HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 05 červen 2020

ZÁSLUŽNÁ KLUBOVÁ PROPAGACE SBĚRATELSTVÍ VÝPLATNÍCH OTISKŮ

Historie sběratelství výplatních otisků v Československu a Česku v letech 1990 - 2020 (přednášky)

 

Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00 - 15 Praha, pobočný spolek SČF již od svého založení organizuje setkání členů, při kterých většinou zaznívaly a zaznívají odborné přednášky. Klkub již od svého začátku existence v rovce 1943 měl na mysli vzdělávání jako jednu ze svých hlavních činností. za posledních více jak 40 let se konají pravidelné  přednášky v zásadě desetkrát za rok. Někdy bývají doplněny i exkurzemi do poštovních provozoven, tiskárny cenin, či prochíázkou po současných, ale i zaniklých poštách v Praze. Úplný seznam přednášek je zavěšen na portálu klubu www.kf0015.cz. Klub se snaží postihnou široké spektrum specializovaných oborů, poštovně historickou minulost, ale i současnost. Přednášky věnuje i poštovním známkám a celinám. Přednášky jsou doplněny bohatým filatelistickým materiálem. přednášky mají úpsěch díky perfektní organizaci vzdělavatele ing. Ladislava Ćecháka za pomoci členů výboru klubu.

Velkou pozornost organizátoři věnují i výplatním otiskům. V období 1990 - 2020 zaznělo celkem patnáct přednášek na toto téma z různých úhlů od renomovaných sběratelů, badatelů a publicistů.

Přehled přednášek s uvedením roku, inciálami přednášejích a názvem přednášky.

MB - Miroslav Bouška

LJ - Luděk Janů

TON - Tomáš Novák

IL - Ivan Leiš

TŠ - Tomáš Šilhán

JCh - Josef Chudoba

RP - Rudolf Píša

JK - Jaroslav Konečný

 

1990 LJ      Otisky výplatních strojů v Čechách a na Moravě v letech 1938 - 1945

1993 MB    Změna státoprávního uspořádání Československa očima sběratele výplatních otisků

1994 TN     Změna státoprávního uspořádání v otiscích výplatních strojů

1997 MB    Výplatní otisky Sudet 1938 - 1945

1998 IL      Výplatní otisky Československa 1926 - 1939

2000 MB    Výplatních otisky Protektorátu Čechy a Morava

2003 TŠ     Sběratelství Apostů České republiky

2005 IL      Výplatní otisky včera a dnes - beseda nad novým výstavním esponátem

2009 IL      Výplatní otisky a PSČ

2010 IL      Výplatní otisky nového vzoru mimopražských podnikových uživatelů z území Ćeskoslovenska v období 1946 - 1992

2013 JCh   Specializované obory filatelie zabývající se Československem  v období 1918 - 1939 a jejich odraz ve filatelistických časopisech (včetně výplatních otisků - pozn. editora)

2013 LJ     110 let od prvního oficiálního pokusu vyplácení poštovného výplatními stroji

2014 RP    Bohumil Jarolímek, generální zástupce Francotyp v Československu v letech 1946 - 1947

        IL      Výplatní otisky firmy B. Jarolímek v letech 1926 - 1947 na celistvostech (eseje, poštou prošlé celistvosti) - dvojpřednáška o historii doplněná filatelistickými artefakty - dopl. editorem)

2016 IL      První eseje čs. výplatních otisků (příspěvek k 90. výročí čs. otisků výplatních strojů v poštovním provozu)

2020 JK     Modré digitální otisky výplatních strojů  (přednáška byla plánovaná, ale z důvodů koronaviurové pandémie a přísných hygienických nařízení se v červvnu 2020 nekonala, odloženo na později - pozn. editora).  

 

I před rokem 1990 se na půdě KF 00-15 konaly přednášky na téma "výplatní otisky"), přesná data, témata a přednášející jsou zmíněna v publikaci "Frankotypisté" autora IL.

 

DSC07098     DSC07064

Ilustrační foto z jedné z poštovně historických  přednášek v sále Dřevák Domu Portus, pohled na posluchače přednášky a přednášejícího  ing. Helcla.

 

 

 

     

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS