HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 29 červenec 2020

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 80. - HOB

H

HOB = firemní značka se stavená v pořadí písmen OHB - Západočeské továrny kaolinové . šamotové a Slovenské závody magnesitové a.s. v Praze (Praha II, U půjčovny č. 9 - značka mezi denním a výplatním razítkem

Založeny v roce 1899 na základě objevu kaolinu Johannem Fitzem v roce 1882. Značka vznikla v letech 1905 - 1906.

297. uživatel

Povolení MPT Věstník č. 22 ze dne 14. 5. 1930

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Dohlédací pošta PRAHA 1

Otisk 1. dne 26. 3.1930 (R)

HOB 1 001

 

HOB 2 002

 

DRUHÝ OTISK

Změna všech číslic

HOB 2 001

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 79. - VS

V

VS -= zkratka pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, původně v Ústí nad Labem, po roce 1938 v Praze (Spolek pro výrobu či Výrobní spolek?)

Založen ve Vídni v roce 1856 jako Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu. Významný podnik, který se nejen zabýval výrobou chemických produktů, ale položil pevné základy české chemické výrobě

Výplatní stroj Francotyp, otisk FR 6h - 4m

První otisk

ÚSTÍ nad LABEM 1

od 10/1034 do 1935-

VS 1 001

 

VS 1 002

 

DRUHÝ OTISK

Stejný jako ad 1/ s tím, že "1" v názvu pošty (česká mutace) je poškozená (bez podškrtu), otisk s date, 16. 2. 1938

 

VS 2 001

 DRUHÝ STROJ

TŘETÍ  OTISK

FR 6h - 4m

Po přesídlení do Prahy nový stroj a otisk s  dohlédací poštou  PRAHA 1 , jinak vše stejné s předchozím otiskem

Otisk 1. dne ze dne 20. 12. 1935 (R) a  otisk poštou prošlý  s datem 4. 4. 1938

VS 4 001

 

VS 3 001

 

ČTVRTÝ OTISK

Změna označení uživatele -na SPOLEK PRO CHEMICKOU/ A HUTNÍ VÝROBU V PRAZE - pod výplatním razítkem.

VS 3 002

Poznámka: u obou otisků "tancující hvězdička" před výplatní hodbotou.

 

 

 

.

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 78. - V. P. Ú.

V

V. P. Ú = zkratka z prvních písmen Všeobecného Penzijního Ústavu, Podskalská třída 21, P II. (zkratka pod výplatním razítkem

Subjekt zprvu : Zemská úřadovna I. "Všeobecného penzijního ústavu", posléze sew rozdělil na )řad A (pro Čechy) a úřad B (pro Němce). Nastala změna názvu - na Úřadovna A Všeobecného Pensijního ústavu v Praze (slovy) - mezi denním a výplatním razítkem

83. uživatel stroje

Povolení MPT Věstník č. 7 ze dne 29. 2. 1928

Dohlédací pošta PRAHA 1

 

Otisk 1. dne ze dne 7. 3. 1928 (R), poslední dne 10. 4. 1930  údaje dle AJ VPU 1 001

NOVÝ OBJEV ESEJE

Objevena nová esej tohoto otisku s datem 6. 2. 1928 (v případě, že údaj o 1. otisku AJ je správný)

VPU 1 002

 

Jak uvedeno shora, následovaly otisky s plným názvem (bez zkratky)

První otisk se změněným označením  od 11. 4. 1930, pravděpodobně do 19. 2. 1934

VPU 2 001

 

Druhý otisk se změněným označením a změnou výplatních číslic a výplatního znaménka od 19. 2. 1934

 

VPU 2 002

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS