HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 24 červen 2020

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 48. - LNS

L

L N S = zkratka složená z počátečních písmen příjmení Leo Strasse, majitele firmy a města Náchod: L= Leo, N= Náchod, S= Strass v trojúhelníku

Náplň: obchod textilem, maloobchod, tkalcovny

Povolení: Věstník č. 10 ze dne 8. 3. 1929

Dohlédací pošta NÁCHOD 1

Výplatní stroj Francotyp C3 s horním číslem počitadla, sběratelsky FR 8h - 3m

Později výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla, sběratelsky FR 8h - 4m

 

PRVNÍ OTISK

FR 8h - 3m

Otisk 1. dne 11. 3. 1929 (R) + otisk na  celistvosti poštou prošlé z 25. 3. 1929, poslední otisk (změna číslic )?

Strass 2 001

 

Strass 3 001

 

DRUHÝ OTISK

Stejný stroj, všechny číslice změněny, 1. otisk?, poslední otisk: 17. 6. 1931 (dle AJ) anebo 8. 10. 1931 (dle mé sbírky) ? Pokud ano, pak (R)

FStrass 5 001FR 8h - 3m

 

  Strass 5 002 Poslední den 2. otisku?

 

TŘETÍ OTISK

FR 8h - 4m

Změna výplatního stroje, nyní Fr 4 s horním číslem počitadla, z druhého otisku přeneseno denní razítko a označení  uživatele

Otisk 1. dne: 17, 6. 1931 anebo 8. 10. 1931?

reprodukovány dvě celistvosti poštou prošlé

 

STRASS 6 001     STRASS 6 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 47. - LN FB

L

LN + FB = , dva monogramy oddělené hvězdičkou, počáteční písmena novin Lidové Noviny + názvu nakladatelstvi Fr. Borový Praha - viz 4. otisk v pořadí

Sídlo: Praha II, Národní třída - Hostinský úvěrní ústav

Povolení: Věstník MPT č. 36 ze dne 18. 7. 1930

Výplatní stroj: Francotyp A s horním číslem počitadla

Sběratelsky FR 6h - 4m

Dohlédací poštovní úřad: PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

První otisk byl jednodenní esejí

Datum eseje 10. 7. 1930 (RR) - bylo pořízeno několik esejí - jednak s nulovou hodnotou pro oficiální účely, jednak s hodnotou 20 hal. pro potřeby dalších subjektů včetně uživatele.

 AJ vysvětluje původ a důvod jednodenní eseje:" Koupě stroje byla uzavřena pro nepřítomnost šéfa závodu Borový. Vzhled štočku nebyl schválen a učiněn pokus o přemístění monogramů níže".

Dodávám důvod nepřípustnosti toho označení: ministerstvo pošta a telegrafů nepřipouštěla reklamní texty v označení oprávněného uživatele. proto vydán zákaz tento otisk používat oficiálně.

 

Borový 1 001

Otisk s nulovou hodnotou

Borový 1 002

Otisk s výplatní hodnotou 20 haléřů.Tento otisk stažen a B. Jarolímek si převzal tento výplatní stroj.

 

DRUHÝ OTISK

Jednodenní esej (RR)

Dodán jiný  výplatní stroj Francotyp A s horním číslem počitadla. Denní razítko i označení přeneseny do tohoto stroje s tím, že !štoček pod číslem (počitadla) přemístěn níže, v místa vlelvo od štočku pod známkou.

I tento otisk byl jednodenní esejí s datem 13. 8. 1930, otisk nevyplácel, neboť asi nebyl MPT uznán. AJ jej nezmiňuje, důvod (?).

Pořízeno několik otisků se zápornými čísly počitadla (před 0000 v rozmezí 7610 - 7693),pravděpodobně pro firmu B. Jarolímek dále otisk 1. dne (0001  - snad určen v domněnce, že bude schválen od MPT,

ale s hodnotou 60 haléřů) a do třetice tři otisky s nulovou hodnotou (povinné otisky pro archivní účely). Ani tento otisk nebyl v ten den či poté schválen.

Borový 2 001

Borový 2 002

Poštou prošlou celistvost s tímto otiskem literatura, ani známé sbérky nezaznamenaly. Čekalo se na rozhodnutí MPT?

 

TŘETÍ OTISK

Jednodenní esej (?) s datem 6. 9. 1930

Pořízen identický otisk s jiným datem. AJ uvádí použití od data 6. 9. do 23. 9. 1930 (?). Literatura ani známé sbírky nezaznamenaly poštou prošlé celistvosti (důvod?). Proč ta časová prodleva? Esej?

Borový 3 001

AJ uvádí, že v době od 5. 9. 1930 do 23. 9. 1930 otisk vyplácel (?). Celistvost zatím neznáma.

 

ČTVRTÝ OTISK

Otisk 1. dne 23. 9. 1930 (reklama odstraněna -souboj uživatel - MPT skončil)

Záznam AJ: "Z nařízení ministerstva odstraněn štoček pod známkou (jakožto reklama nepřípustný), a monogramy přeneseny opět na místo mezi razítko a známku pod číslo".

 

Borový 4 001

Celisvost - částečný tiskopis byl odeslán do Vysokého Mýta k vojenskému útvaru, kde byl dislokován F. T. Winkler.

 

Borový 4 002

I administrace Lidových novin se dočkala vyplácení korespondence upraveným výplatním otiskem.

Aby nebylo všem záhadám  a dohadům konec, před nedávnem jsme objevil zajímavou obálku s nejposlednějším označením otisku stroje uživatele Fr. Borového. Otisk s nulovou hodnotou s datem 11. 1. 1933, neporšlý poštou, označený psacím strojem Lidové noviny - František Borový, Praha. Otisk z ochoty? Či kontrolní otisk některého z aktérů této historie otisku Fr, Borový?Ale asi se jedná jen o náhodu. Rozdíly neobjeveny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

HANUŠ ZÁPAL, architekt Plzeňska

HANUŠ ZÁPAL (původně Jan Zápal, od studií pouŽíval jméno HANUŠ)

český architekt, který je považován za nejvýznamnější osobnost záapadočeské architektury 20. století

Při cestách Plzeňským krajem křížem krážem narážíme na skvostné dílo tohoto nadaného architekta, a to včetně pošty v Železné Rudě

 

KRONIKA (život a výběr z jeho stěžejních projektů)

7. 2. 1885     narozen v Krašovicích u Dolní Bělé na PLzeňsku

                   studium na reálce v Rakovníku

                   studium architektury na České technice v Praze (prof. Josef Schulz)

1909            dokončení studií (3. 6. složil státní zkoušku)

1908-1909    práce v kanceláři profesora Jana Kouly

                   dále pracuje pro architekty Antonína Balšánka a Bedřicha Bendelmayera

1910            začal pracovat pro město Plzeň

1910-1911    projektoval soubor školních budov v Plzni, později realizoval Obchodní akadémii (1911)

1917            projektoval reprezentační budovu Měšťanského pivovaru

1922            projektoval rodinný dům Ladislava Lábka v Plzni

1923            projekce Masarykovy školy v Plzni

1923            projekce divadelního skladiště v Plzni

1923            pomník šesti děti zastřelenžmi maďarskými vojáky

1924            Kostnicova turistická chata na Krkavci

1921-25       návrh adaptace budovy bývalého Panského mlýna v Plzni

1924           soubor tří činžovnich domů včetně tzv. Mrakodrapu v Plzni

1924           Vyšší hospodářská škola v Plzni

1923-25       areál Benešovy školy v Plzni

1924-26       projekce plzeňského krematoria

1927           pomník purkmistra dr. Václava Petáka na hřbitově v Plzni

1925-29      budova Masarykova léčebného a výchovného ústavu pro zmrzačené děti

1928-29      sanatorium Janov u Mirošova

1930-31      navrhl budovu nové české školy, slavnostně otevřena v Želkzné Rudě dne 28. 6. 1931

Dnes v této budově je umístěn Městský úřad. Přímo s ní sousedila budova Poštovního úřadu, ve které byl později bufet a dnes je zde kavárna (pošta se přestěhovala). Obě stavby projektoval Hanuš Zápal

1930-32      budova Gymnázia Luďka Pika v Plzni

1933-34      budova Masarykovyo becné a m졚ťanské školy v Plasích

1934          českobratrský kostel v Kralovicích

školy v různých lokalitách

Hanuš Zápal se zabýval i opravami památek (rotunda, kostely aj.)

20. léta        stal se vrchním stavebním komisařem a následně technickým radou

1931           odešel do výslužby na vlastní žádost pro zdravotní potíže

28.11.1964  umírá v Lednici u Kozojed, pochován v Rakovníku

 

Zápal 1 001     Zápal 1 002Zápal 2 001Zápal 2 002     Zápal 2 003

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: SCOTTSDALE, AZ (35)

Cestou Amerikou lze narazit na různé zajímavé věci, jako například na galerii s  bronzovými sochami ve městě Scottsdale...Jsou v galerii, před galerií, po celé Hlavní ulici (Main Street).

 

SKOT 1 002..     SKOT 1 001      SKOT 1 003   SKOT 1 004     SKOT 1 005     SKOT 2 005     SKOT 2 002     SKOT 2 003     SKOT 2 004     SKOT 2 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 46. - L.B.

L

L.B. = Länder Bank - počáteční písmena původního názvu banky nynější Banka pro obchod a průmysl (pod výplatním razítkem)

Adresa: Praha I., Náměstí Republiky 6

Povolení: Věstník MPT č. 52 ze dne 14. 11. 1927

Výplatní stroj A s horním číslem počitadla (první číslice výplatní hodnoty tučnější než ostatní dvě) - první stroj byl na čas nahrazen jiným výplatním strojem s otiskem FR 6h - 4m (viz výplatní znaménko)

Sběratelsky: FR 6h - 4m

Dohlédací pošty: PRAHA 1, poslední PRAHA 20 (? - nedoloženo obrázkem, informace AJ)

 

PRVNÍ OTISK

Otisk 1. dne: 1. 12. 1927

Poslední dne před nahrazením stroje: 3. 12. 1931 (stroj dán do opravy, poskytnut náhradní druhý stroj - viz níže)

LB 1 001

LB 1 002

 

DRUHÝ OTISK

Druhý stroj (první v opravě)

Rozdíly v otisku:

- menší trojúhelníky ve výplatním razítku

- "tancující " ohvězdička ve výplatní hodnotě

- iniciály v označení blíže výplatnímu razítku (původně 3,5 mm, nyní 3,00 mm)

Iniciály nebyly ryty nově, jen přeneseny

Použití: 4. 12. 1931 - 7. 4. 1932

LB 2 001

 

TŘETÍ OTISK

(prvního stroje - po opravě navrácen) - změna jen u výplatního razítka

Použití od 8. 4. 1932 - 19. 12. 1932 (?)

 

LB 3 001     LB 4 001

 

ČTVRTÝ OTISK

AJ ve své literatuře uvádí, že existuje otisk se změněnou dohlédací poštou - místo PRAHA 1 - PRAHA 20. Obrázek nedokládá (možná je v jeho exponátu v PM) ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS