HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 28 červenec 2020

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 77 - T. F.

T

T. F. - zkratka z prvních písmen příjmení dvou majitelů firmy - Tauber a Fischl (mezi denním a výplatním razítkem)

Historie: Vilém a Evžen Tauber, podnikatelé židovského původu, založili firmu v roce 1866, vinné sklepy měli v Karlíně, pro obavy z vysoké vody přesídlili do Vysočan (1891). Vytvořili firmu pro spojené vinné sklepy. V roce 1940 pod komanditním vedením. Firma znárodněna vyhláškou ing. Jankovcové č. 1232/1948 ze dne 21. 6. 1948 jako veřejná obchodní společnost.

Povolení: Věstník č. 38  ze dne 13. 8. 1931

Dohlédací pošta: PRAHA 79

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Sběratelsky: FR 8h - 4m

Otisk 1. dne: 24. 9. 1931 (R) + poštovně prošlá celistvost s datem 13. 5. 1932

 

Tauber 001     Tauber 002

 

 

 

 

Číst dál...

HISTORIE OTISKU WINKLER A SPOL. POKRAČUJE

Firma Winkler a spol. (též Zuth & Taud či Zuth - Winkler Co.) se již na stránkách Historia Postalis proslavila -dvakrát jsem o jejich otisku z dob 1. republiky psal. Tehdy jsem popisoval chybotisk (kroužek na U ve slově CHOMUTOV (název dohlédací pošty). otisk s "Ů" je cenným sběratelským kouskem. Na zopakování:

OTISK S CHYBOTISKEM "Ů"

Jsou známa dvě první data: 3. 10. 1930 (esej?) a 9. 10. 1930 (otisk 1. dne - oficiální otisk), otisk údajně vyplácel do 7. 11. 1930 (údaj AJ)

 

 

Winkler 2 001

 

Winkler 1 001

Poštou prošlý otisk s datem 1. 11. 1930

Winkler 1 002

 

Otisky tohoto časového úseku cenné (R),u eseje o stupeň výš (RR).

 

Kroužek na příkaz Poštovního a telegrafního úřadu v Chomutově byl odpilován a bez kroužku vyplácel od 7. 12. 1930 dále - pro srovnání oba otisky pohromadě

 

WINKLER Chomutov 001

 

Historie zde nekončí. Přišel MNichovský diktát a chomutovaské železářství Winkler sice používalo výplatní otisk československého vzoru, ale vysekalo či odpilovalo: český název poštovního úřadu v denním razítku a název ČESKOSLOVENSKO ve výplatním razítku. Doposud předmětná literatura tento otisk (druhý otisk čs. vzoru na zabraných územích - prvním byl otisk firm Mannesmann v Chomutově) neznala. Objevil se jen nedávno v exponátu. Jedná se o velmi cenný otisk. Doposud jej neznal ani Eichův a Dürstův katalog.

 

Winkler 3 003

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VÝSTAVA STÁTNÍCH SYMBOLŮ

Výstava SYMBOLY - SYMBOLS v Národním muzeu

 

DSC01661     DSC01860     DSC01856     DSC01869     DSC01878     DSC01917     DSC01919     DSC01875      DSC01871     DSC01924     DSC01889      DSC01904     DSC01912     DSC01913     DSC01885

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: LUCKENBACH , TEXAS (44)

V USA se nachází řada míst, které nepostrádají zajímavostí. Jedním z nich je je i malé místo ve státu Texas s německým jménem LUCKENBACH (Grape Creek nebo Gap Creek).  Německé jméno získalo po německém osídlení v 19. století.

Jedná se o neregistrovanou komunitu pouhých 19 kilometrů od proslaveného Frederiksburgu, která nevyniká velikostí, ale svou slávou. Široko daleko je luckenbach znám. Přitom ve 20. století působí jako město duchů. Historie nám však zanechala tančírnu (taneční a hudební sám), jehož stěny slyšely hrát a zpívat velikány country hudby, mezi nechyběl ani Willie Nelson (známý je jeho Piknik v roce 1973), obchod, který v době mé návštěvy obhospodařovala milá dáma současně i ve funkci starostky a jak jinak i pošta s PSČ 78617 (založena v roce 1850 s ukončení činnosti 30. 4. 1971). Komunita byla založena v roce 1849 snad Minnou Engel a její manžel se jmenoval Luckenbach (Carl Albert). Ve 40. letech měla komunita 496 obyvatel, v roce 1960 již nikoho, místo bylo místem duchů.

Heslem Luckenbachu: vždy bylo a snad dnes ještě je: "KAŽDÝ  JE NĚKDO V LUCKENBACHU" - "EVERYBODY´S SOMEONE IN LUCKENBACH".

Dopis už z Luckenbachu poslat nelze, ale zatančit si o víkendu či si koupit osvěžení ve všední dny pořád lze. Místo proslulé country hudbou žije.

Bach 004     Bach 003     Bach 002     Bach 005     Bach 001

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 76. - ZEAMAIS

Z

ZEAMAIS = latinský název pro kukuřici - společně s obrázkem kukuřice v trojúhelníku mezi denním a výplatním razítkem uživatele  Akciová polečnost ku zpracování kukuřice. Nejedná se o zkratku, ale o symbolický výraz vystihující název pro kukuřici.

Povolení Věstníkem č. 45 s datem 25. 9. 1930

Dohlédací pošta PRAHA 1

Výplatní stroj B4 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m 

Otisk 1. dne 5. 9. 1930 (R)

Zeamais 001

Poštou prošlý otisk

Zeamais 002

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 75. - UKO

U

U K O = pravděpodobně zkrtka skývající Uhlí, Koks, Obchod - činnost Akciové společnosti pro obchod s uhlím (adresa: praha II, Bozanova č. 7 (zkratka obklopení hornickými kladívky po výplatním razítkem, mezi denním a výplatním razítkem stylizovaná kresba vlaku s uhlím)

Výplatní stroj Francotyp

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

Otisk 1. dne: 18. 11. 1936 (R)

 

UKO 001

 

poštou prošlá celistvost s datem. 16. 11. 1938

 

UKO 002

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 74. - JWK

J

J W K = ozdobný monogram J=juta, W=Weiss,K=koberce obklopený zleva slovem TRADE a zprava MARK (mezi denním a výplatním razítkem) - Weiss a synové.

Český název firmy: Přádelna juty a tkalcovna juty Weiss a synové akc. spol., továrny na koberce. Německý název firmy: Jutespinnerei und Juteweberei Weiss undSöhne, Teppichfabriken.

Historie firmy a osudy majitelů:

Firma založena Vilémem Weissem v roce 1890, tehdejší hlavní činnost: obchod bavlněnými odpady (Vilém Weiss, obchod bavlněnými odpady), v roce 1904 nastoupili do firmy synové Otto a Eduard. Firma se jmenovala Weiss a synové, obchod bavlněnými odpady, Dvůr Králové nad Labem, firma rozšířila činnost o vatu a vatovou pízi, později i o jutu (tkalcovny a přádelny). V roce 1913 umírá Vilém. Firmu vede bratr Otto, ten odchází na věčnost v roce 1923. Od roku 1925 je firma spravována rodinou jako akciová společnost. V roce 1939 emigruje syn Otty Robert Weiss s odinou. V roce 1945 se vrací. a v roce 1978 jako "nepostradatelný odborník na jutu" umírá, aniž mu byla předtím dovolena emigrace z Československa.  Jako židovská firma vydržela do roku 1943, později nucená správa (Fritz Mayer 1943 - 1945, od 15. 9. 1942), znárodněna v roce 1948. Majitelé a rodina si prošla životním martyriem od roku 1939 za každého režimu -  pro- následování Źidů, jejich vyhlazování, koncentračmí tábory, emigrace, boj v čs. jednotkách v zahraničí, degradace, perzekuce, znárodnění, nemožnost emigrace za komunismu.

Výjimečně zveřejňuji i otisky firmy za dob Protektorátu, jednak kvůli zobrazení geneze výplatního otisku, jednak, abych doplnil chybějící údaje "?" z Katalogu Bouška-Leiš, první otisk nebyl esejí, ale řádným otiskem s poštovní historií. Doplňuji i náplň činnosti.K otiskům tohoto uživatele se vrátím později při zveřejnění historie protektorátních výplatních otisků.

Výplatní otisk Francotyp -  sběratelské označení FR 8h - 4m

Dohlédací pošta Dvůr Králové nad Labem 2

 

Otisk 1. dne: 26. 11. 1937

 

Weiss 1 001

 

GENEZE PROTEKTORÁTNÍHO OTISKU:

1. vzor československý - předběžný protektorátní otisk

Weiss 1 002

 

2. vzor poněmčený (změna státnosti)

 

Weiss 2 001

 

2. vzor poněmčený (dvojjazyčný německo - český název dohlédací pošty)

 

Weiss 2 002

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS