HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 08 červen 2020

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 30. - MS + AGSP

M

MS (spojená písmena ozdobná uprostřed  dvojitého kruhu) = počáteční písmena M. Schulz + AGSP = počáteční písmena A =  Akciová, S =  společnost, G = Gesellschaft, P  = Praha/Prag

Náplň: Grafický závod umělecký A.S., polygrafická firma 

HISTORIE FIRMY A SÍDLA S PROVOZY:  Firma byla založena v roce 1862.

 


Jedna z nejvýznamnějších pražských reprodukčních firem. (specializace na kalendáře a pohlednice, vydávala i časopisy a noviny)  Sídlo: Františka Křižíka 362/1, později udává též ulici Vinařskou 1). Firma měla v koncích své existence krutý osud. Během Protektorátu ČM byla firma panu Schulzovi pro jeho židovský původ odebrána a stala se z ní "Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava". Po válce přišly další rány. osudu. Tiskárna připadla  státu a Ústřední správa geodézie a kartografie přidělila objekt Státnímu zemědělskému a katastrálnímu úřadu, posléze zde sídlil Kartografický a katastrální úřad, později n.p. Kartografie. I budova má svou zajímavou historii. Dvojbudovu, která měla mezi v každém poschodí propojení, postavil v roce 1896 Josef Blecha, Matěj Blecha později objekt zrekonstruoval na návrh architekta Hrubého.Objekt je na rohu Kostelní ulice a ulice Františka Křižíka. O mnoho let později se na jednom křídle objektu provedla přístavba dvou pater (5. a 6. patra).

Další ranou bylo totální znárodnění.  Zánik firmy se konal z rozhodnutí ministra informace a osvěty Václav Kopeckého Vyhláškou z 23. 11. 1949 o znárodnění podniků průmyslu polygrafického, vyhláška číslo 2446/1949 Ú.L.II. (opora v zákoně 123/1948 Sb.).

Povolení výplatního stroje: MPT č. 47 ze dne 6. 12. 1928. Žádost byla vyřízena kladně. V roce 1928 však firma výplatní stroj nepřijala a odvolala se na negativní rozhodnutí MPT ohledně vyplácení novin. Žádost zůstala však v platnosti, nebyla odvolána.

V roce 1931 došlo na druhému dějství. Firma použila povolení z roku 1928 (dohlédací pošta PRAHA 1) Úřad byl aplikován na zakoupený výplatní stroj.

Otisk 1. dne: 8. 4. 1931 (R). Výplatní stroj Francotyp, typ A s horním číslem počitadla byl už používán jen 7 dní.

5. otisk 1. dne (R) - dohlédací pošt PRAHA 1 - datum 8. 4. 1931

SULC 1 001

 

 

 

m

Uživatel požádal o souhlas s příhodnější dohlédací poštou PRAHA 14. MPT vyhovělo, došlo ke změně denního razítka, a to  od 13. 4. 1931, kdy   začal výplatní stroj vyplácet (AJ udává o den pozdější datum (14. 4. 1931). Pokud údaj AJ je správný, pak otisk s datem 13. 4. je nově objevenou esejí (R). .Druhá celistvost níže je však poštou prošlá, navíc škpt. F. T. Winklerovi, což by nasvědčovalo dnu 13. 4. jako prvnímu dnu použití. Třetí celistvost je celistvost s otiskem z ochoty dosvědčující německou verzi názvu, náplně a adresy uživatele. 

SULC 1 002

 

Poštou prošlá celistvost s datem 13. 4. 1931 (R), ale s dohlédací poštou PRAHA 1, ktrerá předcházela předchozí celistvosti s dohlédací poštou PRAHA 14 (stejný den a jako u  otisku s PRAHA 1). Zde se jedná o jeden z posledních otisků s poštou PRAHA 1 (R).

Sulc 2 001

Celistvost s natištěnou německou mutací názvu, náplň a sídla firmy. Poslední den použití otisku s datem 13. 4. 1931 a  s denním razítkem s nevyhovující dohlédací poštou.

 

Sulc 2 002

 

Poštou prošlé dvě celistvosti s různými daty: 1. 10. 1931 a 25. 11. 1936, a denním razítkem PRAHA 14. Na obálkách natištěna reklama časopisu Zeit im Bild, který firma M. Schulz vydávala a tiskla. Další celistvost obsahuje natištěnou českou mutaci názvu, náplně činnosti a adresy firmy. Firma vydávala i jiné časopisy jako např. FOTOGRAFIE, časopis pro přátele amatérské fotografie. 

Další celistvosti s výplatním otiskem s dohlédací poštou PRAHA 14  

 

Sulc 5 001

 

Sulc 5 002

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: FOUR CORNERS MONUMENT, NM (30)

ČTYŘI ROHY

Katastrálně na území New Mexico se dotýkají čtyři státy svými rohy - hranicemi:jsou to  Utah, New Mexico, Colorado, Arizona. Oficiálně památník byl uznán jako památník pod patronací Navažské rezervace v roce 1931. Památník byl  postaven  v roce 1912, ale dlouho předtím bylo toto místo hojně navštěvované.  Při troše štěstí a fyzičky může návštěvník být najednou na území čtyř států. Když to nejde, tak aspoň na území dvou států. Velmi navštěvovaná turistická atrakce.  V místě je návštěvnické centrum.

 

Corner 1 003     Corner 1 004     Corner 1 005     Corner 1 002     Corner 1 001      corner 2 001

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: HOVENWEEP N. M. (CORTEZ), COLORADO-UTAH (29)

OPUŠTĚNÉ ÚDOLÍ

Dne 2. 3. 1923 byl slavnostně ustaven Národní památník HOVENWEEP ve státech Utah/Colorado, který byl začleněn do amerického systému árodních parků. Před osmi sty lety bylo zřázeno pueblo, jehož obyvatelé toto území opustili.Území tohoto místa má dlouholetou historii osidlování této části sevreoamerického kontinentu. Na území se nachází archeologický ráj, lze zde spatřit řadu zajímavostí,  z nichž nejpozoruhodnější jsou Cuttthroat Caslel, Horseshoe - HackBerry a Square Tower.

 

Hoven 1 003     Hoven 1 004     Hoven 1 005     Hoven 1 001     Hoven 1 002     Hoven 2 003     Hoven 2 002Hoven 2 001   

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 29. - FUPRA

F

FUPRA -  vytvořený název ze dvou slov FUchs + PRAha (složenina), též používaná pro prezentaci firmy

Uživatel: Hynek Fuchs, Praha, 460 - I., továrny na papírové zboží a grafické závody německy: Ignaz Fuchs, Prag, Papierwaren-frabriken, Buchdruckerei und litographie, Kontobücher- u. Schreibthekenfabrik, Schreibwaren-Grosshandlung

Výplatní stroj Francotyp, typ B3 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení? fR 7h - 4m, označení FUPRA v elyptickém podškrtu  pod výplatním razítkem

Povolení MPT : č. 55 ze dne 6. 12. 1927.

Otisk prvního dne: dle AJ 13. 1. 1928 (RR - otisk v exponátu AH v PM), dle poštovních záznamů a otisku č. 1207 z mé sbírky s nulovou hodnotou 13. 3. 1930 - jedná se o zkušební otisk po opravě či údržbě?

Další otisky s daty: z roku 1933: 14. 3., 31. 3., 13. 5., výplatní hodnota vykazujeprovozní  vadu : druhá číslice je vporovnání se třetí číslicí 0,5 mm výše.

Dne 2. 10. 1930 stroj tiskl další chybotisk - s obráceným denním razítkem, kde  název pošty byl v dolní části razítka obrácený. Stroj dán do opravy. dle AJ se toto může stát jen u starého  typu tsroje B, u nichž je nutno při nastavování data vyjmout datumový válec s denním razítkem otisku. Pouze několik otisk§ (RR), jeden z nich v exponátu AJ deponovaného v PM.

Firma existoval i zqa Protektorátu ČM a jsou známy tři podoby otisku - vzor československý, první poněmčený vzor (výplatní razítko) a druhý poněmčený vzor (výplatní i denní razítko). Označení uživatele neměnné. DRuhá číslice výplatní jodnoty je opravena. Po osvobození v roce 1945 je znám nový československý vzor (obnovený)  s datem 10/45, výplatní hodnota a její druhá číslice tentokrát níže. Označení neměnné.

 

Zobrazuji otisk s datem 13 . 3. 1930 a ti celistvosti s různými daty (viz shora) za účelem dokumentace chybotisku ve výplatní hodnotě a jako doklad o názvech firmy uživatele.

 

Fuchs 1 001

 

Fuchs 1 002

 

Fuchs 3 001

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS