HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 11 září 2020

STEJNÁ ESEJ SE TŘEMI DATY A VÝPLATNÍ OTISK SE TŘEMI POŠTAMI

Subjekt Výbor pro oslavu tisiáciletého výročí mučednické smrti sv. Václava,( později Svatováclavská liga  - tato instituce byla pokračovatelkou Výboru) se rozhodl pořídit si výplatní stroj. právní podklad zajistilo ministerstvo pošt a telegrafů svým Věstníkem č. 47 ze dne 6. 12. 1928. Bylo vytvořeno několik otisků, které ve svém denním razítku zaznamenaly hned  tři dohlédací  pošty - PRAHA 1, PRAHA 8, PRAHA 11. V průběhu doby se změnilo i označení uživatele - nejdříve se vytvořilo příležitostné označení ke konkrétní akci a posléze název instituce. V průběhu doby se zachovala i esej ve třech provedeních s třemi různými daty, každá byla identická s následující. Výplatní stroj byl jen jeden - Francotyp typu A s horním číslem počitadla, sběratelské označení otisku FR 6h - 4m.

Činnost těchto organizací 1927 - 1948, v době Protektorátu činnost omezena.

TŘI ESEJE

Albert Jonáš udává datum 1. 10. 1928 (R) pro esej  s dohlédací poštou PRAHA 1 - první esej, v mé sbírce jsou další dvě eseje datum 6. 10. 1928 a 16. 10. 1928 - druhá a třetí esej.každá R

Označení u všech je identické, jakož i všechny součásti otisků.

 

Václav 1 001

 

Václav 1 002

Dne 16. 10. 1928 byla otištěna esej číslo tři  s Prahou 1 a jelikož bylo shledáno, že pošta PRAHA 8 je příhodnější pro uživatele, došlo ke změně denního razítka a byl otištěn první regulérní otisk, který mohl právně vyplácet zásilky uživatele. 

Otisk 1. dne: 16. 10. 1928 (dohlédací pošta PRAHA 8 - R), jinak beze změny, tento otisk vyplácel zásilky v době od tohoto data do 10. 2. 1930

V jeden den byl pořízen otisk eseje s poštou PRAHA 1 a regulérní otisk s poštou PRAHA 8

Václav 3 001

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 14. 1. 1929

 

Václav 2 002

Tento stroj byl zatím zapůjčen a datum vrácení firmě B. Jarolímek byl stanoven na datum 31. 12. 1929. Výbor však oznámil generálnímu zástupci, že si výplatní stroj ponechá (archiv B. Jarolímek, dopis ze dne 7. 1. 1930), zakoupí a přenese do expedice Svatováclavské ligy.

Otisk Svatováclavské ligy, Praha III, Josefská 80, vyplácel zásilky od 10. 2. 1930 do 2. 1. 1931.

Otisk 1. dne: 10. 2. 1930

Praha 8, změna označení uživatele

 

Liga 1 001

Otisk s datem 21. 1. 1931, několik dní před oficiálním ukončením  funkce tohoto otisku -  uživatel změnil adresu nově Hradčanské nám.8, fochází ke změně dohlédací pošty na Praha 11

 

Liga 1 002

 

Otisk 1. dne: 2. 2. 1931 (s dohlédací poštou PRAHA 11) - R

 

Liga 2 001

 

O několik dní později pořízen otisky s datem 23. 2. 1931 (zkušební otisk či otisk po servisu či úprava číslice u názvu pošty?)

 

Liga 3 001

REVERZ OBÁLEK

 

Liga 3 002

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 25. 10. 1933 - omlouvám se za nekvalitní otisk, slabě viditelný

 

Liga 5 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ADRES: 11. - II. Revoluční 2. + zkratka J.D. St. + firemní značka

ADRESA: II.Revoluční 2. (společně s firemní značkou a  zkratkou názvu dřívější firmy J. D. St. = Johann David Starck mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Dolovací a průmyslové závody dřáve J. D. Starck, Praha, německy: Montan- und Industrialwerke vormals Joh. Dav. Starck, Prag II., 1080.

Viz též část v předchozím seriálu (zkratky)

Adresa: Praha 2, Revoluční 2

Povolení MPT Věstník č. 19 z 3. 5. 1929

157. uživatel stroje po roce 1926

Výplatní stroj Francotyp C4 s horním číslem počitadla

Dohlédací pošta PRAHA 1 (dříve FALKNOV N./O.  - FALKENAU A,/E. resp. A.D.E.)

 

Otisk  s PRAHA 1 

-18. 3. 1930, - 19. 3. 1935-

 

Starck 001

 

DALŠÍ OTISK S PRAHA 1 (změna číslic včetně výplatního znaménka - hvězdičky)

-15.2.-1935-18.5.1938-

 

Starck 002

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ADRES: 10. - PRAHA II./JUNGMANNOVA TŘ. 9.

Adresa: PRAHA II./JUNGMANNOVA TŘ. 9. (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Jindřich Klinger, náplň činnosti: lněné, konopné, jutové, bavlněné zboží, tkalcovny ve Svitavách a Bratislavě, kožené a voskované plátno, barvírna

Výplatní stroj Francotyp, sběratelské označení otisku: FR 8h - 4m, Uživatel Ústřední prodejní kancelář  fy. Jindřich Klinger

Otisk 1. dne: 14. 10. 1935 (R)

Klinger 001

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 26. 2. 1937

 

Klinger 002

 

Viz též článek Objasněný otazník - výplatní otisk Jindřich Klinger PRAHA 1 (objasněná činnost) k záznamu číslo PR 78 Katalogu Bouška - Leiš 1926 - 1939.

Číst dál...

OBJASNĚNÝ OTAZNÍK 2 - výplatní otisk firmy Jindřich Klinger PRAHA 1

Další otazník byl objasněn. Týká se činnosti firmy Jindřich Klinger Praha 1, která měla své továrny ve Svitavách a v Bratislavě. Otázník stran činnosti firmy visel v Katalogu výplatních otisků Čskoslovenska 1926 - 1939 autorů Bouška - Leiš. Nyní doplňuji více.

Otisk používala ústřední prodejní kancelář v Praze (Jungmannova 9 - v roce 1927 a dříve se sídlem  v Hybernské ulici 32). Náplň činnosti tohoto subjektu: výroba lněného, jutového, bavlněného a konopného  zboží,  padáků a leteckého plátna, koženého a voskovaného plátna, též tkalcovny plachtovin a hadic a barvírna.

Majitelem byl Jindřich Klinger (1878 - 1942).

 

Klinger 001

 

Klinger 002

 

Viz též VE ZNAMENÍ ADRES.

Číst dál...

OBJASNĚNÝ OTAZNÍK 1 - výplatní otisk Nathan Eisler Praha 1

V každém oboru, natož sběratelském je řada otazníků. Jedním z hlavních úkolů sběratelské obce je též objasňovat záhady a odstraňovat otazníky.

Od okamžiku, kdy jsme jsem společně s dr. Miroslavem Bouškou tvořil a dokončil katalogy výplatních otisků z různých poštovně historických oblastí a z různých dob, letos uplynulo již více jak 40 let. Je přirozené, že tehdy se vyskytla celá řada nejasností, které jsme vyjádřili v katalozích symbolem "?". Řada z nich je objasněna a ve veřejném prostoru publikována, některé zůstávají. Záhady jsem objasnil i na mém osobním webu v různých vstupech, informacích a článcích. Zbývají ještě mnohé..

Jeden otazník se objevil u záznamu PR 46 Katalogu výplatních otisků Československa 1926 - 1939, konkrétně u otisku Nathan Eisler/ Praha/Postbox 342. Otazník se objevil u náplně činnosti tohoto subjektu. Dnes doplňuji.

Otisk 1. dne: 30. 12. 1936 (R)

 

Nathan 001

 

Poštou prošlá celistvost s datem 10. 2. 1937

 

Nathan 002

 

Firma Nathan Eisler (Praha - Kolín - Děčín - Český Brod?), v. o. s. od 1. 1. 1882, měla tuto náplň činnosti: pražírna kávy a žita, továrna na lihoviny a jemné likéry, velkoocbhod zbožím osadnickým, obchod smíšeným zbožím. První zásah do vlastnictví se konal v Protektorátu ČM (6. 9. 1941) a druhý znárodňovací zásah na základě Vyhlášky č. 413/1949 ministra Gregora dne 18. 3. 1949.

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VE ZNAMENÍ ADRES: 9. - PRAHA-/HLOUBĚTÍN

Adresa: PRAHA-/HLOUBĚTÍN (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: ELEKTRA, akciová továrna na žárovky

Firma založena v roce 1920 několika subjekty jako akciová společnost - u zrodu stála Společnost pro Elektrářské podnikání, podílníky byly čtyři československé banky, firmy Křižík a ČKD, v roce 1932 převzala firmu společnost Philips, později po znárodnění firma přeměněna na Tesla - Hloubětín. Objekt továrny po přestěhování z Kolbenky dokončen v roce 1921 a byl po všech stránkách jedním z nejmodernějších v Evropě. Elektra vyráběla i elektronky a různé typy žárovek.

Výplatní stroj Francotyp, sběratelské označení otisku FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 1

Otisk 1. dne: 12. 9. 1935 (R)

Elektra 001

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem ze dne 28. 4. 1936

 

Elektra 002

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: STONEWALL, TEXAS (53)

LBJ - Lyndon Baines Johnson (1908 - 1973)

Historický park věnovaný 36. prezidentu USA má dvě části: Johnson City District a LBJ Ranch District. LBJ se stal prezident USA po smrti JFK dne 22. 11. 1963 a ve funkci byl do roku 1969. Park byl otevřen 2. 12. 1969. Usedlosti se přezdívalo Texas White House a LBJ v něm strávil dvacet procent svého prezidentského času. V Parku najdeme vše, co se týká života LBJ včetně jeho rodného domu.

 

LBJ 003     LBJ 004     LBJ 005     LBJ 001     LBJ 002

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS