HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 22 červen 2020

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 45. - Z K D

Z

Z K D = první písmena tří slov z názvu Západočeské Konzumní Družstvo vytvořila tuto zkratku

Zkratka obklopuje ozubené kolo na pozadí dvou snopů pšenice

Výplatní stroj Francotyp

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PLZEŇ 1

OTISK 1 DNE: 16. 10. 1935 (R)

Historie subjektu:

Spotřební družstevnictví má hlubokou tradici na území Československa. Toto družstvo bylo založeno v roce 1847.  Vzorem jim byli " Rochdalešští průkopníci". Družstvo ještě více zesílilo v roce 1918 a postupně se slučovaly  další subjekty (družstva). Hlavním cílem byo: solidarita, svépomoc, spolupráce v konzumní a výrobní oblasti, později Jednota, ještě později COOP. Hlavním heslem je: "Byli, jsme a budeme tu pro vás".

 

ZKD 1 001  

 

ZKD 1 002

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 44. - KOMDRAT

K

KOMDRAT (složenina dvou slov: pravděpodobně KOM = komerce a DRAT - drát = obchod drátem? pod výplatním razítkem u obou otisků)

Plný název užuvatele: Ústřední kancelář československých továren na drát a drátové hřebíky, Florenc 3, Praha II)

Dohlédací pošty: PRAHA 7, po přestěhování do Prahy II, Lazarské 7 PRAHA 1)

Povolení: Věstník č. 29 ze dne 3. 8. 1928

Výplatní stroj Francotyp, typ B3 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

 

PRAHA 7

Otisk prvního dne: 22. 6. 1928, poslední 4. 6. 1932

 

Komdrat 1 001     Komdrat 1 002

 

Druhý otisk

PRAHA 1

Otisk 1. dne: 4. 6. 1932 (upravený, v denné, razítku "1" bez obvyklého podškrtu)

KOMDRAT 2 001     KOMDRAT 2 002

KOMDRAT 3 001     KOMDRAT 3 002

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: ASPEN, Co., (34)

ASPEN - populární americká destinace nejvyšší třídy.Původně těžební tábor. Své jméno město dostalo podle osikových hájů v okolí Aspenu (aspen = osika).

 

Aspen 1 008     Aspen 1 003      Aspen 1 015     Aspen 1 001     Aspen 1 002     Aspen 1 005      Aspen 1 009     Aspen 1 010     

Číst dál...

PŘED SEDMI LETY

Objektivem doc ing. Misslova Rotporta, CSc se podívejme na slavnostní shromáždění, které uspořádal KF 00-15 u příležitosti 70 výročí existence klubu, který se věnuje již několik desítek let specializovaným oborům ve filatelii se zvláštním zaměřením na poštovní historii.

 

Sedm let 001

 

Sedm let 2 001

 

Sedm let 3 001

Číst dál...

LETMÝ POHLED NA SBĚRATELSTVÍ VÝPLATNÍCH OTISKŮ UPLYNULÝCH TŘICET LET (5)

V posledním porčování "letmého" seriálu o sbratelství výplatních otisků uplynulých třiceti let je nutno se zmínit na prvním místě o fenoménu, který udržuje tento obor při životě ve veřejném prostoru, což se nikdy předtím nestalo. Umožňuje tak tomuto oboru žít u bez organizované a formální entity.

Změna nastala v roce 2013, kdy jsme si v KF 00-15, kde se v minulosti soustřeďovali sběratelé tohoto oboru. V tomto roce sjme slavili 70 let exietnce klubu sružujícího zejména sběratele specializovaných oborů s hlubokým zájmem o poštovní historii. V tomto roce jsme se rozhodli zřídit wbeové stránky klubu www.kf0015.cz. Na tomto webu je velký počet příspěvků, které se zabývají výplatními otisky (seznamy lze najít na rejstřících těchoho webu). Jsou zde i typologické seznamy, studie, informace, katalogy otisků a  Apostů autorů Roberta Di Casoly, Ivana Leiše )klasické výplatní otisky a digitální otisky) a Petra Gebauera (APOSTy). Psal jsem o nich v minulých pokračováních . Na tento web jsem zavěsil v období 2013 - 2018 skoro 400 příspěvků, nejen o výplatních otiscích.

Existují do dneška, navíc byly rozšířeny o další podweby, z nichž dva se specializují na výplatní otisky, a jeden částečně (special.kf0015.cz - na svou slávu v tomto oboru ještě čeká - jde o příležitostné výplatní otisky). Dva hlavní weby jsou činné pod jmény modry.kf0015.cz - specializuje se na modré výplatní digitální otisky v Česku a slouží jako každodenní databáze pro nové objevy a začínající www.vyplatniotisky.cz, který zatím hledá svou tvář. Modrý web je víc než záslužný. Svou podstatou to je každodenní realitní show a sousřeďuje okolo sebe několik desítek dobrovolníků, kteří nám své objevy a přírůstky sbírek hlásí. To nebylo nikdy v historii. Dobrá základ pro pozdější katalog. Formou reakcí na články a na zveřejňované položky jsem v kontaktu s tímto webem dost pravidelně.

Dalším portálem je web či osobní blog mé osoby, který se věnuje výplatním otiskům prakticky denně.Je jím www.historiapostalis-etc.cz založený v roce 2017. Velká část příspěvků je věnováno otiskům a poščtovní historii, přívěky juž jdou do stovek. Zavěšuji i katalogy, seznamy, databáze bílých míst v historii českého a čs. výplatního otisku. Źivé databáze jsou přístupné na vyžádání, neboť nejsou konečné a stále s nimi pracuji. Zájemce zde najde i typologii ostatních území - nově např. typologii otisků ze zabraných území Sudet. I sem jsem napsal k dnešnímu dni několik stovek příspěvků....

Sběratel oproti minulosti má komfortní přístup k informacím, navíc nové objevy a aktualizace. To my jsme před mnoha lety, když jsem vydupávali tento obor z prachu filatelistického opovržení,  neměli ani náhodou. 

Po diskuzích se zahraničními přáteli dobrému jménu české filatelie a též i výplatního otiskářství přispěl portál Exponetu s virtuální výstavou. Vynikající počin, kterí k rozvoji filatelie a našich oborů poštovní historie velmi přispívá.

Co ještě dodat?

Jsem ve styku se zahraničím a spolupráce zejména s americkými, německými, italskými, slovenskými a švýcarskými sběrateli a badateli přináší výsledky a snad i úspěchy. Nejsme na okraji, někdy mám pocit, že jsme ve střed dění.Jsme vyzýván ke spoluporáci se zahraničními partnery, což je velkým oceněním.

V tomto období bylo se střídalo organizované sběratelství s individuálním a klubovým. Tento způsob přispěl k xistenci oboru, jeho rozvoji a pokračování. O výsledcích se můežem přescědčit ve vydaných knihách, článcích v tištěných médiích, na internetu, ale tíž i na výstavách. Poslední možnost byla Národní výstava v Liberci 2019 a PRAGA 2018. Viděli jsme exponáty specializované (vynikající Stig Asklund), viděli jsme i další exponáty a zejmína výplatní otisky v exponátech různých tříd. jsem rád, že řada sběratelů se neenchá odradit podhodnocením exponátů a tohot oboru a že vytrvala. Je to běh na dlouho trať. 

S velkou radostí mohu konstatovat, že výplatní otiskářství je obor, který nespal a nespí, a nenechá se ani uspat. Držím palce následovníkům a věřím, že přinese radost všem, kteří přijdou po nás, aspoň tolik radosti a uspokojení, co nám, kteří byli za skoro sto let "u toho", a nejen sběratelsky že paní Luiso? .

.

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 43 - KdD

K

K d D (kurentem mezi denním a výplatním razítkem - u všech tří výplatních strojů stejné, iniciály zkratky počátečních písmen  v dvojitém kruhu) - Kreditanstalt der Deutschen, registrierte Gessonscahft mit beschränkter Haftung, Hauptanstalt Prag (Krakovská ulice 11)

Povolení výplatního stroje - jako 136, uživateli Věstníkem č. 4 ze dne 1. 2. 1929, zprvu povolen stroj na zkoušku

Výplatní stroje:

PRAHA 1

Výplatní stroj Francotyp C4 s horním číslem pošitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

První den 1. otisku: 12. 1. 1929

PRVNÍ OTISK

 

KD 1 001

 

DRUHÝ OTISK (změna číslic denního razítka)

 

KD 1 002

 

TŘETÍ OTISK (?) - změna číslic letopočtu?

KD 2 001

 

ČTVRTÝ OTISK (změna všech číslic)

První den nového otisku 19. 1. 1935 (otisk číslo 2 - R) + otisk poštou prošlý

KD 3 001

 

KD 3 002

ÚSTÍ NAD LABEM 2 / AUSSIG 2

Otisk 1. dne: 4. 2. 1935, výplatní stroj C (číslo 676, číslo klíče 2154) - (R) + otisk na poštou prošlé celistvosti se stejnám datem, navíc se stejným číslem počitadla - 0016 (R)

 

KD 10 001

 

KD 10 002

 

A do třetice: otisk s číslem počitadla 0017 se stejným datem (na ústřižku)

KD 20 001

 

LIBEREC 1/REICHNEBERG 1

Třetí otisk

1. den otisku 13. 6. 1935 (R)

FR 8h - 4m

 

KD 20 002

Druhý itisk ze dne postavení, číslo počitadla je v záporném poli pod 0000. + poštou prošlý otisk adresovaný známému sběrateli, učiteli Josefu Bezchlebovi ze Žižkova, neformálnímu vedoucímu Odboru frankotypů při kČF, který ukončoval činnost této entity koncem 30. let.

KD 30 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS