HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - sobota, 20 červen 2020

LETMÝ POHLED NA TŘICET UPLYNULÝCH LET SBĚRATELSTVÍ VÝPLATNÍCH OTISKŮ (3)

 

LETMÝ POHLED NA VYDUPANÝ OBOR V UPLYNULÝCH TŘICETI LETECH (3)

 

Dalším zdrojem informací, článků, příspěvků na téma "výplatní otisky" byla již tradičně FILATELIE, odborný časopis čs. a českých filatelistů. V minulosti se objevilo několik článků spíše nahodile a značně sporadicky. Byly však zásadní a přispěly k oživení zájmu o tento sběratelský obor. Po ustavení sekce otisků výplatních tsrojů Komise poštovní historie a celin (předtím Komise specializovaných oborů) se přivalila lavina odborných a velmi zásadních příspěvků z pera několika špičkových odborníků. Seznamy existují v různých zdrojích, kdy sekce nekompromisně vyžadovala uvádění udrojů pod články, katalogy, seznamy, studiemi. Tam lze najít články z let 1976 - 1989. I po získání svobody koncem roku 1989 se otiskovaly různé články ve Filatelii, i když ne v takové míře. Nicméně zachytily další vývoj výplatních otisků u nás, a to včetně automatových známek a otisků APOSTů, které patří do rodiny výplatních otisků. Přehled  zásadních článků let 1990 (1989) - 2010  přináším v tomto pokračování volného seriálu o výplatních otiscích v uplynulých třiceti letech. Seznam si neklade nárok na úplnost.Filatelie následujícíh let není uvolněna k veřejnému publikování (desetileté moratorium), proto seznam končí rokem 2010. Doporučuji si získat Filatelii z těchto let v knihovnách. V těchto letech vynikl zejména publicista a filatelista Tomáš Šilhán se svým seriálem o výplatních proužcích výlatních strojů Československa. Jedná se o vynikající odbornou studii publikovanou v roce 2019.

 

FILATELIE (číslo za textem značí stránku, kde je příspěvek otištěn a od roku 1966 číslo Filatelie) šéfredaktor V. Houška

1989

Luděk Janů, K typologii čs. výplatních otisků, 622

Karel Kuča, Pozoruhodný hybrid, 356

1990

LJ, 30 let výplatního otisku Postalia, 305

- Pseudoznámka a výplatní otisky ČSR, 337

- Česká republika, 356

- K. Uchermann, 596  

1991                                                                                                    šéfredaktor V. Schödelbauer

SSSVO, Anketa, 25

1992

-

1993

Miroslav Bouška, Státoprávní uspořádání a výplatní otisky, 180

Luděk Janů, Frama u nás, 230

Luděk Janů, Předváděcí otisky výplatních tsrojů, 230

Karel Kuča, Propagace ve velkém, 182

 

Ukázka článku K. Kuči:

 

Kuča 001

 

Luděk Janů, Výplatní otisky A Prioritaire. 142

LJ, Veselé vánoce, 262

A. Těšitel, Česko-slovensko v letech 1938/39 a filatelie (III.), 23 - razítka výplatních otisků

 

1994

Miroslav Bouška, Výplatní stroje a jejich otisky po rozpadu Československa, 202

Karel Kuča, Několik aktualit z oboru otisků výplatních strojů, 86

 

1995

-

1996

Miroslav Langhammer, Automatizace zpracování listovních zásilek na našich poštách F 1/1

ML, Harmonogram instalací terminálů APOST - 1. čtvrtletí, F 1/6

APOST

 - F 4/11, F 8/11, F 8/1, F 9/1, F 9/12, F 9/18, F 10/6 a další čísla

ABAS - Automaty pro příjem listovních zásilek, F 3/11

1997

-

1998

J. Petrásek, Slunce vychází v Naganu F 2/10

95 klubu esperantistů, F 2/28

Lumír Brendl, Anatolij Osjatinskij, Španělská občanská válk v zrcadle filatelie (Výbor na pomoc španělských ženám a dětem)

 

1999

Miroslav Langhammer, Novinky automatových známek, F 10/15 

ML, pLán instalací APOST ve 2. čtvrtletí 1999, F 3/30 + F 6/23 + F 7/24

 

2000

-

 

2001

Plán instalací APOST v 1. čtvrtletí 2001, F 1°/37

FB, První narozeniny automatových známek České republiky, F 3/32

Vladimír Feldmann, Zpoždění a předstihy u výplatních otisků, F 3/13

Miroslav Langhammer, Konec instalací APOST, F 11/9

-, Nové automaty České pošty, F 12/9 + F 1/37

-, Plány instalací, F 3/20 + F 6/20 + F 8/11

-, Nové hodnoty automatových známek, F 2/11

 

2002

-

 

2003

Cenné nálepky APOST s přítiskem, F 1/4 + F 2/6 + F 3/7 + F 4/8 + F 6/7 + F 7/8 + F 8/6 + F 9/8 + F 10/7 + F 11/7 + F +2/7

M. Fencl, Katalog příležitostných R-nálepek a nálepek APOST používaných v českých zemích, F/21

V. Krečmer, Několik poznámek k automatům na známky, F 10/31

Miroslav Langhammer, Přechod na euro a automatové známky, F 10/31

Miroslav Langhammer, Několik poznámek k příležitostným nálepkácj APOST, F 8/7

P. Švejnar, Dvojitá frankatura cenných APOSTŮ, F 9/19

 

2004

ak, Nová varianta nálepek APOST, F 12/11

aks, Zajímavá vada APOST, F 11/8

Pavel Aksamit, Automatové známky, F/23

M. L., Cenné nálepky APOST s přítiskem, F 1/5 + F 2/5 + F 3/5 + F 4/8 + F 5/5 + F 6/9 + F 7/5 + F 8/6 + F 9/8 + F 10/6 + F 11/7 + F 12/6 

M. Fencl, Příležitostné nálepky a cenné nálepky APOST vydané v roce 2003, F 2/18 

 

2005

M. Fencl, Příležitostné R-nálepky a cenné nálepky APOST vydané v roce 2004, F 4/30

Miroslav Langhammer, APOST dětské pošty BRNO 2005 aneb všechno je jinak, F 7/11

APOST, F 5/26, F 6/9, F 10/20

Miroslav Langhammer, Problémy s desetníky a výplatní stroje, F 7/18

 

2006

Pavel Aksamit, Chybné názvy pošt na nálepkách APOST, Cenné nálepky APOST s přítiskem F 5/17

M. Fencl, Používání R.nálepek u terminálů APOST, F 3/17 +F 4/8 + F 5/7 + F 6/8 + F 7/8 + F 8/4 + F 9/8 + F 10/8 + F 11/8 + 12/7

Miroslav Langhammer, Petsrý svět automatových známek, F 6/2 + F 7/2

 

2007

M. Fencl, Příležitostné TR . nálepky a cenné nálepky APOST v roce 2006, F 2/20

R. Kurča, K APOSTům v Ústí nad Labem, F 9/19 + F 2/20

Příležitostné cenné nálepky APOST F 3/8 + F 5/6 + F 6/7 + F 7/10 + F 8/7 + F 9/9 + F 10/7 + F 11/10 + F 12/8 

 

2008

V. Babák, Dvě varinaty APOSTŮ ve Slavičíně, f 9/19

M. Fencl, 15. výročí terminálů APOST, F 7/32

Miroslav Langhammer, Nezaokrouhlené výplatné ve výplatních otiscích, F 3/22

J. Rubišar, Otisky výplatních tsrojů, nejen filatelistický materiál F 8/12 + F +0/10

APOST F 2/32 + F 12/16  

 

2009

aks, Zajímavá výrobní vada APOST, F 1/7

 

2010 (jen do 5. čísla roku 2010)

M. Fencl, Příležitostné R-nálepky a cenné nálepky APOST v roce 2009 F 3/34

J. Krátký, Neobvyklá celistvost, F 3/37

A na závěr této rešerše dvě ukázky článků z oblasti klasických otisků autorů Miroslava Langhammer (2008) a Jama Krátkého (2010), které tento obor z hlediska netradičních pohledů a  nových informací oživují. V dalším desetiletí v tomto směru vynikají články tomáše Śilhána (např. o výplatních proužcích zejména pro stroje Francotyp, což je přímo vědecká práce.

 

Příloha 2 001  

 

Příloha 1 001

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 41. - K ve čtverci

K

K

ve čtverci s přerušovnými čarami, bez vztahu k názvu uživatele

AJ vysvětluje:

"Tato značka zdá se býti pouhou krycí známkou bez jakéhokoliv vztahu k firmě. Později má být změněna na adresu lékárny (lepší identifikace - pozn. ILE sb.)".

Uživatel: Braunerova lékárna "U bílého lva" Praha  (Praha II, Příkopy 12), majitel Ph. L. Brauner, , lékárník přísežný soudní znalec

 

Otisk 1. dne 8. 2. 1932 , dohlédací pošta PRAHA 1 (R)

Povolení: ? datum neznámé, rok 1931

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Brauner 1 001

Poštou prošlý otisk ze dne 8. 4. 1932

Brauner 1 002

 

I když poštovní úřadynařídily, aby v horní části obálek nebyl tisk, přesto se vyskytly tyto případy a otisk byl tištěn proti předpisům. Poštovní dohlédací úřady  tuto abnormálnost respektovaly.

 

Druhý otisk Braunerovy lékárny

už měl mezi denním a výplatním razítkem název/adresu: BRAUNEROVA/LÉKÁRNA/PRAHA - II.,/Příkopy 14, Palác "U ČERNÉ RŮŽE"

První otisk ze dne 14. 3. 1933 (?)

Brauner 2 001

Poštou prošlý otisk - zvětšený pro lepší čitelnost nekvalitního otisku

Brauner 2 002

 

AJ dále uvádí: ""Původně pořízený rytek musil býti na rozkaz ministerstva změněn. Čtvrtá řádka zněla: Příkopy 14. Palác u "Černé růže". Štoček tento nebyl na tsroji namontován. "

V červenotisku/černotisku by měl být v exponátu AJ  v PM Praha (RR).

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 40. - J. D. St. a kladívka v trojúhelníku k tomu

J

J. D. St. = Johann David Starck (počáteční písmena zvolena pro zkratku jména zakladatele rodu Starcků a průkopníka textilního, později chemického, důlního a průmyslového komplexu - 1770 - 1841)

Poznámka k historii: J. D. Starck byl jedním z významných průmyslníků naúzemí pozdějšího Českoslovnska, který založil velkolepou tradici průmyslu u nás. Začal s textlem (vynálezce mušelínu), v 18. - 19. století rozvíjel chemický a důlní průmysl, byl nejvýznamnějším průmyslníkem západních Čech, sláva založeného průmyslu se přenesla do dneška (zachovala se Sokolovská uhelná). Po něm zdědil firmu syn Johann Anton Starck,neměl dědice abyl donucen vytvořit z rodinné firmy akciovou společnost, kterou odkoupil později Julius Petschek. V roce 1946 nastalo znárodnění, vytvořily se Falknovské hnědouhelné doly, později Hnědouhelné briketárny Sokolov a vývoj došel k dnešní Sokolovské uhelné. J. A. tarck byl povýšen do šlechtického stavu a stal se fenoménem průmyslové struktury pozdějšího Československa a České republiky.

 

Firma ve sledované době měla dvě sídla - ve Falknově nad Ohří a v Praze. V její činnosti pomáhaly dva výplatní stroje,.

První stroj (160. uživatel) , Stroj typu C4 s horním číslem počitadla, otisk se symbolem (logem firmy)

Francotyp, na základě povolení MPT č. 19 ze dne 3. 5. 1929

Sběratelské označení FR 8h - 4m:

ESEJ s datem 2. 3. 1929 (RR) - známý otisk z jediného dne v několika málo kopiích

Dohlédací poštovní úřad: FALKNOV N/O  //   FALKENAU A/E

Mezi denním a výplatním razítkem trojúhelník s oddělenými rohy a uvnitř zkřížená hornická  kladívka

Chybně vyrytý název pošty v němčině (chybotisk) - místo FALKENAU A. D. E. - FALKENAU A/E

 

STA 1 001

 

Otisk 1. dne - 20. 3. 1929 (německý název pošty opraven) - (R)

 

STA 1 002

 

Poštou prošlý otisk s datem 15. 8. 1931

 

STA 2 001

 

V roce 1931 změněny všechny číslice v denním a výplatním razítku (nově vyšší a štíhlejší)

 

STA 2 002

 

Druhý výplatní stroj, dohlédací pošta PRAHA 1 (otisk s logen firmy a názvem a adresou firmy)

157. uživatel - Dolovací a průmyslové závody dříve J. D. Starck (revoluční 2, Praha 2)

Povolení: Věstník MPT č. 19 z dne 3, 5., 1929

Výplatní stroj Francotyp C4 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

Otisk 1. dne 14. 3. 1929

Poštou prošlé otisky s daty 18. 3. 1930 a 14. 4. 1933

STA 3 001

STA 3 002

 

Změna číslic denního razítka a výplatního razítka (včetně výplatního znaménka), data: 15. 2. 1935 a 18. 5. 1938

 

STA 4 001

 

STA 4 002

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS