HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 18 září 2020

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: BEND, OREGON (56)

BIG OBSIDIAN FLOW (Velký obsidiánový tok)

Přírodní úkaz v Newberry National Volcanic Monument ve státě Oregon (Bend). Největší a zároveň nejmladší lávový proud v Oregonu. Láva obsahuje obsidian (černé sklo) a pemzu. Monumentem vede známá Newberry Carter Trail navazující na Lost Lake Trail o délce několika kilometrů.

 

Obsid 001     Obsid 002     Obsid 003

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY UŽIVATELE DEUTSCHE AGRAR- u. INDUSTRIEBANK PRAG

Deutsche Agrar- und Industriebank Prag (Německá agrární a průmyslová banka Praha)  byla založena v Rakousku - Uhersku v roce 1912 jako Deutsche Agrarbank für Östrerreich. Po vzniku Československé republiky byla otevřena centrála pro Československo v Praze a postupně i dvacet filiálek v různých částech republiky. Sídlo centrály bylo v Lützowově ulici 40 v Praze 2.  Hlavní náplní této banky byla podpora německých zemědělských a lesních hospodářství, průmyslových a obchodní závodů, podniků a organizací. Zanikla v roce 1940 s tím, že se uskutečnila fůze s Českou bankou Union na území Protektorátu ČM a filiálky na sudetském zabraném území přešly pod Deutsche Bank.

Výplatní stroj byl tomuto uživateli, v pořadí 149. v Československu po roce 1926, povolen Ministerstvem pošt a telegrafů Věstníkem č. 10 ze dne 8. 3. 1929. Firma B. Jarolímek dodal bance výplatní stroj Francotyp C 4 s horním číslem počitadla. Sběratelsky FR 8h - 4m. Dohlédací pošta PRAHA 7. Krátkou dobu využívala banka náhradní stroj (červen 1930), neznámá identifikace.Za dobu od roku 1929 do zániku v roce 1940 její otisky měly několikerou podobu. Popisky doplňuji barevnými obrázky ze své sbírky a i z jiných zdrojů exponát (Juan E. Page - viz první otisk - esej). 

PRVNÍ OTISK

22. 2. 1929 Esej  (RR)

Agrar 1 001

DRUHÝ OTISK

Otisk 1. dne 4. 3. 1929, poslední otisk 7. 3. 1929 (RR), výplatní hodnota otisku 60 hal.

 

Agrar 1 002

Komentář Alberta Jonáše: "Stroj tento byl vadný. Nebylo možno na něm nastaviti hodnotu 0.60 - Kč. Dán firmě k dispozici". 

Banka dostala náhradní stroj Francotyp C4 s horním číslem počitadla. Z předchozího se přenesly označení a výplatní razítko (větší trojúhelníky ).

Otisk prvního dne tohoto stroje 7. 3. 1929 - TŘETÍ OTISK - 6/1930

Agrar 2 001

 

ČTVRTÝ OTISK

Od 6/1930

Otisk původního stroje po opravě, změna všech číslic

NOVÝ OTISK - CHYBOTISK " V názvu Československo !Č" je lsité a připomíná pís,eno "O" s háčkem

První otisk ve sbírce 9. 7. 1930, další otisky ve sbírce 12. 6. 1931, 31. 3. 1933, 3. 4. 1934, 21. 3. 1935,15. 4. 1936

 

Agrar 2 002

 

Další příklady posledně uvedeného otisku

 

Agrar 3 001

 

Agrar 3 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ LETOPOČTŮ: 1. - OBRÁZEK BUDOVY & MS1826

Kresba budovy pojišťovna (mezi denním a výplatním razítkem) & MS/1826 (pod výplatním razítkem = MS zkratka prvního slova názvu MoravskoSlezská, 1826 = rok založení

Subjekt Moravskoslezská pojišťovna v Brně

Výplatní otisk Francotyp, sběratelské označení FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: BRNO 1

Otisk 1. dne: 4. 2. 1938 (R)

MS 002

 

NOVÝ OTISK

Esej s datem 3. 2. 1938 (R) s funkcí zkušebního otisku den před oficiálním zprovozněním výplatního stroje

MS 001

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS