HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 23 červen 2020

CELINY BANGLADEŠE (6)

Už pošesté se scházíme při virtuální přednášce neboli webnášce, abychom pokračovali při studiu celin jedné z azijských zemí, kteršel se dostaly do rodiny známkových zemí po vzniku této země v roce 1971. Probírám jednotlivé druhy celin, dnes se zastavím u aerogramů. První aerogram, v této zemi velmi zažitý a používáný, si zvolil do známky celiny portrét otce -zakladatele Mujibura Rahmana - krátce Mudžiba.

 

CEL 100 001      CEL 101 001

 

CEL 102 001         CEL 103 001

 

CEL 104 001     CEL 105 001

 

CEL 107 002     CEL 107 001    

 

CEL 108 001      CEL 109 001     CEL 111 001

 

 

 

Číst dál...

MAXMILIÁN FATKA a KAREL DUNOVSKÝ, DVA VELIKÁNI ČS. POŠTOVNICTVÍ

U vzniku Československé republiky v roce 1918 byly dvě osobnosti, které se zasloužily o vytvoření fungujícího systému začínajícího čs. poštovnictví. Během dalších let po dobu 1. republiky se oba pánové pozitivně přičinili o její fungování. Jeden ze sektorů poštovnictví - mechanizace poštovního provozu včetně výplatních strojů - jim vděčí za to, že se stala integrálním součástí celého systému.

"Pánové Maxmilián Fatka a Karel Dunovský se zasloužili o výplatní stroje a jejich otisky v československém poštovním provozu".

MAXMILIÁN FATKA

byl rakousko - uherský, český a československý státní úředník a politik, za 1. republiky (ĆSR) zastával funkci ministra pošt a telegrafů a též ředitele státního podniku Československá pošta

 

Fatka 001     Fatka 002

Podobenka Maxmiliána Fatky (Langhans) a jeho busta v expozici Poštovního muzea ve Vyšším Brodě

KRONIKA ŽIVOTA

23. 9. 1868    narozen v Biskupicích

1888             nastoupil do státních služeb rakousko - uherského poštovnictví

1906-1912     pracoval v poštovní sekci ministerstva obchodu Rakouska - Uherska ve Vídni

1912             přednosta Prezidia poštovního ředitelství

1918 (X.)       Národní výbor československý jej jmenoval plnomocníkem poštovní a telegrafní služby

1918 (XI.)      stal se generálním ředitelem podniku Československá pošta (funkci vykonával až do roku 1935)

15. 3. 1920

-26.9.1921    3. ministr pošt a telegrafů ČSR (předchůdce František Staněk, nástupce Antonín Srba) v první úřednické  vládě Jana Černého

18.3.1926-

12.10.1926    8. ministr pošt a telegrafů ČSR (předchůdce Jan Šrámek, nástupce František Nosek) ve druhé úřednické vládě Jana Černého

1935             odchod do důchodu, píše paměti

3.2.1962       umírá v Praze ve věku nedožitých 94 let

 

Fatka 2 001

Maxmilián Fatka mezi čestnými hosty u uvedení prvního poštovního vozu pro dopravu osob Brno - Březina - Jedovnice a zpět.

Zpráva ČTK o této události z Národní politiky:

 

narodni politika 23 11 1920

 

KAREL DUNOVSKÝ

rakousko - uherský, český a československý státní úředník a politik, koncem 1. republiky krátce ministr pošt a telegrafů

KRONIKA

5. 5. 1878       narodil se v Plzni

                     Vystudoval gymnazium v Plzni a pozé Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, abslovuje s titulem JUDr.

                     Pracoval na pražském poštovním ředitelství

1914-1918      Pracoval na Ministerstvu obchodu ve Vídni

1918              Byl zaměstnancem ministerstva pošt a telegrafů  v Praze

16.9.1926       Byl v čele delegace ministerstva pošt a telegrafů při slavnostním uvádění dvou výplatních strojů Francotyp v budovách Živnostenské banky a České průmyslové a hospodářské banky v Praze do provozu

1935-1939      Zastával funkci generálního ředitele pošt a telegrafů

1938              Pracoval jako přednosta odboru na ministerstvu pošt a telegrafů

22. 9. 1938

-4.10.1938     Zastával funkci ministra pošt a telegrafů v 1. vládě Jana Syrového

14.9.1960      Ve věku 82 let umírá v Řevnicích

 

Karel Dunovsk

 

Dunovský 2 001

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 46 - L

L

L = ozdobně s květem v kruhu (L pro len)

Uživatel: = Úpický lnářský a jutařský průmysl A. S. (1928 - 1945)

Historie: Počátky 1839, 1853 - 1928: C. K. výs. Úpická přádelna lnu// Úpická přádelna a tkalcovna juty // 1882 - 1928: M. J. Oberländer a Ludvík Morawitz

Výplatní otisk Francotyp

Sběratelské označení? FR 8 h - 4m

Otisk 1. dne: 8. 2. 1938

 

ÚPICE 001

 

Číst dál...

ČTYŘI PODKARPATSKORUSKÉ VÝPLATNÍ OTISKY

Podkarpatská Rus byla v letech 1919 - 1939 součástí Československé republiky. I do této nejvýchodnější části republiky se dostaly výplatní stroje Francotyp díky iniciativě firmy B. Jarolímek. I když ne v takovém množství jako do tehdejších klasických zemí Československa. Zachovalo se jen několik celistvostí, které díky sporému výskytu dostaly ohodnocení v rozmězí RR až RRR. Zobrazuji všechny, jen jednu poštou prošlou (RRR) a několik z 1. dne postavení stroje (RR).

 

CHRONOLOGICKY

 

První otisk

Dohlédací pošta UŽHOROD 1 /YŽGOROĎ 1 (v azbuce)

Povolení: č. 10 ze dne 8. 3. 1929

Výplatní stroj Francotyp A s horním číslem počitadla

Uživatel. Okresní nemocenská pojišťovna, Užhorod (171. uživatel v Československu)

První den otisku: 3. 4. 1929 (RR)

 

RUS 1 001

 

Poštou prošlá celistvost stejného uživatele (RRR)

RUS 2 001

 

Druhý otisk

CHUST/XYCT (v azbuce)

318. uživatel v Československu

Uživatel: Okresní nemocenská pojišťovna v Chustu

Povolení: Věstník MPT č. 36 ze dne 18. 7. 1930

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Otisk 1. dne: 28. 5. 1930 (RR)

RUS 3 001

 

Třetí otisk

 MUKAČEVO/MYKAYEBO (v azbuce)

Uživatel LAT

Zkratka úplného názvu LATORICA úč. spol., Mukačevo , pily a velkoobchod dřívím

Oficiální činnost: hospodárska a primeyslová úč. psol., ldní hopoářství a pily

Otisk 1. dne: 20. 12. 1937 (R)

RUS 3 002

Po odtržení Podkarpatské Rusi od zbytků Československa dne 14. 3. 1939 se této země zmocnilo Maďarsko a tento výplatní otisk dostal maďarský vzor. Uživatel pokračoval ve své činnosti (dá se předpokládát, že i ve Svaljavě). V denním razítku se září 1939 objevil maďarský název Mukačeva - MUNKÁCS a ve výplatním razítku maďarský vázev státu MAGYARORSZÁG a maďarský název měny FILLÉR.

O osudu ostatních československých strojů a otisků  na Podkarpatsku, ani z maďarských zdrojů, zatím nevíme nic. Hodně mohl napovědět Jarolímkův archiv, bohužel zmizel v Narpě,  v Kancelářských strojích a Datasystému a není po něm vidu ani slechu.

RUS 4 001

Čtvrtý otisk

SVALAVA/CBALABA (v azbuce)

Uživatel: LAT

Činnost: LATORICE, pily, dřevo (viz otisk Mukačeva)

Otisk 1. dne: 11. 1. 1939  (R)

RUS 5 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

Kronika specializovaného sběratelství poštovní historie u nás

V roce 2013 jsem pro potřeby začínajícího klubového webu www.kf0015.cz vypracoval rozsáhlou kroniku specializovaných oborů u nás. Kronika byla zavěšena a lze ji do dneška najít na titulní straně zmíněného webu. Postupně jsem ji aktualizoval, což činím do dneška. Dnes přidávám aktualizaci o založení Českomoravské společnosti pro poštovní historii SČF, která je od roku 1990 následníkem předchozích entit zabývajících se sběratelstvím poštovní historie a celin a oborů s souvisejícími. Tato nová entita navázala na činnost komise poštovní historie (a celin) SČSF, jejíž funkční období 1986 - 1989 skončilo 31. 12. 1989 a nebyla vzhledem k události po listopadu 1989 obnovena v této podobě. Převzala i ústřední zpravodaj dřívějšího subjektu, který vycházel od roku 1986 pod názvem POSTILIÓN. Koncepce a formy nového subjektu byly a jsou  značně odlišné od předchozí komise PHC, nicméně cíl zůstal stejný: podpora sběratelství poštovní historie v Čechách a na Moravě. 

Zveřejněný materiál je informační a propagační leták o společnosti a přináší i další informace včetně personálního vedení. Společnost existuje do dneška. Pokud si aktualizujete vydanou Kroniku z roku 2013, zde máte další materiál k aktualizaci. Zároveň si můžete aktualizovat i můj seriál o Nejvyšších patrech sběratelství poštovní historie a celin v Česoslovensku, který najdete na stránkách tohoto webu.

 

ŠPAČ 001     ŠPAČ 2 001

 

Jedná se o historický dokument, údaje se od té doby (včetně perosnálií) aktualizovaly.

Číst dál...

EXPONÁTY: CZECHOSLOVAK METER STAMPS OF THE FIRST USERS FROM THE YEAR 1926

Tvorba exponátů a vystavování je ta nejvyšší meta, které se sběratelé věnují. Ukázat to, co mám a co může obohatit znalosti a vědomosti ostatních. I já mám na svém kontě několik exponátů propagačních, ale i soutěžních zejména ve třídě poštovní historie a literatury. Jedním z klenotů sbírky je exponát, ktrerý se věnuje československým výplatním otiskům prvních uživatelů z roku 1926, což byl první rok existence výplatních strojů v československém poštovním provozu. Uživatelů bylo šestnáct, ptisků více. Vyskytly se trojnásobné rarity, eseje a otisky prošlé poštou. Poštovně historický, typologický a chronolgický exponát ukázal známé i neznámé skutečnosti této události. Exponát vidělo i zahraničí, úvodní dvě strany zahraničního exponátu zveřejňuji.

 

Exponát 1 001

 

Exponát 2 001

 

1.čs.esej

Jako ilustraci k uvedené tématice zobrazuji vůbec nejcennější československý otisk z 1. 6. 1926 (RRR). Nejcennější je považován z mnoha důvodů. Jednak se jedná zatím o nejstarší československou esej výplatního otiskum který zhotovila firma Francotyp GmbH (Anker Werke Bielefeld) a zaslala svému novopečenému generálnímu zástupci v Československu Bohumilu Jarolímkovi st. jako podklad pro jednání s československou poštovní správou a zejména jako podklad pro žádost o úvěr ve výši 20 - 100000 Kčs na nákup výplatních strojů u československé centrální banky v Německu. Zásluhou paní Luisy (Aloisie) Jarolímkové a díky  jejímu šarmu při jednání s bankou, byl úvěr povolen a poskytnut. A historie čs. výplatního otisku dostala své konkrétní obrysy.

Jedná se o esej, která nebyla v tomto stroji a v této podobě později použita. První esej je bezpečně uložena v archivech České nárobní banky. Tento výplatní stroj byl později  poskytnut prvnímu uživateli Živnostenské bance Praha. Věrohodnotná a plnohodnotná esej . druhá v pořadí již byla připravena na oficiální vyplácení dne 16. 9. 1926 oficiálním výplatním otiskem v budově Źivnostenské banky na Příkopě.      

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS