HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 14 září 2020

VÝPLATNÍ STROJ CAMP NA POŠTĚ BRNO 2

Před několika lety jsem narazil na výplatní stroj zn. HAGIN v Poštovním muzeu ve Vyšším Brodě. Tehdy byl dokonce vystaven bez doplňujícího otisku a dalších informací. Tuto zajímavost jsem zveřejnil na webu, dotázal jsem se i svých zahraničních přátel. Bez odezvy a bez pozvrzení. Název HAGIN je záhadou.

O něco lepší to je s výplatním strojem CAMP francouzské provenience, který byl v roce 1968  používán na poště BRNO 2. Nebyl použit ve veřejných službách. Byl vrácen zpět výrobci, neboť neodpovídal našim předpisům a podmínkám. Tento výplatní stroj byl schopen vyplácet obyčejné listovní zásilky, doporučené dopisy, cenná psaní, cenné balíky a obyčejné balíky.Zachovalo se málo otisků. Jedním z nich je otisk, dokonce uvedený v  exponátu s datem 4. II. 68.

Firma Camp vyrábí otisky převážně zvláštního druhu a jsou zejména součástí francouzského poštovního provozu.

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

ULICEMI TOKIA

TOKYO 003     TOKYO 004

TOKYO

 

TOKYO 001     TOKYO 002      TOKYO 005     TOKYO 006     TOKYO 007       TOKYO 008     TOKYO 009     TOKYO 010    TOKYO 011     TOKYO 012      TOKYO 013      TOKYO 014     TOKYO 015

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ADRES: 16. - PRAHA II., POŘÍČ 9. mezi čarami

Adresa mezi vodorovnými čarami a mezi denním a výplatním razítkem: PRAHA II., Poříč 9.

Subjekt: RANA, obvazové látky a sanitní zboží ve velkém, dř. Odd. fy. Bratří Čížkové nást.

Výplatní stroj Francotyp FR B4

Sběratelsky: FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 1

Otisk 1. dne: 27. 7. 1938 (R) & poštou prošlá celistvost ze dne 13. 8. 1938

Rana 001

 

Rana 002

 Doplňující informace:

Souvisí též s fou Bratří Čížkové nást. - viz výplatní otisky této firmy, dohlédací pošta PRAHA 7  z let 1938-1939, Protektorátu (několik otisků), po roce 1945

FIRMA ZALOŽENA V ROCE 1886, POZDĚJI MĚLA NĚKOLIK ODDĚLENÍ - VE VELKÉM, LÉKAŘSKÉ, VÝROBNÍ, ÚČAST V SESTERSKÝCH ZÁVODECH.. Majiteli byli Miloslav Kysela a ing. Josef Kysela. Firma se soustřeďovala nejen na obvazy, ale i na chirurgické nástroje a lékařské přístroje.

Číst dál...

UŽIVATEL VÝPLATNÍHO STROJE SE TŘEMI DOHLÉDACÍMI POŠTAMI

JEDEN UŽIVATEL, TŘI DOHLÉDACÍ POŠTY

Subjekt: TEX s.s r.o. (textilní výroba)

335. uživatel

Adresa: Praha I., Staroměstské nám 21 & Praha I., Pařížská tř. 5

Povolení MPT Věstník č. 45 ze dne 25. 9. 1930

Výplatní tsroj B4 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

Dohlédací pošty: PRAHA 1, PRAHA 2, PRAHA 7

PRVNÍ OTISK -PRAHA 1

NOVÝ OBJEV - esej

Otisk 1. dne: 10. 7. 1930 (R)

TEX 1 001

 

DRUHÝ OTISK  - PRAHA 1

Otisk 1. dne 25. 7. 1930 (R)

Dle AJ vyplácel od tohoto data do 8/1930

TEX 1 002

 

S těmito otisky se pojí zajímavá historka, ketrou nám zaznamenal Albert Jonáš:

"Při namontování štočku pod známkou poručil mechanik závity přídržného šroubu a poněkud i štoček, takže od počátku špatně tiskl. Fma Tex žádala opravu, kterou mechanik na svůj náklad přislíbil. Po několikerém upozornění (posledním 10.P8.30), nechala fma Jarolímek rýti na svůj účet pod známku štoček nový. Původní štoček měl charakteristické znaky: Široké H ve slově Praha. Dolní nožka R vybíhá skoro z průsečíku obloučku a svislé nožky. Dolní dvě řádky nízkým písmem." Studie o čsl. otiscích Frankotypů, díl 2., Praha 1934.

 

TŘETÍ OTISK - PRAHA 1

Otisk 1. dne: ?. 8. 1930

Charakteristika: Označení změněno. Dle AJ jsou charakteristickými znaky tyto: "Užší H ve slově Praha. Dolní šikmá nožka u R je svislejší a vzdálenější od průsečíku obloučku a svislé nožky. Obě spodní řádky psány mohutnějším písmem než u předchozích otisků".

Poštou prošlý otisk ze dne 27.1. 1931, další sběratelské doklady s daty: 22. 3. 1932, 31. 8. 1932, 1. 3. 1933.

 

TEX 2 001

 

ČTVRTÝ OTISK - PRAHA 2

Firma se přestěhovala, změnila se dohlédací pošta a obě části označení 

Otisk 1. dne: 18. 7. 1935 (R)

TEX 2 002

 

PÁTÝ OTISK - PRAHA 7

Změn denního razítka - změna dohlédací pošty

Otisk 1. dne: 10. 9. 1935 (R)

 

TEX 3 001

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ADRES: 15. - Prag II, Hybernská 36/Poštovní schránka čís 716 a 726 &Praha II, Lazarská 7/Poštovní schránka čís. 716

Adresa: Prag II, Hybernská 36,/Poštovní schánka čís 716 a 726 & Praha II, Lazarská 7/Poštovní schránka čís. 716 (pod výplatním razítkem - první, druhý a třetí otisk)

Subjekt: Ústřední kancelář a ředitelství Železáren Rotava Nejdek, německy: Zentraldirektion der Eisenwerke A- G. Rothau - Neudek

Povolení Věstník MPt č. 29 ze dne 3. 8. 1928

113. subjekt

Výplatní stroj Francotyp, typ A s horním číslem počitadla

Dvě dohlédací pošty PRAHA 7 a PRAHA 4

Sběratelské označení otisku: FR 6h - 4m

 

PRVNÍ OTISK

Esej - nový objev

Datum 1. 10. 1928 (R)

Rotava 1 001

 

DRUHÝ OTISK

Regulérní otisk

Otisk 1. dne: 3. 10. 1928 (dle AJ - R)

 

TŘETÍ OTISK

Regulérní otisk po změně označení

Otisk 1. dne 4. 9. 1930 (R)

Rotava 1 002

Poštou prošlá celistvost s datem 8. 10. 1930

 

Rotava 2 001

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS