HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 15 září 2020

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMÉ SNŮ: SAN SIMEON, CA. (55)

HEARST CASTLE

Toto velkolepé a luxusní dílo nechal postavit William Randolph Hearst. Nachází se na centrálním kalifornském pobřeží a je národní historickou památkou USA. Návrh Hearstova hradu navrhla arch.  Julia Morgan.

 

HEARST 003     HEARST 004     HEARST 005     HEARST 001     HEARST 002

Číst dál...

CHUSTSKÁ HISTORIE

V období 1926 - 1939 byla součástí Československa i Podkarpatská Rus, nejvýchodnější část 1. republiky. V této době byly na tomto území zprovozněny čtyři výplatní stroje. I přes tento nepatrný počet mají své zajímavosti. Jednou zajímavost najdeme v Chustu.

Ve městě CHUST firma B. Jarolímek zprovoznila jeden výplatní tsroj uživatele Okresní nemocenská pojišťovna v Chustu 255. Stalo se tak na základě povolení MPT (Věstník č. 36 ze dne 18. 7. 1930). Subjekt byl 318. uživatelem výplatního stroje po roce 1926. Výplatní stroj Francotyp byl typu B 4 s horním číslem počitadla, sběratelsky FR 8h - 4m. První výplatní otisk začal oficiálně orážet zásilky 28. 5. 1930 (R). Viz reprodukce druhého otisku s tímto datem.

 

CHUST 2 001

 

Existuje však celistvost zaslaná poštou s datem 16. 5. 1930.  V tu dobu výplatní stroj neměl oprávěnní vyplácet oficiálně zásilky. Toho dne se jednal o esej. Stalo se. Zásilka prošla poštou a stala se novým objevem a cennou cleistvostí.

 

Chust 1 001

 

V březnu 1939 se Podkarpatská Rus odpojila od rozpadajícího se Československa a stala se odsučástí Maďarska.

Výplatní otisky dostaly nový vzhled. Příklad za všechny: otisk maďarské Komerční banky z Chustu. Výplatní otisky, tak jako celá země začala být pomaďaršťována...Název Chust v rusínštině zmizel a z§stal maďarskí název dohlédací pošty HUSZT. celistvost ze sbírka Juana E. Pageho je toho důkazem (upraveno).

 

 

Chust 3 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ADRES: 18. - Praha-II, Vodičkova 20. v kresbě republiky s dopravními prostředky

Adresa: Praha II., Vodičkova 20 v kresbě republiky s různými dopravními postředky a adresou (mezi denním a výplatním razítkem, částečně pod výplatním razítkem) - 2 různé otisky

Subjekt: Nákupní a prodejní družstvo členů svazu AUTOBUS dopravců v republice Československé v Praze, později VEDRA - velkonákupní držstvo autodopravních živností

Adresa: Praha II, Palác Sekuritas, Vodičkova 20

Povolení MPT - Věstník č. 36 ze dne 13. 8. 1931

415, uživatel v pořadí od roku 1926

Výplatní stroj Francotyp B 4 s horním číslem počitadla

Sběratelsky: FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 1

Poznámka: Dle AJ nebyl výplatní stroj, ač jeden z nejatraktivnějších v tomto období, používán, u prvního otisku to bylo pravidlo, u druhého otisku subjekt neměl použití, agenda byla nedostačující, stroj byl prodán. Koupila si jej pojišťovna KOTVA (480. uživatel)

 

PRVNÍ OTISK

Otisk 1. dne: 18. 6. 1931 (R), poslední otisk 17. 1. 1932 (R)

 

Autobus 001

 

DRUHÝ OTISK

Změna označení (štoček nově ryt, k dopravním prostředkům se připojilo osobní auto, poloha adresy změněna - posunuta)

Otisk 1. dne: dle AJ 17. 1. 1932, dle mé sbírky 7. 3. 1932 (R), poslední otisk dne 22. 12. 1932 (R)¨¨

Výplatní otisk 1. dne dle ILE

 

Autobus 002

 

Poštou prošlých celistvostí je z výše uvedených důvodů málo, dvě cenné celistvosti prošlé poštovním provozem zveřejňuji (R). I když byly pravděpodobně vyžádány, jsou hodnotné.

 

Autobus 2 001

 

Autobus 2 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ADRES: 17. - Praha II/Poštovní schránka 17

Adresa: Praha II/Poštovní schránka 17 (pod výplatním razítkem)Subjekt: ČsND - Českosloveská národní demokracie (prvorepubliková politická strana konzervativně - nacionální založená 25. 3. 1919 Prvním předsedou byl JUdr. Karel Kramář, mezi členy byly i další osobnosti: Alois Rašín, Adolf Stránský Karel Engliš a další)

Povolení MPT Věstník č. 20 ze dne 2. 6. 1928

94. subjekt po roce 1926

Výplatní stroj Francotyp B 3 s horním číslem počitadla

Sběratelsky: FR 8 h - 3m

PRVNÍ OTISK

Esej (NOVÝ OBJEV) s datem 4. 5. 1928 (R)

 

Demo 1 001

 

DRUHÝ OTISK

Otisk 1. dne: 12. 5. 1928 (R)

Otisk totožný s esejí

Otisky na celistvstech prošlých poštou s daty: 6. 6. 1928, 19. 1. 1932, 20. 12. 1937 ( různ= známky postupného fyzického opotřebení)

 

Demo 1 002

 

Demo 2 001

 

Demo 2 002

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS