpise okřídlené auto mezi nápisy - pod výplatním razítkem

Povolení MPT Věstník č. 6 ze dne 4. 2. 1928

Výplatní stroj Francotyp B 3 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 3m

Dohlédací pošta: PRAHA 7

Otisk 1. dne: 2. 3. 1928 (R)

Poštou prošlý otisk ze dne 23. 3. 1928

 

Naftaspol 001

NAFTASPOL

Letmý pohled do historie

Naftaspol byl jedním z velkých a významných hráčů na trhu benzínu 1. republiky. Jeho ředitel se po založení v roce 1923 stal Bohumil Benoni (1890 Tusla - 1954 Paříž), pobočník M. R. Štefánika a později pražský podnikatel. Jeho otcem byl Karel Benoni, inspektor státních pošt (1863 - 1952) a strýcem Bohumil Benoni, operní pěvec Národního divadla v Praze. Naftaspol byl zřízen z peněz Legiobanky. Naftaspol byl jedním z účastníků tzv. Benzinové aféry v roce 1924.

Další historie Naftaspolu a dalších benzinových firem je více než zajímavá. Bližší ve dvou zdrojích:

a/ www.lidovky.cz, článek z 14. 2. 2011: "Na benzín dojelo 12 korupčníků"

n/ https://autobible.euro.cz, článek z 13. 6. 2019: "Pohled do čerpání paliva"

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS